Yapım-Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yapım-Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YAPIM PROJE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Yapım proje yönetimi programı yapım sektöründe yönetimsel hizmetler vermeyi planlayan,   mimar ve mühendislere yapım proje yönetimi alanındaki temel bilgi ve becerileri (yapım sektörümüz ile karşılıklı iletişim içinde) kazandırmayı amaçlar. Yüksek lisans ve doktora programları ingilizce olarak eğitim vermektedir.


  ÖĞRETİM ELEMANLARI

  TAM ZAMANLI

  Doç. Dr.   Sema Ergönül,

  Lisans: İTÜ, 1982; Y. Lisans: ODTÜ, 1988; Doktora: MSÜ, 2002.

  YARI ZAMANLI

  Doç. Dr. Yalçın Tezcan

  Lisans/Y. Lisans: İTÜ, 1960; Doktora; İTÜ, 1969.


  Öğr. Gör. Niyazi Galipoğulları

  Lisans/Y. Lisans: İTÜ, 1968.


  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Proje Yönetimine Giriş
  Seminer
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum


  DERS İÇERİKLERİ


  ZORUNLU DERSLER

  SEMİNER
  2 saat/hafta, kredisiz, 2 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapım sektöründe deneyimli yöneticilerin katılımıyla yapım proje yönetiminde mevcut durumun ve gelecekteki gelişmelerin tartışılması amaçlanmaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Öğrencinin konusuna göre değişmektedir.

  Dersi Veren: Doç. Dr. Sema ERGÖNÜL

   
  PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 9 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Proje yönetimi kavramı ve piyasa araştırması ve   fizibilite çalışmalarından projenin tamamlanma ve teslimine kadar geçen sürede arazi geliştirme/bina projelerine uygulanması, proje yönetimi alanları, planlama, denetleme ve kontrol için ilgili metotlar ve yönetim problemlerine bakış, performans ölçümü, ilgili yöntemler gibi konular bu dersin kapsamındadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: PMBOK. “Project Management Body of Knowledge”.

  RItz, G.,“Total Construction Project Management”, 1994.

  PIlcher , R.,” Principles of Construction Management”, 1992.

  Dersi Veren: Doç. Dr. Sema ERGÖNÜL
   

  SEÇMELİ DERSLER

   
  YAPIMDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Yapım projelerinde görev alan kişilerin etkin bir biçimde kullanılması için yöntemler, personel/insan kaynakları yönetimi anlayışı, görevlerin analizi ve profil belirlenmesi, insan kaynakları seçiminin programlanması, bilgi/beceri/yetenek belirleme yöntemleri, büyüme   stratejilerinde insan kaynakları envanterinin değerlendirilmesi, inşaat sektöründen örnekler hedeflenmektedir..

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: LOOSEMORE, M., DAINTY, A. and LINGARD, H., “Human Resource Management in Construction Projects- Strategic and Operational Approache”, 2003.

  Dersi Veren: Doç. Dr. Sema ERGÖNÜL

  YAPIMDA PROJE TESLİM YAKLAŞIMLARI
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapımda mevcut proje teslim yaklaşımlarının analizi; genel sözleşme, yönetim sözleşmesi, yapım yönetimi, yap-işlet-devret modelleri. ulusal ve uluslar arası düzeyde farklı yapım sözleşmesi türleri; götürü bedelli, birim fiyatlı, maliyet+kar esaslı sözleşmeler, büyük yapım projelerinde ortaklık ve Joint Venture gibi konular ele alınacaktır.   

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: RItz , G. “Total Construction Management”, 1994.

  Galipoğulları , N.,   “İnşaat Yönetimi”, 2001.

  Galipoğulları, N., “İnşaat Yönetimi Uygulamaları”, 2001.

  Dersi Veren: Öğr. Gör. Niyazi GALİPOĞULLARI

  YAPIM ŞANTİYE YÖNETİMİ

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Tanım, yapım makine ve metodunun değerlendirilmesi, metot bildirim kavramı, şantiye denetimleri, şantiyenin sınırları ve etkileri, şantiye yerleşiminin tasarım ve planlaması, şantiye yönetiminin organizasyonel yapısı: roller, sorumluluklar ve otoriteler, şantiyenin kurulması ve sökülmesi gibi konular bu dersin kapsamındadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: RItz , G. J.,   “Total Construction Project Management”, 1994.

  Galipoğulları , N., “ İnşaat Yönetimi”, 2001.

  Cloud , R.H., Sears, G. A. And Sears, S. K., “Construction Project Management”

  Dersi Veren: Ögr. Gör. Niyazi GALİPOĞULLARI

   
  SÖZLEŞME YÖNTEMLERİ
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapım sözleşmelerinin incelenmesi, işi tanımlayan ve kaliteyi belirleyen ilgili dökümanlar,   metraj, rayiçler, iş ve fiyat kırımları, hak talepleri, pazarlıklar, hakeme gidilmesi, sözleşme şartlarının değişimi, en iyi sözleşme tipinin tasarlanması gibi konular hedeflenmektedir.  

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev
  Önerilen Kaynak Listesi: FIsk , E., “Construction project Administration”, 2000. Cloud , R. H., “Construction Contracting”.
  Dersi Veren: Doç. Dr. Yalçın TEZCAN

   
  YAPIM SÖZLEŞMESİNİN YASAL YÖNLERİ
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Ulusal ve uluslar arası hukuk, yapım sözleşmesini etkileyen kodlar ve yönetmelikler, (Türkiye) sosyal güvenlik yasa ve yönetmeliklerinin incelenmesi, kamu işleri genel şartnameleri, FIDIC, Türkiye’deki yükleniciler, danışmanlar ve mimar/mühendis firmalarının yasal durumları, ulusal ve uluslar arası düzeyde mevcut sözleşmeler üzerine vak’a çalışmaları hedeflenmektedir.
  Ön koşul: -
  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: FIsk , E., “Construction Project Administration”, 2000.
  Cloud , R. H., “Construction Contracting”
  Dersi Veren: Doç. Dr. Yalçın TEZCAN


  YAPIMDA KALİTE YÖNETİMİ
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 7 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Projenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli yöntemler, kalite planlaması, güvencesi ve kontrolu, ilgili yöntem ve tekniklerin incelenmesi; maliyet/fayda analizi, kalite denetimleri, Pareto diyagramları, istatistiksel örnekleme, şantiyede, şantiye dışında ve yerinde kalite kontrolü ele alınacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev / sunum

  Önerilen Kaynak Listesi: Esin , A., ISO 9001 Işığında Hizmette Toplam Kalite.

  Nee , P. A., “IS0 9000 in Construction”, 1996.

  Hradesky , J., “Total Quality Management”, 1995.

  Oakland , S., “Total Quality management: the route to improving performance”.

  Dersi Veren: Doç. Dr. Sema ERGÖNÜL
       
   

Proje yapım ve yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |