Bina Bilgisi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bina Bilgisi Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Bina Bilgisi Lisanüstü Programı, ileri seviyede, tasarım ve kuram yöntemlerini araştırmayı ve bilimsel sonuçlar üretmeyi amaçlamaktadır. Mimari ürünü bir tasarım olgusu olarak ele alır ve tasarım kriterlerini tartışır. Bu bağlamda, çeşitli bina tiplerini örnek olarak kullanır. Binayı çevresi ile birlikte, geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan bir çizgide değerlendirir.


  ÖĞRETİM ELEMANLARI
   
  TAM ZAMANLI

  Prof. Nursel Onat

  Lisans/Y. Lisans:   D.G.S.A, 1965.

   
  Yard. Doç. Dr. N. Oğuz Özer,

  Y. Lisans: MSÜ, 1985;    Doktora: MSÜ, 1996.

   

  Yard. Doç. Dr. F. Gülşen Gülmez,.

  Y. Lisans; MSÜ, 1985; Doktora: MSÜ, 1996.

   

  Yard. Doç. Dr. Kayahan Türkantoz,  

  Lisans; MSÜ, 1987; Y. Lisans: MSÜ, 1987; Doktora: MSÜ, 2000.  

   

  Yard. Doç. Dr. Figen Kafesçioğlu

  Y. Lisans: MSÜ, 1986; Doktora: MSÜ, 2001.

   
  Yard. Doç. Dr. Kerem Özel

  Lisans: MSÜ, 1995; Y. Lisans: MSÜ, 1998; Doktora: MSÜ, 2004.

   
  Yard. Doç. Dr. Kaya Sönmezler

  Lisans: MSÜ, 1989; Y. Lisans: MSÜ, 1995; Doktora: MSÜ, 2003.

   

  Yard. Doç. Dr. Derin Öncel

  Lisans: MSÜ, 1989; Y. Lisans: MSÜ, 1992; Doktora: Université Paris-8, 2002.


  YARI ZAMANLI

  Prof. Esad Suher

  Lisans/Y. Lisans:   D.G.S.A. 1957.

   
  Prof. Mete Ünal

  Lisans/Y. Lisans:   D.G.S.A. 1960.

   
  Prof. Dr. İbrahim Ataç

  Lisans: İTÜ, 1975; Y. Lisans: Viyana Teknik Üniversitesi, 1977.


  DOKTORA PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Yeterlik Sınavı Çalışması

  4. YARIYIL
  Tez Önerisi Sunumu

  5. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  6. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  7. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  8. YARIYIL
  Tez Sunumu
   
  DERS İÇERİKLERİ

  SEÇMELİ DERSLER

  KONUTLAR

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Konutun tarih süreci içerisinde gelişimi, kırsal, şehirsel konut tanıtılarak, endüstrileşme sürecinde konutun gelişimi, konut tipolojisi, konut türlerinin incelenmesi, konut ihtiyacının belirlenmesi, kullanım ve planlama açısından konutun incelenmesi yapılmaktadır.   

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Esad SUHER

   
  BÜRO BİNASI PLANLAMA İLKELERİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Büro binası türleri, arsa seçimi, büro çalışma sistemi ve plan tipleri, büro çalışma katı alanları tasarım ilkeleri, çalışma katı tasarım ilkeleri, büro binası ortak kullanım alanları, büro çalışma mekanlarının çevresel teknik koşullarının incelenmesi, büro binalarında iç mekan düzenlenmesi konuları ele alınacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Nursel ONAT

  EĞİTİM BİNALARI

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Eğitim binalarının sınıflandırılması ve planlama ilkeleri tanıtılarak programlamaya etki yapan faktörler ve çeşitli binalar hakkında bilgiler verilmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Mete ÜNAL

  YURT BİNALARI

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Tanımlarla yurt binalarının tarihi incelenmekte, plan elemanları tanıtılarak ülkemizden ve yabancı ülkelerden yurt binaları örnekleri karşılaştırmalı bir şekilde incelenerek yurt binalarında çağdaş yaklaşımlar ve ülkemiz açısından yurt binaları planlama ilkeleri üzerinde durulmaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Mete ÜNAL

  TURİZM BİNALARI

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Turizm binalarının tanımı yapılarak, sınıflandırılması ve ihtiyaç programları farklılaşması verilmekte, genel planlama ilkeleri, planlamayı etkileyen yan faktörler belirlenerek örnekler incelenmekte ve yorumlanmaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Kerem ÖZEL

  KULLANICI İSTEKLERİ IŞIĞINDA KONUT TİPOLOJİSİNİN BELİRLENMESİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi,   5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Konut stokunun nicelik ve nitelik yönünden saptanması, konut stokunun nüfus yapısı ile olan ilişkisinin saptanması, kırsal yaşamdan şehir yaşamına dönüşümde konut, konut alt yapı ve arsa ilişkileri, konut tipolojisinde kullanıcı isteklerinin rolü, anket çalışması, çeşitli hane halkı türleri, planlamada verilerin değerlendirilmesidir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Esad SUHER

  KARA VE DENİZ ULAŞIM BİNALARI

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Kara ve deniz ulaşım binalarının kentsel çevre içindeki yeri önemlidir. Konu bu açıdan ilginç olmakla birlikte yüksek lisans öğrencilerine kara ve deniz ulaşım binaları ile ilgili genel bilgileri vermenin yanı sıra tasarım ilkeleri hakkında bilgilendirmek; kara yolu ulaşımının genel ulaşım sistemi içindeki yerinin belirlenmesi, terminal binalarının tarihçesi ve gelişimi, kent nüfusu ve terminal kapasitesi ilişkisi, otobüs terminallerinin kent dokusu içindeki yeri, terminal tasarımında talep tahminleri, otobüs terminallerinin tasarım ilkeleri, deniz ulaşım binalarının kent ulaşımındaki önemi, deniz ulaşımı ile diğer ulaşım sistemlerinin entegrasyonu, deniz ulaşımı, çevre estetiği ilişkisi, deniz ulaşım binaları tasarım ilkeleri gibi konuları ele almaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Esad SUHER

  BİNA PLANLAMASINDA BOŞLUK KAVRAMI VE YERİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Boşluk ve mekan ilişkisinde “boşluk” kavramı üç farklı niteliktedir. Biri mekanda algılanan “boşluk” kavramıdır. Diğer “boşluk” kavramı mekanı oluşturur. Üçüncü boşuk kavramı ise bir “eleman” gibi kullanılan “boşluk” tur ve “sınırsız” olmak üzere iki farklı niteliktedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:   Gülmez, G. , Boşluk Kavramı ve Mimari Tasarımdaki Yeri, MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1996.

  Binan, D. , Güzelyurt örneğinde, Kapadokya Bölgesi Yığma Taş Konut Mimarisinin Korunması için bir Yöntem Araştırması, Doktora Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1994.

  ChIng, F.D.K. , Architecture: Form, Space & Order, Von Nostrand Reinhold Company, New York, 1979.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Gülşen GÜLMEZ

  BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMA GİRİŞ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bilgisayarın ortaya çıkış nedeni, bilgisayarın evrimi, bilgi işlem, bilgisayar bileşenleri, giriş ve çıkış birimleri, bilgisayar yazılımı ile ilgili önlemlerdir.   

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Tüm AutoCAD Kullanım Kitapları

  Prof. Dr. İbrahim ATAÇ

  BİR DOĞAL DEĞER OLARAK TOPOGRAFYANIN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ


  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: - Coğrafî çizgilerin mimari tasarıma etkisidir. Coğrafi çizgilerin ve verilerin mimarî tasarıma etkisi incelenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Scully, V. , The Natural and the Manmade, London 1991.

  Radt, W. , “Landscape and Greek Urban Planning”, City and Nature Changing Relations in Time and Space, Denmark Odense University Press, s.:201-210.

  MartInssen, R.D ., The Idea of Space in Greek Architecture, Johannesburg, Witwaterstand University, 1958.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Oğuz ÖZER

  MİMARİDE SÜREKLİLİK

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Mimarî olanın (yer, mekan, duvar) yaşamındaki süreklilikleri, kesintileri ve dönüşümleri incelemek ve yaşam çizgisini ortaya çıkarmaktır. Plan şemasının sürekliliği, yapısal değerlerin sürekliliği dersin kapsamındadır.  

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Lynch, K. , Good City For”, Cambridge, 19. Edition, M.I.T. Press, 1988.

  Kostof, S. , Das Gesicht der Stadt, Geschichte Staedtischer Vielfelt, Frankfurt, Campus Verlag, 1962.

  Krier, R. , “Architecture and Urban Design, Architectural Monographs No:30, Academy Editions, Londra 1993

  MartIn, R., “Architecture et Urbanisme”, Ecole Française de Rome 1987.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Oğuz ÖZER

  KENTSEL VE YAPISAL MEKANLARIN KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN FAKTÖRLER: DOĞU AKDENİZ’DEN ÖRNEKLER

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: “Mekân kimliği” kavramı tartışılarak, Doğu Akdeniz yöresinde kentsel ve yapısal mekânların gelişimine (kimliklerinin oluşumuna) genel olarak baılacak; kentsel mekân kimliğini oluşturan coğrafyaya ve insana bağlı faktörler ile bütün bu faktörlerin yarattığı “yaşam biçimi” somut örnekler üzerinde irdelenecektir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Erpi, F. , Buca'da Konut Mimarisi (1838-1934), ODTÜ, Ankara 1987.

  Küçükerman, Ö., Geleneksel Türk Evinde Mekan Organizasyonu Açısından Odalar, İstanbul, 1973.

  Küçükerman, Ö., Kendi Mekanının Arayışı İçinde Türk Evi, 4.basım, İstanbul 1991.

  Küçükerman, Ö., Anadolu Mirasında Türk Evleri, İstanbul 1995.

  Kuban , D., Türk Hayat'lı Evi, İstanbul 1995.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Kayahan TÜRKANTOZ

  BİNA PLANLAMASINDA KARŞITLIK KAVRAMI VE YERİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Karşıtlık kavramı bina planlamasında “seçime bağlı” ve “zorunlu” olmak üzere iki farklı niteliktedir. Biri, mimarın planlamadaki yorumunu, mimari tavrını yansıtan, “seçime bağlı” olarak kullanılan karşıtlıktır. Kullanmak zorunlu değildir. “Zorunlu karşıtlıklar” ise mimarlık eyleminden ve mimari sonuçtan kaynaklanan, mimarın planlamayı yaparken iradesi dışında kullanmak zorunda olduğu karşıtlıklardır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Gülmez, G. , Boşluk Kavramı ve Mimari Tasarımdaki Yeri, MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 1996.

  Özer, M. , Temel Tasarımda Zıtlık İlkesi, İ.D.T.G.S.Y.O., Sanatta Yeterlilik Tezi, 1981.

  Rasmussen, S. , Yaşanan Mimari, Remzi Kitabevi, İstanbul 1994.

  VenturI, R. , Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, 1991.

  ZevI, B. , Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, Birsen Yayınevi, 1990.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Gülşen GÜLMEZ

  KONUT MİMARİSİNDE TİPOLOJİ KAVRAMI

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Konut yapılarının mekân organizasyonu prensiplerinin oluşumu aşamasında farklı ölçeklerin ilişkilerinin incelenmesidir. Tipoloji kavramı çerçevesinde; yaşam biçimleri, tarihsel gelişim süreçleri, kentsel morfoloji konularının konut yapıları planlaması üzerindeki yansımaları öncelikle araştırılacak alanlardır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ELDEM Sedat Hakkı, Türk Evi, Osmanlı Dönemi, La maison Turque, la période de l’Empire ottoman Tôme I, Istanbul, Ali Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş., 1984.

  ELDEM Sedat Hakkı, Türk Evi, Osmanlı Dönemi, La maison Turque, la période de l’Empire ottoman Tôme II, Istanbul, Ali Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş., 1986.

  ÇELİK Zeynep, Değişen İstanbul - Remaking of Istanbul Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century, traduit par Selim Deringil, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996, 138 p.

  YERASIMOS Stéphane, “A propos des réformes urbaines des Tanzimat” in Villes Ottomanes à la fin de l’Empire sous la direction de P. DUMONT, F. GEORGEON, Paris, l’Harmattan, 1992, pages 17-32.

  PANERAI Philippe, CASTEX Jean, DEPAULE Jean-Charles, Formes urbaines de l’ilôt à la barre, Marseilles, Edition Parenthèses, 1997.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Derin ÖNCEL

  YAPISAL ÇEVRE-İNSAN DAVRANIŞ SÜREÇLERİ ETKİLEŞİMİ ALANINDA YAŞLI YAŞAM ORTAMLARI

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Mimarlığın öznesinin insan olduğundan yola çıkarak mimari tasarımda insan davranışları ile yapısal çevre etkileşiminin incelenmesi, belirli bir insan grubuna ait bina tasarımlarında o grubun psikolojik ve fiziksel gereksinimlerinin tasarıma temel oluşturma gerekliliğinin ve bu alanda günümüzde yapılan çalışmaların öğrencilere aktarılmasıdır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:   LANG, J. Creating Architectural Theory, Van Nostrand Reinhold, NY 1987.

  ZEVI, B. Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, Birsen yayınevi, İstanbul 1990.

  DEHAN, P. “L‘habitation des Person Agees”, Le Moniteur, Paris 1995.

  İMAMOĞLU, E.O. ve İMAMOĞLU, V. , Yaşlıların Yaşam Çevreleri, Diğerlerinin Konut Sorunları, Sempozyum Bildiri Kitabı, 1995.

  LEHR, U., “Yaşlanmanın Psikolojisi” Neylan Eryar (çev.) Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, İstanbul 1994.  

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Figen KAFESÇİOĞLU

  MİMARİDE DEĞİŞEBİLİRLİK VE DÖNÜŞEBİLİRLİK

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 5 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Mimari bir kavram olarak “değişebilirlik” günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Hızlı büyüyen ve gelişen toplumumuzda yeni mimari ihtiyaçların ve düzenlemelerin doğması, buna paralel olarak ortaya çıkan çevre sorunlarının boyutlarının artması ile “değişebilirlik” kavramının gelecekte daha da sık kullanılacağı anlaşılmaktadır. Binaların fiziksel ömürlerinin fonksiyonel ömürlerinden uzun olması özellikle gelişmekte olan ülkelerde istihdam açığı kapanamazken, mevcut binaların ömürlerini uzatmak ve iyileştirmek önemli bir ekonomik ve ekolojik yaklaşımdır. Aynı zamanda, sorunun çözümüne hız kazandırmaktadır. Şehir sülieti ve kültürel mirasın korunması çabalarına katkı sağlamaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: CENGİZKAN, Ş., Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara 1990.

  FORTY, A., “Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture”, Thames & Hudson, May 2004.

  GOLDHAGEN, S.W.; LEGAULT, R., “Anxious Modernisms, Experimentation in Postwar Architectural Culture”, CCA/MIT, ABD 2000.

  SMITHSON, Alison, “Team 10 Meetings”, Rizzoli, New York 1991.

  ZEVI, Bruno, The Modern Language Of Architecture, Da Capo Press, ABD 1994.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Kaya SÖNMEZLER

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |