Go to Home > Türkiye - Kurumlar > TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) girişimci ve nitelikli toplum önderleri yetiştirmek amacıyla TOBB tarafından kurulmuştur. Özgün ve evrensel bilgi üreterek toplumun kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlayan üniversitemiz, kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışının başarılı bir örneğidir. TOBB ETÜ üniversite-sanayi işbirliğini özgün bir eğitim modeliyle uygulayarak, Türkiye’de bir ilke imza atmaktadır.

Geleceği şekillendirmeye ve Türkiye’yi yönetmeye aday bireyler yetiştirmeyi öngören üniversitemiz 2004–2005 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi olmak üzere 3 fakültedeki, 7 bölüme alınan 270 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. 24 Eylül 2004 tarihinde özgün eğitim programı ve uygulamalarıyla Türk eğitim sisteminde farklı ve seçkin bir yer edinen üniversitemizin 2007–2008 eğitim–öğretim yılında bölüm sayısı 12’ye, öğrenci sayısı ise 1617’ye, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü altında açılan mastır programlarında kayıtlı öğrenci sayısı 96’ya yükselmiştir. Ayrıca 2008-2009 öğretim yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında “Uluslararası Girişimcilik” bölümü öğrenci almaya başlayacaktır.


Amacımız; 2015 yılında, eğitim, araştırma ve uygulama alanında Türkiye’nin yanı sıra dünyada tanınan saygın ve rekabetçi bir üniversite olmaktır. Hayata hazır, Türkiye’yi yönetmeye aday ve girişimci bireyler yetiştirmek üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır. Üniversitemiz; bu hedefleri gerçekleştirme yönünde önümüzdeki dönemlerde yeni bölümler açarak ve dünyanın önde gelen üniversiteleri, akademik kurumları, uluslararası kuruluşlarıyla işbirlikleri gerçekleştirerek küresel dünyada yerini alacaktır.

Vakfımız öncülüğünde kuruluşu gerçekleştirilen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Resmi Gazetenin 01 Temmuz 2003 tarih ve 25155 sayılı nüshasında yayımlanan 4909 sayılı kanunla kamu tüzel kişiliği’ni kazanmıştır. Kanun’da belirtildiği gibi bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

Fakülteler

 • Fen EdebiyatFakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Yabancı Diller Bölümü
 • Yabancı Diller Bölümü
Enstitüler
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
Merkezler
 • Avrasya Araştırmaları Merkezi
 • Avrupa Araştırmaları Merkezi
 • Ekonomi Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
 • Enerji Araştırmaları Merkezi
 • Girişimcilik Araştırmaları Merkezi
 • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Teknoloji Geliştirme ve Uygulama Merkezi
 • Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.06.2004 gün ve 010475 sayılı yazılarında; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nin faaliyete geçirilmesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İktisat ve İşletme,Mühendislik Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin açılması, bu bölümlere 25’i burslu toplam 50’şer öğrenci alınması; Fen – Edebiyat Fakültesi’nin faaliyete geçirilmesi, bünyesinde 20 burslu öğrenciyle Matematik Bölümü açılmasının uygun görüldüğü bildirilmiş, böylece üniversite 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında toplam 270 öğrenci alınarak 27 Eylül 2004 tarihinde eğitimine başlamıştır.

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurmak ve yönetmek amacıyla; önce Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı (TOBEV) kurulmuştur. TOBEV Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 192001 tarih ve 2001/491 sayılı kararı ile tüzel kişilik kazanmıştır. Vakfın ana tüzüğü 30 Eylül 2001 ve 24539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır.

Vakıf Yönetim Kurulu, 22 Ocak 2002 tarihinde oybirliğiyle bir üniversite kurulmasına karar vermiştir. Üniversitenin kuruluşuna ilişkin yasal süreç, başvuru dosyamızın 28 Mart 2003 tarihinde Yükseköğretim Kurulu’na verilmesiyle başlamıştır. TOBB ETÜ 1 Temmuz 2003 tarihinde 25155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4909 sayılı kanunla kurulmuştur. Üniversitemizin Ana Yönetmeliği 8 Temmuz 2004 tarihi, 25516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Üniversitemizin Vizyonu:
 • Küresel ölçekte üretilmiş, en son bilimsel ve teknolojik bilgiyi elde edip; yeniden üretmek ve topluma sunmak,
 • Uluslararası rekabete hazır, cumhuriyetin temel ilkelerini ve Atatürk’ün inkılâplarını içselleştirmiş kuşaklar yetiştirmek,
 • Özel sektörün gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi-üniversite işbirliğini yaşama geçirmek,
 • Böylece Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine ivme kazandırmaktır.

Üniversitemizin Misyonu:
 • Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli, girişimci küresel rekabete hazır insan gücünü yetiştiren,
 • Öğrencilere analitik düşünme yeteneği kazandıran, yaratıcılıklarını teşvik eden bir eğitim ve öğretim ortamı sunan,
 • Dünya standartlarında araştırma ve yayın yapan bilim insanlarına ihtiyaç duydukları altyapıyı ve ortamı sağlayan,
 • Ulusal değerlere duyarlı, toplumsal sorunların farkında, çözüm üreten
bir üniversite olmaktır.

Kuruma ait programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |