Tarımsal Yapılar ve Sulama Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tarımsal Yapılar ve Sulama Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Tarımsal Yapılar ve Sulama Yüksek Lisans Programı

  Güz Dönemi

  503    Kültür Bitkilerinin Sulanması    
  505    Drenajda Deneme ve Değerlendirme    
  513    Sulamada Bilgisayar Uygulamaları I    
  519    Kültürteknikte Yöneylem Araştırması    
  523    Arazi Toplulaştırmasında Planlama    
  531    Mikro-Sulama Sistemleri İşletim Tekniği    
  533    Atıksuların Sulamada Kullanımı    
  539    Tarımsal Ürün Depolarının Planlanması    
  541    Toprak-Bitki-Atmosfer Sisteminde Su ve Enerji Dengesi
  543    İklim Değişimi ve Etkileri    
  597    Uzmanlık Alan Dersi

  Bahar Dönemi

  502    Sulamada Deneme ve Değerlendirme Yöntemleri
  506    Mikro Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve Uygulamalar    
  512    Tarla Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi
  522    Tuzlu Suların Sulamada Kullanım Olanakları    
  528    Sulama Sistemlerinde Su Dağıtımı
  532    Hidrolojide Stokastik Süreçlerin Modellenmesi    
  534    Arazi Islah Denemelerinin Değerlendirilmesi
  540    Sera Bitkilerinin Sulanması    
  542    Sulamada Pompaj Sistemleri    
  544    Sulama Şebekelerinde Suyun Ölçümü ve İzlenmesi
  546    Uygulamalı Jeoistatistik
  598    Uzmanlık Alan Dersi

Toprak Bilimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |