Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yaşar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Giriş gereklilikleri
  Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı için Başvuru Şartları ve Belgeleri:
  Programa başvurularda aranacak şartlar ve belgeler şunlardır:
  1) Yüksek Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı örneği

  2) Yabancı dil başarı belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  Adayın, programa başvurabilmek için ÜDS den en az 55 puan almış olması şartı aranır.
  Ancak, 02 Haziran 2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü
  Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce; araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar ile bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardan yeniden ÜDS sınavına girerek 55 puan almış olma şartı aranmaz.
  Bu durumda olanların, enstitünün yapacağı doktora yabancı dil sınavından en az 70 puan almaları gerekmektedir.

  3) Not dökümü (transkript) belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  Adayın yüksek lisans not ortalaması ve aldığı dersleri gösteren not dökümü (transkript)

  4) Başvuru Formu

  Sınav ve Değerlendirme:
  Programa başvuran adaylar seviye tespit sınavından en az 70 almak zorundadırlar. Bu sınavda adaylardan bir bölüm klasik dönem konçerto, bir etüd, bir bölüm Bach ve bir piyano eşlikli parça istenir ya da oda müziği grubu ile sınava girecek adaylardan tam bir oda müziği resital programı hazırlamaları beklenir.

  Adayların başarı notu; yabancı dil puanının % 20'si, yüksek lisans not ortalamasının % 30'u ve en az 70 puan olmak koşuluyla (seviye tespit sınav) sonucunun % 50'si alınarak başarı puanlarına göre EYK'ca yapılır.

  Mülakat EABD'nın önerisi ve EYK'ca belirlenen jüri tarafından yapılır ve başarı puanları jüri tarafından hesaplanır. Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru kontenjanlar dahilinde kazanan adaylar açıklanır. Program için ilan edilen kontenjanların tam doldurulması zorunluluğu yoktur.
 • Program tanımları
  Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı,


  Sanatta Yeterlik derecesi alabilmek için gereken toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler:

  Program 32 kredi/saat olarak tasarlanmıştır. Bunun 16 kredi/saat'i zorunlu dersler, 16 kredi/saat ise seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Müzik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |