Tiyatro Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tiyatro Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  TİYATRO ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  OYUNCULUK (EPİK)
  • 3 Saat / Hafta, (T 3) , 3 Kredi , 5 ECTS

  • Amaç, İçerik: Bu ders, epik oyunculuğun yöntemini öğretmeye ve uygulamaya yönelik
  çalışmalar içerir. Bir eserin bütününün incelenmesi ve sahneye konulmasıyla veya farklı
  eserlerden seçilen örneklerle sahnelerde uygulanışıyla, kavramsal açılardan ve dramaturjik
  çözümlemelerle, yöntemin kavranması amaçlanır.
  • Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  • Önerilen Kaynaklar: Her dönem dersin sorumlusu ve öğrenci birlikte çalışılacak eser
  üzerinde karar varır. Eserin ait olduğu dönem ve ekol ve yazarlar üzerinde çalışa yapılır.
  Genel kaynak olarak:
  KESTING, Marianne, Tarihte ve Çağımızda Epik Tiyatro
  BRECHT, Bertold, Epik Tiyatro Üzerine
  • Dersin Sorumlusu: Prof.Zeliha BERKSOY

  OYUNCULUK (DRAMATİK)
  • 3 Saat / Hafta (T 3) , 3 Kredi , 5 ECTS

  • Amaç, İçerik: Bu ders, dramatik oyunculuğun yöntemini öğretmeye ve uygulamaya
  yönelik çalışmalar içerir. Bir eserin bütününün incelenmesi, yazarının,döneminin ve eserin
  dramaturjisinin incelenmesiyle ve sahneye konulmasıyla veya farklı eserlerden seçilen
  örneklerle sahnelerde uygulanışıyla, çözümlemelerle, yöntemin kavranması amaçlanır.
  • Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  • Önerilen Kaynaklar: Her dönem dersin sorumlusu ve öğrenci birlikte çalışılacak eser
  üzerinde karar varır. Eserin ait olduğu dönem ve ekol ve yazarlar üzerinde çalışa yapılır.
  Genel kaynak olarak:
  STANISLAVSKI, Konstantın , Bir Karakter Yaratmak
  STANISLAVSKI, Konstantın, Bir Rol Yaratmak
  CANDAN, Ayşin, XX.Yüzyılda Öncü Tiyatro
  NUTKU, Özdemir, Dünya Tiyatrosu Tarihi
  • Dersin Sorumlusu: Öğr.Gör.Levent ÖKTEM

  DİKSİYON(TİYATRODA SES,NEFES,DİKS.)

  • 3 Saat / Hafta (T 3) , 3 Kredi , 5 ECTS

  • Amaç, İçerik: Ses ve nefes egzersizleri, söyleyiş, tonlama, vurgulama, artikülasyon,
  entonasyon ve diyafram kullanımının ileri teknikleri örnek metinler üzerinde uygulanarak
  kavranması amaçlanır.
  • Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  • Önerilen Kaynaklar:
  LINKLATER, Kristin, Freeing The Natural Voice
  BEVINGTON, David, The Complete Works of Shakespeare
  BROCKETT, Oscar, Tiyatro Tarihi
  • Dersin Sorumlusu: Öğr.Gör.Dr.Merih TANGÜN

  REJİ UYGULAMA
  • 2 Saat / Hafta (T 2) , 2 Kredi , 5 ECTS

  • Amaç, İçerik: Oyunculuk yöntemleri üzerine eğitim alan öğrencinin bir eseri sahneye
  koyarken öğrendiği teknikleri sahne üzerinde uygulamasını içerir
  • Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  • Önerilen Kaynaklar: Her dönem için farklı bir metin ve yazar seçilir. Araştırmaya
  yönelik kaynaklar seçilen eser üzerinden tespit edilir.
  • Dersin Sorumlusu: Prof.Zeliha BERKSOY

  DRAMATİK TİYATRO TEORİSİ(Se)


  • 2 Saat / Hafta (T 2) , 0 Kredi , 5 ECTS
  • Amaç, İçerik: Dramatik oyunculuk ve yöntemini kuramsal açıdan ele alarak, tarihsel
  gelişim süresince değerlendirilerek , uygulamada yöntem sağlayacak bilgilerin seminer
  yoluyla verilmesini amaçlar.
  • Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  • Önerilen Kaynaklar: Her dönem için farklı bir metinler seçilir. Araştırmaya yönelik
  kaynaklar seçilen eser üzerinden tespit edilir.
  • Dersin Sorumlusu: Öğr.Gör.Huraman Nevruzova

  REJİ BİLGİSİ VE DRAMATURJİ
  • 2 Saat / Hafta (T 2) , 2 Kredi , 5 ECTS

  • Amaç, İçerik: Başlangıcından bugüne kadar tiyatro eserlerinin tarihsel süreci içindeki
  gelişimini, eserlerin içinde yer alan olay ve karakterlerin incelenmesinin yöntemini , metni
  sahne üzerinde doğru ifade etmenin yollarını kavratmayı amaçlar.
  • Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  • Önerilen Kaynaklar: Her dönem için farklı bir yazar ve metin seçilir. Araştırmaya
  yönelik kaynaklar, seçilen yazar üzerinden edinilir.
  • Dersin Sorumlusu: Öğr.Gör.Huraman NEVRUZOVA

  HAREKET

  • 2 Saat / Hafta (T 2) , 2 Kredi , 5 ECTS
  • Amaç, İçerik: Oyunculukta hareketin önemi tekniğini tanımaya ve doğru nefes kullanımı
  sağlamaya yönelik uygulamalarla birlikte öğrencinin bedenini doğru kullanması
  hedeflenir.
  • Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  • Önerilen Kaynaklar: FELDENKRAIS, Moshe, Bedensel Farkındalığın Yolu
  • Dersin Sorumlusu: Öğr.Gör.Nur BERKAN

  DANS
  • 2 Saat / Hafta (T 2) , 2 Kredi , 5 ECTS
  • Amaç, İçerik: : Oyuncunun bedenine esneklik kazandırılması temel amaçtır. Dansta
  öğrencinin artistik ve teknik seviyesinin de ilerlemesine yardımcı olmak hedeflenir. Farklı
  salon dansları, ya da o dönem çalışılan eserlere uygun dans teknikleri öğretilir.
  • Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  • Önerilen Kaynaklar: -
  • Dersin Sorumlusu: Öğr.Gör.Nur BERKAN

  ŞAN
  • 1 Saat / Hafta (T 1) , 1 Kredi , 5 ECTS

  • Amaç, İçerik: Oyunculuk eğitiminde ses renklerinin ortaya çıkarılması ve doğru ses
  kullanımını sağlama amaçlı çeşitli egzersizler yapılması ve ayrıca bu teknik bilgilere
  paralel bir repertuar kazandırmak amaçlanır.
  • Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  • Önerilen Kaynaklar: Her ses için sesin özelliğine göre farklı egzersizler ve alıştırmalar.
  • Dersin Sorumlusu: Öğr.Gör.Timur DOĞANAY

  METİN YAZARLIĞI VE METİN ÇÖZÜMLEMELERİ
  • 1 Saat / Hafta (T 1) , 1 Kredi , 5 ECTS
  • Amaç, İçerik: : Oyuncunun başlangıçtan günümüze kadar gelen tiyatro eserlerinden
  seçmeleri doğru bir yöntemle incelemeleriyle bu sürecin gelişiminin örneklendirilmesi
  sağlanır. Böylece oyuncunun yazarlık konusunda da bilgilendirilmesi ve yöntem bilgisini
  kavraması sağlanır.
  • Değerlendirme Yöntemleri: Sınav
  • Önerilen Kaynaklar: YAVUZ, Muhsine, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri
  YAVUZ, Muhsine, Diyarbakır Efsaneleri-2 ve Diyarbakır Üzerine
  8 Bildiri
  • Dersin Sorumlusu: Öğr.Gör.Muhsine H.YAVUZ

Tiyatro ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |