Bankacılık ve Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bankacılık ve Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Bankacılık ve Finans Ekonomisi (Tezsiz)

  Programın Amacı: Günümüz küresel rekabet ortamında risk ve kazanç yönüyle öne çıkan finansal piyasalar ve bankacılık sistemi içerisinde ihtiyaç duyulan analitik düşünme kabiliyetine sahip uzman ve yönetici adaylarının yetiştirilmesi  

  Hedef Kitle: Özellikle banka ve finans kesiminde çalışmakta olup yöneticilik ve liderlik vasıflarına veya potansiyele sahip adaylar.  

  Bu program genel ve temel ekonomik analiz yaklaşımı ve tekniklerinin yanı sıra özellikle bankacılık ve finans sektörünün kurumlarını, işleyişini, yönetim tarzını, karşı karşıya bulundukları riskler bağlamında ulusal ve uluslararası olaylar ve örneklere ilişkin pratik çözümlemelere dayanan bir içeriğe sahiptir.  

  Tezsiz Yüksek Lisans programı’nın amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 30 (otuz) krediden az olmamak koşuluyla en az 10 (on) adet ders ile dönem projesinden oluşur. Mezuniyet projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, mezuniyet projesinin alındığı yarıyılda mezuniyet projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

  Eğitim Süresi: 3 Yarıyıl  

  Bankacılık ve Finans Ekonomisi Uzmanlık Programında yer alan dersleri şöyle sıral ayabiliriz: 

  I. Yarıyıl: 

  ·    Ekonomik Analiz I

  ·    Türkiye’nin İktisadi Yapısı ve Kurumları

  ·    Dünya Ekonomisi 

  II. Yarıyıl 

  ·    Ekonomik Analiz II

  ·    Küreselleşme, Yönetişim ve Kalkınma

  ·    Türk Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı

  ·    Seçmeli Ders  

  III. Yarıyıl 

  ·    Finansal Kurumlarda Yönetim ve Strateji

  ·    Finansal Kurumlarda Risk Analizi ve Basel II

  ·    Seçmeli Ders

  ·    Proje  

  II. Yarıyıl Seçmeli Dersler:

  ·    Para Politikaları ve Merkez Bankacılığı

  ·    Uluslararası Finansal Kurumlar ve Piyasalar 

  III. Yarıyıl Seçmeli Dersler:

  ·    Finansal Kurumlarda Operasyonel Yönetim

  ·    Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

  ·    Bankacılıkta Müşteri İlişkileri Yöneticiliği 

  Akademik Kadro: 

  Prof. Dr. Ertan OKTAY
  Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK
  Prof. Dr. Dündar SAĞLAM
  Prof. Dr. Ömer Lalik
  Prof. Dr. Onur KUMBARACIBAŞI
  Prof. Dr. Meriç ÖZTÜRCAN
  Prof. Dr. Muzaffer DARTAN*
  Prof. Dr. İlker PARASIZ*
  Prof. Dr. Erişah ARICAN*
  Prof. Dr. Münevver ÇETİN*
  Doç. Dr. Melek AKGÜN
  Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ
  Yrd. Doç. Dr. Nuray ERGÜNEŞ
  Yrd. Doç. Dr. Sinan ALÇIN
  Yrd. Doç. Dr. Seçil PAÇACI
  Öğr. Gör. Dr. Atilla ÖZSEVER
  Dr. Fethi GÜRÜN
  Dr. Adil SALEPÇİOĞLU*
  Dr. Şebnem DUMAN*
  Öğr. Gör. P. Jale OKTAY
  Öğr. Gör.  Hasan ECESOY*
  Öğr. Gör. Gaye YILMAZ*

  * Görevlendirmeyle gelen öğretim elemanları

Finans ve bankacılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |