Aktuarya Bilimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Aktuarya Bilimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Aktuarya Bilimi Yüksek Lisans programı Türkçe yürütülen tezsiz bir programdır. Toplam 30 kredilik 10 ders ile proje çalışmasından oluşur ve üç yarıyılda tamamlanabilir.

  Program süresince kuramsal ve pratik uygulamaların tartışıldığı yurt içi ve yurtdışından konusunun uzmanı olan konuşmacıların davet edildiği seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerler aktuarya konusundaki son gelişmelerin izlenmesini sağlamanın yanısıra, programa katılanların bu konu ile ilgili çalışmalar yapan kişilerle olan iletişim ağlarının genişlemesine de olanak vermektedir.

  Programın temel amacı tek bir sigorta piyasasına doğru gidilen günümüzde, uluslararası düzeyde teknik bilgi ile donanmış, en son gelişmeleri izleyebilecek, tüm dünyadaki meslektaşları ile aynı dili konuşabilecek bilgiye sahip elemanlar yetiştirmektir.

  Program müfredatı gerek ulusal gerekse uluslararası aktüerlik sınavlarının içeriklerini kapsayacak biçimde tasarlanmıştır; ancak programın asıl hedefi, sınavlara altyapı hazırlamanın ötesinde, bütünsel bir düşünce yapısı oluşturmaktır.

  Aktuarya Bilimi yüksek lisans programının bir diğer amacı da, sunduğu geniş seçmeli ders seçenekleri ile, programı izleyenlerin finansal risk değerlendirmesi veya tercih ettikleri başka bir konuda altyapı oluşturmalarına fırsat yaratmaktır.

  Programın hedef kitlesini sigorta sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenler, sigorta ile ilgili ürünleri geliştiren, tasarlayan ve yönetenler oluşturmaktadır.

  Aktuarya Bilimi Yüksek Lisans programı temelde teknik bir program olduğundan, katılımcıların dört yıllık Matematik, Aktuarya, Mühendislik, İşletme, Ekonomi veya benzeri bir lisans programından mezun olmaları, programdan azami ölçüde yarar sağlamalarının en önemli güvencesidir.

  Katılımcıların bir sigorta şirketi veya finans kurumunda çalışmış olmaları ek bir avantaj sağladığı halde zorunlu değildir.

  Program üç zorunlu ders, üç kısıtlı seçmeli ders, dört seçmeli alan dersi ve bir projeden oluşur. Seçmeli dersler başvuranın uzmanlık tercihi, altyapısı ve ilgi alanlarına bağlı olarak program koordinatörü tarafından belirlenmektedir.

  Programı izlemek için yeterli altyapısı olmayanlar, genel matematik ve istatistik konularını işleyen bir ön hazırlık dersi almak zorundadırlar. Bu ders ulusal ve uluslar arası aktuarya sınavlarının ilk aşamasındaki Matematiksel Analiz, Olasılık ve İstatistik temellerini işleyen bir ders olup, sınavlara katılmak isteyeceklerin de bilgi yenilemek için katılmak isteyebilecekleri bir derstir.

  Programdan mezun olabilmek için öğrencinin ilgi konusunda bir proje tamamlaması gerekmektedir. Projede bir uygulama çalışması yapılması ve proje çalışmasından ulusal aktuarya veya istatistik konferanslarında sunulabilecek bir çalışma üretilmesi amaçlanmaktadır.


  Required Courses:

  Statistical Models in Actuarial Sciences      
  Actuarial Mathematics I / Life Insurances    
  Actuarial Mathematics II / Risk Analysis    
  Actuarial Mathematics III / Advanced Life Insurance Products and Retirement Systems
  Project


  Restricted Elective Courses (any three of the following):
  Life Models    
  Problem Solving in Actuarial Sciences
  Advanced Topics in Actuarial Sciences    
  Retirement Systems and Investment Planning
  Actuarial Management and Financial Assessment of Insurance Companies    
  Pricing Non-Life Insurance Products    
   Accounting of Insurance Companies    
  Stochastic Processes
  Advanced Statistical Models
  Introduction to Financial Mathematics
  Risk Analysis
  Financial Mathematics
  Stochastic Computations in Finance
  Computing Models in Finance    
  Financial Risk Analysis    

  Ders Tanımları

  Sigortacılıkta İst. Modeller
  Modelling of claim number, claim amount and total claims distributions. Effect of reinsurance, deductibles and inflation on these distributions, methods of parameter estimation, application of regression and factor analysis to actuarial data.

  Aktuarya Matematiği I -Yaşam Sigortaları
  Analysis of mortality tables, life insurance and life annuities, reserves, gross premiums, nonforfeiture benefits, non traditional life products, new techniques for survival models, scenario analysis and profit testing.

  Aktuarya Matematiği II - Risk Analizi
  Review of loss distributions, calculation of risk premiums, the effect of initial reserves, premium loadings on the solvency of the insurer, one and multi period ruin models, Lundberg?s upper bound, reinsurance models and the effect on the probability of ruin, introduction to credibility and experience rating, computation of loss reserves and IBNR, chain ladder, Bonheuter-Ferguson and other techniques.

  Aktuarya Matematiği III-Gelişmiş Hayat Sig.Ür.E.Sist
  Stochastic models in life insurance, modern life insurance products, financial risk in products with a guarantee, interface between finance and actuarial science; the analysis of insurance risk as a financial derivative. Cash flow analysis of insurance funds, their sensitivity to changes in mortality and investment returns.

  Yaşam Modelleri
  Life tables, mathematical analysis of surival models, survival distributions, parametric estimation procedures with complete and incomplete data, group survival estimates, AIDS statistics and HIV carrier survival estimates.

  Sigortacılıkta Problem Çözümleri
  A holistic approach to insurance problem solving shall be introduced. Consumer choice theory, utility theory, risk measures and the determination of risk premiums, the use of advanced statistical and optimisation methods in insurance, and a comparison of financial and actuarial models shall be introduced . This course will be supported by invited project managers and researchers from our country and abroad.

  İleri Aktuarya Konuları
  The course is designed to treat profit, liquidity and solvency issues in life insurance, policy lapses, business follow-up traingles, standard table comparisons, estimated and realized expenses, analysis of financial, mortality and longevity risks, product design and the calculation of embedded value.

  Emeklilik Sistemleri ve Yatırım Planlaması
  This is a continuation of AKTB 5007 where the basics of pension systems in the world was introduced. Attention shall be given to the development of individual pension plans, analysis of occupational pension schemes and to the related fund management, modern annuity products in relation to private pension systems.

  Akturyal Yön. ve Sigorta Şirketinin Finan. Değer.
  Profitability and solvency, actuarial methods for the assessment of solvency, ALM models, sensitivity analyses, discounted value of future cashflows, calculation of present worth, preparation of actuarial balance sheets and financial reporting.

  Hayat Dışı Sigortalarda Fiyatlandırma Esasları
  This course aims at treating basic methodologies in pricing nonlife insurance problems; loss ratios, loss reserving, reinsurance decisions, experience rating, classical and modern credibility methods, Bayesian models, Bühlmann and Bühlmann and Straub models ; uses of GLM in insurance modelling, basics of motor insurance, and health insurance.

  Sigortada Şirket Muhasebesi
  Basic concepts of the accountancy system, balance accounts and income table accounts, legislation and the framework for uniform chart of accounts for an insurance company, understanding the structure and content of insurance and reinsurance company accounts for GAAP with case studies. Defining technical provisions (unearned premium reserves, outstanding claim provisions and other technical reserves) for accounting and financial reporting, understanding the transfer of revenue, profit and losses from the technical account department to the non-technical account department, reinsurance arrangements and their representation in accounting, preparation of financial statements.

  Proje
  Students in the M.S. program with non-thesis option prepare a project about the topic they selected under the supervision of a faculty. Projects are mostly application oriented and students are expected to do an extensive library search on their project topic and develop an application.

Sigortacılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |