Mimarlık Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimarlık Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI
   
  Mimarlık Anabilim Dalı’nda doktora derecesine sahip olabilmek için, öğrencilerin en az 21 kredilik teorik ve kredisiz 1 seminer dersini tamamlamaları ve doktora tezini hazırlayıp başarıyla sunmuş olmaları gerekmektedir. Bu derslerden en çok 2’si Mimarlık Anabilim Dalı dışından alınabilir. Mimarlık Anabilim Dalı dışındaki derslerin seçilmesi için danışmanın onayı gereklidir.

  Mimarlık dışındaki bölümlerin mezunlarının doktora programına kabul edilmelerinin ardından doktora ders kredileri içinde sayılmamak üzere Mimarlık Lisans Programı’ndan bilimsel hazırlık derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış olanların bilimsel hazırlık programları, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenecektir.

  Mimarlık ile ilgili bir tezli yüksek lisans programından mezun olup doktora programına kayıtlı öğrencilerin en az 21 kredilik ders, kredisiz 1 seminer ve doktora tezini tamamlamaları zorunludur. Tezsiz programlardan mezun olup doktora programına kayıtlı öğrencilerin ise,  en az 21 kredilik ders, kredisiz 1 seminer ve doktora tezi haricinde MİM 589 Yüksek Lisans Tezi veya MİM 590 Yüksek Lisans Tezini de almaları zorunludur.


  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  MİMARLIK ANABİLİM DALI 

  Tam zamanlı  öğretim elemanları

  Prof. Aydın ESEN
  Prof. Erkut ÖZEL
  Prof. Bora DAMALI
  Prof. Dr. İsmail TUNALI
  Prof.Dr. Haluk SEZGİN
  Prof.Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN
  Yrd.Doç. Hale GEZER
  Yrd.Doç. İsmail GÜNUR
  Yrd.Doç. Semra TOKAY


  Güz Dönemi Açılacak Lisansüstü Dersleri (Doktora)
  Kültür ve Doğa Varlıklarını Koruma ve Değerlendirme Yöntemleri
  Bina Tasarımında Sistem Seçimi
  Kentsel Donatım Standartları ve Tasarımı
      

  Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programı Ders Planı
      
  I.Yarıyıl (GÜZ)

  Zorunlu Dersler
  • Seminer
  • Doktora Tezi
  Seçmeli Dersler
  • Koruma Teknik ve Yöntemleri
  • Kültür ve Doğa Varlıklarını Koruma ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Bina Tasarımında Sistem Seçimi
  • Plastik Yapı Malzemesi
  • Kentsel Donatım Standartları ve Tasarımı
  • Mimari Dokunun Oluşumunda Doğal Çevrenin Etkisi
  • Tasarım Sorunları
  • Tasarım Kuramı

   II.Yarıyıl (BAHAR)
      
  Zorunlu Dersler
  • Seminer
  • Doktora Tezi
  Seçmeli Dersler
  • Tarihi Çevre Koruma ve Tasarım Sorunlar
  • Yüksek Yapılarda Tesisat Sorunları
  • Mimari Tasarımda Demir ve Çeli
  • Mimaride Tekstil
  • Yeni Yerleşmeler
  • Mimari Dokuda Çevresel Etkenler
  • Tasarlama
  • Yapılarda Teknolojik Gelişmenin Etkileri
      
  Bahar Dönemi Açılacak Lisansüstü Dersleri (Doktora)

  Mimaride Tekstil

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |