Home > Yüksek Lisans Programları > Müzik > Etimesgut > Müzik Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Müzik Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Müzik Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  MÜZİK BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Dersler ve Ders Tasarımları


  Tezli

  1. Yarıyıl
  MUB 501     Müzik Araştırmacılığı I     2 - 2
  MUB 505     Müzik Bilimine Giriş I     2 - 2
  MUB 529     Müzik Teorisi I     1 2 2
  Seçimlik ders      
  Seçimlik ders      
  Seçimlik ders      
  Toplam kredi 12 (6 kredi zorunlu, 6 kredi seçimlik)

  2. Yarıyıl
  MUB 502     Müzik Araştırmacılığı II     2 - 2
  MUB 506     Müzik Bilimine Giriş II     2 - 2
  MUB 530     Müzik Teorisi     1 2 2
  Seçimlik ders      
  Seçimlik ders      
  Seçimlik ders      
  Toplam kredi 10 (6 kredi zorunlu, 4 kredi seçimlik)

  3. Yarıyıl 
  MUB 599     Tez    

  4. Yarıyıl 
  MUB 599     Tez    

  Seçimlik Dersler
  MUB 503     Müzik Kuramı Tarihi I     2 - 2
  MUB 504     Müzik Kuramı Tarihi II     2 - 2
  MUB 507     Anadolu Uygarlıkları ve Müzik I     2 - 2
  MUB 508     Anadolu Uygarlıkları ve Müzik II     2 - 2
  MUB 509     Sinema ve Müzik I     2 - 2
  MUB 510     Sinema ve Müzik II     2 - 2
  MUB 511     Ortaçağ Kilise Müziği / Rönesans     2 - 2
  MUB 512     Barok Dönemi Müziği     2 - 2
  MUB 513     Klasik Dönem Müziği     2 - 2
  MUB 514     Romantik Dönem Müziği     2 - 2
  MUB 515     Karşılaştırmalı Müzik ve Sanat Tarihi I     2 - 2
  MUB 516     Karşılaştırmalı Müzik ve Sanat Tarihi II     2 - 2
  MUB 517     20.Yüzyıl Müziği     2 - 2
  MUB 518     Yeni Müzik Kültürü ve Yorumculuk Sorunları I     2 - 2
  MUB 519     Çağdaş Dönem Müzik Stilleri ve Analizleri I     1 2 2
  MUB 520     Çağdaş Dönem Müzik Stilleri ve Analizleri II     1 2 2
  MUB 521     Türkiye’de Etnik Müzikler I     2 - 2
  MUB 522     Türkiye’de Etnik Müzikler II     2 - 2
  MUB 524     Arabesk Müzik     2 - 2
  MUB 523     Türkiye’de Popüler Müzik Kültürü     2 - 2
  MUB 526     Geleneksel Türk Müziği Tarihi     2 - 2
  MUB 527     Dini Türk Müziği I     2 - 2
  MUB 528     Dini Türk Müziği II     2 - 2
  MUB 532     Seminer     2 - -
  MUB 534     Cumhuriyet Döneminde Müzik Çalışmaları     2 - 2
  MUB 536     Sanat Kuramları     2 - 2


  Ders Kapsamları


  MUB 501 Müzik Araştırmacılığı I
  Sistematik-Tarihsel ve Etnomüzikoloji alanlarında yapılacak araştırmalarda kullanılan yeni araştırma yöntem ve tekniklerin çalışılması. Model çalışma örnekleri üzerinde araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi

  MUB 502 Müzik Araştırmacılığı II
  Sistematik-Tarihsel ve Etnomüzikoloji alanlarında yapılacak araştırmalarda kullanılan yeni araştırma yöntem ve tekniklerin çalışılması. Model çalışma örnekleri üzerinde ileri araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi. Yapılan çalışmaların metinleştirme ve tartışma/ değerlendirme ortamına sunumu.

  MUB 503 Müzik Kuramı Tarihi I
  Tarih boyunca müzik yapmak ve yazmak için ortaya konmuş olan Sümer-Eski Yunan- Hint- İran- ses sistemlerinin karşılaştırmalı olarak ele alınması ve incelenmesi.

  MUB 504 Müzik Kuramı Tarihi II
  Tarih içinde müzik yapmak ve yazmak için ortaya konmuş olan Bizans-Arap-Fars-Osmanlı-Ortaçağ Avrupası-Rönesans ses sistemlerinin karşılaştırmalı olarak ele alınması ve incelenmesi. Çokseslilik sorunları ile çözüm yolları ve günümüz sonuçlarının incelenmesi.

  MUB 505 Müzik Bilimine Giriş I
  Belli başlı müzik kültürlerinin incelenerek irdelenmesi ve birbiriyle etkileşimlerinin karşılaştırılması yönünde bu kültürlere ait temel özellikler / nitelikler hakkında bilgilendirmeler.

  MUB 506 Müzik Bilimine Giriş II
  Belli başlı müzik kültürlerinin incelenerek irdelenmesi ve birbiriyle etkileşimlerinin karşılaştırılması yönünde bu kültürlere ait temel özellikler / nitelikler hakkında irdelemeler. Müzikte ezgi, çokseslilik,ritim ve çokseslilik ögelerinin incelenmesi, çalgıların tarihsel gelişimi ve teknik yönleri ile ilgili incelemeler

  MUB 529 Müzik Teorisi I
  Müzik bilgisi ve teknik donanım çalışmaları. Nota ve temel armoni çalışmaları. İşitsel ve okuma uygulamalarının yapılması. Ritim bilgisi çalışmaları.

  MUB 530 Müzik Teorisi II
  Müzik bilgisi ve teknik donanım çalışmaları. İleri nota ve armoni çalışmaları. İleri işitsel ve okuma uygulamalarının yapılması. Biçim ve ritim bilgisi ileri çalışmaları.

  MUB 507 Anadolu Uygarlıkları ve Müzik I
  Anadolu Neolitik dönemi sonrasından başlanarak ilk çağ uygarlık tarihinde yer alan bütün kültürlerin müzik birikimleri ve hayatları. Söz konusu süreçlere ait arkeolojik bulguların analizleri ve yapılmış olan analizlerin değerlendirilmeleri.


  MUB 508 Anadolu Uygarlıkları ve Müzik II
  Anadolu’daki ilk çağ sonrası (Roma – Erken Bizans) uygarlıklarında yer alan müzik birikimleri ve belgelerinin incelenmesi. Söz konusu dönemlere ait tarihsel bulguların analizleri ve yapılmış olan analizlerin değerlendirilmeleri.


  MUB 509 Sinema ve Müzik I
  Sinema tarihinin sessiz döneminden itibaren ele alınarak film müziğinin oluşumu konusunun değerlendirilmesi. Görüntü-müzik ilişkileri, sinemada müziğin rolü ile film yapımında önde gelen ülkelerin film müziklerinin incelenmesi.


  MUB 510 Sinema ve Müzik II
  Sinema tarihinde önemli yer tutmuş, film müzikleri içerisinde klasikleşmiş yapıtların incelenmesi ve irdelenmesi.


  MUB 511 Rönesans Müziği
  Rönesans dönemine ait kültürel ve sanatsal gelişmelerin ayrıntılarının ele alınarak bunun müzik sanatı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Dönemin müzik anlayışı ile eserlerinin teknik ve düşünsel yönden analizlerinin yapılması


  MUB 513 Klasik Dönem Müziği
  Klasik döneme ait kültürel ve sanatsal gelişmelerin ayrıntıları ele alınarak bunun müzik sanatı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Dönemin müzik anlayışı ile eserlerinin teknik ve düşünsel yönden analizlerinin yapılması.


  MUB 515 Karşılaştırmalı Müzik ve Sanat Tarihi I
  Ortaçağ-Rönesans ve Barok müzik sanatı tarihi içersindeki gelişmelerin sosyal/kültürel ve sanatsal yönden incelenmesi. Ortaya çıkan belirlemelerin farklı yönlerden plastik sanatlar ve mimari alanındaki tarihsel gelişmelerle karşılaştırılmasının yapılması. Besteci ve eserlerine ait üslup anlayışlarının, dönemlerindeki diğer sanat alalarında karşılaşılan üslup anlayışları ile ilişkisinin incelenmesi.


  MUB 516 Karşılaştırmalı Müzik ve Sanat Tarihi II
  Klasik-Romantik ve çağdaş dönem müzik sanatı tarihi içersindeki gelişmelerin sosyal/kültürel ve sanatsal yönden incelenmesi sonucu ortaya çıkan belirlemelerin belirli yönlerden plastik sanatlar ve mimari alanındaki tarihsel gelişmelerle karşılaştırılmasının yapılması, konun derinliğine irdelenmesi; besteci ve eserlerine ait üslup anlayışlarının, dönemlerindeki diğer sanat alanlarında karşılaşılan üslup anlayışları ile aralarındaki yakınlık ve farklılıkları saptayarak ele alınması.


  MUB 517 20. Yüzyıl Müziği
  20. Yüzyıl müzik sanatı hareketlerinin incelenmesi. Söz konusu dönem besteci ve eserlerinin kültürel ve teknik yönleri açısından ele alınması. Dönemin gelişmelerinde devrimsel girdileri bulunan özel beste ve eserlerin irdelenmesi.


  MUB 519 Çağdaş Dönem Müzik Stilleri ve Analizleri I
  20. Yüzyıl ve günümüz eserlerinin teknik yönden analiz çalışmaları. Eserlerin armonik –melodik ve çalgısal açılardan ele alınması. Yeni dönem müzik anlayışları hakkında teknik ve içeriksel saptamalar yapılması.


  MUB 520 Çağdaş Dönem Müzik Stilleri ve Analizleri II
  Günümüz bestecilerince yazılmış yeni eserlerin teknik yönden analiz çalışmaları. Özel eserlerin armonik – melodik ve çalgısal açılardan ele alınması. Günümüz yeni müzik anlayışları hakkında teknik ve içeriksel saptamalar yapılması.


  MUB 521 Türkiye’de Etnik Müzikler I
  Türkiye’nin etnik kültürel yapısına bağlı şekilde ortaya çıkmış olan özgün geleneksel müzik anlayışlarının çeşitli yönleriyle analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.


  MUB 522 Türkiye’de Etnik Müzikler II
  Türkiye’nin etnik kültürel yapısına bağlı şekilde ortaya çıkmış olan otantik geleneksel müzik anlayışlarının çeşitli yönleriyle analiz edilmesi ve değerlendirilmesi. Etnik kültür-müzik kültürü ilişkilerinin irdelenmesi.


  MUB 523 Türkiye’de Popüler Müzik Kültürü
  Popüler kültürü var e4den koşulların irdelenerek bu alanda ortaya çıkan ilişki ve etkilerin müzik üzerindeki belirleyiciliğinin ele alınması. Popüler müzikler alanındaki kültürel ve teknik hareketlerin, uygulama ve sektörel yaklaşımların irdelenmesi.


  MUB 527 - 528 Dini Türk Müziği I-II
  Dinsel Türk müziğinin sınıflandırılması. Şeri müziğin (Cami müziğinin) türleri ve biçimleri. Tasavvufi müziğin (Tekke müziğinin) türleri ve biçimleri. Ortak türler.


  MUB 512 Barok Dönem Müziği
  Barok Müzik dönemine ait kültürel ve sanatsal gelişmelerin ayrıntılarının ele alınarak bunun müzik sanatı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Dönemin müzik anlayışı ile eserlerinin teknik ve düşünsel yönden analizlerinin yapılması


  MUB 514 Romantik Dönem Müziği
  Romantik döneme ait kültürel ve sanatsal gelişmelerin ayrıntıları ele alınarak bunun müzik sanatı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Dönemin müzik anlayışı ile eserlerinin teknik ve düşünsel yönden analizlerinin yapılması.


  MUB 518 Yeni Müzik Kültürü ve Sorunları
  Günümüz müzik sanatını kuşatan sosyal / kültürel koşulların incelenmesi; bu koşullar ile müzik sanatı ilişkisinin üretim / tüketim / beğeni vb. yönlerden kavranması çalışmaları. Besteci ve yorumcuları ilgilendiren güncel sorunların irdelenmesi.


  MUB 524 Arabesk Müzik
  Arabesk müzik kültürüne ait teknik ve içeriksel analiz çalışmaları. Müzikal ve sözsel açılardan arabeskin irdelenmesi. Toplumsal kültürel yeni durumlar ile arabesk kültür bağlantıları üzerinde çalışmalar yapılması.


  MUB 526 Geleneksel Türk Müziği Tarihi
  Türkiye’nin gelenekselleşmiş Osmanlı kent ve saray hayatı müziklerinin çeşitli yönleri ile incelenmesi. Osmanlı kültür ve müziği ilişkilerinin irdelenmesi.


  MUB 534 Cumhuriyet Döneminde Müzik Çalışmaları
  Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren gerçekleştirilen müzik kültürüne, teorisine, eğitimine ve icrasına yönelik çalışmaların, Cumhuriyet öncesi dönem ile bağlantıları, paralellik ve ayrılıkları üzerinde de durarak irdelenmesi.


  MUB 536 Sanat Kuramları
  Sanat ve estetik konuları temelinde geliştirilmiş teorik çalışmaların, müzik alanına özgü yönleri üzerinde ayrıntılı bir biçimde durularak irdelenmesi.


  MUB 532 Seminer
  Müzik bilimini ilgilendiren alan çalışmalarına ait temel yaklaşımların ele alınması ve eğitim sonunda öğrenci tarafından yazımı gerçekleştirilecek teze ait ön çalışmaların yaptırılması.


Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |