Home > Kurslar > Proje Yapım ve Yönetimi > Çankaya > Betonarme Proje Kursu - Çankaya - Ankara

Betonarme Proje Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Vektörel Bilişim

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Betonarme Proje Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  BETONARME PROJE TEKNİKLERİ KURS İÇERİĞİ

  BETONARME PROJE KURSU KAPSAMINDA; İLGİLİ ŞARTNAMELERE UYGUN OLARAK AŞAĞIDA DETAYLI AÇIKLANAN, YENİ BETONARME BİNA,  GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI,  TUNEL KALIP,  BİNA TÜRÜ OLMAYAN (İSTİNAT, KANAL, BACA VB.)  PROJELERİNİN HAZIRLANMASI DETAYLANDIRMA ve SUNUMU ANLATILMAKTADIR. 

  1. Proje ve Projecilik

  Genel olarak; proje nedir, proje sunum yöntemleri ve projecilikte dikkat edilmesi gereken konular ve temel esaslar bir özet halinde kursiyerlere anlatılır.

  2. Ülkemizde Projecilik Hizmetleri Hakkında

  Ülkemizde proje sektörü ve sektör içerisinde betonarme projeciliğin yeri, betonarme proje safhaları, proje yapımında kullanılan ve uygulanan standartlar hakkında genel bilgiler kursiyerlere aktarılır. Betonarme proje yapımında kullanılan “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik”, “TS500 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları” ve “TS6164 Betonarme Projelerin Çizim ve Tanzim Kuralları” gibi standartlar hakkında genel bilgiler verilir. Anılan bu standartlara ait detaylı kurs içerik bilgileri Sta4-CAD kurs programı içeriğinde verilmiştir.

  3. Betonarme Proje Safhaları

  TS6164 Betonarme Projelerin Çizim ve Tanzim Kuralları ‘nda da belirtilen ve genel olarak projecilik standartlarında uygulanan “Fikir Projesi (=1/200 proje raporu)”, “Kesin Proje (=1/100 proje)” ve “Uygulama Projesi (=1/50 proje)” ve “Uygulamaya Esas Detay Projeleri (=1/20 – 10 – 5 detay projesi)” safhalarının içerikleri, hazırlanma yöntemleri ve sunum şekilleri kursiyerlere örnekler üzerinde anlatılır.

  4. Konvansiyonel Yeni Bina Betonarme Projeleri

  Farklı plan ve geometride monolitik konvansiyonel betonarme binalar ara katlı, kademeli, ortogonal ve nonortogonal olarak çözümlendikten sonra hazırlanması gereken proje safhalarına göre ölçek bilgileri dikkate alınarak nasıl hazırlanacağı hakkında birden fazla örnek üzerinde farklı çalışmalar yapılır. Yapılan çalışmaların teknik detayları ve mühendislik kontrolleri kursiyer grubu ile beraber değerlendirilerek, böylece kursiyerlerin proje öngörülerinin gelişmesi sağlanır. Ayrıca uygulama proje örneklerinde ise; mimari proje bilgilerinden faydalanma ve farklı hizmetlere ait projeler arasında bütünlüğün sağlanması konusundaki esaslar üzerinde durulur.

  5. Konvansiyonel Mevcut Binaların Onarım ve Güçlendirme Projeleri

  Ülkemizin bulunduğu coğrafyanın yerbilimi sonuçlarına göre deprem kuşağı üzerinde bulunduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Uzun yıllardır ülkemizde yapılan ve halihazırda kullanılan pek çok yapının gerek meydana gelen depremler sonrası, gerekse kullanım özellikleri nedeniyle veya kişi ya da kurumların yapılarının güvenlik seviyelerinin tespiti istemleri neticesinde lokal veya genel olarak onarım ve güçlendirme projelerinin hazırlanması ihtiyacı doğmaktadır. Farklı niteliklerdeki örnekler üzerinde lokal güçlendirme ve/veya sistem iyileştirme amaçlı güçlendirme projelerinin hazırlanması, imalat detaylarının projelendirilmesi ve sunumu kursiyerlere yaptırılır.

  6. Tünel Kalıp Uygulama Projeleri

  Daha çok toplu konut vb. ihtiyaca yönelik genellikle düzgün geometrili betonarme yapıların bazıları özel bir kalıp tekniği olarak “Tünel Kalıp” sistemi ile yapılmaktadır. Konvansiyonel sistemden farklı olarak; tünel kalıp sistemin uygulama projesi aplikasyon, donatı planları ve detaylarının hazırlanması ve sunum şekilleri uygun örnekler üzerinde kursiyerlere aktarılır. Kurs programı süresince kursiyerlere verilecek örnek projeler ve ödevler ile kursiyerlerin farklı nitelikte projeler hazırlama becerisini geliştirmeleri için fırsat oluşturulur.

  7. Bina Türü Olmayan Yapılar

  Bina türünden olmayan yapılardan bazılarına ait farklı örneklerden proje türlerinin hazırlama esasları ve sunum şekilleri kursiyerlere ek bilgi olarak kurs süresi içerisinde verilmeye çalışılır. Konsol betonarme istinat duvarları, betonarme yüksek bacalar, kanal ve tesisat galerileri, su depoları gibi yapı türlerine ait uygulama proje içerikleri ve detaylarına ait örnek projeler kursiyerlere aktarılır.

  8. Kurs Sonu Final Projesi

  Kurs programı süresince projelendirilen tüm örnekler ve hazırlanan tüm ödev çalışmalarını kapsayan, birbirinden bağımsız projeler kurs dönemi sonunda eğitmen nezaretinde hazırlanacak ve yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere ait proje örnekleri internet üzerinde, Vektörel Bilişim ‘e ait web sayfasında yayınlanacaktır.
  Toplam Süre= 48 Saat

Proje Yapım ve Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |