Müzik Bilimleri Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Müzik Bilimleri Doktora Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

  MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

  DOKTORA PROGRAMI

  I.Yarıyıl

  MZB 611 Etnomüzikoloji Kuramı I 3 0
  MZB 613 Tınısal Müzik Analizi I 3 0
  MZB 615 Etnomüzikolojide Yöntem ve Teknik I (İng.) 3 0

  Seçmeli Dersler

  MZB 617 Etnomüzikolojide Yazılı Anlatım I 3 0
  MZB 619 Etnomüzikolojide Yeni Yönelimler I 3 0

  ORTAK ZORUNLU DERSLER

  GSE 601 Bilim Tarihi ve Felsefesi 1 0
  GSE 602 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 1 0
  GSE 603 Teknoloji ve Sanat 2 0
  GSE 604 Çağdaş Sanat Kuramları 1 0
  GSE 605 Estetik 2 0
  GSE 606 Gelişim ve Öğrenme 3 0 (Kredisiz)
  GSE 607 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 (Kredisiz)

  NOT: Öğrenciler Enstitümüzde okutulacak olan Ortak Zorunlu Dersleri en fazla 4 yarıyılda tamamlamak zorundadırlar.

  II.Yarıyıl

  MZB 612 Etnomüzikoloji Kuramı II 3 0
  MZB 614 Tınısal Müzik Analizi II 3 0
  MZB 616 Etnomüzikolojide Yöntem ve Teknik II (İng.) 3 0
  MZB 699 Tez - -

  Seçmeli Dersler

  MZB 618 Etnomüzikolojide Yazılı Anlatım II 3 0
  MZB 620 Etnomüzikolojide Yeni Yönelimler II 3 0

  NOT: Adaylar seçmeli derslerden birini seçmek zorundadır.

  Seçmeli derslerin açılabilmesi için o derse devam eden en az üç öğrencinin bulunması esastır.


  MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
  DOKTORA DERS İÇERİKLERİ

  MZB 601.2 Etnomüzikoloji Kuramı:
  Bu ders 19.yüzyıldan itibaren etnomüzikoloji incelemesini biçimlendiren ana kuramsal yönlenimleri kapsar. Amaç antropolojide geliştirilen kavramsal modelleri kullanarak ve bunları etnomüzikolojik alan araştırması içinde işleterek öğrencilere temel bir yaklaşım sunmaktır.

  MZB 613.4 Tınısal Müzik Analizi
  Çeşitli kültürlere ait müzik örneklerinin ve alan araştırmasından elde edilmiş müziksel verilerin tınısal analizine yönelik teknik, teknolojik araçların öğrenilmesi . Etnomüzikolojik araştırmalarda sesin analizine ve görsel sunumuna yönelik yaygın kuramsal ve metodolojik çalışmaların derinlemesine tartışılması.

  MZB 605.6 Etnomüzikolojide Yöntem ve Teknik I-II: Alan araştırmasına dayalı çalışmalarda başvurulan veri toplama, değerlendirme ve analiz yöntemlerinin ve bu yöntemlerin temel kavramlarının ele alınması. Ders, ödevlerle öğrencide donanım ve beceri gelişimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |