Davranış Bilimleri Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Davranış Bilimleri Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   DAVRANIŞ BİLİMLERİ BİLİM DALI / İŞLETME ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   DOKTORA
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erdal TEKARSLAN
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Erdal TEKARSLAN
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       KURUM KÜLTÜRÜNÜN BOYUTLARI VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS

  Ders İçeriği:
  v      Kurum kültürü kavramının genel açıklaması
  v      Kurum kültürünü oluşturan faktörler
  v      Kurumsal bütünlük
  v      Kurumsal kültürün örgütsel uygulamalara etkileri
  v      Kurumsal kültürün iş tatmini üzerindeki etkileri
  v      Kurumsal kültürün kurumsal vatandaşlık üzerindeki etkileri
  v      Kurumsal kültürün yönetici yetiştirme ve geliştirme üzerindeki etkileri
  v      Kurumsal kültürün kurum imajı üzerindeki etkileri
   
   
  2.       YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRME SİSTEMLERİ

  Ders İçeriği:
  v      ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
  v      ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
  v      ISO 1400 SO 14000 Çevresel Yönetim Sistemi
  v      ISO 14000
  v      SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
  v      Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası
  v      İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri
  v      Kaizen Kalite Yönetim Sistemi
  v      EFQM Mükemmellik Modeli
  v      Baldridge Mükemmellik Modeli
   
   
  3.       KARAR DAVRANIŞI I

  Ders İçeriği:
  v          Rasyonellik felsefesi
  v      Beklenen fayda
  v      Mikro ekonomi ve rasyonel seçim
  v      Kapalı modellerde karar kriterleri
   
  4.       KARAR DAVRANIŞI II

  Ders İçeriği:
  v      Sınırlı rasyonellik
  v      Sübjektif beklenen fayda
  v      Duygusal zeka
  v      Güdü-karar ilişkisi
  v      Tutum-karar ilişkisi
  v      Fenomenolojik sosyolojide karar verme
   
   
  5.       ÇATIŞMA YÖNETİMİ

  Ders İçeriği:
  v      Çatışma olgusunun anlamı ve kapsamı
  v      Çatışma türleri
  v      Çatışma modelleri ve süreci
  v      Çatışmanın sınırları (rekabet, saldırganlık ve işbirliği olguları ile ilişkisi)
  v      Çatışmaya yönelik varsayım ve felsefeler
  v      Çatışmaya yol açan temel nedenler ve çatışmanın sonuçları
  v      Çatışma ile başaçıkma yöntemleri
   
   
  6.       LİDERLİK VE LİDERLİK ANALİZLERİ

  Ders İçeriği:
  v      Liderlik kavramı, yönetici ve lider arasındaki farklılıklar
  v      Liderlik teorileri 1: klasik teoriler
  v      Liderlik teorileri 2: liderliğe yeni yaklaşımlar
  v      Güç kaynakları
  v      Liderlikte ilkeler ve değerler, liderlik ve etik
  v      Lider   geliştirme, liderlerin eğitimi
  v      Liderliğin ölçümü ve liderlik analizleri
  v      Türk işletmelerinde yürütülmüş liderlik araştırmaları
  v      Liderlik ve takım çalışması
  v      Etkili liderlerin taşıması gereken özellikler
  v      Genel tekrar
   
  7.       SEMİNER

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |