Home > Yüksek Lisans Programları > Müzik > Çankaya > Orkestra ve Koro Şefliği Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Orkestra ve Koro Şefliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Orkestra ve Koro Şefliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek lisans öğretim programına Konservatuvarların Müzik Bölümüne bağlı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, Piyano, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dallarının lisans dönemi mezunları ile buna eşdeğer bir lisans programından mezun olanlar başvurabilirler.
 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları

  Öğrenciler yüksek lisans programından en az 24 kredilik ders ve kredisiz bir seminer dersini alıp, başarmak zorundadır. Toplam 24 kredinin 18 kredisi zorunlu olarak verilen Orkestra Şefliği Yüksek Lisans Programından, 6 kredisi de Kompozisyon Sanat Dalı Yüksek lisans Programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden alınacaktır.

  Öğrenciler tez dönemi sonunda Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından belirlenen bir konser programında sınav jürisi tarafından değerlendirmeye alınacak ‘Şeflik’ uygulamasında bulunmak ve Enstitü yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış sanatta yüksek lisans sanat eseri çalışması raporunu sınav jürisine sunarak, her iki koşul sonunda da başarılı olmak zorundadırlar.

  DERS İÇERİKLERİ

  ORK 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  ORK 602 Seminer

  ORK 611 Temel Şeflik Teknikleri I
  A Capella mikst koro şefliği teknikleri (Rönesans, Klasik, Romantik, Çağdaş ve Türk Kompozitörlerinin çok sesli Halk Türkleri üzerinde yaptıkları yapıtlar) ile Oda Orkestrası veya küçük çalgı ansamblerinin idare teknikleri ve idare Klasik, Romantik, Çağdaş Senfonik Poemeleri, Kantatları orkestra idaresi teknikleri ve idaresi.

  ORK 612 Temel Şeflik Teknikleri II
  A Capella mikst koro şefliği teknikleri (Rönesans, Klasik, Romantik, Çağdaş ve Türk Kompozitörlerinin çok sesli Halk Türkleri üzerinde yaptıkları yapıtlar) ile Oda Orkestrası veya küçük çalgı ansamblerinin idare teknikleri ve idare Klasik, Romantik, Çağdaş Senfonik Poemeleri, Kantatları orkestra idaresi teknikleri ve idaresi.

  ORK 613 Partisyon Analizleri I
  A Capella Rönesans, Preklasik, Klasik, Romantik, Çağdaş ve Türk Kompozitörlerinin eserlerinin koro şefliği açısından incelemeleri, oda orkestrası ve küçük çalgı ansamblerinin partisyon incelemeleri. Preklasik, Klasik, Romantik, Çağdaş ve Türk Kompozitörlerinin orkestra için yazdıkları Senfoni, Süit, Konçerto v.b. eserlerinin partisyonlarının analizleri.

  ORK 614 Partisyon Analizleri II
  A Capella Rönesans, Preklasik, Klasik, Romantik, Çağdaş ve Türk Kompozitörlerinin eserlerinin koro şefliği açısından incelemeleri, oda orkestrası ve küçük çalgı ansamblerinin partisyon incelemeleri. Preklasik, Klasik, Romantik, Çağdaş ve Türk Kompozitörlerinin orkestra için yazdıkları Senfoni, Süit, Konçerto v.b. eserlerinin partisyonlarının analizleri.

  ORK 615 Korrepetisyon I
  İcracılara müzikal, ritim ve stil bakımından şan ve piyano için yazılmış Lied'ler piyano eşlikli çalgı eserlerine eşlik ederek hazırlama çalışmaları yapmak. Konçertolarda Soliste Piyano ile eşlik çalışmaları yapmak, operalar, oratoryolar ve kantatlarda piyano özetinden eşlik etmek, eserlerin solistleri ve koristleri ritmik, stil ve müzikal bakımından hazırlamak.

  ORK 616 Korrepetisyon II
  İcracılara müzikal, ritim ve stil bakımından şan ve piyano için yazılmış Lied'ler piyano eşlikli çalgı eserlerine eşlik ederek hazırlama çalışmaları yapmak. Konçertolarda Soliste Piyano ile eşlik çalışmaları yapmak, operalar, oratoryolar ve kantatlarda piyano özetinden eşlik etmek, eserlerin solistleri ve koristleri ritmik, stil ve müzikal bakımından hazırlamak.

  ORK 617 Çalgı Tekniği I
  Yaylı Çalgıların rüs'atlerini, tekniklerini, özelliklerini bizzat öğrenmek için çalışmalar yapmak. Orkestra içindeki Üfleme Çalgıların rüs'atlerini, tekniklerini, özelliklerini bizzat öğrenmek için çalışmalar yapmak.

  ORK 618 Çalgı Tekniği II
  Yaylı Çalgıların rüs'atlerini, tekniklerini, özelliklerini bizzat öğrenmek için çalışmalar yapmak. Orkestra içindeki Üfleme Çalgıların rüs'atlerini, tekniklerini, özelliklerini bizzat öğrenmek için çalışmalar yapmak.

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |