Home > Yüksek Lisans Programları > Müzik > Çankaya > Kompozisyon Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Kompozisyon Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kompozisyon Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek lisans öğretim programına Konservatuvarların Müzik Bölümüne bağlı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dallarının lisans dönemi mezunları ile buna eşdeğer bir lisans programından mezun olanlar başvurabilir. Başvuranların daha önce yaptıkları kompozisyonlar sınav jürisi tarafından değerlendirilir ve adayla ‘kompozisyon‘ alanlarında ( armoni, kontrpuan, füg v.b) mülakat yapılır.
 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları
  Yüksek lisans öğrencileri toplam 7 dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredilik dersi ve kredisiz bir seminer dersini almak zorundadır. Yüksek lisans tezi. Orkestra veya koro için en az onbeş dakika süreli bir kompozisyon.

  DERS İÇERİKLERİ

  KOM 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, yüksek lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerirve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlilerince verilir.

  KOM 661 Kompozisyon I
  Orkestra ve koro literatüründen analizler. Orkestra veya koro için küçük formlarda özgün yada geleneksel Türk Müzikleri'nden kaynaklanan Kompozisyon çalışmaları.

  KOM 662 Kompozisyon II
  Orkestra, koro ve oda müziği literatüründen analizler ve bu topluluklardan biri veya birkaçı için büyük formlarda özgün yada geleneksel Türk Müzikleri'nden kaynaklanan Kompozisyon çalışmaları.

  KOM 663 Orkestrasyon I
  Klasik ve romantik dönemlere ilişkin partiturların analizleri. Küçük formlarda orkestrasyon çalışmaları.

  KOM 664 Orkestrasyon II
  Empresyonist ve sonrasına ilişkin partiturların analizleri. Büyük formlarda orkestrasyon çalışmaları.

  KOM 665 20. yy Kompozisyon Teknikleri I
  Dizi malzemesi, ikili akorlar, üçlü akorların gelenek dışı kullanılışları, dörtlü akorlar, poliarmoni,
  politonalitepolimodalite.

  KOM 666 20. yy Kompozisyon Teknikleri II
  Karmaşık armoni, ayna armoni, paralel armoni, atonalite, serializmdodekafoni, yeni notalama teknikleri.

  KOM 667 Eğitim Psikolojisi
  Eğitim psikolojisi, alanı ve eğitimdeki işlevi.

  KOM 668 Grafik Notasyon
  Grafik notasyon çeşitleri ve teknikleri.

  KOM 669 Genel Öğretim İlkeleri ve Yöntemleri
  Bireysel ve grupla öğrenme-öğretme ilkeleri. Öğrenme-öğretme süreçleri. Öğretim programları ve öğeleri. Öğretim hizmetleri.

  KOM 670 Bilimsel Araştırma Teknikleri
  Ele alınacak bir problemin bilimsel araştırma ölçütlerine göre çözümlenmesi, bir tez haline getirilmesi ve bu süreç içerisinde bilimsel araştırma yöntemlerinin kavranması.

  KOM 671 Eğitim Uygulaması I
  Solfej, armoni, kontrpuan, alanlarından birinde öğretim sorumlusunun gözetiminde uygulama.

  KOM 672 Eğitim Uygulaması II
  Solfej, armoni, kontrpuan, füg, orkestrasyon alanlarından birinde öğretim sorumlusunun gözetiminde uygulama.

  KOM 673 Sanat Felsefesi I
  Sanat nedir, niçin sanat vardır. İnsan-sanat ilişkisi, sanatın felsefe yanı ve bir felsefe olarak sanat.

  KOM 674 Sanat Felsefesi II
  Felsefe tarihindeki belli başlı sanat görüşleri. Platon, Aristoteles , Kant Croce.

  KOM 675 Program Geliştirme I
  Program nedir, eğitim programı ve öğeleri, öğretim programı ve öğeleri, program geliştirme nedir.

  KOM 676 Program Geliştirme II
  Program geliştirme ilkeleri ve tekniklerinin solfej, armoni vb. müzik eğitimi ile ilgili konulara
  adaptasyonu.

  KOM 678 Seminer
  Kaydedilmiş veya sahnelenmiş bazı eserlerin dönemlerine göre koreografi, stil, müzik, sahne, konu, dekor ve ışık gibi özellikleriyle ilgili incelemeler.

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |