Home > Yüksek Lisans Programları > Şehir Planlama > Urla > Şehir Planlama Doktora Programı - Urla - İzmir

Şehir Planlama Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Şehir Planlama Doktora Programı - Kurumda - Urla - İzmir

 • Program tanımları
  ŞEHIR PLANLAMA DOKTORA PROGRAMI

  Kent Kuramı
  Ileri Planlama Kuramı
  Ileri Arastırma ve Tasarım Metodları

  Seçmeli Dersler
  Şehir Planlama Stüdıosu
  Kentsel Siyaset ve Arazi Kullanış Politikaları
  Planlama Kuramı Semineri   
  Osmanly Dönemi Anadolu Kentleri
  Sosyal Teoride Güncel Konular
  Bilgi Sosyolojisi
  Küreselleşme ve Kentsel Yeniden Yapılanma
  Yapılaşması Çevre Ekonomisi
  Gelismekte Olan Ülkelerde Küreselleşme Süreci
  Mekansal Metodolojiler
  Mekansal Metodolojiler
  Sürdürülebilir Kalkınma veşehirleşme
  Siber mekan
  Mekan Üretimi
  Kamusal Alanın Dönüşümü
  Kentsel Biçimlenme Tarihi
  Kentsel Yeniden Canlandırma
  Tarihi Çevre İle İlgili Saptama, Çözümleme ve Değerlendirme Çalışmaları
  Koruma Planlaması İle İlgili Seçme Konular
  Rekreasion Alanlarının Planlaması
  Endüstriyel Konum Yeri Seçimi ve Mekan Ekonomisi
  Kırsal Planlama
  Istatistiksel Modelleme ve Tahmin Yöntemleri
  Doktora Tezine Hazırlık
  Tez
  Uzmanlık Alanı Dersi
  Uzmanlık Alanı Dersi

Şehir Planlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |