Home > Kurslar > Proje Yapım ve Yönetimi > Çankaya > Xsteel Kursu - Çankaya - Ankara

Xsteel Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Vektörel Bilişim

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Xsteel Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  Xsteel  Kursu

  Xsteel Nedir?

  Xsteel, yapısal projelerin ve özellikle çelik konstrüksiyonların projelendirilmesi, detaylandırılması, birleşim noktalarının tasarlandığı ve programın yeni sürümlerinde projeye ilişkin statik hesapların yapıldığı uygulamaya dönük statik, detay ve imalat programıdır.
  Xsteel’in nesne yönelimli çalışıyor olması yapı temelini, birleşim tiplerini ve malzemeleri anında üretecek araçları kullanıcıya sağlar, ileri düzeyde modellemede ve çizimde zaman faktörünü en iyi şekilde kullanabilmesine yardımcı olur.
  X-steel konstrüksiyondaki jointlerin de kullanılan plaka ,civata ve flanş gibi elemanların da noktasal statik analizini yaparak gerekli malzeme miktarını tespit etmemize olanak sağlar.


  Xsteel Programı ile Neler Yapabiliriz?

  - Çelik konstrüksiyonların projelendirilmesi.
  - Xsteel strukturel ve statik analiz problemlerini çözer, 3 boyutlu düşünme yeteneğinizi artırır.
  - Yapısal çelik hakkında genel bilgiler (çelik cinsleri, çelik mukavemetleri, civata ve profil cinsleri v.s. ) öğrenmenizi sağlar.
  - Elemanlar ekranda gerçek kesitler olarak görüntülenir ve işlenir. Bu ise kullanıcının gereksiz işlemler yapmadan, istenen konstrüksiyonu doğrudan üretmesini ve aynı anda modeli geliştirmesini sağlar ve bu nedenle performans kaybı olmadan çok büyük çelik yapı sistemlerini hızla idare edebilir.
  - Xsteel`in atölye ve şantiyedeki toleransları, civataların kolay bağlanması ve elemanların aynı hacmi işgal etmesini kontrol (clash check) özelliği vardır. Projenin her aşamasında bu olanak kullanılabilir ve bu değerli makrolar birleşimdeki bütün elemanların anında üretilmesine ve projenin otomatik olarak ve çok kısa bir zamanda tamamlanmasına yardım ederler.
  - 2D ve 3D görünüşler, kesitlerin modelde veya çizimlerde elde edilmesi.
  - Çelik konstrüksiyon elemanları için birleşim noktaları oluşturur.
  - Xsteel ile her türlü kesit alınabilir ve detaylandırma yapılabilir.
  - Xsteel CNC verileri üretilebilir.
  - Xsteel`de parça açılımlarını ve şablonlarını direkt imalata verilebilir.
  - Proje ile ilgili her türlü raporu istenilen şekilde elde edilir.
  - Hazır makrolar ile birleşim seçenekleri sunar ve zamandan tasarruf.
  - Modeli 3 boyutlu olarak inceleme ve ön fikir verme olanağı sağlar.
  - Genel görünüş, kesit, markalama ve montaj resimleri, birleşim elemanları (civatalar, kaynaklar) listeleri, taşıma listeleri gibi tüm raporlar projelendirme aşamasında üretilebilir.
  - Xsteel de projeye gelen revizyonları işlemek çok kısa zamanda gerçekleştirilir.
  - Enerji iletim hattı, aydınlatma direkleri çelik konstrüksiyonları için özel makroları vardır.
  - Xsteel-Multi özelliği sayesinde çok sayıda kullanıcı aynı projede ve aynı modelde çalışabilir. Özellikle hız isteyen projeler ve acil olarak değiştirilmesi istenen projeler, çoklu kullanıcı desteği sayesinde çok daha kısa sürede tamamlanabilir.
  - Çelik yapılar için mimari strukturel dizayn ve detay oluşturma yeteneği ve imkanı sağlar.
  - Xsteel`in diğer sistemlerle 3-Boyutlu iletişimi sağlanmıştır ve ayrıca CIMsteel, DXF, 3DGN, ASCII gibi formatları destekler. Xsteel ile üretilen modeller diğer sistemlerle çift yönde aktarılabilir. Bunlardan bazıları AutoCAD, Intergraph, Microstation, FrameworksPlus, PDS, PDMS System v.b. CIMsteel Integrasyon Standardları (CIS) Xsteel`e entegre edilmiştir.
  - Bütün resimler Xsteel tarafından otomatik olarak üretilir ve istenirse kullanıcı tarafından diyaloglu olarak işlenebilir.
  - Betonarme projelerin modele işlenebilir.
  - Betonarme için hazırlanan makroları kullanarak hızlı bir model oluşturabilir, zamandan tasarruf edebiliriz.
  - Modelde çelik ve betonarme projenin tümleşik yapısını görme ve çizimlerde detaylandırma.
  - Cast Unit Drawing özelliği sayesinde betonarme elemanların detay resimlerini elde edebilme.
  - Çelik konstrüksiyonların montajı için montaj paftaları oluşturabiliriz.
  - Montaj paftalarında her türlü detayları, kesitleri, kaynak ve cıvata bilgilerini verebiliriz.
  - Seminerler, sunumlar, toplantılar için XML veya Solid dosyası oluşturarak program dışında modeli tanıtabilme ve detaylarını görebilme.

  Xsteel Kursu Kimler İçin Yararlıdır?

  -İnşaat Mühendisleri
  -Makine Mühendisleri
  -Konstrüktör ressamlar
  -Makine ressamları
  -Çelik projeleri yapan proje büroları
  -Çelik konstrüksiyon imalatı yapan imalatçı kuruluşlar
  -Çelik konstrüksiyon tasarımı yapan mimarlar
  -İlgili diğer meslek kolları

  Xsteel Kursu Sonunda;

  - Çelik ve betonarme projelerini modelleyebilirsiniz.
  - Modelde her türlü birleşim makrolarını kullanabilir hatta kendi makrolarınızı yaratabilir ve kendi menünüzü oluşturabilirsiniz.
  - Her türlü kaynaklı ve cıvatalı birleşim yapabilirsiniz.
  - Modeller arası çizimler aktarabilir ve çizimler üzerinde her türlü makro, eleman, malzeme değiştirebilir veya yenilerini girebilirsiniz.
  - Proje elemanlarının pozlandırılması ve proje ait her türlü raporu elde edilirsiniz.
  - Modele ait genel resimler oluşturabilirsiniz.
  - Modele ait elemanların her türlü parça ve grup resimlerini üretebilir, üzerinde değişiklik yapabilir , çıktı alabilir veya dwg, dxf gibi çizim modullerine aktarabilirsiniz.
  - Parça resimlerinizle imalat yapabilir, grup resimlerinizle (assembly) imalat parçalarınızı birleştirebilir ve montaja gönderebilirsiniz.
  - Çelik projemizin yerinde montajı için “Assembly” mantığını düşünerek montaj paftalarını oluşturabilirsiniz.
  - Montaj paftalarında her türlü detayı oluşturabilir, gösterebilir, teknik bilgileri projenin üzerine işleyebilirsiniz.
  - Toplantılarınız için xsteel sunumları hazırlayabilirsiniz.

  Xsteel Kurs Programı (8 Hafta)

  1.Hafta (6 saat)

  1.1. Xsteel tanımı, işlevselliği ve program kurulumu
  1.2. Xsteel tasarım mantığına giriş
  1.3. Xsteel de yapılmış uygulamalar.
  1.4. Xsteel de single-multi çalışma şekilleri.
  1.5. Xsteel de çalışırken dikkat edilecek hususlar.
  1.6. Xsteel menu tanımları, araç çubuklarının kullanılması.
  1.7. Xsteel de yeni bir model için ön ayarlar.
  1.8. Çalışma sayfasının özellikleri
  1.9. Klavye ve mouse dan xsteeli yönlendirme.
  1.10. Görüntü ayarlarının yapılması

  2.Hafta (6 saat)

  2.1. Xsteele giriş ve model oluşturma.
  2.2. Model Oluşturma Aşamaları
  2.3. Grid oluşturma.
  2.4. 3d ve plan görünüşlerin oluşturulması, oluşturulan
         görünüş sayfalarının özelliklerinin girilmesi
  2.5. Çalışma sayfasının özellikleri.
  2.6. Modelleme Ortam Araçlarının Kullanılması
        (yardımcı çizgilerin kullanılması, nokta oluşturulması.)
  2.7. Görüntü Filitresinin Kullanımı
  2.8. Model Elemanlarının özelliklerinin tanımlanması.
  2.9. Single- assembly mantığının tanınması.
  2.10. Menülerin Tanımları.    

  3.Hafta (6 saat)

  3.1. Uygulama 1 e giriş.
  3.2. Modelde gridlerin oluşturulması.
  3.3. Modelde plan ve görünüşlerinin oluşturulması.
  3.4. Elemanların özelliklerini tanımlanması.
  3.5. Parametrik elemanların tanımlanması.
  3.6. Elemanların modele işlenmesi.
  3.7. Copy, move, split, combine, cut, fitting, part cut,
         polycut ve UCS kullanımları.
  3.8. C.line ve pointlerin modelde kullanımları.
  3.9. Menülerin tanımlanması
  3.10. ” Phase Number” özelliğinin kullanılması.

  4.Hafta (6 saat)

  4.1. Model Elemanlarının Birleştirilmesi
  4.2. Joint Kullanım Mantığı
  4.3. Jointlerle Elemanları Birleştirilmesi
  4.4. Çok Kullanılan Jointlerin Kullanımı
  4.5. Xsteel de multi çalışma.
  4.6. “Edit custom component” özelliği ile joint oluşturma
        (User joint oluşturulması).
  4.7. Kaynaklı ve civatalı bağlantıların yapılması
  4.8. Assembly mantığı ve Assemblylerin oluşturulması.

  5.Hafta (6 saat)

  5.1. “Genel Arrangement drawing” özelliğinin kullanılması.
  5.2. Numaralandırma Ayarlarının Yapılması
  5.3. Genel Çizim Ayarlarının Yapılması
  5.4. Genel Resimlerin Oluşturulması
  5.5. Kesit Görünüşlerin Alınması
  5.6. Ölçülendirme
  5.7. Assembly Resimlerin Oluşturulması
  5.8. Single Part Resimlerinin Oluşturulması
  5.9. Multi Drawinglerin Oluşturulması
  5.10. Çizimler Üzerinde Yapılacak Kişisel Değişiklikler

  6.Hafta (6 saat)

  6.1. Uygulama-2
  6.1.1. Yeni model oluşturma.
  6.1.2. Gridlerin oluşturulması, plan ve görünüşlerin elde edilmesi.
  6.1.3. Elemanların modele işlenmesi.
  6.1.4. Hazır joint makrolarının kullanılması.
  6.1.5. Manuel olarak bağlantı noktalarının oluşturulması.
  6.1.6. Modelde eleman veya jointlerin çakışmalarının kontrolü.
  6.1.7. Numaralandırma Ayarlarının Yapılması
  6.1.8. Son düzenlemelerin yapılması.
  6.1.9. Numaralandırma Ayarlarının Yapılması
  6.1.10. Model ile ilgili her türlü raporların oluşturulması.
  6.1.11. Single ve assembly özelliklerinin ayarlanması.
  6.1.12. Parça (single) ve grup (assembly) resimlerinin oluşturulması.
  6.1.13. Oluşturulan resimlerin düzenlenmesi.
  6.1.14. Oluşturulan resimlerde kişisel değişikliklerin yapılması.
  6.1.15. Resimlerin yazdırılması.
  6.1.16. Resimlerin export ile autocade aktarılması.
  6.1.17. Xsteel resimerinde “Fitler” özelliğinin kullanımı

  7.Hafta (6 saat)

  7.1. Uygulama–2 e devam
  7.2. Uygulama–3 e giriş.
  7.2.1. Yeni model oluşturma.
  7.2.2. Gridlerin oluşturulması, plan ve görünüşlerin elde edilmesi.
  7.2.3. Elemanların modele işlenmesi.
  7.2.4. Hazır joint makrolarının kullanılması.
  7.2.5. Manuel olarak bağlantı noktalarının  oluşturulması.
  7.2.6. Modelde eleman veya jointlerin çakışmalarının kontrolü.
  7.2.7. Pozlandırma
  7.2.8. Son düzenlemelerin yapılması.
  7.2.9. Yeniden pozlandırma.
  7.2.10. Model ile ilgili her türlü raporların oluşturulması.
  7.2.11. Single ve assembly özelliklerinin ayarlanması.
  7.2.12. Parça (single) ve grup (assembly) resimlerinin oluşturulması.
  7.2.13. Oluşturulan resimlerin düzenlenmesi.
  7.2.14. Oluşturulan resimlerde kişisel değişikliklerin yapılması.
  7.2.15. Resimlerin yazdırılması.
  7.2.16. Resimlerin export ile autocade aktarılması

  8.Hafta (6 saat)

  8.1. Uygulama–3 devam
  8.2. Uygulama-4
  8.2.1. Yeni model oluşturma.
  8.2.2. Gridlerin oluşturulması, plan ve görünüşlerin elde edilmesi.
  8.2.3. Elemanların modele işlenmesi.
  8.2.4. Hazır joint makrolarının kullanılması.
  8.2.5. Manuel olarak bağlantı noktalarının  oluşturulması.
  8.2.6. Modelde eleman veya jointlerin çakışmalarının kontrolü.
  8.2.7. Pozlandırma
  8.2.8. Son düzenlemelerin yapılması.
  8.2.9. Yeniden pozlandırma.
  8.2.10. Model ile ilgili her türlü raporların oluşturulması.
  8.2.11. Single ve assembly özelliklerinin ayarlanması.
  8.2.12. Parça (single) ve grup (assembly) resimlerinin oluşturulması.
  8.2.13. Oluşturulan resimlerin düzenlenmesi.
  8.2.14. Oluşturulan resimlerde kişisel değişikliklerin yapılması.
  8.3. “Clone Drawing” özelliğinin kullanılması
  8.4. Cast Unit Drawing özelliğinin kullanılması
  8.5. Autocad-Xsteel özellikleri.
  8.6. “Template” özelliğinin kullanılması.
  8.7. “Publish as  Web Page” özelliğinin kullanılması.
  8.8. “Copy—Copy From” model özelliğinin kullanılması.

  Kursta Xsteel Dışında;

  - Çelik malzemesi ve çelik elemanlar hakkında ön bilgi.
  - Çeliğin imalatı hakkında bilgiler. (Yapma kirişler, kolonlar, montaj ekleri.)
  - Çelik konstrüksiyonlar hakkında ön bilgi.
  - Çelik birleşimlerinin hesaplanmasında kullanılan programlar hakkında ön bilgi.(Sap 2000, Prokon, Excel vb)
  - Autocad ve Xsteel arasında bilgi alış-verişi hakkında detaylı bilgi.
  - Çelik projelerde dikkat edilecek hususlar.
  - Çeşitli birleşim modelleri ve kullanımları gösterilecektir.

  Toplam Süre= 48 Saat 8 Hafta

  Kursiyerlere Xsteel kursu ve Çelik Konstruksiyon Projecilik eğitimi içerisinde programın tanımı yapılarak, temel çizim komutlarından başlayarak kişinin öncelikle program üzerindeki hakimiyeti geliştirmeye çalışılacak ve diğer çizim ve düzenleme komutları ile Xsteel programı öğretilecektir. Daha sonra Xsteel proramı ile çelik konstruksiyon projeleri çizilerek ve proje çizimleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanarak kursiyerlere piyasa tecrübesi kazandırılmaya çalışılacaktır. Xsteel Kursu sonunda kursiyerlerin yetkinliği de final projesi adı altında test edilecek ve başarılı görülen projeler web sayfamızda yayınlanacaktır.

Proje Yapım ve Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |