Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  Programın amacı öğrencilere okulöncesi eğitimle ilgili lisans üstü düzeyde bilgi, beceri ve tutumlar kazandırarak okulöncesi eğitim alanında uzman olmalarını sağlamaktır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Karaçay, Özlem Erol."Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Türkçe Dil Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi". Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, 2004. Karabulut, Ülkü. ?Televizyonun Okulöncesi Dönem Çocukları Üzerindeki Etkisi Konusunda Öğretmen Ve Anne-Baba Görüşleri? Anadolu Üniversitesi, 2003. Özbek, Ayşegül. ?Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Ve Etmeyen Çocukların İlköğretim Birinci Sınıfta Sosyal Gelişim Açısından Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Karşılaştırılması?. Anadolu Üniversitesi, 2003. Dikmen, Banu. "Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Eğitim Programında Yer Alan Serbest Zaman Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi". Anadolu Üniversitesi, 2002. Kaya, Özlem Melek. "Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Programlara Ailelerin İlgi ve Katılımları İle Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Aile Eğitimine Katkısı Konusunda Anne Baba Görüşleri". Anadolu Üniversitesi., 2002. Dinç, Berrin. "Okulöncesi Eğitimin 4-5 Yaş Çocuğunun Sosyal Gelişimine Etkileri Hakkında Öğretmen Görüşleri". Anadolu Üniversitesi, 2002.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Öğrenciler bilgisayar laboratuvarından yararlanmaktadır. Fakülte öğrencilerinin hizmetine sunulan 110 bilgisayarlı 6 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvardaki tüm bilgisayarlar internete bağlı olup uygulama çalışmaları için uygundur. Öğrenciler bölüm binasına 300 metre uzaklıktaki ana kütüphaneyi kullanabilmektedirler. Öğrenciler eğitimle ilgili birçok kitap ve süreli yayına, çeşitli veri tabanlarına ve elektronik yayına ulaşbilmektedirler.


  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  ARY111     Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri    
  OKÖ501     İleri Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi
  OKÖ790     Tez

  Seçmeli Dersler
  ETK500     Bilim Etiği    
  İÖÖ501     İlköğretimde Öğretmenlik ve Sorunları    
  İÖÖ503     Çocukta Yaratıcılık    
  OKÖ505     Okul Öncesi Eğitimde Oyun    
   
  2. Yarıyıl
  OKÖ502     Dünyada ve Türkiye'de Okulöncesi Eğitim    
  OKÖ599     Seminer
  OKÖ790     Tez

  Seçmeli Dersler
  EPÖ501     Eğitimde Program Geliştirme
  İÖÖ504     Çocuk Edebiyatı ve Eğitimi    
   
  3. Yarıyıl
  OKÖ790     Tez    

  Seçmeli Dersler
  OKÖ504     Okulöncesi Eğitimde Beden Eğitimi Etkinlikleri    


Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |