Kompozisyon Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kompozisyon Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı, Kompozisyon Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programına Devlet Konservatuvarlarının Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dalları yüksek lisans programları mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilir ve sınavla kabul edilirler. Sanatta yeterlik programına giriş yabancı dil ve sanat sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Adaylar, sanat sınavında; sınav komisyonuna değerlendirilmek üzere eserler ve teorik çalışmalarından oluşan dosyalarını sunarlar. Komisyon, sunulan eserlerin yurtiçi/yurt dışı yarışma/konser etkinliklerinde yer yada derece almış olmasını ve teori alanında yayınlanmış makale, kitap v.b yayınlarını önemle dikkate alır. Adayın teori alanlarından hangisinde uzmanlaşmak istediği ve bu alana ilişkin oluşturduğu birikim de değerlendirmeye alınır.
 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları

  Ders dönemlerinde kredilerini başarıyla tamamlayarak ÜDS ve benzeri yabancı dil yeterlilik sınavlarından Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme¬liği¬nin ilgili hükümlerine göre yeterli puanı alan ve “Kompozisyon” derslerindeki çalışmalarının sonucu niteliğinde, halka açık bir konser programında eserlerinin seslendirileceği yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler;
  Senfonik yapıt/sahne eseri/oratoryo/v.b. şeklinde yazılacak mezuniyet eseri  ile ilgi ve uzmanlık alanlarına göre  sanatta yeterlik eseri çalışması önerileri sanatta yeterlik eseri çalışması önerileri ‘Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Belirleme  Komitesi’ tarafından uygun görüldükten sonra dört yarıyıl süren Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Dönemine geçerler.
  Öğrenciler Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Dönemi sonunda sınav komisyonuna;

  I) Senfonik yapıt (en az 12 dakikalık) veya iki perdelik sahne eseri (opera, bale v.b.)veya en az 30 dakikalık oratoryo v.b. eser, ile,

  II) Uzmanlık alanlarına göre Enstitünün yazım kurallarına uygun olarak yazılmış bir “Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu”, sunarlar.

  DERS İÇERİKLERİ

  KOM 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  KOM 701 Kompozisyon I
  Kompozisyonun temel ilkeleri içinde, armonik. Melodik ve biçimsel olarak çeşitli teknik organizasyonları kullanarak küçük gruplar için çalışmalar yapmak. Farklı stillerdeki eser analizleri ile müzik alanındaki biçimlerin kavranması.

  KOM 702 Kompozisyon II
  Söz edilen kompozisyon teknikleri içinde öğrencinin ilgi ve ihtiyacı olan özel uygulamalar. Kompozisyon öğrencisinin kendi özgün müzik dilini geliştirmek üzere ileri düzeyde özel çalışmalar.

  KOM 703 Orkestralama Teknikleri I
  Geleneksel orkestralama teknikleri ve dönemsel farklılıkların analizleri; ünison ve oktavda Tutti, ön ve arka planlar, homofonik örgü, polifonik örgü, özgün yaklaşımlar ve özel efektler; Öğrencinin mezuniyet eseri yazımına katkıda bulunacak özgün orkestralama çalışmaları.

  KOM 704 Orkestralama Teknikleri II
  Geleneksel orkestralama teknikleri ve dönemsel farklılıkların analizleri; ünison ve oktavda Tutti, ön ve arka planlar, homofonik örgü, polifonik örgü, özgün yaklaşımlar ve özel efektler; Öğrencinin mezuniyet eseri yazımına katkıda bulunacak özgün orkestralama çalışmaları.

  KOM 705 Stil Analizleri I
  Rönesans Dönemi; Koral ve Çalgısal Müzik, Barok Dönem; Füg, Suit, Concerto Grosso, Mass, Konçerto, Oratoryo, Opera,
  Klasik Dönem; Sonat, Quartet, Divertimento, Senfoni, Uvertür, Konçerto, gibi literatür içinden seçilmiş eserlerin analizleri.

  KOM 706 Stil Analizleri II
  Romantik Dönem; Lied, Oda Müziği, Senfoni, Senfonik Şiir, Konçerto, Opera, Solo Piyano Eserleri, Geç Romantik ve 20.Yüzyıl Dönemi; Senfonik Şiir, Senfoni, Oda Müziği, Opera, Vokal Müzik, Solo Piyano Eserleri, gibi literatür içinden seçilmiş eserlerin analizleri.

  KOM 707 Piyano I
  Öğrencilerin, piyano üzerindeki yetkinliklerini geliştirmek üzere yapacakları çalışmalar, etüdprelüd v.b.g.

  KOM 708 Piyano II
  Öğrencilerin, piyano üzerindeki yetkinliklerini geliştirmek üzere yapacakları daha büyük yapıdaki çalışmalar, sonatkonçertofüg v.b.g.

  KOM 709 Sanat Eserlerinin Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi I
  Sanat eserlerini değerlendirmede gerekli ölçütlerin tanınması konu edilir.

  KOM 710 Sanat Eserlerinin Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi II
  Sanat eserlerini değerlendirmede gerekli ölçütlerin tanınması ile edinilen bilgi sonucu, bu alanda yapılan değerlendirmelerin sonuçları konu edilir.

  KOM 711 Sahne ve Müzik I
  Sahne müziği (opera, bale v.b.) alanında çeşitli dönemlerden seçilmiş eserlerin incelenmesi ve bu eserlerin partisyondan sahneye taşınma süreçleri.

  KOM 712 Sahne ve Müzik II
  Sahne müziği (opera, bale v.b.) alanında çeşitli dönemlerden seçilmiş eserlerin incelenmesi ve bu eserlerin partisyondan sahneye taşınma süreçleri.

  KOM 713 Klasik Türk Müziği
  Divan Müziğinin ses sistemi, makamlar, usuller ve biçimler açısından incelenmesi.

  KOM 714 Halk Müziği
  Halk müziğinde diziler, ölçüler, türler, biçimler, uzun havalar, kırık havalar, yöresel özellikler, sözmüzik ilişkisi, çalgılar ve transkripsiyon çalışmaları.

  KOM 715 Sanat Etkileşimleri I
  Sanat tarihi sürecinde etkin olan akımların incelenmesi.

  KOM 716 Sanat Etkileşimleri II
  Sanat tarihi sürecinde etkin olan akımların incelenmesi sonucu sanatlar arası etkileşimin değerlendirilmesi.

  KOM 717 Teori Öğretim Yöntemleri I
  Kendilerini özellikle teori öğretimi konusunda geliştirmek isteyen öğrencilerin, teori öğretme yetilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Ders süresince çeşitli stillerde “solfej yöntemleri? değerlendirilecektir.

  KOM 718 Teori Öğretim Yöntemleri II
  Kendilerini özellikle teori öğretimi konusunda geliştirmek isteyen öğrencilerin, teori öğretme yetilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Ders süresince çeşitli stillerde “armoni kontrpuan yöntemleri? değerlendirilecektir.

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |