Deniz Ulaştırma Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Tuzla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Deniz Ulaştırma Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Tuzla - İstanbul

 • Program tanımları
  Ders Listesi

  Güz Dönemi
  Deniz Sigorta Hukuku ve Analizi    
  Cruising Management & Marina Marketing
  Mechanical Vibrations of Marine Engines Propulsion Systems
  Marine Diesel Engines Principles and Practice
  Simulation and Troubleshooting of Marine Engınes & Systems    
  Uzmanlık Alan Dersi    
    
  Bahar Dönemi
  CAD/CAM of Marine Diesel Engines    
  Maritime Container Transportation
  Thermohydraulic Simulation of Marine Diesel Engines    
  Deniz Taşımacılığında Finansal Yöntemler
  Uluslararası Deniz Hukuku'nun Önemli Kavramları ve Türk Boğazlarının Hukuki Statüsü    
  Deniz Kazaları ve Hukuki Analizi
  Deniz İşletmesinde Optimizasyon Teknikleri
  Uzmanlık Alan Dersi


  Ders İçerikleri

  Deniz Sigorta Hukuku ve Analizi   
  Sigorta sözleşmesi, unsurları, tarafları, tarafların borç ve yükümlülükleri, sigorta himayesi ve kapsamı ve denizcilik rizikolarına karşı sigortalar, tekne ve makine teçhizat sigortası, ek sigortalar, (P&I) koruma ve tazminat sigortası ve "karşılıklı" ve "sabit" çalışma sistemleri, "muafiyetler", "halefiyet", yük sigortaları, FDND (navlun, sürastarya ve savunma giderlerine ilişkin sigorta), CMR (uluslararası kara nakliye sigortası) ve diğer sigortaların incelenmesi ve yargı kararlarının değerlendirilmesi.

  Cruising Management & Marina Marketing (Kruvaziyer Taşımacılık Yönetimi ve Marina Pazarlaması )
  Liman pazarlamasında hedefler. Lojistik kavramı. Politik ve ekonomik faktörler. Liman ücretlerinin etkisi. Liman pazarlama teknikleri. Kurvaziyer gemi işletmeciliği ve Pazarlanması. Marina işletmeciliği ve yat turizmi planlanması. Türkiye ve Dünya'da kruvaziyer ve yat turizmi karşılaştırmaları. Örnekler.

  Mechanical Vibrations of Marine Engines Propulsion Systems (Gemi Makinaları Şaft-Pervane Sistemindeki Titreşimler)
  Gemi Titreşimleri tanımlama ve terminoloji. Basit Harmonik Hareket. İki basit harmonik hareketin kombinasyonu. Sönümsüz serbest ve geçici titreşim. Burulma titreşimleri. Krankmili ve pervane burulma titreşimleri. Kritik hız. Titreşim söndürücüler. Doğal frekans ve saptanması. Geçici titreşimler. Sönümlü serbest ve zorlamalı titreşimler. Düzgün cebri titreşim. Elektriksel devreler. Çok kütleli parçalanmış sistemler

  Marine Diesel Engines Principles and Practice (Gemi Dizel Makinaları Prensip ve Uygulamaları)
  Diesel Motorları Teorisi, aşırı doldurma teorisi ve diğer motor sistemleri teorileri, yakıtlar ve yanma, ısısal yükleme. Motor dizaynı uygulaması. Emme ve Egzost sistemleri, motorun dengelenmesi, burulma titreşimleri, genel dizaynı, malzemelerin kullanımı, segmanlar ve gömlekler. İlk hareket donanımları. Yağlama ve yağlama yağları. Çevre kirliliği bakımından motor dizaynının incelenmesi. Karter patlamaları. Motor tipleri ve Motor test işlemleri. Koruma, tamir bakım-tutum işlemleri ve atölye aletleri.

  Simulation and Troubleshooting of Marine Engınes & Systems (Gemi Makine Ve Sistemlerinin Simülasyonu ve Arıza Tesbiti)
  Gemi Makina ve Sistemlerini Genel İnceleme. Numerik Analiz ve Modelleme Konularına giriş. Simülasyon Teknikleri. Gemi Makine Dairesi Simülasyon Sistemini kullanılarak deneysel çalışma ve gözlemler. Bilgisayar Programlama ve Gemi Makine Dairesi ve Sistemlerinin Modelleme ve Simülasyonu ile ilgili proje çalışmaları. Gemi Makina ve Sistemlerinde Olabilecek Arızalar ve Modellenmesi.

  Deniz İşlemlerinde Çevre Yönetimi
  MARPOL Konvansiyonu ndaki kuralların tanımlanması, gözden geçirilmesi ile birlikte ISO 14001 Çevre Yönetim Standartı nın gemi işletmeciliğine entegrasyonu için modellerin irdelenmesi. Klas kuruluşu, sigorta şirketlerinin gerekleride göz önüne alınarak, risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Sonuç olarak çevresel risk yönetim modellerinin farklı gemi tipleri için, liman ve bayrak devleti yönetimleri altında yapılandırılması.

  Uzmanlık Alan Dersi   
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  CAD/CAM of Marine Diesel Engines   (Gemi Dizel Motorlarının Bilgisayar Destekli Termodinamik ve Gaz Dinamiği Tasarımı )

  Temel Kavramlar, Homentropik Akım (Karekteristik Metod ve Grafik Yöntemler ile kararsız akım denklemlerinin çeşitli sınır şartları ile tasarımı; tek silindirli motorlarda supap ve pencerelerde akım; karmaşık homentropik grafik tasarımları, kararsız akım problemlerinin numerik modellemeleri), Homentropik olmıyan Akım (kararsız akım problemlerinin basit sınır şartları ile numerik tasarımları, manifold, türbin ve santrifüj kompresör karmaşık sınır şartları ile tasarımlar), Gemi Dizel Motoru Silindiri içinde kararsız akımın doldurma/boşaltma metodu ile modellenmesi, silindirlerde akım işlemleri, silindir ve süpürmede ısı transferi, yanma ve çevrim modelleri. Dizel Motor Simulasyon Modelleri.

  Maritime Container Transportation (Deniz Ulaştırmasında Konteyner Taşımacılığı)
  Deniz Konteyner Taşımacılığına Giriş, Konteyner Terminalleri ve Liman Operasyonları, Ekipmanlar ve Konteyner Elleçleme İşlemleri, Verimlilik Kriterleri, Tehlikeli Madde Elleçlenmesi ve Güvenlik Önlemleri, Dünya ve Türkiye'de Deniz Konteyner Taşımacılığı ile ilgili örnekler.

  Thermohydraulic Simulation of Marine Diesel Engines  (Gemi Diesel Motorlarının Termo-Hidrolik Simülasyonu)
  Kullanılabilirliğin tarifi, enerji ve kullanılabilirlik dengesinin Gemi Diesel motorları için oluşturulması, tersinmezlik kaynakları ve entropi üretiminin asgari düzeye indirgenmesi analizleri. Sayısal yöntemler kullanılarak, ısı ve kütle transferi bağıntılarının iki ve dört zamanlı gemi Diesel motorları için hesaplanması ve simülasyonu.

  Deniz Taşımacılığında Finansal Yöntemler
  Temel finansal kavramlar. Denizcilik sektörünün genel görünümü. Denizcilik sektöründe finansal yapının planlanması. Denizcilik mülkiyet ve donamının muhasebeleştirilmesi. Yeni gemiler ve gezici platformlar için finansman yönetimi. İkinci el gemiler ve dönüşümlerinin finansmanı. Sefer performansının karlılık analizi. Yeni projelerin finansal değerlendirilmesi.Yabancı paranın kullanımı. Vergilendirme. Kiralama.

  Uluslararası Deniz Hukuku'nun Önemli Kavramları ve Türk Boğazlarının Hukuki Statüsü
  Deniz Kamu Hukuku; Uluslararası Deniz Hukuku'nun (Deniz Devletler Hukuku'nun) önemli kavramları karasuları, kıta sahanlığı, bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge, su yollarından geçişler ile ilgili önemli düzenlemeler, Türk Boğazlarının Hukuki Statüsü.  

  Deniz Kazaları ve Hukuki Analizi
  Deniz kazalarına ilişkin hukuki düzenlemeler hakkında bilgi, çatma, unsurları, çeşitleri, sorumluluk, kurtarma ve yardım unsurları, kurtarma sözleşmesi formları, Lloyd Open form (LOF) Türk Formu (TOF), 1989 kurtarma konvansiyonundan sonraki gelişmeler "güvenlik ağı" "özel tazminat" uygulamaları, kurtarma ücretinin belirlenmesi, sorumluluk, müşterek avaryanın unsurları çeşitleri, M/A (Müşterek avarya) dispeçi.

  Deniz İşletmesinde Optimizasyon Teknikleri
  Deniz ve liman işletmelerinin yapıları ve ana problemleri. Lineer ve lineer olmayan programlama, karar ve optimizasyon teknikleri. Kuyruk teorisi uygulamaları. Envanter planlama tekniği. Optimum rıhtım sayısı, ambar alanı, gemi işletme hızı ve hacmi, gemi bakımı ve işletme yaşı modelleme teknikleri

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |