Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Işık Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Yönetim Bilişim Sistemleri

  Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı Enformasyon teknolojilerinin artan önemine paralel olarak, işletmeler günümüzün ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarında kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler.Buna bağlı olarak da enformasyonu, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmış bulunmaktadır.

  Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans programı öğrencilere programlama dilleri, bilgisayar ve network teknolojileri, veritabanı, dağıtılmış süreç hesaplamaları, teknoloji trendleri, limitler, ekonomi, standardizasyon, e-ticaret ve yazılım projelerinin yönetimi konularında yoğun bilgi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimize pazarlama, istatistik, karar alma teknikleri, ekonomik modül tasarımı gibi alanlarda ek bilgiler verecek dersler de sunulmaktadır.

  Çalıştıkları kurumlarda ileri düzeyde teknoloji ile çözümler yapma yeteneğine sahip olarak yönetici konumuna gelmeyi arzulayan bireyler, MIS yüksek lisans programımızdan önemli yararlar sağlayacaklardır.

  Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans programı tezsiz olup, bir yılda (2 yarıyıl) en az 10 ders yükünün ve dönem projesinin tamamlanmasını gerektirmektedir. Katılımcılar kotaları uygun olması durumunda, Yönetici MBA Programı, Bilgisayar Mühendisliği ve Enformasyon Teknolojileri yüksek lisans programlarından ek seçmeli ders de alabilirler.

  Zorunlu Dersler

  MAN 503 Stratejik Pazarlama Yönetimi
  MIS 503 Veritabanı Yönetim Sistemleri
  MIS 505 Yönetim Bilişim Sistemleri İçin Proje Yönetimi
  MIS 517 Yönetim Bilişim Sistemlerinin İlkeleri
  MIS 518 Yüksek Seviye Programlama Dilleri
  MIS 519 Web Arka-Uç Programlama
  MIS 520 Web Ön-Uç Programlama
  MIS 521 Sistem Analiz ve Tasarımı
  MIS 522 İş Süreclerinin Analizi
  MIS 523 Finansal Analiz ve Karar Verme
  MIS 581-589 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular
  ----------------
  MIS 580 Dönem Projesi

  Ders İçerikleri

  MIS 503 Veritabanı Yönetim Sistemleri(Database Management Systems)
  İlişkisel veri tabanı modellemesi süreçlerinin incelenmesi. Orta düzeyde SQL veri tabanı sorgulama dilinin öğrenimi. Başlıca işletme gereksinimleri açısından veri tabanı tabloları ilişkilerinden yararlanma yöntemlerinin öğretilmesi.

  MIS 505 Yönetim Bilişim Sistemleri İçin Proje Yönetimi (Project Management for MIS)
  Ekonomik ve verimlilik odaklı kaynak dağılımı modellerinin tasarımı. MIS tekniklerinin yardımı ile katma değer ve maliyet bilinci yaratan bilgi sistemlerinin kurulması.

  MIS 517 Yönetim Bilişim Sistemlerinin İlkeleri(Principles of MIS)
  Bilgisayar algoritmaları, işletim sistemleri, bilgisayar mimarileri, yapay zeka gibi temel konuların ayrıntılı olarak incelenmesi. Mevcut ticari ürünlerden etkin biçimde yararlanmak amacıyla donanım ve yazılım işlemlerinin öğretilmesi. Teknoloji eğilimleri ve sınırları, ekonomi, standartlaşma, fikri haklar, devlet politikaları ve endüstriyel kuruluşlar. Protokoller, güvenlik sistemleri ve ağ konularına odaklanma.

  MIS 518 Yüksek Seviye Programlama Dilleri (High Level Programming Languages)
  Bilgisayar programlama dillerine giriş. Seçilen bir yüksek programlama dili ile birlikte yazılım paketleri geliştirme.

  MIS 519 Web Arka-Uç Programlama (Web Back-End Programming)
  Internet müşteri tarafında çalışan diller (HTML, Javascript, WML...) ve sunucu tarafında çalışan diller (PHP, ASP, CGI...) teknolojilerinin incelenmesi. Potansiyel müşterilerle etkileşecek bilgi yoğun, dinamik web sitelerin oluşturulması.

  MIS 520 Web Ön-Uç Programlama(Web Front-End Programming)
  Web tabanlı kullanıcı arayüzlerinin geliştirilmesi için HTML ve CSS programlama dillerine giriş. Dinamik olay temelli uygulamaların yazılımı için Javascript'in kullanılması.

  MIS 521 Sistem Analiz ve Tasarımı (Systems Analysis and Design)
  Sistem analiz ve tasarımına giriş. Planlama, analiz, tasarım, uygulama, sistem işletmesi ve destek aşamalarının ayrıntılı incelenmesi. Yapılandırılmış analiz ve nesneye yönelik analize odaklanma.

  MIS 522 İş Süreclerinin Analizi (Business Process Analysis)
  İşletme bölümleri ve organizasyonlar arasındaki iş akışlarının analizi.

  MIS 523 Finansal Analiz ve Karar Verme (Decision Making and Financial Analysis)
  İmalat ve hizmet firmalarında faaliyet planlama, denetim ve yönetime ilişkin kavramlar. Faaliyet stratejisi, süreç seçim kararları, üretim planlaması ve denetimi, kapasite planlaması, kalite yönetimi ve doğrusal programlama, kestirim ve karar kuramı gibi gelişmiş çözümlemeli karar verme tekniklerinin uygulanması.

  MIS 580 Dönem Projesi (Kredisiz) (Term Project)
  Tezsiz yüksek lisans programı Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerinin bir öğretim üyesinin danışmanlığında yönetim bilişim sistemleri ile ilgili konularda derinlemesine inceleme yapması.

  MIS 581-589 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular (Special Topics in Management Information Systems)
  Yönetim bilişim sistemleri alanındaki konuların çalışılması.

Bilgi teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |