Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOKTORA PROGRAMI

  AMAÇ
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, açmış olduğu yüksek lisans ve doktora programlarıyla, öğrencilerin eğitim konularıyla ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi ve çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında, öğretim üyelerince çalışma alanlarının kapsamına giren çeşitli araştırmalar desenlenip yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar, çalışma alanlarına göre aşağıdaki konularda yoğunlaşmaktadır: Eğitim Programları ve Öğretim Alanında: · Karşılaştırmalı eğitim sistemleri · Öğretmen eğitimi programlarının karşılaştırılması · Hizmetöncesi öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi · Öğretmen eğitimine dönük kalite modelleri · Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi/mesleki gelişimi · Etkili öğrenme, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri · Üniversitede öğretme ve öğrenme · Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması Psikolojik Hizmetler Alanında: · Okul psikolojisi · Okullarda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri · Grup ve ikili danışmanlık · Akademik danışmanlık · Bireylerarası ilişkiler · Stresle başa çıkma · Kaygı · Umutsuzluk · Gençlik sorunları Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Alanında: · Okul örgütlerinde toplam kalite yönetimi · Okul örgütlerinde performans yönetim sistemleri · Okul örgütlerinde stratejik planlama · E-öğrenmenin ekonomisi · Okul örgütlerinde örgütsel iletişim · Uzaktan eğitimin yönetimi · Okul denetleyicilerinin geliştirilmesi · Okullarda insan kaynağı yönetimi uygulamaları · Öğretim liderliği

  SUNULAN OLANAKLAR
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrenciler gerek Anadolu Üniversitesinin gerekse Eğitim Fakültesinin tüm olanaklarından yararlanma hakkına sahiptirler. Bu kapsamda, üniversite kütüphanesinde eğitim bilimleri alanında Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak yayımlanmış çok sayıda kitap ve dergi bulunmaktadır. Üniversitenin tüm Internet kafeleri her zaman öğrencilerin kullanımına açıktır. Bunlara ek olarak, öğrenciler Eğitim Fakültesinin bilgisayar laboratuvarlarından da her zaman yararlanabilirler. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin sosyal etkinlik gereksinmelerini karşılamada da oldukça zengin seçeneklere sahiptir. Üniversite, Yunusemre Yerleşkesinde tiyatro, sinema, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, tenis kortları gibi sosyal yapıları bulundurmaktadır. Bu sosyal yapılardan hem öğrenciler hem öğretim elemanları yararlanabilmektedirler. Bunlara ek olarak, öğrenciler üniversitede birçok alanda etkinlik gösteren öğrenci kulüplerinin etkinliklerine de katılma olanağına sahiptirler.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  DYS000     Yeterlik Sınavı    
  RPD601     Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar    
  RPD603     İleri Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri    
  RPD605     İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması
  RPD607     Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Seçme Konular    
  RPD890     Tez
  RPD893     Tez

  Seçmeli Dersler
  ARY521     Nitel Araştırma Yöntemleri    
  ETK500     Bilim Etiği    
  PSİ604     Endüstri Psikolojisi
  PSİ605     Sağlık Psikolojisi    
  RPD608    Ergenlik ve Yetişkinlikte Gelişim Psikolojisi    
  RPD614    Psikolojik Danışma ve Rehberlik Semineri    
   
  2. Yarıyıl 
  DYS000     Yeterlik Sınavı
  RPD602     İleri Davranış Bozuklukları
  RPD604     Uygulamalı Araştırma Projesi    
  RPD606     İleri Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması
  RPD890     Tez
  RPD891     Tez    
  Seçmeli Dersler
  RPD608     Ergenlik ve Yetişkinlikte Gelişim Psikolojisi    
  RPD609     İleri Psikolojik Ölçme Teknikleri ve Uygulamaları    
  RPD610     Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması    
  RPD611     Rehberlikte Program Geliştirme    
   
  3. Yarıyıl  
  RPD605     İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması    
  RPD607     Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Seçme Konular    
  Seçmeli Dersler
  RPD612     Aile Danışmanlığı Kuram ve Modelleri    
  RPD613     Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik
   
  4. Yarıyıl
  RPD890     Tez    
  Seçmeli Dersler
  RPD614     Psikolojik Danışma ve Rehberlik Semineri    
   
  5. Yarıyıl  
  RPD890     Tez

Psikolojik danışmanlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |