Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Programı

  Güz Dönemi

  501    Genel Ürün Fizyolojisi    
  503    Tarla Bitkileri Ekolojisi    
  505    Araştırma ve Deneme Metodları II    
  507    İleri Bitki Islahı    
  509    Yeşil Alan ve Erozyon Kontrol Buğdaygilleri
  511    Lif Üretimi, Fizyolojisi ve Ekspertizi    
  513    Ürün Kalitesi ve Tayini    
  517    İlaç Bitkileri
  519    Populasyon Genetiği    
  523    Mera-Hayvan İlişkileri    
  525    Uygulamalı Çayır-Mera Ölçme ve İnceleme Yöntemleri
  527    Diğer Familyalardan Yem Bitkileri    
  529    Yağ Bitkileri Üretimi ve Teknolojisi    
  531    Bitki Hücre Kültürleri    
  533    Bitki Islahında Stabilite Analizleri    
  535    Sürdürülebilir Tarım    
  597    Uzmanlık Alan Dersi

  Bahar Dönemi

  502    Biyolojik Tarım    
  504    Simbiyotik Azot Tesbiti    
  506    Tarla Yem Bitkileri Yetiştirme Tekniği    
  508    Bitki Islahında Genetik İlkeleri    
  510    Boya Bitkileri    
  512    Aromatik Bitkiler    
  514    Tarımsal Araştırmalar İçin Mikrobilgisayar Programlama
  514    Tarla Münavebe Sistemleri    
  516    Selüloz Endüstrisi Bitkileri
  518    Döllenme Biyolojisi    
  520    Ekstra Kromosomal Kalıtım    
  522    Yabancı Bitkiler ve Kontrolu    
  524    Çok Yıllık Yembitkileri    
  526    Yem Bitkileri Ayırım Anahtarı    
  528    Yabancı Döllenenlerde Populasyon Islahı    
  530    Tarla Bitkilerinin Biyokimyası    
  532    Silajlık Yem Bitkileri    
  534    Uygulamalı Sitogenetik    
  598    Uzmanlık Alan Dersi

Tarım bilimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |