M.E.B SERTİFİKALI UYGULAMALI DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir PLATFORM AKADEMİ

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Resim Galerisi

Hakkında yorumlar M.E.B SERTİFİKALI UYGULAMALI DIŞ TİCARET EĞİTİMİ - Kurumda - Şişli - İstanbul

  • Program tanımları
    Dış Ticaret açısından bakıldığında Ülkemiz, Üretim, Büyüme ve İhracat rakamlarında Dünya sıralamasında üst sıralarda istikrarlı bir şekilde kendisine yer bulmakta; bu gelişmelere paralel olarak yeterli seviyede Dış Ticaret Eğitimi almış, Uzman personele olan ihtiyaç daha da artarak devam etmektedir.Platform Akademi Eğitim Danışmanlık A.Ş, Türk firmalarının Dış Ticaret alanında da gelişen dünya pazarlarında başarılı, etkin ve verimli çalışabilmelerine destek vermek amacıyla oluşturduğu M.E.B Sertifikalı Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Programı ile, alanında Uzman, nitelikli yüzlerce Dış Ticaret Uzmanı kazandırmış, süregelen Programları ile de kazandırmaya devam etmektedir.Dış Ticaret Eğitim MetoduUzmanlık Programımız halen aktif olarak Piyasada çalışan, Dış Ticaret alanında tanınmış, deneyimli Eğitmenler tarafından Uygulamalı olarak sunulmaktadır.Katılımcılara Firma kurdurarak Ürün, Sektör vb. seçtirilmesiyle başlayarak tüm Dış Ticaret Yöntemleri bu firma üzerinden Uygulamalı olarak yürütülmekte; konular kademeli olarak bu sıraya göre işlenmektedir.Dış Ticaret Eğitiminin Kazandıracakları Günümüzün en gözde Mesleklerinden birine sahip olacaksınız.                                                                        Bir firmanın tüm Dış Ticaret işlemlerini rahatlıkla yürütebileceksinizFirmanızı Uluslararası pazarlara açarak yeni müşteriler bulabilecek, satışlarınızı arttırabileceksiniz.Firmanızın Üretimde kullandığı hammaddeleri ya da yurtiçinde talep gören Ürünleri Uluslararası Pazarlarda araştırıp daha uygun fiyata ithal edebileceksiniz.Tüm Dış Ticaret işlemlerini en iyi şekilde organize edip Firmanızı en yüksek kârlılığa ulaştıracak vizyona sahip olacaksınız.Program Sonunda Katılımcılarımıza;Çalıştıkları İş ile ilgili ‘Süresiz ve Ücretsiz’ Danışmanlık Hizmeti,Bir Firmada 10 gün Staj İmkânı,M.E.B. Onaylı Dış Ticaret Uzmanlık Sertifikası,Platform Akademi Dış Ticaret Uzmanlık Sertifikası,İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri ‘Dış Ticaret Bilgi Bankası CD’si,Platform Akademi Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından verilmektedir.egitimekayitol     HAFTA İÇİ GRUBU     HAFTA SONU GRUBU BAŞLANGIÇ TARİHİ     25 Haziran 2012     16 Haziran  2012 EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ     10.00-16.00  Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe     10.00-16.00  Cumartesi Pazar TOPLAM SÜRE     50 Saat /  2 Hafta     50 Saat / 4 Hafta TOPLAM ÜCRET     700 TL + Kdv (%8)     700 TL + Kdv (%8) EĞİTİM YERİ    DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI1. BÖLÜM: DIŞ TİCARETE HAZIRLIK•    Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar•    Dış Ticarette Planlama Stratejileri•    Dış Ticarette İş Planı Geliştirme•    İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri•    Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri•    Acente – Distribütör Seçimi2. BÖLÜM: ULUSLARARASI PAZARLAMA VE MÜŞTERİ BULMA YÖNTEMLERİ•    İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri•    Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler•    Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri•    İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları•    Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar•    Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri•    Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar•    Elektronik Ticaret•    En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi3. BÖLÜM: İHRACAT PROSEDÜRLERİ•    Nasıl İhracatçı Olunur ?•    İhracat İş Akışı•    İhracat Çeşitleri•    Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi•    İhracatta Kullanılan Belgeler•    İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler•    İhracatta Gümrük Uygulamaları•    İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları•    İhracat Hesabının Kapatılması•    İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları•    Örnek Olay ve Uygulamalar4. BÖLÜM: İTHALAT PROSEDÜRLERİ•    Nasıl İthalatçı Olunur ?•    İthalat İş Akışı•    İthalat Çeşitleri•    İthalatta Kullanılan Belgeler•    İthalatta Vergi Hesaplamaları•    İthalatta Gümrük Uygulamaları•    İthalat Hesabının Kapatılması•    İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları•    Örnek Olay ve Uygulamalar5. BÖLÜM: GÜMRÜK MEVZUAT VE UYGULAMALARI•    Eşyanın Geçici Depolanması•    Gümrük Antrepo Rejimi•    Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi•    Transit Rejimi•    Dahilde İşleme Rejimi•    Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi•    Hariçte İşleme Rejimi•    Posta İşlemleri•    Sınır Ticareti•    Temsil Hakkı•    Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,•    Eşyanın Tercihli Olan Menşei,•    Eşyanın Gümrük Kıymeti,•    Eşyanın Gümrüğe Sunulması,•    Özet Beyan,•    Gümrükçe Onaylanmış İşlem,•    Geçici Depolama,•    Serbest Dolaşıma Giriş,•    Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,•    Vergi Kaybına Ait Cezalar6. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ•    Ticari İşletmede Teslim (EXW)•    Taşıyıcıya Teslim (FCA)•    Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)•    Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)•    Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)•    Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)•    Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)•    Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)•    Terminalde Teslim (DAT)•    Belirlenen Yerde Teslim (DAP)•    Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)7.  BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER•    Faturalar•    Sevk (Taşıma Belgeleri)•    Paketleme Belgeleri•    Serbest Dolaşım Belgeleri•    Finansal Belgeler•    Ürüne İlişkin Belgeler•    Diğer Belgeler•    Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar8.  BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ•    Peşin Ödeme•    Alıcı Firma Prefinansmanı•    Mal Mukabili Ödeme•    Vesaik Mukabili Ödeme•    Kabul Kredili Ödeme•    Akreditifli Ödeme•    Akreditifte Taraflar•    Akreditif Çeşitleri•    Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı, Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları•    Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)•    Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi•    Transferable, Back To Back Akreditifler•    Stand By Akreditifler•    Swift Mesajları•    Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri•    Swift Mesajı Okuma Teknikleri•    Akreditif Mektupları ( MT 700)•    Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması •    Akreditif Metininin Açıklanması•    Akreditif Belgelerinin Analizi•    Akreditifte Rezerv•    Akreditifte Rezerv Koşulları•    Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar•    Rezerv Uygulama Örnekleri•    Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler•    UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin Açıklanması•    Uygulamalar•    Garanti Mektupları•    Kontra Garantiler•    Teminat Mektupları•    Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları•    Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları•    Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar9. BÖLÜM: İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ•    KOSGEB Destekleri •    İGEME Destekleri •    DTM Destekleri•    TÜBİTAK Destekleri•    TTGV Destekleri•    Eximbank Destekleri•    Diğer Destekler •    Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları •    Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar10.  BÖLÜM: SERBEST BÖLGELER•    Türkiye’de Ve Dünyada Serbest Bölgeler, Kuruluşları Dünü Ve Bugünü•    Serbest Bölgelerin Teşvik Ve Avantajları•    İhracatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar•    İthalatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar•    Serbest Bölgelerde Transit Ticaret•    Serbest Bölgelerde İhracat İş Akışı•    Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı•    Serbest Bölge İşlemleri Ve Örnek Uygulamaları•    Mevzuat Açısından Serbest Bölgelerin Son Durumları11. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ•    Tedarik Zinciri ve Lojistik•    Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi•    Taşıma Şekilleri•    Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler•    Navlun Sözleşmeleri ve Türleri•    Navlun Teklif Türleri•    Nakliye İşlemleri İş Akışı•    Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları•    En Uygun Nakliyenin Bulunması•    Dış Ticaret Sigortası12. BÖLÜM DIŞ TİCARET MUHASEBE İŞLEMLERİ•    İhracat Muhasebesi•    İthalat Muhasebesi•    İhracatta KDV İadesi•    Örnek Uygulamalar13. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE KALİTE, ÇEVRE, GÜVENLİK•    Dış Ticarette Kalitenin Önemi•    Kalite Standart Çeşitleri•    Çevre Etiketi•    CE İşareti14. BÖLÜM: GLOBAL EKONOMİYE BAKIŞ•    Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşmaları, GATT Ve GATT`ın Temel Kuralları•    Dünya Ticaret Örgütü•    Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi•    Bölgesel, Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi•    Uluslararası Ticaret Hukuku•    Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi

Dış ticaret ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |