Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans programı, Türkçe yürütülen, tezli ve tezsiz seçenekleri olan bir programdır. Toplam 30 kredilik 10 ders ile proje çalışmasından oluşan tezsiz program iki yarıyılda, toplam 21 kredilik 7 ders ile seminer ve tez çalışmasından oluşan tezli program ise iki yarıyıl ve bir yaz dönemi sonunda tamamlanabilir.

  Bilgi Teknolojileri programında dersler her dönem açılabilmekte, bu da öğrencilere daha esnek bir eğitim planlaması olanağı sağlamaktadır.

  PROGRAMIN AMAÇLARI VE HEDEF KİTLESİ

  Bilgi teknolojileri disiplininde temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmalarının nasıl tasarlanacağını ve uygulamaya konulacağını öğretmek ve bu konularda katılımcıların becerilerini geliştirmek, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans programının temel amaçlarıdır.

  Bilgi Teknolojileri (BT) programının öğrencilere katkıları ise şunlardır:
  • Temel BT altyapısını öğreten derslerle, öğrencilerin donanım, yazılım geliştirme, bilgisayar ağları konularında altyapı oluşturmalarını sağlamak,
  • Her bir alt uzmanlık alanını ilgilendiren konuların anlatıldığı ve güncel uygulamalarla desteklendiği derslerle, öğrencilerin uzmanlaşmalarını sağlamak,
  • Diğer bölümlerden (Bilgisayar Müh., Mühendislik Yönetimi, İşletme vb) ders alma olanakları ile, ihtiyaç duydukları alanlarda farklı dersler de alabilmelerini sağlamak,
  • Gerekli şartları sağlayan, akademik olarak başarılı ve çalışmaya hevesli öğrencilerle, yüksek lisans tezi kapsamında akademik çalışmalar yapmak,
  • Tezsiz program seçeneği ile öğrencilere hem daha fazla ders alma hem de uzmanlık gerektiren bir alanda proje yapma olanağı tanımak,
  • Karşılaştıkları endüstriyel problemleri tez/proje kapsamında yapma ve öğretim üyeleri/uzmanlarla tartışma olanağı bularak, profesyonel kariyerlerine ve çalıştıkları işyerlerine katkıda bulunmak.
  Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, ana disiplinleri ne olursa olsun, belli bir alanda lisans derecesi olan yeni mezunlara ve bilişim ile ilişkili sektörlerde halen çalışan ancak uzmanlıklarını akademik altyapıyla güçlendirip kendilerine katma değer yaratmak isteyenlere, dinamik ve modüler bir program yapısı ile, dört ayrı uzmanlık alanında üst düzey eğitim olanağı sunmaktadır.

  Programın hedef kitlesini BT sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenler oluşturmaktadır. Program, hiç BT altyapısı olmayanlara yönelik olarak şekillendirilebileceği gibi, daha ileri düzey dersler, proje ve tez seçenekleriyle belirli seviyelerde BT altyapısı olanlara da hitap edecek şekildedir.

  PROGRAM YAPISI

  Öğrenciler hedefe odaklı aşağıdaki dört uzmanlık alanından herhangi birinde (modül) tezli ya da tezsiz bir yüksek lisans çalışması yürütebilirler.

  Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlık Alanı (YBS): Bilişim sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı insan kaynakları, finans, pazarlama halkla ilişkiler ve benzeri alanlarda çalışan ve bilişim-bilgisayar uzantısı olan projelerde görev alan kişileri hedefleyen bir uzmanlık alanıdır.

  Ağ ve Sistem Yönetimi Uzmanlık Alanı (ASY): Bilgisayar ağları, ağ yönetimi ve bilgisayar sistemlerinin kurulumu gibi alanlarda kendini yetiştirmek isteyen kişileri hedefleyen bir uzmanlık alanıdır.

  Yazılım Teknolojileri Uzmanlık Alanı (YT): Çeşitli bilgisayar uygulamaları geliştirmek isteyen, yazılım projelerinde yer almak isteyen, yazılım geliştirme ile ilgili güncel teknolojileri öğrenmek isteyen kişileri hedefleyen bir uzmanlık alanıdır.

  Eğitimde BT Kullanımı Uzmanlık Alanı (EBT): Eğitimde Bilgi Teknolojileri kullanımı özellikle e-öğrenme, uzaktan eğitim, içerik geliştirme ve değerlendirme gibi konularda karşımıza çıkmaktadır. Bu alt uzmanlık alanı da, çalıştıkları kurumlarda işi eğitim olan ve eğitimde BT kullanan kişilere bu alanda üst seviyede bilgi sunmak, güncel teknolojileri öğretmek amacını gütmektedir.

  Tezli program seçeneğinde, öğrencilerin en az beş tanesi aşağıdaki kısıtlı seçmeli dersler listesinden olmak üzere toplam yedi ders (21 kredi) ile tez çalışmalarına yön verecek bir seminer dersi alması ve bir yüksek lisans tezi hazırlayarak jüri önünde savunması gerekmektedir. Tezsiz program seçeneğinde ise, en az yedi tanesi aşağıdaki listeden olmak üzere on (30 kredi) ders alınması ve bir proje çalışmasının tamamlanıp, sonuçlarının bir rapor halinde sunulması gerekmektedir. Her iki seçenekte de, listeden alınmayan dersler Fen Bilimleri Enstitüsünce önerilen ve öğrencinin danışmanı tarafından uygun görülen dersler arasından seçilmelidir.

  Ders listesinde her uzmanlık alanına ait sütunda işaretlenen derslerden en az dört tanesini başarıyla geçen öğrencilere, yüksek lisans diplomalarına ek olarak bir de ilgili alana ait “uzmanlık sertifikası” verilir.

  Ders Listesi

  VB İle Programlama     
  Veri Yapıları ve Algoritmalara Giriş    
  Veri Modelleme ve İlişkisel Veritabanları    
  Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı    
  Web Programlamaya Giriş    
  PHP ve MySQL ile Web Uygulamaları Geliştirme    
  ASP.NET İle Programlama    
  Bilgi Teknolojileri Sistem Yönetimi    
  PL/SQL İle Veritabanı Programlama
  Java İle Programlama    
  Bilgi Güvenliği Yönetimi    
  E-Ticaret    
  Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi    
  Bilgi Teknolojileri ve Öğretim    
  E-Öğrenme Tasarımı
  İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim    
  Nesneye Dayalı Tasarım Kalıpları    
  Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım    
  Bilgisayar Etkileşimli Görsel Tasarım ve Animasyon    
  Seminer    
  Yüksek Lisans Tezi    
  Proje    
  Bilgisayar Ağlarının Temelleri    
  Bilgisayar Donanımı    
  Kuramdan Uygulamaya Akıllı Kart Program. Temelleri    
  Ağ Güvenliği    
  Linux& Bilgisayar Ağları    
  Yerel Ağlar ve Geniş Alan Ağları    

  Ders Tanımları

  Bilgisayar Ağlarının Temelleri
  Basics of networks: definitions; network communication protocols; local area networks (LAN); wide area networks (WAN); open system interconnection (OSI) model; cabling, cabling tools; routers and router programming; Ethernet, Internet protocol (IP) addressing; network standards; network maintenance tools and hardware; Cisco IOS software management, network communication protocols; TCP/IP, access control lists (ACLs).

  Bilgisayar Donanımı
  An introduction to computers and digital logic; hardware components and electronic parts that constitutes a computer; computer evolution and performance; digital logic; assembly; arithmetic logic unit (ALU), data bus; memory; controlling the hardware; input/output; an introduction to operating systems.


  Kuramdan Uygulamaya Akıllı Kart Program. Temelleri
  What is a smart card? Smart card standards; Smart card types and hardware; communication protocols; operating systems; encryption; security in smart cards; applet development for the Java card; memory model; permanent and temporary objects; atomic operations; APDU protocols; JCE cryptography add-ons; "Europay mastercard visa (EMV)" integration; "global system for mobile services (GSM)" integration.

  Ağ Güvenliği
  Introduction to information security; general concepts; cryptography; encryption techniques; Threats to security; e-mail security; WE security; wireless security; IM security; database security; platform security -configuration management, patch management; attack assessment tools; hoaxes, virus myths; spy software, trojan horse and rootkit; making the computing environment secure: firewalls and firewall topologies, attack detection and defense; data encryption techniques; security protocols (SSL, SSH, TLS, etc); identity management; security metrics; software security; security in mobile networks; compliance standards: SOX, GLBA, HIPAA, SB1386, FISMA, FFIEC.

  Linux& Bilgisayar Ağları
  Computer networks and TCP/IP; network types; parts of a network; network operating system (NOS); foundations of Internet and Intranet; IP addresses and address classes; sub-netting; introduction to Linux operating system; installing Linux; Linux management tools; basics of Unix command set; X-Windows; bash scripting; managing and using important server tools in Linux: HTTP (Apache), DNS, DHCP, SENDMAIL etc; network management using Linux; network commands; Linux as a server; Linux as a firewall.

  Yerel Ağlar ve Geniş Alan Ağları
  Switching fundamentals and mid-level routing; IP addressing techniques; RIP, OSPH, EIGRP; command line interface for switching; virtual LAN (VLAN), spanning tree protocol (STP), VLAN trunking protocol (VTP), NAT and PAT configuration, DHCP configuration; WAN configuration; PPP; ISDN; DDR configuration; FR, network management standards and protocols.

  VB İle Programlama
  An introduction to event-driven programming; Developing computer programs with Microsoft .NET and VB; data types; arithmetic statements; program interface design and the properties of the controls; conditionals; loops; sub-programs and functions; arrays; problem solving with computer programming.

  Veri Yapıları ve Algoritmalara GirişC/C++ programming review; algorithm analysis; complexity; basics of data structures; recursion; linked lists; queue; hash tables; trees; sorting and searching in trees; files; selected topics (compression algorithms, encryption algorithms etc).

  Veri Modelleme ve İlişkisel Veritabanları
  Defining entities and relations; modeling attributes and unique identifiers; normalizing data model; many to many relationship; recursive relationships; normalizing the data model; from data model to physical database; general properties of the relational database systems; indexing; views; denormalization; SQL fundamentals; data warehouses and modeling; OLAP; applications with Oracle database management system.

  Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı
  Software development process; software development life cycle; software modeling languages; structural modeling languages; UML and modeling techniques; introduction to project planning and management; software engineering tools; iterative software development; requirement analysis; business requirements object model; architectural design; database design and converting objects to relational, object oriented and object-relational databases; persistence; programming and testing; test driven software development; user interface design; data engineering-data security and integrity; database operations and concurrency.

  Web Programlamaya Giriş
  Internet infrastructure and related technologies; internet protocols; web server; web pages; web sites; web browsers; hyper text markup language (HTML) and preparing web content with HTML; HTML forms; dynamic HTML; Cascading Style Sheet (CSS) fundamentals; XSLT; Javascript programming language fundamentals; document object model and use of Javascript in dynamic web pages; An introduction to Flash and Action Script programming; term projects.

  PHP ve MySQL ile Web Uygulamaları Geliştirme
  An introduction to web applications; client and server concepts; web servers and Apache; HTML review; basics of PHP programming; PHP program structure and general properties of the language; use of PHP in HTML; PHP variables; globals; conditional statements; loops; interaction with HTML forms; functions; files; arrays; strings; introduction to relational databases and MySQL; database and table creation under MySQL; phpMyAdmin web interface for the MySQL databases; database programming in PHP; session management in PHP; cookie programming; GD graphics library; introduction to web services; PHP as an object oriented programming language; basics of class forming in PHP; OOP principles; developing class methods; modeling web applications using an OOP approach; introduction to PEAR library.

  ASP.NET İle Programlama
  Introduction to web applications; client and server concepts; web servers and IIS; HTML review; introduction to web applications development with ASP.NET: general principles; ASP.NET web applications interface development; web forms and controlling form elements; user-web application interaction; user controls and components; ASP.NET program structure and language properties; web services; configuration; validation; session management; cookies; ASP.NET and security; basics of web based database applications; ADO.NET; viewing dynamic data in an application; Code behind technique and VB.NET applications.

  Bilgi Teknolojileri Sistem Yönetimi
  IT systems design and implementation; business plan; resource planning and budgeting; performance management in IT systems; risk management; operational plans; defining policies using standards; ITIL principles and foundations of IT services management; COBIT; ISO27001 information security management; processes in IT systems and process management; support services delivered by the IT systems; helpdesk; IT and human resources management; the changing nature of the IT, its currency and its effects on the IT systems management; IT projects and management; IT software management /development standards; overview of CMMI; overview of SPICE.

  PL/SQL İle Veritabanı Programlama
  An overview of the relational database systems; indexing; views; introduction to PL/SQL programming language; PL/SQL cursors; stored procedures; stored functions; database triggers; application examples.

  Java İle Programlama
  Anatomy of a java program; JDK; JRE; eclipse development environment; OOP fundamentals; basic data types; operators; assignments; console I/O; conditionals (if, switch); loops(for, while, do-while); methods in Java; developing methods; defining new classes; objects and classes; constructor methods; strings; arrays; abstract data types; Java applets; Java graphics and swing; selected topics like Java servlets, socket programming, and advanced OOP.

  Bilgi Güvenliği Yönetimi
  Information security: a general overview; confidentiality, integrity and availability of the information; threats to security; overview of the information security infrastructure; managing information security; CIA approach; anatomy of an information security program in an organization; legal issues; information security politics; asset classification; access controls; physical security; risk analysis and management; business continuity planning; information security management and standards; ISO27001 fundamentals; setting up an ISO27001 based information security management system; information security oriented IT management; class projects.

  E-Ticaret
  E-business and e-commerce: general introduction; e-business infrastructure; Internet; web servers; database servers; XML; effects of IT on business models and business processes; e-business marketing; basics of e-business web sites design and deployment; e-business models; e-business project management; risk analysis; preparing business plans for the e-business projects; payment methods and technologies in e-business; e-business security; legal issues; m-business; class projects.

  Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi
  Introduction to project management; defining characteristics of IT projects; project management techniques that can be applied in an IT project context;  managing scope, time, cost, and quality; management issues associated with packaged software implementation (e.g., ERP systems), in-house developed systems, and outsourced projects; project management software; class projects.

  Bilgi Teknolojileri ve Öğretim

  E-Öğrenme Tasarımı
  Introduction to e-learning; fundamentals of the e-learning theory; e-learning applications in the world; e-learning technologies (hardware and software); examining e-learning material and associated research; visual design in e-learning; e-learning design process and ASSURE model; e-learning design: determination of student needs; standard and aim determination, strategy, technology, environment and material selection; application of technology, environment and material; ensuring student participation; assessment and revision.

  İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim
  Introduction to Internet based distance learning; theoretical fundamentals; applications in Turkey, EU countries and USA; properties of human workforce; Internet based distance learning technologies (hardware and software); exploration of the Internet based distance learning education programs; associated software; researching Internet based distance learning best practices in the world; virtual schools; planning and designing internet based distance learning; application and assessment.

  Nesneye Dayalı Tasarım KalıplarıIntroduction to design patterns; observer pattern; decorator pattern; factory pattern; singleton pattern; command pattern; adapter and facade pattern; template method pattern; iterator and composite patterns; state pattern; proxy pattern; patterns in real world.

  Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım
  Definition of a well-designed application; determination of the requirements; changes in the requirements; analysis; good design; flexible design; software architecture; design principles; iterations and tests; life cycle in object oriented analysis and design.

  Bilgisayar Etkileşimli Görsel Tasarım ve Animasyon
  Design processes in interactive media: overview; definition of the ?interaction? activity and examining the possibilities; class application: scenario development using manual methods; cellular phone environment; Investigation of sketch (outline) preparation by using a photograph; overview of the video sketch techniques; usability tests in interactive visual design; user tests; classification of the concept test for the information-support systems.

  Seminer

  Students in the M.S. program with thesis option give a seminar on their thesis topic. The seminar is open to all of the academicians. In the seminar, students will report their advancements in their thesis work.

  Yüksek Lisans Tezi
  Students in the M.S. program with thesis option prepare a masters thesis under supervision of a faculty.

  Proje
  Students in the M.S. program with non-thesis option prepare a project about the topic they selected under the supervision of a faculty. Projects are mostly application oriented and students are expected to do an extensive library search on their project topic and develop an application.

Bilgi teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |