Resim-İş Öğretmenliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Resim-İş Öğretmenliği Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  RESİM - iŞ ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

  AMAÇ
  Öğrencilerin, eğitim-öğretim sürecinde; sanat yetilerini, düşünsel bakış açılarını ve el becerilerini geliştirerek, sosyal ve kültürel etkinliklere de katılmakta, alanında donanımlı, sanatçı kişiliği gelişmiş, özgüvenli ve çağdaş birer öğretmen adayı olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Bölüm elemanları tarafından gerçekleştirilen Araıtırmalar ve sanat aktiviteleri ulusal otoritelerce takdir edilmekte ve ödüllendirilmektedir. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 1995-2002 yılları arasında Rotary Sanat Sergili Yarıımalarını organize etmiıtir. Ayrıca her yıl dönem sonunda öğrenciler Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü sergi salonlarında ve diğer sergi salonlarında sergiler düzenlemektedirler.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  retim elemanlarının kongreler kapsamında farklı ülkelerdeki meslektaşları ile ortak çalışmaları vardır.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nden mezun olan öğrenciler öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı olarak çalışabilmektedirler. Bunu yanısıra sanat merkezlerinde, sanat galerilerinde ve grafik tasarım stüdyolarında çalııabilmektedirler.Bilgisayar LaboratuvarıÖğrenciler bilgisayar lab olanaklarını kullanabilirler. Fakülte kapsamında 110 bilgisayar içeren 6 bilgisayar lab bulunmaktadır. Bütün bilgisayarlar internete bağlanabilmektedir. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü kapsamında ise bilgisayar destekli sanat aktiviteleri için 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. KütüphaneÖğrenciler bölüm binasına yaklaıık 200 metre uzaklıktaki ana kütüphaneyi kullanabilirler. Eğitimle ilgili birçok kitap ve dergiyi edinebilirler. Birtakım veri bankası ve elektronik dergilere de girebilirler.

  DERS İÇERİKLERİ

  1. Yarıyıl
  RSÖ604     Eser Analizi
  RSÖ621     Araştırma Projesi I    
  RSÖ623     Görsel Sanatlarda Uygulama I
  RSÖ890     Tez
  RSÖ893     Tez
  SAN601     Sanat Kuramları    
  Seçmeli Dersler
  ETK500      Bilim Etiği    
  RSÖ601     Uygarlık Tarihi    
  RSÖ603     Çağdaş Sanat Yöntemleri    
   
  2. Yarıyıl
  RSÖ617     Çağdaş Türk Sanatları
  RSÖ618     Sanat ve İletişim    
  RSÖ622     Araştırma Projesi II    
  RSÖ624     Görsel Sanatlarda Uygulama II    
  RSÖ890     Tez
  RSÖ891     Tez    
  RSÖ892     Tez    
  RSÖ893     Tez
  Seçmeli Dersler
  RSÖ602     Çağdaş Sanat Teorileri    
  RSÖ619     Kent ve Plastik Sanatlar İlişkisi    
  RSÖ622     Araştırma Projesi II    
  RSÖ625     Çağdaş Görsel Sanatlar    
   
  3. Yarıyıl

  RSÖ890     Tez    
  Seçmeli Dersler
  RSÖ626     Sanat Eğitimi ve Teknoloji    
   
  4. Yarıyıl
  RSÖ890     Tez    
   
   

Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |