Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, açmış olduğu yüksek lisans ve doktora programlarıyla, öğrencilerin eğitim konularıyla ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi ve çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ayrıca, açtığı tezsiz yüksek lisans programlarıyla, okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin daha bilgili ve yaratıcı uygulayıcılar olmalarına katkı sağlamayı istemektedir.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında, öğretim üyelerince çalışma alanlarının kapsamına giren çeşitli araştırmalar desenlenip yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar, çalışma alanlarına göre aşağıdaki konularda yoğunlaşmaktadır: Eğitim Programları ve Öğretim Alanında: Karşılaştırmalı eğitim sistemleri · Öğretmen eğitimi programlarının karşılaştırılması · Hizmetöncesi öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi · Öğretmen eğitimine dönük kalite modelleri · Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi/mesleki gelişimi · Etkili öğrenme, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri · Üniversitede öğretme ve öğrenme · Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması Psikolojik Hizmetler Alanında: · Okul psikolojisi · Okullarda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri · Grup ve ikili danışmanlık · Akademik danışmanlık · Bireylerarası ilişkiler · Stresle başa çıkma · Kaygı · Umutsuzluk· Gençlik sorunları Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Alanında: · Okul örgütlerinde toplam kalite yönetimi · Okul örgütlerinde performans yönetim sistemleri · Okul örgütlerinde stratejik planlama · E-öğrenmenin ekonomisi · Okul örgütlerinde örgütsel iletişim · Uzaktan eğitimin yönetimi · Okul denetleyicilerinin geliştirilmesi · Okullarda insan kaynağı yönetimi uygulamaları · Öğretim liderliği

  SUNULAN OLANAKLAR
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrenciler gerek Anadolu Üniversitesinin gerekse Eğitim Fakültesinin tüm olanaklarından yararlanma hakkına sahiptirler. Bu kapsamda, üniversite kütüphanesinde eğitim bilimleri alanında Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak yayımlanmış çok sayıda kitap ve dergi bulunmaktadır. Üniversitenin tüm Internet kafeleri her zaman öğrencilerin kullanımına açıktır. Bunlara ek olarak, öğrenciler Eğitim Fakültesinin bilgisayar laboratuvarlarından da her zaman yararlanabilirler. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin sosyal etkinlik gereksinmelerini karşılamada da oldukça zengin seçeneklere sahiptir. Üniversite, Yunusemre Yerleşkesinde tiyatro, sinema, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, tenis kortları gibi sosyal yapıları bulundurmaktadır. Bu sosyal yapılardan hem öğrenciler hem öğretim elemanları yararlanabilmektedirler. Bunlara ek olarak, öğrenciler üniversitede birçok alanda etkinlik gösteren öğrenci kulüplerinin etkinliklerine de katılma olanağına sahiptirler.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  ARY111     Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri    
  RPD511     Temel Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri    
  RPD512     Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
  RPD517     Psikolojik Danışma Kuramları    
  RPD518     Okullarda Rehberlik Hizmetleri
  RPD790     Tez
  RPD791     Tez

  Seçmeli Dersler
  EPÖ501     Eğitimde Program Geliştirme    
  ETK500     Bilim Etiği    
   
  2. Yarıyıl
  RPD513     Alan Çalışması I    
  RPD514     Alan Çalışması II
  RPD599     Seminer
  RPD790     Tez    
  RPD791     Tez    

  Seçmeli Dersler
  RPD516     Psikolojik Danışma Semineri    
  RPD518     Okullarda Rehberlik Hizmetleri
  RPD539     Çağdaş Kişilik Kuramları    
   
  3. Yarıyıl

  RPD790     Tez

  Seçmeli Dersler
  RPD519     Bireyi Tanıma Teknikleri    
  RPD520     Aile Rehberliği    
  RPD539     Çağdaş Kişilik Kuramları    

Psikolojik danışmanlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |