Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul - Bahçeşehir Üniversitesi - I48

Home>Yüksek Lisans Programları>Spor Yönetim Bilimleri>Beşiktaş>Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul
 
Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Bahçeşehir Üniversitesi

Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Spor Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programları:
Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul
Program Tanımları:
Spor Yönetimi Yüksek Lisans programı sektörde halen varolan ve sadece işletme eğitimi veya  sadece Spor Akademisi çıkışlı yönetici profilinin sona erip, temel işletme yüksek lisans eğitimine ilaveten spor psikolojisi, pazarlaması, ekonomisi, iletişimi, basın-medya ilişkileri, yönetim planlaması gibi alanlarda uzmanlaşmış kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Federasyonlar, kulüpler ve sporculardan oluşan temel unsurlar için Türkiye’de Spor Akademileri’nden alınan eğitimden farklı olarak yürütülecek Spor Yönetimi Yüksek Lisans programında,  spor bir ürün ve işletme olarak ele alınarak,  işletme alanında teori ve uygulamalarla küreselleşen spor olgusunu Türkiye’de geliştirecek;  Türk sporunu ve sporcusunun dünyaya açılmasına destek olacak;  spor yöneticileri yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede spor yönetimi alanında sadece Türkiye’de görev alacak yöneticileri değil, uluslararası alanda da yetkin olabilecek bireyleri yetiştirmek mümkün olacaktır.

Ders Programı

Pazarlama Yönetimi    
Araştırmada İstatistiksel Yöntemler    
Spor Tüketici Davranışı ve Psikolojisi    
Spor Yönetimi    
Spor Ekonomisi ve Finansı    
Spor Pazarlaması    
Spor İletişimi        
Proje    

Seçmeli Dersler


Spor Endüstrisi    
Spor Pazarlamasında Konular/ Başlıklar    
Sporda Örgütsel Davranış    
Spor İş Planlaması    
Spor Hizmet Sunumu    
Spor Örgüt Yönetimi    
Spor Tarihi ve Rolü    
Spor Hukuku    
Sporda Halkla İlişkiler    
Spor Medyası ve Yayım İlişkileri    


Ders İçerikleri

Pazarlama Yönetimi
Bu dersin temel konuları: pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları;pazarlama yönetiminin ögelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögelerinin ele alınması

Araştırmada İstatistiksel Yöntemler
Bu ders, istatistiksel tekniklerin ve methodların incelenmesini ve anlaşılmasını sağlamaktır. Ders, olasılığın temel kuralları ve betimleyici istatistik, şartlı olasılık, rastgele değişkenler, tahmin,kesikli ve sürekli olasılık modelleri, bileşik ve örnek dağılım, hipotez testi, nokta tahmini, güven aralığı, çaprazlık tablosu, lojistik regresyon ve doğrusal ve çoklu regresyon gibi konular içermektedir.

Spor Tüketici Davranışı ve Psikolojisi
Bu ders spor tüketicilerinin satınalma davranışlarını, alışkanlıklarını, katılımı ve maça gitme davranışlarını, satınalmada karar ve değerlendirme süreçlerini içerir. Spor çevresinde ve içerisinde önemli faktörleri tanıtmak ve bu faktörlerin kişisel tutum ve davranışlardaki etkilerin farklı sporlarda nasıl farklılaştıklarını göstermek gerekmektedir. Tüketicileri ve katılımcıları daha iyi anlamak için de spor psycholojisi bu dersin temelini oluşturacaktır.

Spor Yönetimi
Bu ders spor, fitness ve eğlence endüstrininin temel örgütsel ve işletme yapısının incelenmesini amaçlamaktadır. Bu alanlar arasında profesyonel, Olimpik ve Federasyonlar gibi örütlerin incelenmesinin yanısıra egzersiz ve fitness işletme sektörü yönetimi de incelenecektir. Spor yönetimi konusunun altyapısını oturtmanın yanısıra spor pazarlaması alanında alınacak diğer dersler için de bir anlayış oluşturulması planlanmaktadır.

Spor Ekonomisi ve Finansı
Spora özel olarak arz ve talebin analizi, Pazar dengesi, fiyat ve miktarın incelenmesi. Spor liglerinin Pazar yapıları ve rekabet dengesinin, gelir paylaşımı ve maaş konularının incelenmesi ekonomik etkilerinin ve fizibilite çalışmalarının teknikleri, spor varlıklarının değerliliği ve finansal analizler. Devletin spora yatırımı ve finansmanının arkasındaki sebepler ve metodları, spor ekonomisi ve finansının arkasındaki etik konuları.

Spor Pazarlaması
Spor pazarlaması alanındaki gelişmelerin ve uygulamaların inceleneceği bu ders, öğrencilere gerçek spor endüstrisi ve şirketlerinin uygulamalarını anlama şansı verecektir. Bu dersin sonunda hazırlanacak olan proje ile öğrenciler spor şirketlerini inceleme fırsatı bulacaklardır.

Spor İletişimi
Bu ders sporda geniş kitle ve kişilerararası alanlarında iletişimin yeri ve önemi incelenirken, iletişimin farklı alanlarındaki uygulamalar ve teoriler incelenecektir. Bu anlamda vakka analizleri, spor örgütleri incelenmesi, medya kuruluşlarının spordaki yeri ve devletin spor iletişimini kullanım alanları incelenecektir.

Proje
Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.

Spor Endüstrisi
Bu dersin amacı "Spor Endüstrisi" nin kapsamlı incelenmesidir. Rekabet avantajı sağlamak adına spor endüstrisi içerisinde spor şirketlerinin anlaşılması ve bu anlamda da spor endüstrisi içerisindeki mikro ve makro alanların incelenmesi hedeflenmektedir.

Spor Pazarlamasında Konular/ Başlıklar
Spor pazarlaması alanında konuşmacıların katılacağı ve Türkiye&;deki spor pazarlama alanındaki gelişmelerin ve uygulamaların inceleneceği bu ders, öğrencilere gerçek spor endüstrisi ve şirketlerinin uygulamalarını anlama şansı verecektir. Bu dersin sonunda hazırlanacak olan proje ile öğrenciler spor şirketlerini inceleme fırsatı bulacaklardır.

Sporda Örgütsel Davranış
Örgüt davranışlarının dinamiklerini ve uygulamalarını gerek işletme ve gerekse de spor alanlarında anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan bu ders makro açıdan yapı, merkezleşme/merkezleşmeden uzak, çevre, teknoloji ve birleşmelerini ve bu nların kişilerin fonksiyonlarının örgüt içerisinde nasıl etkilediği; mikro açıdan davranış bilimini motivasyon, çelişki, liderlik, karar verme, grup dinamikleri, güç, kontrol ve iletişim açılarından inceleyecektir.

Spor İş Planlaması
Bu dersin amacı spor örgütleri ve küçük spor işletmelerinde iş planı oluşturulması için gerekli olan beceri ve bilginin kazandırılmasını amaçlamaktadır. İş planlamasında gerekli olan adımların etkin bir şekilde öğrenilmesi adına detaylı iş planlarının incelenmesi ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler spor birlikleri, spor merkezleri veya fitness merkezlerini gerek özel veya tüzel olmaksızın inceleyerek iş planları hazırlayarak gerçek hayata hazırlık yapacaklardır.

Spor Hizmet Sunumu
Spor sunum sisteminin yapısı ve fonksiyonları içerisinde spor ajanları, devlet, avukatlar, eğitim, sağlık, medya ve ticaret alanlarının spor alanlarında konuları nasıl destekleyebileceklerini incelenmektedir. Bu anlamda spor örgütlerinin seçtikleri alanlarda belirli tarihi, sosyoekonomik ve politik zorunlulukları ve rekabetçi ortamdaki artan küreselleşme etkenleri altında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Spor Örgüt Yönetimi
Bu ders spor yönetimi konusunu, teorileri ve uygulamalarının spor örgütlerinin temel yönetim ilkeleri ve süreçleri içerisindeki uygulamalarıyla inceleyecektri. Görevler, roller, beceriler ve yetkinlikleri açısından yöneticilerin karar verme, planlama, örgütleme ve liderlik süreçlerinin özel ve tüzel ve kar amacı gütmeyen spor sektörlerinde incelemelerle öğrencilere spor örgüt planlamasının detaylarının işlenmesi hedeflenmektedir.

Spor Tarihi ve Rolü
Sadece dünyada değil Türkiye&;de sporun gelişimi ve rolünün inceleneceği bu derste örgütlenmiş sporun doğuşu, spor gelişimini etkileyen faktörler, toplumu etkilemesi, eğitim içerisinde sporun yerinin anlaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca sporun toplum içerisindeki önemi, kültür öğeleri ve spor arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve teknolojinin ilerlediği toplum içerisinde insan refahına sporun etkisinin de anlaşılması bu ders içerisinde amaçlanmaktadır
Spor Yönetim Bilimleri ile ilgili diğer programlar: