Muhasebe-Finans Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Muhasebe-Finans Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Öğrencilerin doktora programına kabul koşulları: Muhasebe-Finans alanında işletme doktora programına hem dört yıllık yurt içi ve yurt dışı üniversite mezunlarının (bütünleşik program) hem de yüksek lisans derecesi olan adayların alınması planlanmaktadır. Programa öğrenci kabulü, ODTÜ İşletme Bölümü tarafından belirlenecek yönteme ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir: * TOEFL / İYS / IELTS – 243 /75 /7.5 (minimum) * LES / ALES / GMAT – 50 / 60 / 600 (minimum) * Bütünleşik programa başvuranlar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 = 80/100, * Doktora programına başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 = 80/100 * Referans mektupları (3 adet), mesleki deneyimleri * Niyet mektubu * Başvuru sahipleri ile yapılacak yüzyüze görüşmeler Bahsi geçen tüm sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.
 • Program tanımları
  Amaç:
  Muhasebe-Finans alanında işletme doktorası programının amacı ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyen, modern teknikleri kullanan, özgün çözüm önerileri getirebilen ve etik değerlere saygılı akademisyen ve uzmanların yetiştirilmesidir. Bu bağlamda muhasebe ve finans konularında uzmanlaşmak isteyen sektör mensuplarının ve akademik hayata devam etmek isteyen öğrencilerin teorik donanımlarını arttırmak, güncel araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu araçları etkin şekilde kullanabilmelerine önayak olmak bölümümüzün öncelikli hedefleridir.

  Toplam Süre:  
  Doktora programlarını tamamlama süresi yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıldır.

  Toplam Kredi Sayısı:
  Yüksek Lisans Derecesi ile kabul edilenler için en az 30 kredi, Lisans Derecesi ile kabul edilenler için en az 51 kredidir.

  Bilimsel Hazırlık Programı:

  Programa hem yüksek lisans hem de lisans derecesine sahip adaylar başvurabilirler. Ancak program derslerine başlamadan önce bilimsel hazırlık derslerini almaları gerekmektedir. Öğrenciler eğer bu dersleri daha önce almışlarsa derslerden muaf tutulabilirler. Öğrencinin başvurusu üzerine Akademik Kurul öğrencinin durumunu inceler, gerekli durumlarda sınav yapar ve muaf olup olamayacağına karar verir. Bu dersler aşağıda verilmiştir:

  •         Finansal Muhasebe

  •         Maliyet veya Yönetim Muhasebesi*

  •         İstatistik

  •         Mikroekonomi

  •         Makroekonomi

  •         Finans

  •         Matematik (ODTÜ 119, 120, 219) **

  *   Muhasebe alanında uzmanlaşmak isteyenler için gereklidir.

  ** Bu derslerden en fazla 2 tanesi bütünleşik programın ilk senesinde yük arttırımı yoluyla alınabilir.

   
  Yüksek Lisans Mezunları için İşletme Anabilim Dalı Doktorası Muhasebe-Finans Alanı Programı: (30 Kredi)

  Muhasebe-Finans alanında doktora derecesi alabilmek için yüksek lisans derecesine sahip adayların alması gereken toplam kredi sayısı, zorunlu ve seçmeli dersler (dersin kodu, adı, içeriği ve varsa kredisi) aşağıda belirtilmiştir. Yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar için yukarıda belirtilen bilimsel hazırlık şartlarının yanısıra, aşağıda belirtilen bütünleşik programın birinci senesindeki dersler de bilimsel hazırlık kapsamındadır.

  ·        8 zorunlu doktora dersi  (Toplam 24  kredi)

  ·        2 zorunlu uygulamalı araştırma dersi (0 kredi)

  ·        2 seçmeli ders (Toplam 6  kredi)

  ·        Doktora tezi

   
  Lisans Mezunları için bütünleşik İşletme Anabilim Dalı Doktorası Muhasebe-Finans Alanı Programı: (51 Kredi)

  Bilimsel hazırlık şartlarını sağlayan adayların alması gereken dersler:

  ·        5 zorunlu bütünleşik program dersi (Toplam 15 kredi)

  ·        8 zorunlu doktora dersi  (Toplam 24  kredi)

  ·        2 zorunlu araştırma dersi (0 kredi)

  ·        4 seçmeli ders (Toplam 12  kredi)

  ·        Doktora tezi

   
  İşletme Anabilim Dalı Doktorası Muhasebe-Finans Alanı Programı

  Birinci Yıl
  Güz Dönemi
  BA  6401    Accounting Theory  veya
  BA  6801    Theory of Finance
  BA  6505    Applied Regression Analysis
  BA  6811    Microeconomic Theory

  Bahar Dönemi
  BA   6402   Topics in Accounting Research  veya
  BA   6802   Topics in Finance Research
  BA   6506   Applied Multivariate Analysis
  Elective (Restricted)*

  Yaz Dönemi

  BA   6021    Research Paper I (Seminar)

  İkinci Yıl

  Güz Dönemi
  BA  6507   Applied Time Series and Panel Data Analysis
  BA  6807   Topics in Accounting and Finance Research I
  Elective (Restricted)*

  Bahar Dönemi
  BA   6808   Topics in Accounting and Finance Research  II

  Yaz Dönemi
  BA    6022   Research Paper II (Seminar)
      
  Üçüncü ve Dördüncü Yıllar
  Güz Dönemi
  BA  6099   Ph.D. Dissertation
  BA  80xx   Special Studies
  BA  90xx   Special Topics
      
  Bahar Dönemi
  BA  6099   Ph.D. Dissertation
  BA  80xx   Special Studies
  BA  90xx   Special Topics

  Yaz Dönemi
  BA  6099   Ph.D. Dissertation
  BA  80xx   Special Studies
  BA  90xx   Special Topics
     
     * Seçmeli dersler danışman ve bölüm tarafından onaylanmalıdır.

  Bütünleşik program çerçevesinde İşletme Anabilim Dalı Doktorası Muhasebe-Finans Alanı Programı doktora derslerine ek olarak alınacak dersler (Doktora derslerine başlamadan önce):

  Birinci Yıl
  Güz Dönemi
  BA  5505    Research Methods in Accounting and Finance
  BA  5811    Corporate Finance
  BA  5814    Investment Management veya
  BA  5818    Analysis of Financial Statements
  BA  5819    Financial Institutions and Markets

  Bahar Dönemi
  BA  5506    Quantitative Methods in Accounting and Finance
  Elective (Restricted)
  Elective (Restricted)

  Ders Tanımları:

  BA 5411     Auditing       (3-0)3
  Auditing theory and practice applicable to business organizations in general; auditing standards, procedures, rules of professional conduct, and related material of professional importance.

  BA 5412   Cost Accounting   (3-0)3
  Cost concepts, CVP relationships; budgeting; job, process and operation systems; flexible budgets and standards; service department cost allocation; allocation of joint and byproduct cost; spoilage, waste, defective units and scrap; relevant-cost analysis; capital budgeting; decentralization and transfer pricing.

  BA 5413     Advanced Management Accounting     (3-0)3
  A study of those accounting topics those lend themselves to the use of mathematical and statistical techniques of cost analysis, with emphasis on the internal needs of Management.

  BA 5414    Special Topics in Accounting      (3-0)3
  This course is designed to equip the students with knowledge on contemporary issues in accounting such as funds flow and cash flow analysis, leases, pension plans, tax problems, consolidations, intangibles, profit appropriation, foreign exchange transactions, accounting for derivatives and  accounting problems created by price-level  changes.

  BA 5417     Intermediate Accounting       (3-0)3
  This course covers international accounting standards within the scope of intermediate accounting topics. Topics covered include financing and operating activities of companies, application of generally accepted accounting principles to those activities, and evaluation of financial statements.

  BA 5421     International Accounting           (3-0)3
  This course covers various domains of accounting around the world, emphasizing code based vs. common law countries and spheres of influence. International Financial Reporting Standards will be reviewed within this framework.

  BA  5505   Research Methods in Finance and Accounting   (3-0)3
  This course emphasizes the role and significance of research within accounting and finance, and covers different types and functions of research, formulating research, research questions, hypotheses, concepts, operations and briefs, research philosophies, epistemologies and ontologies and their relevance to quantitative and qualitative methodology and methods, collecting, analysing and interpreting data: survey methodology and methods, questionnaire design and administration, questionnaire analysis including basic statistical techniques and computer data using a relevant statistical software package – i.e. SPSS (or equivalent). Also qualitative research methods including structured, semi-structured and unstructured interviews, focus groups, participant and non participant observation will be selectively discussed. Research ethics, social and economic objectives of research, writing and presentation research results and analysis will be addressed.

  BA 5506    Quantitative Methods in Finance and Accounting                           (3-0)3
  This course will cover application of select mathematical tools in business and economics. Among these topics are equilibrium analysis, sets, functions, matrices and determinants, sequences, limits, cobweb model, rate of change, exponential function, continuous compounding, introduction to optimization, derivatives, partial derivatives, chain rule, integration, martingales, Brownian motion, Markov processes. The aim is to introduce how mathematical tools are applied in economics and business, especially in finance.

  BA 5514   Risk Management (3-0)3
  The aim of the Risk Management and Insurance course is to provide an introduction to the actuarial philosophy and the actuarial scientific method. All major areas in risk and insurance are treated in some depth, including basic concepts, fundamental legal principles, property and liability insurance, life and health insurance, social insurance, the functional and financial operations of insurance companies, and the main features of the Turkish insurance market.

  BA 5811     Corporate Finance       (3-0)3
  The course introduces the financial operations in business corporations and the related concepts like risk, rate of return, and valuation. Topics covered include Risk, Rates of Return, Time Value of Money, Bond and Stock Valuation, Cost of Capital, Basics of Capital Budgeting, Cash Flow Estimation, Capital Structure and Leverage, Investment Banking and Securities Market.

  BA 5812     Turkish Banking and Financial System   (3-0)3
  The course encompasses the history of Turkish Banking and Financial System from the Ottoman Empire to the present. It takes a close look at Banking Crises in Turkey. The roles of banks and non-bank financial institutions in the Turkish Financial System are examined.

  BA 5814   Investment Management    (3-0)3
  The purpose of this course is to introduce the student to the area of investment with emphasis upon why individuals and institutions invest and how they invest. Topics include measures of risk and return; capital and money markets; process and techniques of investment valuation; principles of fundamental analysis; technical analysis; analysis and management of bonds; analysis of alternative investments; portfolio theory and application.

  BA 5817  International Finance      (3-0)3
  The first part of the course aims at introducing the student to foreign exchange markets, exchange rate determination theories, forecasting and international trade financing. A project on Turkey will be assigned. The second part of course deals with aspects of financial management for multinational corporations.

  BA 5818     Analysis of Financial Statements    (3-0)3
  The objective of the course is to provide the knowledge and the skills necessary to take full advantage of financial reports and analysis. Starting with an overview of financial accounting, the topics that will be covered include financial statements, ratio analysis, comparative analysis and the management of operating funds.

  BA 5819     Financial Institutions and Markets        (3-0)3
  Analysis of financial intermediation and the determination of interest rates are the main topics covered. Businesses, consumers, and governments in money and capital markets are observed with emphasis on financial instruments. International financial markets are discussed. The purposes and functions of central banking are studied with primary attention to monetary policy.

  BA 5820   Portfolio Management    (3-0)3
  The emphasis of the course is directed toward capital markets and portfolio management, and investments in securities. The discussions are basically about corporate securities and their valuation, and the organizations of the financial markets.

  BA 5821   Bank Management   (3-0)3
  Basic asset, liability, and capital management are discussed. Topics include primary lending functions, pricing techniques, risk management, and bank organization. Familiarization with international banking is provided.

  BA 5822  Principles of International Banking  (3-0)3
  The basic principles covered in BA 5821 are enhanced through an international perspective. The changing nature of bank management; a functional overview of international banking and its structure are among the topics discussed in the course.

  BA 5825   Financial Derivatives      (3-0)3
  This course is designed to provide a solid foundation in the principles of derivatives.  It attempts to strike a balance between institutional details, theoretical foundations, and practical applications.  Parallel to the already increasing attempts to integrate derivative securities and markets into the Turkish financial system, it is believed that this course will fill a gap in that the students will be exposed to a rather comprehensive coverage of theory and application in the derivatives area.

  BA 5827  Fixed Income Analysis    (3-0)3
  The objective of this course is to provide the students with an overview of the fixed income market. This includes coverage of the securities available in the Turkish and international markets, their investment characteristics, the latest techniques for valuing them and portfolio strategies for using them.

  BA 5829  Valuation Models and Applications       (3-0)3
  This course focuses on valuation of real and financial assets. The valuation methods covered are discounted cash flow approaches, multiples and real options. Students will learn how to calculate value for various asset types and how to choose the appropriate method of valuation.

  BA 5830  Special Topics in Finance       (3-0)3
  This course is designed to deal with some special topics in finance. The purpose of the course is to extend knowledge of students beyond basic finance topics and increase awareness of students on some key issues of finance. The topics covered include short term financial planning, leasing, mergers and acquisitions, international finance and derivative securities.

  BA 6021 Research Paper I          NC
  During the summer of the first year, the students are required to replicate a recent research study in their field of interest under the supervision of their advisor. While replicating a research, the students are required to critically analyze the motivation, methodology and the results of the study.

  BA  6022   Research Paper II      NC
  During the summer of the second year, the students are required to develop their own research question, formulate their design, conduct the research and produce a research paper under the supervision of their advisors. Research papers are expected to be of publishable quality.

  BA 6401  Accounting Theory   (3-0)3
  The aim of the course is to introduce the students to prevailing schools of thought in accounting theory. Specifıcally, the historical development of accounting theory will be covered with special emphasis on current development. The course is organized around three main topics: normative and positive accounting theories; financial reporting disclosures and ethical considerations; and income determination.

  BA 6403   Topics in Accounting Research        (3-0)3
  The course covers main research areas in accounting utilizing an extensive list of reading list starting with earlier research ending with very recent research in accounting. The areas covered include, but are not limited to, capital market research, behavioral research in accounting, analytical research in accounting, and other empirical research in accounting and related areas. The students are expected develop skills pertaining  to how  research work should be evaluated critically.

  BA 6505    Applied Regression Analysis    (3-0)3
  This course will cover the following topics: Simple Linear Regression, Introduction to Multiple Regression, Multiple Regression Model Building, Heteroscedasticity and Autocorrelation, Dummy Variables and Truncated Variables, Nonlinear Regressions, Simultaneous Equation Models, MLE, GMM. The instruction will be based on applied work in business with extensive use of a statistical software package- i.e. SPSS, MINITAB

  BA 6506    Applied Multivariate Analysis     (3-0)3
  This course will cover Multivariate data, Multivariate normal distribution, Multivariate ANOVA, MANCOVA, Repeated measures MANOVA, Multivariate regression, Principal Components, Factor Analysis, Canonical Correlation Analysis, Discriminant Analysis, Cluster Analysis, Multidimensional Scaling. Students will be required to understand the use of and apply the techniques in finance and accounting using a relevant statistical software- i.e. SPSS, MINITAB

  BA 6507    Applied Time Series and Panel Data Analysis     (3-0)3
  This course will cover the following materials in two parts, with an applied emphasis in finance and accounting. TIME SERIES: Data handling, Univariate time series, VARs and VECMs, Structural VAR modeling and Impulse Response Analysis, forecast error variance decomposition, Conditional Heteroscedasticity; PANEL DATA: One-way error component: fixed effects, random effects, Two-way error component: fixed effects, random effects, SUR, Nonstationary Panels: panel unit root, panel co-integration, estimation and inference in integrated panels. A statistical software package will be extensively used- i.e. Eviews, Microfit, RATS & CATS

  BA   6801 Theory of Finance    (3-0)3  
  The aim of the course is to introduce the students to the literature on financial theory. Utility theory, state-preference theory, mean-variance portfolio theory, the capital asset pricing model and arbitrage pricing model, option pricing theory, and MM theorems are analyzed both conceptually and empirically.

  BA 6802 Topics in Finance Research      (3-0)3
  The course covers main research areas in finance utilizing a wide range of papers. These areas include (but are not limited to) information content of corporate announcements, market microstructure, statistical properties of asset returns, unconditional tests of asset pricing models (CAPM, APT), conditional tests of asset pricing models, efficient markets hypothesis and anomalies, behavioral finance, mutual fund and fund flows, and international finance. The students are expected to develop skills pertaining to how  research work should be conducted and should be evaluated critically.

  BA 6807 Topics in  Accounting and  Finance Research I       (3-0)3
  The course covers the research that addresses the common problems in accounting and finance. Articles that investigate issues such as stock market reaction to announcements, capital structure of firms and financial analysis are some of the topics that are discussed in this class. The aim of the course is to broaden the research prospective of the students.

  BA 6808 Topics in Accounting and Finance Research      II      (3-0)3
  The course covers recent research that addresses the specific problems in current accounting and finance literature with the purpose of clarifying possible research ideas. In so doing, relevant literature in specific areas is critically analyzed as regards to research question and proper methodology.

  BA 6811 Microeconomic Theory   (3-0)3
  The course will cover topics relevant to the program such as consumer choice, demand, expected utility, production, models of the firm, partial equilibrium, general equilibrium, perfect competition, imperfect competition, and strategy.

   

Finans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |