Eğitim Yöntemi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Yöntemi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Eğitim Yönetimi ve Denetimi

  Küreselleşen bu nedenle de gittikçe küçülen dünyada eğitim kurumlarının, birer “eğitim işletmesi” olarak geleneksel eğitim ve yönetim anlayışıyla yönetilemeyeceği iyice anlaşılmıştır. Üzerinde durulması gereken bir başka nokta da eğitim hakkını tanıyan, koruyan ve geliştiren eğitimcilerin, her geçen gün biraz daha ayrıntılanan yaşama dünyasında sorumluluklarının daha iyi farkına varabilmeleri için, bir üst eğitime olan gereksinimleridir. Bu türden eğitim de dünya ölçeğinde “yaşamboyu öğrenim” kavrayışıyla yapılandırılmaktadır.

  Dünyadaki gelişmelerin farkında olan ve ürettiği bilgiyi her boyutta paylaşmayı amaçlayan Üniversitemiz, eğitimcilerin eğitim alma hakkını yukarıda adından kısaca söz edilen “yaşamboyu öğrenim” kavrayışı içinde korumaya ve geliştirmeye çalışmaktadır. Eğitim kuruluşlarında ya da eğitim işletmelerinde yeni görev alacak olanlarla, halen görevde olan yönetici ve denetçilerin yeniliklere açık, çağdaş eğitim ve yönetim anlayışını benimseyen kişiler olmaları en büyük beklentimizdir. İşte Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, bu ve benzeri beklentileri karşılayabilecek niteliktedir.

  Enstitümüzün Eğitim Bilimleri Anabilim Dalına bağlı olarak açılan Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, yukarıda kısaca belirtilen noktalardan hareketle, eğitim kurumlarında çalışmakta olanlara ya da çalışacak olanlara üst düzeyde yönetim bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Kuramsal bilgi ve uygulamanın eşit ağırlıkta yer aldığı Programda, yeni koşullara uyum gösterebilecek yönetici ve denetçilerin yetiştirilmesi, Programımızın özgörüşünü ya da başka bir deyişle vizyonunu oluşturmaktadır. Maltepe Üniversitesi günümüzün bu bağlamdaki gereksinimlerini son derece bilinçli bir biçimde dikkate almış ve söz konusu gereksinimlere çağdaş ölçütlerle yanıt verebilecek nitelikte bir program hazırlamıştır. Programa ilişkin geribildirimlerin de hep olumlu olduğunu da bu arada belirtmek isteriz.

  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programına eğitim bilimlerinin kapsamına giren tüm alanların mezunları, pedagojik formasyon belgesi olan lisans mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan müdürlerle yardımcıları, şube müdürleri; resmi ve özel okul öğretmenleri, okul ve eğitim yöneticileri, örneğin okul müdürleri, müdür yardımcıları, sayfamızda yer alan diğer kayıt koşullarını yerine getirerek kaydolabilirler.

  Programda, toplam 24 kredilik 8 ders ve kredisiz olarak verilen, ancak alınması ve başarılması zorunlu olan “Araştırma Semineri” olmak üzere, toplam 9 ders yer almaktadır. İlk iki yarıyıl boyunca alınması gereken bu derslerden sonra, yüksek lisans tezinin de bir yıl içinde tamamlanması beklenmektedir. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler aşağıda gösterilen ders havuzundan sağlanmaktadır.

  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programında yer alan dersleri şöyle sıralayabiliriz:

  I. Yarıyıl:

  ● Eğitim ve Okul Yönetimi           
  ● Eğitimde Örgütsel Gelişme
  ● İşletme Yönetimi ve İşletme Fonksiyonları
  ● Liderlik ve Çatışma Yönetimi
  ● Okul -Aile ve Çevre ilişkileri
  ● Öğretimi Planlama ve Değerlendirme 

  II. Yarıyıl:

  ● Eğitim Denetimi
  ● Eğitimde Araştırma Yöntemleri
  ● İstatistik
  ● Araştırma Semineri**
  ● Stratejik Yönetim ve Planlama 
  ● Eğitim Hukuku ve Denetimi
  ● Yönetimde Stres  ve Başa çıkma
  ●Eğitim Örgütlerinde Suç ve Suçlulukla Mücadele 

  III. ve IV. Yarıyıl:

  ● Tez Çalışması  

  Akademik Kadro:

  Prof. Dr. Nermin ÇELEN
  Prof. Dr. Münevver ÇETİN*
  Prof. Dr. Nursel TELMAN
  Yrd. Doç. Dr. Oktay AYDIN*
  Yrd. Doç. Dr. Aynur GÜMÜŞ
  Yrd. Doç. Dr. Sevgi KALKAN
  Yrd. Doç. Dr. Cem KİRAZOĞLU
  Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ 
  Yrd.   Doç. Dr. Ali TEMEL
  Dr. Mustafa FARSAKOĞLU*
  Dr. Adil Serdar SAÇAN *
  * Görevlendirmeyle gelen öğretim elemanları

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |