Resim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Resim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  RESİM ANASANAT DALI

  Resim Bölümü Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşu ile birlikte eğitime başlayan üç bölümden biridir. Başlangıçta ilk hocaları Warnia Zarzecki (Desen dalında) ve yağlıboyada Salvatore Valeri (Pentür Boya)’dir. Osmanlı Türkiyesi’nde resim öğretecek Osmanlı uyruklu kimse olmadığı için (Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurucusu) Osman Hamdi Bey’in göreve getirdiği bu kimselerin yerini, devlet adına Avrupa’da eğitim görmekteyken 1. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine 1914’de ülkeye dönen, Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Avni Lifij, Namık İsmail v.b. gibi Türk Sanatçılar almıştır.

  Daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi adını alan kurumumuz Resim Bölümü’nün kadrosu Ali Çelebi, Zeki Kocamemi gibi Müstakillerin ve ardından da Cemal Tollu, Nurullah Berk, Sabri Berkel, Cevat Dereli gibi bir sonraki kuşağı temsil eden ünlü adların katılımı ile daha da zenginleşmiştir. Bu zenginleşmenin bugünkü kuşağa ulaşan son halkası ise Bedri Rahmi Eyüboğlu, Neşet Günal gibi adlardan oluşmuştur. 1970’lere kadar, çeşitli dönemlerde Akademi müdür ve başkanlarını da kendi bünyesinden çıkaran Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi’nin kurum kimliğini belirleyen temel birimlerden olmasının yanı sıra, bu bölümün öğretim üyelerinin sanatı da Türk resminin en dikkate değer eğilimlerini temsil etmektedir.

  RESİM

  Yüksek Lisans Dersleri

  ATÖLYE (I-II-III-IV-V)
  9 Saat/Hafta, T 3, U 6, 6 Kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Öğrenciden lisans döneminde edindiği bilgi ve deneyimlerle senteze varması, kendine özgü bir dille kendi görsel dünyasını kurması, bu doğrultuda yetkinleşmesi ve sergi metnini/tezini hazırlaması beklenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Bir ara sınav ve bir final sınavı
  Önerilen Kaynaklar :
  - GOMBRİCH, E.H., Sanatın Öyküsü, İstanbul:Remzi Kitabevi,
  - GOMBRİCH, E.H., Sanat ve Yanılsama, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1992
  - LYNTON, N., Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1982
  - HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1984
  - WORRINGER, Wilhelm, Soyutlama ve özdeşleyim, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1985
  - TANSUĞ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1986
  Dersin Sorumlusu : Atölye (I-II-III-IV-V) de görevli öğretim elemanları

  GÖRSEL ALGILAMA
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Görsel algılama dersi, görsel sanatların temel özelliklerinden görsel algılamanın biçim, renk ve mekana bağlı psikolojik yönlerini incelemektedir. Bunların plastik sanatlara yansıyabilecek oluşum, gelişim ve etkilenmelerinden söz etmektedir. Görsel sanatların işlevsel kimliklerinin kazandırılması uzman kişilerce olacağı için başlangıçta öğrenilen etkileşimlerin yorumlamaları ve uygulanırlığı irdelenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - ARNHEİM, R., Art and Visual Perception, Londra:Faber and Faber, 1954
  - ALBERS, J., İnteraction of Color, New Haven:Yale University Press, 1963
  - LEVİ-STRAUSS, C., Social Psychotherapy and the Collective Unconscious,
  University of Massachusetts Press, 1970
  - MORRİS, D., The Biology of Art, Chicago:Aldive-Atherton, 1967
  - GOODMAN, N., Language of Art, New York:Bobby-Merrill, 1968
  - GHYKA, M., The Geometry of Art And Life , New York:Dover, 1970
  Dersin Sorumlusu : Yrd.Doç.M. Mete AĞYAR

  RESİM SANATINDA YAPIT ÇÖZÜMLEMESİ (SEMİNER)
  2 Hafta/Saat, T 2, 0 Kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Bu derste; resmin yapısal elemanlarını (komposizyon, desen, renk skalası gibi), sanat yapıtını oluşturan belli tematik ve kişisel yaklaşımları analiz etmek amaçlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - CHARPENTERS, La Geometre Secret des Peintres, Paris:Edition du Sevil, 1963
  - LANGER, Susan. K., Feeling and Form, New York:Charles and Scribner, 1933
  - OSBORNE, Harold., The Art of Appreciation, Londra:Oxford University Press, 1970
  - PANOFSKY, Erwin., Meaning in The Visual Arts, New York:Double Day Anchor Books, 1955
  - WHYTTE, Lancelot., Aspects of Form, Londra:Lord Humpries, 1968
  Dersin Sorumlusu : Prof.Kemal İSKENDER

  GRAVÜR (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Gravürün; kavramsal ve uygulama kapsamında; estetik ve kültürel ifade biçimlerinin genel olarak irdelenmesi, kazı tekniklerinin uygulanması ve örneklerle desteklenmesi amaçlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - PETERDİ,Gabor, Printmaking,Macmillon Publishing Co.,Inc., 1980
  - GARRETT,Albert, A History of Wood Engraving, London:Bloomsbury Books
  - WAX,Carol, The Mezzotınt/ History and Technique, Abrams, 1990.
  - PASSERON, Roger, La Gravure Française au XX siecle, Fribourg:Office Du Livre, 1970
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Mehmet MAHİR

  FRESK (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1, U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Bu atölyede öğrenciye duvar resmi ile ilgili bilgiler verilir. Araç, gereç ve malzeme ile tanışması sağlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - PALLOTINO,Massimo, La Peinture Etrusque, Milano:Skira,1952
  - MAIURI,Amedeo, La Peinture Romaine, Milano:Skira, 1953,
  - MARIACHER,Di Giovanni, Mosaici di San Marco, Ardo-Venezia:Edizioni D’Arte,1980
  - FERRARİ,Enrique Lafuente, Goya-Les fresques de-San Antonio De la Florida a Madrid, Albert Skira,1955
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek farklı kaynaklar önerebilir.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Hüsnü Koldaş

  LİTOGRAFİ (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Öğrencinin Litografi konusunda bilinçlenmesi için bir araştırma konusu ödev
  olarak verilir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - RAMUS,F.Charles(edited by), Daumier-120 Great Lithographs, New York:Dover
  Publications,Inc.
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. İrfan Okan

  VİTRAY (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Vitray Uygulama Atölyesinde lisans dönemi programı sıkıştırılmış olarak
  uygulanır.
  Değerlendirme Yöntemleri:Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - MERR Elizabeth, Stained & Decorative Glass,
  - BARTENEV, Igor,Modern Lithuanian Stained Glass,
  - HOOGVELD, Carine, Glass in Lood İn Nederland,
  - PINECREST, Transform an Entrance From the Ordinary To The Unforgettable,
  - EVTA, Vitraux D’ Artistes,Ateliers LOIRE
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Öğretim Üyesi veya üyeleri: Prof. Fuat Acaroğlu

  HALI (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Bu derste Halı-resim konusunda bilinçlendirilmek için bir araştırma yaptırılır.
  Öğrencinin halının teknik olanaklarını içeren malzemelerle tanışması sağlanır ve bu
  konuda bir proje hazırlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - COFFİNET, Julien, L’art de la tapiesserie, Geneve:İmprimerie H. Studer S.
  A.,1971
  - JARRY, Madeleine, Wandteppiche des 20. Jahrhunderts, München:Hirmer
  Verlag, 1974
  Öğrencinin üretimine ve eğilimine göre farklı kaynaklar önerilebilir.
  Öğretim Üyesi veya üyeleri: Doç. Gülçin Özdemir

  SERİGRAFİ (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Serigrafik basım tekniğini genel olarak tanıtmak ve resim tekniği bağlamında
  anılan tekniği grup çalışması yaptırarak uygulatmaktır.
  Değerlendirme Biçimi: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - AYSAN Şükrü, Serigrafi Nedir ?, İstanbul:Serigrafi Atelyesi Yayını, 1992
  - AYSAN Şükrü, Serigrafide Foto Mekanik Kalıp Alma Yöntemleri, İstanbul:Serigrafi
  Atelyesi Yayını,1992.
  - AYSAN Şükrü, Serigrafik Ekranda Kullanılan Bezler, İstanbul:Serigrafi Atelyesi 1992.
  - AYSAN Şükrü, Kağıt ve Serigrafi Mürekkepleri, İstanbul:Serigrafi Atelyesi, 1989
  - AYSAN Şükrü, Serigrafi Kılavuzu, İstanbul:Serigrafi Atelyesi, 1976
  Öğretim Üyesi veya üyeleri: Yrd. Doç. Sedat BALKIR

  ATÖLYE (I-II-II-IV-V)
  9 Saat/Hafta, T 3, U 6, 6 Kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Öğrenciden lisans döneminde edindiği bilgi ve deneyimlerle senteze varması,
  kendine özgü bir dille kendi görsel dünyasını kurması, bu doğrultuda yetkinleşmesi ve
  sergi metnini/tezini hazırlaması beklenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Bir arasınav ve bir final sınavı
  Önerilen Kaynaklar :
  - GOMBRİCH, E.H., Sanatın Öyküsü, İstanbul:Remzi Kitabevi,
  - GOMBRİCH, E.H., Sanat ve Yanılsama, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1992
  - LYNTON, N., Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1982
  - HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1984
  - WORRINGER, Wilhelm, Soyutlama ve özdeşleyim, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1985
  - TANSUĞ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, İstanbul:Remzi Kitabevi, 1986
  Dersin Sorumlusu : Atölye (I-II-III-IV-V) de görevli öğretim elemanları

  GÖRSEL ALGILAMA
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Görsel algılama dersi, görsel sanatların temel özelliklerinden görsel
  algılamanın biçim, renk ve mekana bağlı psikolojik yönlerini incelemektedir. Bunların
  plastik sanatlara yansıyabilecek oluşum, gelişim ve etkilenmelerinden söz etmektedir.
  Görsel sanatların işlevsel kimliklerinin kazandırılması uzman kişilerce olacağı için
  başlangıçta öğrenilen etkileşimlerin yorumlamaları ve uygulanırlığı irdelenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - ARNHEİM, R., Art and Visual Perception, Londra:Faber and Faber, 1954
  - ALBERS, J., İnteraction of Color, New Haven:Yale University Press, 1963
  - LEVİ-STRAUSS, C., Social Psychotherapy and the Collective Unconscious,
  University of Massachusetts Press, 1970
  - MORRİS, D., The Biology of Art, Chicago:Aldive-Atherton, 1967
  - GOODMAN, N., Language of Art, New York:Bobby-Merrill, 1968
  - GHYKA, M., The Geometry of Art And Life , New York:Dover, 1970
  Dersin Sorumlusu : Yrd.Doç.M. Mete AĞYAR

  RESİM SANATINDA YAPIT ÇÖZÜMLEMESİ (SEMİNER)
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Bu derste; resmin yapısal elemanlarını (komposizyon, desen, renk skalası
  gibi), sanat yapıtını oluşturan belli tematik ve kişisel yaklaşımları analiz etmek amaçlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav
  Önerilen Kaynaklar :
  - CHARPENTERS, La Geometre Secret des Peintres, Paris:Edition du Sevil, 1963
  - LANGER, Susan. K., Feeling and Form, New York:Charles and Scribner, 1933
  - OSBORNE, Harold., The Art of Appreciation, Londra:Oxford University Press,
  1970
  - PANOFSKY, Erwin., Meaning in The Visual Arts, New York:Double Day Anchor
  Books, 1955
  - WHYTTE, Lancelot., Aspects of Form, Londra:Lord Humpries, 1968
  Dersin Sorumlusu : Prof.Kemal İSKENDER

  GRAVÜR (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Gravürün; kavramsal ve uygulama kapsamında; estetik ve kültürel ifade
  biçimlerinin genel olarak irdelenmesi, kazı tekniklerinin uygulanması ve örneklerle
  desteklenmesi amaçlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - PETERDİ,Gabor, Printmaking,Macmillon Publishing Co.,Inc., 1980
  - GARRETT,Albert, A History of Wood Engraving, London:Bloomsbury Books
  - WAX,Carol, The Mezzotınt/ History and Technique, Abrams, 1990.
  - PASSERON, Roger, La Gravure Française au XX siecle, Fribourg:Office Du Livre,1970
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Mehmet MAHİR

  FRESK (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1, U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Bu atölyede öğrenciye duvar resmi ile ilgili bilgiler verilir. Araç, gereç ve
  malzeme ile tanışması sağlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - PALLOTINO,Massimo, La Peinture Etrusque, Milano:Skira,1952
  - MAIURI,Amedeo, La Peinture Romaine, Milano:Skira, 1953,
  - MARIACHER,Di Giovanni, Mosaici di san marco, Ardo-Venezia:Edizioni
  D’Arte,1980
  - FERRARİ,Enrique Lafuente, Goya-Les fresques de-San Antonio De la Florida a
  Madrid, Albert Skira,1955
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Dersin Sorumlusu: Prof. Hüsnü Koldaş

  LİTOGRAFİ (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Öğrencinin Litografi konusunda bilinçlenmesi için bir araştırma konusu ödev
  olarak verilir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve proje değerlendirmesi Önerilen Kaynaklar:
  - RAMUS,F.Charles(edited by), Daumier-120 Great Lithographs, New York:Dover
  Publications,Inc.
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. İrfan Okan

  VİTRAY (Uygulama Atölyesi)

  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Vitray Uygulama Atölyesinde lisans dönemi programı sıkıştırılmış olarak
  uygulanır.
  Değerlendirme Yöntemleri:Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - MERR Elizabeth, Stained & Decorative Glass,
  - BARTENEV, Igor,Modern Lithuanian Stained Glass,
  - HOOGVELD, Carine, Glass in Lood İn Nederland,
  - PINECREST, Transform an Entrance From the Ordinary To The Unforgettable,
  - EVTA, Vitraux D’ Artistes,Ateliers LOIRE
  Belirtilen kaynak kitaplara ek olarak dersin sorumlusu öğrencinin yapıtları ile örtüşecek
  farklı kaynaklar önerebilir.
  Öğretim Üyesi veya üyeleri:Prof. Fuat Acaroğlu

  HALI (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Bu derste Halı-resim konusunda bilinçlendirilmek için bir araştırma yaptırılır.
  Öğrencinin halının teknik olanaklarını içeren malzemelerle tanışması sağlanır ve bu
  konuda bir proje hazırlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - COFFİNET, Julien, L’art de la tapiesserie, Geneve:İmprimerie H. Studer S.
  A.,1971
  - JARRY, Madeleine, Wandteppiche des 20. Jahrhunderts, München:Hirmer
  Verlag, 1974
  Öğrencinin üretimine ve eğilimine göre farklı kaynaklar önerilebilir.
  Öğretim Üyesi veya üyeleri: Doç. Gülçin Özdemir

  SERİGRAFİ (Uygulama Atölyesi)
  4 Saat/Hafta, T 1,U 3, 2,5 kredi, ECTS

  Amaç/İçerik: Serigrafik basım tekniğini genel olarak tanıtmak ve resim tekniği bağlamında
  anılan tekniği grup çalışması yaptırarak uygulatmaktır.
  Değerlendirme Biçimi: Ödev ve proje değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar:
  - AYSAN Şükrü, Serigrafi Nedir ?, İstanbul:Serigrafi Atelyesi Yayını, 1992
  - AYSAN Şükrü, Serigrafide Foto Mekanik Kalıp Alma Yöntemleri, İstanbul:Serigrafi
  Atelyesi Yayını,1992.
  - AYSAN Şükrü, Serigrafik Ekranda Kullanılan Bezler, İstanbul:Serigrafi Atelyesi 1992.
  - AYSAN Şükrü, Kağıt ve Serigrafi Mürekkepleri, İstanbul:Serigrafi Atelyesi, 1989
  - AYSAN Şükrü, Serigrafi Kılavuzu, İstanbul:Serigrafi Atelyesi, 1976
  Öğretim Üyesi veya üyeleri: Yrd. Doç. Sedat BALKIR


Resim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |