Tiyatro Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tiyatro Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
                  TİYATRO SANAT DALI / SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ        
                  YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
                  Sanat Dalı Başkanı         :   Doç. Suat ÖZTURNA
                  Anasanat Dalı Başkanı   :   Prof. Dr. Ali Müfit BAYRAŞA

  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  

                  OPERA BÖLÜMÜ / İ.Ü. DEVLET KONSERVATUARI

                  Bölüm Başkanı                :   Prof. Dr. Ali Müfit BAYRAŞA
                  Konservatuar Başkanı    :  

  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ

  1.       SAHNE  1,2
  Ders İçeriği:
  Türkiye ve Dünya Tiyatro Literatüründen çeşitli oyunlar yardımıyla öğrencinin ses ve bedenini - oyunculuğunu geliştirmek.


  2.       TÜRKİYE'DE TOPLUMCU TİYATRO METİN İNCELEMELERİ  1,2
  Ders İçeriği:
  Türkiye'de "Toplumcu gerçekçilik"in tiyatrodaki yeri ve önemi ile ilgili olarak "Toplumcu- gerçekçi" tiyatro metinlerinin irdelenmesi.


  3.       19. YY. RUS EDEBİYATI VE ÇEHOV  1,2
  Ders İçeriği:
  19. yy. Rus  Edebiyatında roman karakterlerinin irdelenmesi ve Çehov karakterlerinin sahnede canlandırılması.


  4.       TÜRKİYE'DE TOPLUMCU TİYATRO METİN İNCELEMELERİ  1,2
  Ders İçeriği:
  Cumhuriyet Dönemi "toplumcu gerçekçi" tiyatro metinleri yardımıyla Türkiye'de "Toplumcu gerçekçilik"in tiyatrodaki yeri ve öneminin irdelenmesi.


  5.       BAŞLANGIÇTAN XIX. YÜZYILA OYUNCULUĞUN EVRELERİ  1
  Ders İçeriği:
  Oyunculuğun Antik Yunan Dönemi'nden başlayarak XIX. Yüzyıla kadar geçirdiği değişimin irdelenmesi.


  6.       XIX. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE OYUNCULUĞUN EVRELERİ  2
  Ders İçeriği:
  Oyunculuğun XIX. Yüzyıldan başlayarak günümüze kadar geçirdiği değişimin irdelenmesi.


  7.       SEMİNER  2
  Ders İçeriği:
  İleri düzeyli oyunculuk çalışmalarıyla ilgili tartışmalar.

  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Osmanlı döneminde İstanbul'da kurulmuş ilk resmi musiki okulu. Darü'l Elhân'ın hazırlayıcısı olan kurum, 1914'te kurulmuş olan Darülbedayi'nin musiki koludur. İstanbul Şehramaneti'ne bağlı olarak kurulan Darülbedayi, tiyatro, sahne musikisi, Türk ve Batı musikisi türlerinin tümünü bir arada ele almayı amaçlayan ulusal bir konservatuvardı.
                 
  Darülbedayi biri tiyatro, öbürü musiki olmak üzere iki bölüme ayrılmış olan ve daha sonraki yıllarda İstanbul Belediyesi'ne bağlı olarak eğitim veren okuldu. 1986'da İstanbul Üniversitesi'ne devredilerek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adını almış ve bu kuruma farklı bir statü getirilmiştir.
                 
  1950'lerin başlarında İstanbul Şehir Meclisi'nde konservatuvarda birde tiyatro sınıfı açılması fikri tartışılmış, Joseph Marx'ın tavsiyesi ve Muhittin Üstündağ'ın onayı ile şu dersler müfredata konmuştur. Yeni dersler ahenk jimnastikleri, sahne dersleri ( tiyatro ve şan olarak ) belirlenmiş ve Azade Selim Hanım ile Ertuğrul Muhsin Bey hoca olarak getirilmiştir. Ekim1933'ten itibaren konservatuvar bu dersler için öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Başlangıçta öğrenim süresi üç yıl olan bu bölüm, zamanla değişen yönetmeliklerle geliştirilmiş ve bu bölümden bir çok öğrenci mezun edilmiştir.
  Etkinlikleriyle, yayınlar ve yetiştirdiği müzisyenlerle bütün Türkiye'de önemle anılacak duruma gelmiş olan konservatuvar 1986'da Bedrettin Dalan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul Üniversite
  si'ne bağlanmıştır.
                 
  Hazırlayıcı birimlerle birlikte öğrenci adaylarına, çok küçük yaşlardan itibaren eğitim alma olanakları oluşturarak, lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyine ulaştırıp sanatsal yönde akademik kariyer sağlama fırsatını sunar.
                
  Ülkenin çağdaşlık yolunda temel taşlarından biri olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, değerli sanatçı öğretim elemanları ve geçmişinin birikimi ile genç kuşakları sanat dünyasına kazandırmaya devam etmektedir

  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Devlet Opera ve Balesi, Özel Bale Toplulukları, Özel okullar ve Kurslar, Konservatuvarlar, Modern Dans ve Halk Dansları Toplulukları gibi kurumlar.

Tiyatro ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |