Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora ve Yüksek Lisans Programı

  Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans derecesi sahip olabilmek için öğrencilerin 21 kredilik 7 teorik ve kredisiz 1 seminer dersini tamamlamaları ve yüksek lisans tezini hazırlayıp başarıyla sunmuş olmaları gerekmektedir.

  Bu derslerin en çok ikisi (6 kredisi) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dışından  alınabilir. Ayrıca en çok 2 derste son sınıf lisans derslerinden alınabilir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dışındaki derslerin seçilmesi için danışmanın onayı gereklidir.

  Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri dışındaki bölümlerin mezunlarının yüksek lisansa kabul edilmelerinin ardından yüksek lisans ders kredileri içinde sayılmamak üzere Bilgisayar Mühendisliği lisans programından bilimsel hazırlık derslerinin tamamlamaları gerekir. Bilimsel hazırlık dersleri aşağıdaki bilimsel hazırlık tablosunda yer almaktadır.

  Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olabilmek için öğrencilerin 30 kredilik 10 teorik ders ve BİL 570 Yüksek Lisans Projesi’ni tamamlamaları zorunludur.


  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

  Tam zamanlı  öğretim elemanları
  Prof. Dr. Kemal Köymen
  Prof. Dr. H. Murat Çekirge 
  Yrd. Doç. Dr. Ali Akman
  Yrd. Doç. Dr. Birim Balcı
  Yrd. Doç. Dr. Turgay Tugay Bilgin
  Yrd. Doç. Dr. O. Raif Önvural

  Görevlendirme ile ders veren öğretim elemanlanları
  Prof. Dr. İlhami Yavuz
  Prof. Dr. Fuat İnce
  Yrd. Doç. Dr. Sefer Kurnaz

   BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ
     
  Temel Dersler Listesi
  Algoritma Tasarım ve Analizi
  Karmaşıklık Teorisi ve Zor Problemler
  İnformasyon Teorisi
  Hesaplama Teorisi ve Soyut Makineler
  İleri İşletim Sistemleri
  İleri Bilgisayar Mimarisi
  Sayısal Sinyal İşleme
  Bilgisayar Ağları ve Komünikasyon
  İleri Derleyici Tasarımı
  İleri Programlama Dilleri ve Tasarım
  İleri Yazılım Mühendisliği
  Program Doğrulama ve Performans

  Lisansüstü Ders Listesi
  İleri Ayrık Yapılar
  Algoritma Tasarım ve Analizi
  Graf Teorisi
  Bilgisayar Cebri
  İleri Kriptoloji
  Kriptolojik Protokoller
  Optimizasyonda Nümerik Metotlar
  Paralel Hesaplama Teknik ve Uygulamaları
  İleri İşletim Sistemleri
  İleri Veritabanı Tasarımı ve Uygulaması
  İleri Derleyici Tasarımı
  Yapay Sinir Ağları
  İleri Bilgisayar Mimarisi
  İleri Programlama Dilleri ve Tasarımı
  İleri Yazılım Mühendisliği
  Program Doğrulama ve Performans
  Veri Madenciliği ve Teknikleri
  Örüntü Tanıma
  Sayısal Sinyal İşleme
  Görüntü İşleme
  VLSI – Sistem ve Mantık Tasarımı
  İnternet Protokolleri
  Bilgisayar Ağları ve Komünikasyon
  Ağ Güvenliği ve Veri Koruma
  Bilgisayar Grafikleri
  Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I
  Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II
  Yüksek Lisans Proje
  Yüksek Lisans Seminer
  Yüksek Lisans Tezi
  İnformasyon Teorisi
  Hesaplama Teorisi ve Soyut Makineler
  Karmaşıklık Teorisi ve Zor Problemler
  Stratejik Tasarım ve Oyun Teorisi
  Kodlama Teorisi
  İstatistiksel Veri Analizi
  Olasılık Teorisi ve Rastsal Süreçler
  Yapay Us ve Uygulamaları
  Bulanık Mantık ve Uygulamalar
  Mobil Ağ Sistemleri
  Sensörler ve Sensör Ağlar
  RobotikUzman Sistemler ve Uygulamaları
  Bilgi Mühendisliği
  Proje Tasarım ve Yönetimi
  Matematiksel Modelleme
  Simülasyon Modelleme ve Analizi
  E-İşlem Teknolojileri I
  E-İşlem Teknolojileri II
  Biyoinformatik ve Uygulamaları
  Kuantum Kriptoloji
  Bilgisayar Mühendisliğinde İleri Konular I
  Bilgisayar Mühendisliğinde İleri Konular II
  Doktorada Yönlendirilmiş Çalışmalar I
  Doktorada Yönlendirilmiş Çalışmalar II
  Doktora Tezi

  Bilimsel Hazırlık Dersleri
  Ayrık Matematik
  İşletim Sistemleri
  Bilgisayar Organizasyonu
  Veri Yapıları ve Algoritmalar I
  Veri Tabanı Yönetimi
  Yazılım Mühendisliği I
  Bilgisayar Ağları I

  DERS İÇERİKLERİ

  BİL 501 İleri Ayrık Yapılar
  Cebirsel yapılar, Gruplar, Sayı sistemleri, Asal sayılar, Matematiksel tümevarım, Permutasyon ve Kombinasyonlar, Özyinelemeli bağıntılar, Graf teorisi ve uygulamaları.

  BİL 502 Algoritma Tasarım ve Analizi
  Algoritma etkinliği. Çizge algoritmaları. En kısa yol algoritması.Rasgele algoritmalar.
  Paralel algoritmalar. Hesaplama karmaşıklığı. NP-tam ve NP-zor problemler. Sezgisel algoritmaları.

  BİL 503 Graf Teorisi
  Graf teorisinin temel kavramları, özel graflar, graf teorisinde tanımlamalar, graflarda uzaklık kavramı, grafların matris gösterimi, coloring graf, kenar coloring.

  BİL 504 Bilgisayar Cebri
  Programların yapısı, hazır önek işleçler. Altprogramlar. Bir bilgisayar cebir sistemi. Bir bilgisayar cebir sistemi nasıl kullanılır. Polinomların gösterimi, gerçek fonksiyonlar, cebirsel fonksiyonlar, matrisler ve seriler. İleri algoritmalar. Farklı değişkenlerle en büyük ortak bölen. Modüler yöntemlerin diğer uygulamaları. Biçimsel entegrasyon ve diferansiyel denklemler.

  BİL 505 İleri Kriptoloji
  Matematiksel temeller, temel kriptolojik teknikler, kripto analiz, eliptik eğri kriptolojisi, kuantum kriptolojisi.

  BİL 506 Kriptolojik Protokoller
  Kimlik belirleme ve kimlik onay protokolleri, anahtar oluşturma protokolleri, gizliyi iletim protokolleri
  Gizli paylaşım protokolleri sıfır (Minimum) bilgi protokolleri kör imza protokolleri elektronik para protokolleri
  Elektronik seçim protokolleri.

  BİL 507 Otomasyonda Nümerik Metotlar
  Mühendislik ve otomasyon içerisinde uygulanan nümerik metotlar. Nonlineer sistemlerin çözümü için yöntemler, nümerik lineer cebir, yaklaşık fonksiyonlar, sayısal integraller, sonlu fark yöntemleri.

  BİL 508 Paralel Hesaplama Teknik ve Uygulamaları              
  Paralel hesaplamadaki kavramlar, paralel bilgisayarların tipleri ve yapıları ve performans özellikleri. Sıralama, çizge, matris, FFT algoritmalarının paralel uygulaması ve analizi.

  BİL 509 İleri İşletim Sistemleri
  Süreçler arası haberleşme, senkronizasyon ve eleme. Dağıtık anlaşma, transaction ve kopyalanmış veriler. Paralel ve dağıtık işletim sistemlerine giriş ve temel kavramlar. Senkronizasyon mekanizmaları. DeadLock lar. Dağıtık işletim sistemlerinin temelleri. UNIX üzerinden çok görevli isletim sistemleri, semaforlar, ADA bulusmalari, tasiyicilar. Çoklu işlemciler ve dağıtık veritabanı sistemleri için görev planlama.

  BİL 510 İleri Veritabanı Tasarımı ve Uygulaması
  Veri modelleme ve güncel veri modelleri. Bağlantılı veri tabanlarında tasarım kuramı. Veri işleme dilleri. Eşgüdüm ve koruma.

  BİL 511 İleri Derleyici Tasarımı
  Derleyici mimarisi, sözcüksel, sintax ve şemantik analiz. Kod üretimi ve optimistik problem. Gramer için çevrim ve gramer kuralları, tahmini ayrıştırma tablosu tekniği.

  BİL 512 Yapay Sinir Ağları
  Yapay sinir ağları - çok tabakalı algılayıcılar. Yapay sinir ağları -radyal tabanlı fonksiyonlar.Yapay sinir ağları-Kohonen sinir ağları. Yapay sinir ağları- yapay sinir ağları'nın uygulamaları. Yapay sinir ağları- yapay sinir ağları projesi.

  BİL 513 İleri Bilgisayar Mimarisi
  Datapath ve kontrolü, pipelining, hafıza mimarisi ve çalışması ve I/O (giriş/çıkış) ünitelerinin çalışma prensipleri anlatılacaktır.

  BİL 514 İleri Programlama Dilleri ve Tasarımı
  Çokyapılılık ve kalıtım türleri, sınıf yapıları, çok ajanlı yapılar, bellek yönetimi, fonksiyonel programlama, mantık Programlama, istisna İşleme, eşzamanlı Programlama.

  BİL 515 İleri Yazılım Mühendisliği
  Temel kavramlar ve CMMI, yazılım doğrulama ve onaylama, yazılım konfigürasyon yönetimi, yazılım kalite güvence süreci, yazılım dokümantasyon süreci, yazılım yönetim süreci.

  BİL 516 Program Doğrulama ve Performans
  Program testleri, test yöntemlerinin gelişimi, test yöntemlerinin önemi, test yöntemleri, Geliştirilen bir programda test yöntemlerinin uygulanışı, Birim testin uygulanması, sistem testinin uygulanması, entegrasyon testinin uygulanması, Sistem içinde test raporlamasının oluşturulması ve organizasyonu, Program raporları, proje raporları, kullanım raporları, Sistem kabulu. Program performans analizi, program örnek vaka çalışması.

  BİL 517 Veri Madenciliği ve Teknikleri
  Veri madenciliği, sınıflama, regrasyon ve zaman serilerine bakış. Tahmini performans ölçümü.  Veri hazırlama, veri azaltma. Matematiksel çözümler, istatistiksel yöntemler, uzaklık ölçümleri, karar ağaçları, karar kuralları. Text mining, vaka çalışmaları.

  BİL 518 Örüntü Tanıma
  Makine algılaması, parametre tahmini, öğrenme, öbekleme, Bayes karar verme teorisi, parametrik olmayan teknikler, görüntü analizi, örüntü tanımlama uygulamaları.

  BİL 519 Sayısal Sinyal İşleme
  Ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri. Örnekleme. Ayrık fourier dizisi, ayrık Fourier dönüşümü, hızlı Fourier dönüşümü. İki boyutlu sinyaller ve sistemler.

  BİL 520 Görüntü İşleme
  Görüntünün matematiksel modeli. Görüntü içinde frekans kavramı ve frekans spektrumu. Görüntü örneklemi ve örnek frekansında durumlar. 2-D işaretlerde ayrılmalar. Fourier serilerinde görüntünün genişlemesi. 2-D Fourier transformu, ayrılabilir görüntülerin Fourier transformu. Z transformu ve transfer fonksiyonu. Görüntüye uygulanan doğrusal işlemler. Görüntü bölümleme. Görüntü onarımı. Görüntü sıkıştırma.

  BİL 521 VLSI-Sistem ve Mantık Tasarımı
  Tümdevre tasarımı. Fiziksel sınırlar. CMOS üretimi, tümlemeli lojik devreler, tasarım metodolojisi, bilgisayar destekli tasarım teknikleri, zamanlama, ve alan tahmini. Son senelerdeki araştırma ve ticari tümdevrelerin incelenmesi.

  BİL 522 Bilgisayar Ağları ve Komünikasyon
  Yedekleme ağları, kablosuz iletişim, GSM, GPRS, UMTS, kablosuz yerel alan ağları, mobil ip, WAP.

  BİL 523 Internet Protokolleri
  Internet protokolleri, iç yönlendirme protokolleri, en kısa açık yol algoritması, Dış Yönlendirme Protokolleri, çoklu protokol etiket anahtarlama, ip çoklu yayın, gezgin internet yapıları, QoS yönlendirme.

  BİL 524 Ağ Güvenliği ve Veri Koruma
  Güvenliğine Giriş, problemler, DES, 3DES, AES, RSA, diffie-hellman, MD-5, SHA-1, dijital imzalama, ağ güvenliği standartları: Güvenli elektronik posta (PGP), S-MIME, SSL, TLS, IPSec.

  BIL 525 Bilgisayar Grafikleri  
  Bilgisayar grafiklerinin donanımı, geometrik dönüşümler, geometrik modelleme, yüzey tonlama, görülmeyen yüzey algoritması, ışın izleme, doku kaplama, görsel gerçekleme, Open GL ile programlama.

  BİL 526 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I
  Bilgisayar Mühendisliğinde güncel araştırma konularında çalışma ve sunum.

  BİL 527 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II
  Bilgisayar Mühendisliğinde güncel araştırma konularında çalışma ve sunum.

  BİL 570 Yüksek Lisans Projesi
  Tezsiz yüksek lisans için bağımsız araştırma konularından seçilerek proje hazırlanması.

  BİL 580 Yüksek Lisans Semineri
  Bu derste öğrenciler araştırmayı planladıkları konu üzerinde bir seminer vermeleri zorunludur.

  BIL 590 Yüksek Lisans Tezi
  Öğrenciler danışmanları ile beraber yüksek lisans tezi hazırlarlar.

  BİL 601 İnformasyon Teorisi
  Entropi, joint ve durum entropisi. Gürültüsüz kodlama teorisi. Optimal kodların oluşumu. İletişim kanalları modelleri. Kanal kapasite hesaplama. Gürültü kodlama teoremi. Hata doğrulama kodları. Parite control kodları. Döngüsel kodlar. BCH kodları.

  BİL 602 Hesaplama Teorisi ve Soyut Makineler
  Turing makineleri, hesaplama modelleri. Sonlu durum modelleri. Hesapsal karmaşıklık. Ardışık fonksiyonlar. Hesaplanabilirlik ve çözümlenemezlik. Hızlandırma ve katmanlama teoremleri.

  BİL 603 Karmaşıklık Teorisi ve Zor Problemler
  Hesaplamanın formal modellemesi, hesaplanabilirlik teorisi, çözülemeyen problemlerin sınıflandırılması, hesaplanabilirlik yönünden karmaşıklık teorisi, zor problemler ve ilgili kavramlar.

  BİL 604 Stratejik Tasarım ve Oyun Teorisi
  Başat-altıStratejiler, Karma Stratejiler, Nash Dengesi, Oyun Ağacı Kavramı, Yayvan Biçimli Oyunlar, İki Aşamalıve Yinelenen Oyunlar, Pazarlık Modelleri, Alt Oyunlarda Nash Dengesi, İşbirlikçi Oyunlar, uygulamalar.

  BİL 605 Kodlama Teorisi
  Galois alanlarının aritmetiği, BCH ve RS kodları gibi döngüsel kodlar üzerinden lineer blok kodlar, turbo kodlar, evrişimli kodlar, kodların birleştirilmesi ve serpiştirilmesi, konvolusyon kodları, Blok ve konvolusyon kodları için etkili dekodlama algoritmaları.

  BİL 606 İstatistiksel Veri Analizi
  Çok değişkenli istatistiksel analize giriş, faktör analizi, kümeleme analizi, ayırma analizi, uyum analizi, çok boyutlu ölçekleme, anabileşenler analizi, setlerarası korelasyon analizi.

  BİL 607 Olasılık Teorisi ve Rastsal Süreçler
  Olasılık teorisinin temelleri, rasgele değişkenler ve rasgele işlemler. Sıkça karşılaşılan rasgele işlem tipleri. Olasılık teorisinin tekrarı, rasgele diziler ve yakınsama. Olasılıksal işlemlere giriş, olasılıksal matematik, Poisson süreci, beyaz-gürültü süreci, Gauss süreci, rasgele yürüyüş, Brown hareketi, Wiener süreci, Markov zincirleri, Markov süreci, rasgele girişli doğrusal sistemler, atış-gürültü süreci.

  BİL 608 Yapay Us ve Uygulamaları
  Yapay zekaya giriş, problem çözme, arama, sezgiseller, planlama, uzman sistemler, sinir ağları, robotik uygulamalar, doğal dil işleme, LISP, PROLOG ve yapay zeka uygulamaları.

  BİL 609 Bulanık Mantık ve Uygulamalar
  Belirsizlik Kavramları, bulanık kümeler ve üyelik dereceleri üyelik fonksiyonları; bulanıklaştırma, bulanık küme İşlemleri, ve, veya ve değil, bulanık ilişkiler, bulanık matematik, toplama, Çıkarma, çarpma ve bölme, soncullar, çıkarımlar; durulaştırma,bulanık Kurallar ve sistemler uygulamalar.

  BİL 610 Mobil Ağ Sistemleri
  Mobil ağlara giriş. Mobil Ağ iletişiminin ilkeleri. İlk kuşak hücresel sistemler. İkinci kuşak hücresel sistemler. Üçüncü kuşak hücresel sistemler. Uydu ağlar. Mobil
  sistemlerde güvenlik.

  BİL 611 Sensörler ve Sensör Ağlar
  Sensör ağlara giriş, sensör cihazlar, kablosuz sensör ağlar, sensör ağlarda yönlendirme algoritmaları, TinyOS işletim sistemleri, sensör uygulamaları.

  BİL 612 Robotik
  Robotik kavramları, dönüşüm matematiği, manipülatör kinematiği, eklem uzayı, ters manipülatör kinematiği, manipülatör dinamiği, manipülatör kontrolü.

  BİL 613 Uzman Sistemler ve Uygulamaları
  Bilgi yönetimi. Karar ağaçları. Belirsizlik gösterimi. Uzman sistemlerin kuram ve uygulamasının gelişimi. Bir uzman sistem tasarımı. Kural tabanı doğrulaması. Bulanık uzman sistemler.

  BİL 614 Bilgi Mühendisliği
  Bilgi tabanlı sistemlere genel bakış, bilgi elde etme metotları, bilgi ifade teknikleri, üretken sistemlerde geri, ileri ve karışık zincir kuralı, çelişki çözümlemesi, şüphe giderme, tümevarım kuralları ve karar ağacı, yapay zekaya giriş, örnekler.

  BİL 615 Proje Tasarım ve Yönetimi
  Üretim ve tüketim ilkelerine bağlı olarak bir ürünün gerçek hale getirilmesi, hazırlık tasarım safhaları, maliyet faktörleri, ürün analizi, proje tasarım ve yönetimi kavramları.

  BİL 616 Matematiksel Modelleme
  Dinamik programlama, matris kuramı ve matrislerle modelleme, çok değişkenli fonksiyonlarda değişken dönüşümü ve uygulamaları, non-lineer ve lineer model kurma ve uygulamaları, stokastik modeller, Markov zincirlerine giriş, kuyruk modelleri ve uygulamaları, çok değişkenli istatistiksel analize giriş, simülasyon modelleri ve uygulamaları, seçilmiş diğer modelleme konuları.

  BİL 617 Simülasyon Modelleme ve Analizi
  Simülasyon metodolojisi ve diğer tekniklerle kıyaslanması, kesikli olaylı sistem simülasyonu, girdi veri analizi ve dağılımların belirlenmesi, rassal değişken üretimi, simülasyonunda çıktı analizi, varyans azaltma teknikleri, benzetim optimizasyonu.

  BİL 618 E-İşlem Teknolojileri I
  Elektronik ticaret, e-para, B2B, B2C, e-stratejiler, e-pazarlama

  BİL 619 E-İşlem Teknolojileri II
  Elektronik güvenlik sistemleri, e-cüzdan, firewall, SSL.

  BİL 620 Biyoinformatik ve Uygulamaları
  Biyoinformatik kavramı ve tanımı; Proteinve nükleik asit dizileri ve üç boyutlu yapıları içeren veri atabları da kapsayan biyolojik sistemlere ilişkin bilgilerin değerlendirilmesinde kullanılan bilgisayar tabanlı teknolojilerin ilkeleri ve uygulamaları, DNA dizi analizi, dizi analiz protokolleri oluşturulması, biyoinformatikte kullanılan analiz paketleri ve uygulamaları.

  BİL 621 Kuantum Kriptoloji
  Kuantum kriptografiye giriş, Kuantum anahtar dağılımı, yetkilendirme, Kuantum anahtar dağıtımı ağları, BB84 protokolü, EPR-Ekert protokolü, DARPA kuantum ağı, ticari kuantum anahtar dağıtımı sistemlerinin durumu.
   
  BİL 622 Bilgisayar Mühendisliğinde İleri Konular I
  Bilgisayar Mühendisliğinde güncel araştırma konularında çalışma ve sunum.

  BİL 623 Bilgisayar Mühendisliğinde İleri Konular II
  Bilgisayar Mühendisliğinde güncel araştırma konularında çalışma ve sunum.

  BİL 624 Doktorada Yönlendirilmiş Çalışmalar I
  Öğretim elemanının yönlendirmesiyle Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora öğrencilerinin araştırma önerisi hazırlaması ve sunmaları için yönlendirilmesi.

  BİL 625 Doktorada Yönlendirilmiş Çalışmalar II
  Öğretim elemanının yönlendirmesiyle Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora öğrencilerinin araştırma önerisi hazırlaması ve sunmaları için yönlendirilmesi.

  BİL 690 Doktora Tezi
  Öğretim üyelerinin danışmanlığında Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencilerinin tez çalışması ve tez yazımı.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |