Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YAPI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Yapı mühendisliği programı Mimar ve Mühendislerin, lisans eğitimleri süresince aldıkları temel eğitimin üzerine taşıyıcı sistemlerin tasarımı, hesaplama ve uygulamaları hakkında daha detaylı bilgilendirilmelerini, yapı sektöründeki bilgi ve becerilerini arttırmayı amaçlar. Yüksek lisans ve doktora programları İngilizce olarak eğitim vermektedir.

  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Seminer
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum

  DERS İÇERİKLERİ

   
  ZORUNLU DERSLER

  SEMİNER
  2 saat/hafta, kredisiz, 4 AKTS kredisi
   
  Amaç / İçerik: Yapı mühendisliği hakkındaki özel konuların öğrenciler tarafından araştırılması ve sunulması, öğretim elemanlarının liderliğinde konunun tartışılması hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Öğrencinin konusuna göre değişmektedir.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Meltem ŞAHİN
   

  SEÇMELİ DERSLER

  UZAY ÇERÇEVELERİN TASARIMI, ANALİZİ VE KAVRANMASI
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi
   
  Amaç / İçerik: Genel tasarım ilkeleri, iç yapı, formlar, birleşimler ve elemanlar, yükler, gerilme ve yer değiştirme analizi, dinamik analiz ve davranış, stabilite ve göçme analizi, optimizasyon, şantiyede üretim, yerinde montaj ve kurulum, kaldırma sistemleri gibi konular bu dersin kapsamındadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Fevzi DANSIK


  YAPISAL SİSTEMLERİN DİZAYNI VE DAVRANIŞI
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapısal sistemin konsepti, tanımı, fonksiyon, hazırlık ve malzeme; yapısal sistemin elemanları: kirişler, ızgara kirişler,çerçeveler ve kemerler, dış yüklerin etkisi, sıcaklık değişimleri, mesnet çökmeleri ve bu elemanları kullanarak tamamlanmış yapısal sistemin nasıl oluşturulacağı; yapısal sistemlerin deprem davranışları: depreme dayanıklı yapı tasarımının kuralları; yapısal sistemlerdeki hasarlar ve hatalar, onarım metotları gibi konular ele alınacaktır.   

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: AguIlar, R. J. “Systems Analysis and Design”

  NorrIs , C. H., Wilbur, J. B. And Utku, Ş. “Elementary Structural Analysis”

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Meltem ŞAHİN

   
  HAVA DESTEKLİ MEMBRANLARIN TASARIMI, ANALİZİ VE KAVRANMASI
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Biçimler, malzemeler, şişirme sistemleri, statik ve dinamik rüzgar yükleri, ölü yük, deprem yükü, statik ve dinamik analiz, lineer ve non-lineer analiz, sonlu elemanlar yöntemi, ankraj sistemleri, tali yapı elemanları, üretim, yapı, yangın korunması ve boşaltma planlaması, bakım ve kontrol gibi konular hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Fevzi DANSIK


  UZAY YAPILAR VE KONFİGÜRASYON İŞLEMLERİ
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Uzay yapı sistemleri, sık kullanılan sistemler, ticari olarak bulunan pre-fabrike uzay yapı düğüm noktası birleşim sistemleri, uzay yapıların analizine ait genel kavramlar, yapım yöntemlerin genel tanımı ve bilgisayar destekli tasarım ve konfigürasyon işlemleri, uzay yapılar alanında bulunun mimar ve mühendisler için konfigürasyon sürecindeki deneyim çok önemli sayılmaktadır. Bu nedenle, esas önem bu konu üzerine yoğunlaştırılacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: “Bulletin of the International Association for Shell and Spacial Structures”, Vol. 31, n.12 April-Aug. N.102-103, 1990.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Fevzi DANSIK

  GERME YAPILARIN TASARIM, ANALİZ VE UYGULAMASI
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Germe yapı sistemleri, formları ve davranışları, malzeme özellikleri, denge formu bulma süreci, sayısal yöntem ve fiziksel modelleme, germe yapıların analizine ait genel kavramlar, kesme kalıplarının çıkarılması, yapım yöntemlerin genel tanımı ve bilgisayar destekli tasarım gibi konular bu dersin kapsamındadır. Germe yapıların yüzeyinin şekli yapının davranışı üzerinde direkt etkisi vardır. Bu nedenle, esas önem sadece germe yapıların tasarım sürecinde bulunan form bulama ve kesme kalıplarının çıkarılması üzerinde yoğunlaştırılacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: “Bulletin of the International Association for Shell and Spacial Structures”, Vol. 31, n.12 April-Aug. N.102-103, 1990.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Fevzi DANSIK

   
  DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Depremler yapılar üzerinde büyük hasarlara yol açabilir. Yapıları depremlerin bu zararlı etkilerine karşı koruyabilmek için bir çok cihaz ve metotlar geliştirilmiştir. Bu dersin amacı, deprem   ve depremin   yapılar üzerindeki etkisi hakkında temel bilgiler vermek sonra da depreme karşı   uygulanan en güncel teknolojileri   ve mühendislik gelişmelerini tanıtmaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev                                                            

  Önerilen Kaynak Listesi: Şahin,M., ”Deprem Etkilerine Karşı Geliştirilen Aktif ve Pasif İzolasyon Sistemleri”,Yüksek Lisans Tezi, 1996.

  Dansık, F., “ Perde-Çerçeve Etkileşimli BetonarmeYüksek Yapıların Optimizasyonu Üzerine Sayısal Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, 1991.

  Celep Z., Kumbasar, N., “Deprem Mühendisliğine Giriş”.

  Celep Z., Kumbasar, N., “Yapı Dinamiği”.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Meltem ŞAHİN
   

  KABUK TEORİSİ

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Eğri yüzeylerin ayrımsal geometrisi, klasik kabuk teorisi, kabuk teorisine farklı yaklaşımlar, özel teoriler; Membran ve genel eğilme teorileri, sınır koşulları, non-lineer teori, sonlu yer değiştirmelerin kabuk teorisi gibi konular ele alınacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Meltem ŞAHİN

   

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |