Home > Yüksek Lisans Programları > Finansman > Çankaya > Sayısal Finansman Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Sayısal Finansman Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sayısal Finansman Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Sayısal Finansman Yüksek Lisans Programı

  Tezsiz programa kaydolan öğrencilerin 36 kredilik zorunlu dersleri ve 3 kredilik dönem projesini 3 yarıyılda başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Öğrenci derslerden başarısız olması durumunda bu süre 2 yarıyıl daha uzatılabilir.

  DERS İÇERİKLERİ

  MAN 612 Yönetim Muhasebesi
  Dersin amacı temel yönetim muhasebesi kavramları ile yönetim muhasebesi verisinin maliyetlemede, planlamada ve kontrol amacıyla nasıl kullanıldığını öğretmektir. Dersin içeriği yönetim, finansal ve maliyet muhasebesi ilişkisinin belirlenmesi, genel maliyetlerin mamul ve hizmet maliyetlerine katılması, faaliyet tabanlı yönetim, standart maliyet, maliyet-hacim-kar analizleri, geçerli maliyetler ve bütçelemedir.

  MAN 613 Uluslararası Finansman
  Bu dersin sonunda öğrenci bir işletmeci bakış açısından ileri seviyedeki uluslararası finansman konularını ve prensiplerini açıklayabilecek, bu konudaki geniş kapsamlı terminolojiye hakim olarak uluslarası finansman konusundaki riskleri analiz edebilme yeteneklerini geliştirebilecektir. Bu ders içerisinde ele alınacak olan belli başlı konular ödemeler dengesi, uluslararsı parite koşulları, döviz kuru piyasaları (kredi ve döviz kuru swapleri, forward ve futures sözleşmeleri ve opsiyonlar), örtülü ve örtüsüz döviz kuru arbitrajları ve uluslarası finansman krizleridir.

  MAN 616 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
  Bu dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasalarda yatırım yapma ile ilgili kavramları, araçları ve prensipleri öğretmektir. Öğrenciler öncelikle ders ile ilgili temel kavramlar ile teorileri öğreneceklerdir. Bu ders çeşitli örnek olay ve problem çözümleri ile zenginleştirilerek, öğrencilerin yatırım yapma ve portföy oluşturma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasanın oyuncuları; menkul kıymet borsaları-Türkiye’de sermaye piyasası faaliyetleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası; faiz oranları, yapısı, türleri ve paranın zaman değeri; portföy risk ve getirisi; etkin sınır ve portföy seçimi; serrnaye varlıklarını fiyatlama modeli (SVFM); faktör modelleri; arbitraj fiyatlama teorisi; etkin piyasalar hipotezi ve anomaliler; hisse senetleri ve İMKB hisse senedi piyasasında alım satım işlemleri; hisse senetlerinin değerlemesi; tahviller, diğer sabit getirili menkul kıymetler ve bunların değerlemesi; temel analiz; teknik analiz; portföy yönetim stratejileri; vadeli işlem sözleşmeleri; opsiyon sözleşmeleri ve opsiyon değerlemesi; davranışsal finans oluşturmaktadır.

  MAN 619 Uygulamalı Ekonometri
  Bu dersin amacı bir yüksek lisans öğrencisinin ampirik bir çalışmada uygulaması gereken regresyon analizinin öğretilmesidir. Dolayısıyla, iktisadi analizlerin dayalı olduğu temel istatistiki bilgiler de öğretilecektir. Eğer öğrenciler halihazırda söz konusu temel bilgilere sahiplerse istatistik konularının revizyonu ekonometrinin temelinin anlaşılmasında yardımcı olacaktır. Dersin içeriğini oluşturan konular çok değişkenli doğrusal ve doğrusal olmayan modeler, model belirleme problemi, çoklu bağlantı problemi, otokorelasyon, gecikmeli modeler, çoklu denklem modelleri ve uygulama metodları ve iktisadi model uygulamalarıdır.

  MAN 667 Finansal Muhasebe
  Bu dersin amacı muhasebenin temel kavramları, temel finansal tabloların düzenlenmesi ve yorumlanması hakkında genel bir bilgi vermek ve muhasebe konularının finansman alanı ile bağlantısını kurmaktır. Derste muhasebenin temel kavramları, muhasebe uygulamaları, finansal tablolar ve muhasebe standartları gibi konular ele alınmaktadır.

  MAN 683 Örgütsel Davranış
  İşletme ve sistem yaklaşımı, endüstri devrimi, karar vermede katılım ve yetkilendirme, aile işletmeleri, değişim ve değişime direnç, örgütsel gelişim, ulusal kültür, örgütsel kültür ve örgütsel iklim, öğrenen örgütler, 6 Sigma ve duygusal zeka bu ders çerçevesinde ele alınan temel konular arasındadır. Temel olarak işletme yönetimi konularının finansman alanındaki konseptlerle ilşkilerinin kurulması amaçlanmaktadır.

  MAN 684 İktisat
  Dersin amacı finansman derslerini destekleme ve altyapı oluşturma niteliği taşımakta olan İktisat dersi konularının öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular tüketici teorisi, üretici teorisi, fiyat teorisi, üretim faktörleri fiyatlaması ve genel denge analizi, faiz oranı, para ve maliye politikaları ve istihdam üzerine teoriler gibi konulardır.

  MAN 685 Finansal Yönetim
  Bu dersin temel amacı öğrencileri finansal yönetim konuları ile tanıştırmaktır. Dersin içeriğini kurumsal yönetim, vekalet teorisi, modern portföy teorisi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar teorisi, değerleme torileri, temettü teorileri, vade yapısı teorileri, sermaye maliyeti, sermaye yapısı teorileri, ileri vadeli yatırım araçları ve binomial opsiyon modeli oluşturmaktadır.

  MAN 690 Finansal Kurumlar
  Bu dersin temel amacı öğrencilere finansal kurumların çalışma prensiplerini öğretmektir. Öğrenciler öncelikle ders ile ilgili temel kavramlar ile finansal piyasa ve kurumların temel amaçlarına ulaşabilmek için hangi varsayımlar ve kısıtlamalar altında hareket edilmesi gerektiği öğrenilecektir. Dersin içeriğini finansal kurumların sınıflandırılması, finansal piyasaların türleri, para ve sermaye piyasasası araçları, merkez bankacılığı, ticari bankacılık, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumları, menkul kıymet borsaları ve İMKB, yatırım fonları, sigortacılık kurumları, sosyal güvenlik kurumları, finansal kiralama ve factoring, futures ve opsiyonlar oluşturmaktadır.

  MAN 691 Finansal Karar Verme
  Dersin amacı öğrencilere bilgisayar destekli karar verme modellerinin geliştirilip finans alanında uygulanması konusunda teorik ve uygulama örnekleri vermektir. Ders süresince başarılı Karar Kuramı makaleleri tartışılır. Karar Kuramı dersini alan öğrenciden bilgisayar destekli karar verme modellerinin oluşturulması ve finans alanına uygulanması konusunda teorik ve pratik beceriler kazanmış olması beklenir. Dersin içeriğini oluşturan temel kavramlar belirsizlik altında karar verme, karar ağaçları, çok amaçlı karar verme, analitik hiyerarşi süreci, Electre metodu, Topsis metodu, hedef programlama, UTADİS metodu gibi konulardır. 

  MAN 692 Finans ve Bilgisayar Programlama
  Dersin amacı bilgisayar programlama ile ilgili temel kavramların Microsoft Excel tabanlı Visual Basic uygulaması üzerinden verilmesidir. Ayrıca, öğrenilen programlama bilgisinin finans alanında uygulanması da amaçlanmaktadır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular VBA ile Excel; Excel nesne modeli; nesneler, özellikler and metodlar; nesne hiyerarşisi; genel nesne modeli; VBA editörü; VBA’nın özellikleri; soru ve izleme pencereleri; değişken tanımlama; veri giriş ve mesaj kutuları; aralıklarla çalışmak; mantıksal kontroller ve döngüler; Excel nesneleri ile çalışmak; diziler; ileri düzey değişken ve altyordamlar şeklinde sıralanabilir.

  MAN 695 Kantitatif Finansal Modelleme
  Dersin amacı öğrencilere bilgisayar destekli yöneylem araştırması modellerinin geliştirilip, finans alanında uygulanması konusunda teorik ve uygulama örnekleri vermektir. Ders süresince başarılı yöneylem araştırması uygulama makaleleri tartışılır. Dersin içeriğini veri madenciliği, ileri düzey istatistiksel analiz teknikleri, doğrusal olmayan programlama, stok modelleri, kuyruk modelleri ve simülasyonla modelleme oluşturmaktadır.

  MAN 697 Dönem Projesi

Finansman ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |