Muhasebe ve Uluslararası Raporlama Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul - Bahçeşehir Üniversitesi - I42

Home>Yüksek Lisans Programları>Muhasebe>Beşiktaş>Muhasebe ve Uluslararası Raporlama Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul
 
Muhasebe ve Uluslararası Raporlama Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Bahçeşehir Üniversitesi

Muhasebe ve Uluslararası Raporlama Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Muhasebe ve Uluslararası Raporlama Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul Muhasebe ve Uluslararası Raporlama Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul
Program Tanımları:
Dünyadaki değişim süreci ve ticari faaliyetlerin sınır tanımadan hızla tüm dünyaya yayılması doğal olarak muhasebe alanında da pek çok düzenlemenin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemelerin Türkiye içinde de yansımaları olmuş ve Türkiye uluslararası faaliyetler için gerekli uyum çalışmalarını muhasebe alanında da hızla gerçekleştirmiştir. Daha geniş bir pencereden bakıldığında mali tablo kullanıcılarının sadece yurtiçi ilgi grupları ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda dış yatırımcıları da kapsadığı görülmektedir. Dolayısıyla günümüzde mali raporlama, muhasebe standartları ve denetim farklı bir boyut kazanmıştır.

Muhasebe uzmanlığı dalında hazırlanan bu program çerçevesinde, yüksek lisans öğrencilerine  muhasebe ve mali raporlamaya ilişkin hemen her konuda geniş bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır. Program sadece muhasebe meslek mensubu yetiştirme amaçlı olmayıp, mali tablo okuma ve raporlama gereksinimi duyan daha geniş bir ilgi grubuna  yönelik hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde, muhasebe ve finansman yönetimi, denetim, muhasebe standartları ve mali raporlama konularında verilen kavramsal bilgilerin yanında uygulamaya yönelik bilgiler de sunulacaktır. Ayrıca  uluslararası kuruluşlarda çalışma olanağı tanıması açısından gerekli donanımı sağlayacak derslere de yer verilmiştir.


Ders Programı

Araştırma Yöntemleri    
Muhasebe Denetimi    
Finansal Muhasebe    
Ticaret Hukuku    
Yönetim Muhasebesi    
Uluslararası Muhasebe Standartları    
Finansal Yönetim    
Değerleme ve Mali Tablolar    
Vergi Muhasebesi ve Denetimi    
Uluslararası Raporlama    
Proje    


Ders İçerikleri


Araştırma Yöntemleri
Bu ders kapsamında işlenecek konular: araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri;temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları.

Muhasebe Denetimi
Bu ders, denetimle ilgili kavramların ve yükümlülüklerin açıklanmasının yanısıra, iç denetime ilişkin denetim standartları, kontrol yapıları gibi konulara da yer vermektedir.

Finansal Muhasebe
Bu dersin amacı muhasebe uygulamalarına altyapı oluşturan temel prensip ve kavramların incelenerek öğrencilerin mali tabloları anlayacak, yorumlayacak seviyeye getirilmesidir. Dersin konuları arasında gelir tablosu, bilanço, nakit akış, kar dağıtım, özkaynak değişim tablolarının hazırlanması, dönen ve duran varlıkların kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların ve özkaynak kalemlerinin muhasebeleştirilmesi bulunmaktadır.

Uluslararası Muhasebe Standartları
Bu derste UFRS'nin kavramsal çerçevesi ve değerleme esaslarının genel açıklamasından sonra standartlar üzerinde tek tek durulacak ve standartları uygulanmasında ortaya çıkması muhtemel sorunlar tartışılacaktır.

Proje
Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.

Muhasebe ile ilgili diğer programlar: