Home > Doktora Programları > Endüstri Mühendisliği > Çankaya > Endüstri Mühendisliği Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Gazi Universitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Doktora Lisans Sonrası Doktora LES≥60 LES≥70 Y.Dil≥60 Y.Dil≥65 Lisans, Y.L. not ort.≥2.5 Lisans not ort.≥3
 • Program tanımları
  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

  Lisansüstü Dersleri


  ENM 505
  Proje Yönetimi
  ENM 507 Dogrusal Optimizasyon
  ENM 508 Kesikli Optimizasyon
  ENM 509 Üretim Sistemleri Planlamasi
  ENM 511 Sistem Simulasyonu
  ENM 514 Sistem Güvenirligi
  ENM 517 Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Teknikleri
  ENM 518 Üretim Yönetimi Sistemleri
  ENM 519 Ileri Mühendislik Ekonomisi
  ENM 520 Stok Teorisi
  ENM 521 Olasilikli Analiz
  ENM 522 Insan Mühendisliginde Arastirma Teknikleri
  ENM 523 Graf Teorisi
  ENM 525 Sebeke Optimizasyonu
  ENM 530 Ileri Tesis Planlamasi
  ENM 532 Çok Amaçli Optimizasyon
  ENM 533 Siralama ve Çizelgeleme
  ENM 534 Stokastik Islemler
  ENM 540 Dogrusal Olmayan Optimizasyon
  ENM 542 Yöneylem Arastirmasinda Grup Çalismasi
  ENM 543 Sezgisel Optimizasyon
  ENM 544 Karar Analizleri
  ENM 547 Bulanik Küme Teorisi
  ENM 552 Bilgi Sistemleri
  ENM 555 Kuyruk Teorisi
  ENM 556 Tedarik Zinciri Yönetimi
  ENM 557 Lojistik Yönetimi
  ENM 558 Depolama ve Dağıtım Sistemleri
  ENM 559 Modern İmalat Sistemlerinde Özel Konular

  -Derslerin her biri 3 kredidir.
  -Derslerin her biri 7,5 AKTS kredisine sahiptir.


  Lisansüstü Ders İçerikleri


  ENM 505 Proje Yönetimi
  Proje yönetimine giris, proje yönetiminde tanimlar, proje amaçlari, projelerin siniflandirilmasi, proje planlamasi, proje yönetiminde organizasyon yapilari, Gantt diyagrami, Gant diyagramindan CPM ve PERT metoduna geçis, sebeke çizme prensipleri. CPM ve PERT metotlari,proje tamamlanma zamanini hesabi, kritik yolun bulunmasi, bolluklarin hesabi, kaynak dagitimi, zaman maliyet analizleri. Kritik yolun, hizlandirilmis proje maliyetinin ve istenen T tamamlanma zamaninda proje maliyetinin bulunmasinda LP modeli, bilgisayar uygulamalari.

  ENM 507 Dogrusal Optimizasyon
  Dogrusal optimizasyonun temel varsayimlari, modelleme, grafik yöntem ve dogrusal optimizasyonun teorisinin geometrik temeli, matris ifadesi ve revize simpleks yöntemi, dualite, optimalite sartlari, optimalite sonrasi analizler, parametrik optimizasyon, sinirlandirilmis degisken, ayrisma.

  ENM 508 Kesikli Optimizasyon
  Tamsayili optimizasyona giris, tamsayili optimizasyonun yapisi, saf ve karisik tamsayili optimizasyon problemleri, dal-sinir metodu (grafik ve d-s dual simplek), kesme düzlemi metodu, dual kesme metotlari ve çözümleri, 0-1optimizasyon modelleme ve çözümü. Deterministik ve olasilikli çok asamali (dinamik) optimizasyon. Sebeke, stok, kaynak tahsisi, tesis yerlesimi, makine yenileme, çizelgeleme problemlerinin çözümleri. Optimal seyyar satici problemlerinin çözümü.

  ENM 509 Üretim Sistemleri Planlamasi
  Üretim planlama ve kontrol sistemleri genel tanimlari ve tasarimi, statik ve dinamik üretim planlama modelleri, parti büyüklügü modelleri, üretim planlamasinda kullanilan diger modeller, üretim planlama ve kontrol için sebeke analiz metodlari ve üretim planlama çalismalarinda bilgisayar paket programlarinin kullanimi.

  ENM 511 Sistem Simülasyonu
  Simülasyon metodolojisi ve diger tekniklerle mukayesesi, kesikli olayli sistem simülasyonu, girdi veri analizi ve dagilimlarin belirlenmesi, rassal degisken üretimi, simülasyonunda çikti analizi, varyans azaltma teknikleri, benzetim optimizasyonu, SIMAN ve ARENA üretim veya servis sektöründen gerçek sistem uygulamalari.

  ENM 514 Sistem Güvenilirligi
  Güvenilirlik kavrami, olasi bozulmalarin üstel durumu, güvenilirlik fonksiyonunun çikarilmasi, elemanlarin kullanilabilirlik zamani, yipranma ve güvenilirlik, üstel ve poison dagilimlari, seri ve/veya paralel sistemlerin güvenilirligi, network güvenilirligi, güvenilirlik ölçümü ve testleri.

  ENM 517 Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Teknikleri
  Zaman serileri analizinin amaci, bazi kavramlar, otokovaryans ve otokorelasyon , duragan ve duragan olmayan zaman serileri, Box-Jenkins stokastik süreç modelleri, ARMA ve ARIMA modelleri, model belirleme, parametre tahmini, uygunluk testi, Box-Jenkins stokastik süreç modelleri ile tahmin.

  ENM 518 Üretim Yönetimi Sistemleri
  Bilgisayar destekli üretim yönetimi kavrami, tam zamaninda üretim (JIT) yaklasimi, JIT için üretim sistemleri tasarimi ve planlamasi, kanban sistemi ve tasarimi, kanbana alternatif sistemler, optimum üretim teknolojisi (OPT) yaklasimi, DRP sistemleri ve uygulanisi, Esnek Üretim Sistemleri (FMS) yaklasimi, FMS planlama modelleri, FMS sistemleri tasarimi ve uygulamalari.

  ENM 519 Ileri Mühendislik Ekonomisi
  Yatirim projeleri ve akim diagramlari, faiz ve esdegeri, yatirim degerlendirme teknikleri, enflasyonist ortami yatirim degerlendirme, deterministik modeller, dogrusal programlama modelleri, kesikli modeller, dinamik modeller, çok amaçli optimizasyon modelleri, fayda teorisi, risk altinda yatirim degerlendirme teknikleri, karar agaçlari, riskli projeleri karsilastirma metodlari.

  ENM 520 Stok Teorisi
  Üretim envanter sistemlerinin analizi, deterministik statik tek ürünlü modeller, çok ürünlü ve kisitli modeller, olasilikli tek dönemli modeller, dönemsel gözden geçirmeli ve sürekli gözden geçirmeli modeller, dinamik parti büyüklügü modelleri.

  ENM 521 Olasilikli Analiz
  Olasilik teorisi ve uygulamalari, olasilik özelliklerinin matematiksel yapisi, kesikli ve sürekli rassal degiskenler, bazi önemli rassal degiskenler, rassal degiskenlerin beklenen degerleri, momentleri, moment çikaran fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar, olasilik teorisi ile ilgili limit teoremleri: Büyük sayilar kanunu ve merkezi limit teoremi.

  ENM 522 Insan Mühendisliginde Arastirma Teknikleri
  Insan mühendisligine giris, tanim, kapsam ve hedefler, insan mühendisliginin endüstri ve yönetim açisindan önemi, çalismanin degerlendirilmesi, performans arzinin zaman içinde degisimi, yüklenme/zorlanma kavramlari, çalisma yerinin antropometrik açidan incelenmesi, çalisma sartlari, ergonomik isyeri düzenleme, fabrika denetiminde ergonomik ilkeler, makina koruyuculari, is kazalari, vardiya çalismasi.

  ENM 523 Graf Teorisi
  Graf temel kavramlari, yönlü-yönsüz graflar, baglantili-baglantisiz graflar, çevrimli-çevrimsiz graflar, alt graflar, agaçlar, bilesik çevrim graflari, planar graflar ve dualite, Eular ve Hamiltonian graflari, ark-dügüm boyama.

  ENM 525 Sebeke Optimizasyonu
  Sebeke temel kavramlari, en kisa yol algoritmalari, maksimum akis algoritmalari, minimum maliyetli sebekeler, en az yayilan agaçlar, atama ve eslestirme problemleri, sebeke-simpleks yöntemi, çok ürünlü akis problemleri, out-of-kilter algoritmasi.

  ENM 530 Ileri Tesis Planlamasi
  Tesis planlama konusunu ilgilendiren 'bazı tanımlar', Planlama düzeyleri, Tesis planlaması ve Tesis tasarımı ilişkisi (şema ile açıklama), Tesis tasarımının amacı ve gerekli veriler, Tesis tasarımının temel safhaları (evreleri), Tesis düzenleme sorununun nedenleri, Tesis düzenleme probleminin üretim şekillerine göre, çeşitleri, avantaj ve dezavantajları, Bölümlerarası akış ve faaliyet analizinin fonksiyonlarına göre analizi, Taşıma zorluğu faktörü ve üretim kapasitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi, sistematik düzenleme planlaması ve Rel-Chart yöntemi, Tesislerde ekipman ve işgücü gereksiniminin incelenmesi, İnsan-makina grafiği ve verimlilik analizi, sistemde 'üretim hızı' kavramı ve belirlenmesi, Üretim sistemindeki 'parça-üretim' analizi, Üretim sisteminde 'makina-insangücü' atama problemleri, Üretim sisteminde 'imalat ıskarta hesapları', Birim ve bölüm alanları hesabı, Üretim sistemlerinde montaj hatları ve imalat hatlarının analizi (sezgisel yöntemler, sıralanmış pozisyon ağırlığı yöntemi ve makina sıralama problemi), Bir işletmede iş kapasitesinden ürün kapasitesine geçiş (gozinto tekniği), Tek tesis düzenleme problemleri, Çok tesis düzenleme problemleri, Graf (graph) teorisi ve graf bazlı tesis düzenleme uygulamaları.

  ENM 532 Çok Amaçli Optimization
  Çok amaçli karar vermeye giris, çok amaçli karar vermenin temel yaklasimlari, çok amaçli optimizasyon teknikleri, çok amaçli karar verme modellerinin çözüm metodlari, hedef programlama, uzlasik programlama, electre yaklasimi, üretim planlama ve diger ilgili alalanlara uygulamalari.

  ENM 533 Siralama ve Çizelgeleme
  Model karakteristikleri, makine konfigrasyonlari, islem özellikleri ve kisitlari, performans ölçütleri, genel amaçli çizelgeleme yöntemleri, temel dagitim kurallari, karisik dagitim kurallari, dal-sinir yöntemi, yerel arama yöntemleri, tek makinali, paralel makinali, seri is akisli modeler, tek makinali sistemlerde sira bagimli hazirlik zamani çizelgelemesi, tek makinali sistemlerde erken ve geç tamamlanma ceza fonksiyonlari, atelye çizelgeleme de, maksimum tamamlanma zamani ve toplam agirlikli gecikme problemi için darbogaz sezgiseli.

  ENM 534 Stokastik Islemler
  Olasilik uzaylari ve stokastik islemlerin siniflandirilmasi, kesikli ve sürekli parameter uzayli markov zincirleri, davranislarin karakterize edilmesi ve sinirlanmasi, dogum ve ölüm islemleri ve kuyruk teorisine uygulanmasi, yenileme teorisine giris.

  ENM 540 Dogrusal Olmayan Optimizasyon
  Lokal ve global optimizasyon, klasik optimizasyon teorisi, lagrange fonksiyonlari, Kuhn-Tucker optimizasyon sartlari, karesel programlama, kisitsiz optimizasyon için arama metodlari, kisitsiz optimizasyon için gradient metodlar, kisitli optimizasyon.

  ENM 542 Yöneylem Arastirmasinda Grup Çalismasi
  Olusturulan ögrenci gruplari tarafindan, yöneylem arastirmasi teknikleri kullanilarak gerçek hayat problemlerinin modelleme ve analizlerinin yapilmasi.

  ENM 543 Sezgisel Optimizasyon
  Sezgisel Arama nedir ve hangi problemler için kullanilir? Tavlama Benzetimi, gelisimi, genel yapisi, kullanim alanlari ve probleme özgü algoritma gelistirme. Tabu Arama, gelisimi, genel yapisi, kullanim alanlari ve probleme özgü algoritma gelistirme. Genetik Algoritmalar, gelisimi, genel yapisi, kullanim alanlari ve probleme özgü algoritma gelistirme. Sinir Aglari, gelisimi, genel yapisi, tahmin modeli ve optimizasyon araci olarak kullanilmasi. Karma Metotlar. Sezgisel Optimizasyon ile elde edilen sonuçlarin karsilastirilmasi ve geçerliligi.

  ENM 544 Karar Analizleri
  Karar teorisine giris, yapisal Kararlar, seçimin Yapilmasi, bilginin degerlendirilmesi, fayda teorisi ve uygulamalari, duyarlilik analizi, kompleks kararlar ve simülasyon, zitlasan amaçlar ve çözüm yaklasimlari.

  ENM 547 Bulanik Küme Teorisi
  Bulanık kavramı ve dilsel değişkenler, Bulanıklığın diğer belirsizlik çeşitleri içerisindeki yeri, Bulanıklığın matematiksel ifadesi, Üyelik fonksiyonu tanımı ve üyelik fonksiyonlarının belirlenmesi, Bulanık küme teorisinde temel kavramlar, Bulanık küme işlemleri, Bulanık cebirsel işlemler, Bulanık küme teorisinin temel uygulama alanları: Bulanık Mantık, Uzman sistemler, Karar Verme, Veri Kümeleme, Yöneylem Araştırmasında bulanık modeller.

  ENM 551 Lojistik Yönetimi
  Lojistik ve lojistik yönetimi, tedarik, üretim ve dağıtım lojistiği kavramları, tedarik zinciri yönetimi ve bileşenleri, tedarik zinciri ve lojistik ilişkisi, tedarik zinciri integrasyonu olarak lojistik ve ulaşım, lojistik ağı tasarımı, envanter yönetimi, dağıtım sistemlerinin yapısı ve dağıtım stratejileri, lojistik stratejileri, lojistik planlama, lojistik problemlerine çözüm yaklaşımları ve uygulamalar, lojistikte dış kaynak kullanımı, üçüncü ve dördüncü parti lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde bilişim teknolojisinin yeri ve önemi, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik örnek olayları.

  ENM 552 Bilgi Sistemleri
  Bilgi sistemlerine giris, veri isleme ve yönetim bilgi sistemleri, veri tabani yönetim sistemleri, sistem gelistirmede kullanilan araçlar, bilgi sistemlerinin gelistirilmesi, karar destek sistemleri, ofis otomasyon sistemleri, üst yönetim bilgi sistemleri, yapay zeka ve uzman sistemler.

  ENM 555 Kuyruk Teorisi
  Dogum ve ölüm süreçleri, kuyruk teorisinin gelisimi, ileri Markov modelleri, kuyruk networkleri, genel varis ve servis prosesli modeler, sinirlar, yaklasimlar ve nümerik teknikleri, kuyruk modeli simulasyonu.

  ENM 556 Tedarik Zinciri Yönetimi
  Tedarik zinciri ve işletme kaynakları planlamasının esasları, bütünleşik üretim planlama, statik ve dinamik parti büyüklüğü modelleri, operasyon çizelgeleme: akış ateleyeleri ve karışık akış atelyeleri, malzeme yönetimi ve malzeme ihtiyaç planlama, kapasite ihtiyaç planlama, dağıtım sistem yönetimi, imalat yönetim stratejilerinin uygulanması.

  ENM 558 Depolama ve Dağıtım
  Depolama ve dağıtım sistemlerinin planlanması, tasarımı ve analizi, geleneksel ve otomatik sistemler, sistem performansının değerlendirilmesi ve eniyilenmesi, sezgisel sevk etme algoritmaları, paketleme, araç çizelgeleme algoritmaları, filo tasarımı, depolama ve dağıtımda küresel konular.

  ENM 559 Modern İmalat Sistemlerinde Özel Konular
  Modern imalat sistemlerinin tasarımı, performans analizi. Hücresel imalat sistemleri, otomatik malzeme taşıma ve depolama sistemleri, eşzamanlı mühendislik uygulamaları, robotik sistemler, esnek imalat sistemleri ve bilgisayarla bütünleşik imalat sistemleri ve bu konularla ilgili makale ve referansların incelenmesi ve tartışlması. Ayrıca geri dönüşüm yöntemi (recyling and remanufacturing) uygulamaları.

Endüstri Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |