Eğitim Planlaması ve Liderlik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Planlaması ve Liderlik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Başvuru için koşullar: 1. Dört yıllık Türk veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı Üniversitelerden mezun olmak, 2. En az 55 ALES puanı almış olmak, Programa kabul için; * Bilim Sınavı’nda başarılı olmak * Yeditepe Üniversitesi’nin yapacağı İngilizce Yeterlilik sınavından geçer not almak veya son iki yıl içinde TOEFL sınavından, bilgisayarlı sistemde en az 213, klasik sistemde 550 veya IELTS’DEN 6,5 (reading 6,0-writing 4,5) almış olmak. Ön kayıtlar Ağustos ayı içerisinde yapılacaktır. Tezsiz Program 1 yılda, Tezli Program 2 yılda tamamlanmaktadır. Başvuru İçin Gerekli Belgeler (aslı ya da noter onaylı fotokopisi): * Mezuniyet Belgesi/Diploma * Transkript * LES sonuç belgesi * Denklik Belgesi (yurtdışında okumuş öğrenciler için) * Nüfus cüzdanı örneği * İkametgah belgesi * 2 adet referans mektubu * Adayın ilgili bölümü neden seçtiğini içeren İngilizce niyet mektubu. * Askerlik durum belgesi * 6 adet fotoğraf
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI :

  Günümüzün eğitim koşulları ve beklentileri hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu yeni gelişmeler ışığında çağımızdaki okulların eğitim ile ilgili gereksinimlerini karşılayabilecek bir şekilde yapılandırılmaları ve yönetilmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda okul yöneticilerinin özellikle eğitim ekonomisi ve planlaması, Avrupa Birliği çerçevesinde mevcut programların değerlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve yeni bakış açıları kazandırılmaları gerekmektedir. Yurtdışında okul yöneticilerini yetiştiren programların geçmişi yaklaşık yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Türkiye’deki üniversitelerimizde  ise son zamanlarda eğitim yönetimi ile ilgili programlar açılmıştır.

  Program
  Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yeni açılacak olan Eğitim Planlaması ve Liderlik programı yukarıda da belirtildiği gibi eğitimin ekonomik yapısına, planlanmasına, ve Avrupa Birliği’ne katılma konusunda yapılmakta olan yoğun çalışmalar çerçevesinde okullardaki eğitim sisteminin değerlendirilmesi ve gerekirse yeniden yapılandırılması konularına odaklanmaktadır.  Bu programın amacı, özel ve resmi eğitim kurumlarında, yöneticilik yapacak; eğitim danışmanlığı şirketlerinde ya da diğer kuruluşlarda insan kaynakları, yaşamboyu eğitim vb. konularda çalışacak uzmanlar ve üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmektir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans programı,1 akademik yıl içinde ve izleyen yaz döneminde tamamlanmak üzere 30 kredilik ders yükü ve bir seminer dersinden oluşmaktadır. Tezli Yüksek Lisans programı ise 1 akademik yıl içinde alınabilecek 24 kredilik ders yükü, 1 seminer dersi ve bir yılda tamamlanmak üzere bir tezden oluşmaktadır. Ancak adayların tez yazabilmesi için programdaki derslerin genel not ortalamasının(GNO) 3.5 olması gerekmektedir.

  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

  ECON 501 Mikro Ekonomi
  BUS 501 Çağdaş Yönetim 
  ED 501 Eğitim Bilimine Giriş

  Birinci Dönem

  Seçmeli

  EEP 572 Eğitim Liderliği ve Yönetimi
  EEP 573 AB Üyeliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi
  EEP 516 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik

  İkinci Dönem

  EEP 566 Eğitim Planlaması
  EEP 568 Eğitim Finansmanı
  EEP 569 Eğitim ve Ekonomik Gelişme
  EEP 580 – 589 Seçmeli Ders 
  EEP 511 Seminer 

  ÜÇÜNCÜ DÖNEM  (TEZSİZ)

  EEP 580 – 589 Seçmeli Ders  
  EEP 580 – 589 Seçmeli Ders

  ÜÇÜNCÜ DÖNEM  (TEZLİ)

  EEP 590Tez

  DERS İÇERİKLERİ

  EEP 569 EĞİTİM VE EKONOMİK GELİŞME (3,0,0)3
  Bu derste; eğitim ile ekonomik büyüme ve gelişme arasındaki karşılıklı ilişkiler incelenecektir. Büyüme ve gelişmenin temel mekanizmaları, eğitimin ekonomik gelişmedeki rolü, insan sermayesi ve büyüme, azgelişmiş ülkelerin eğitim sorunları, eğitimin işgücüne katılım üzerindeki etkileri, doğurganlık ve ücret yapısı, eğitim ve fakirliğin azaltılması, enformasyon devrimi, ele alınan konulardan bazıları.

  EEP 566 EĞİTİM PLANLAMASI (3,0,0)3
  Eğitim planlamasının dayandığı mantık, konunun artıları ve eksileri, planlama tipleri, süreçteki temel aşamaları, eğitim planlamasına günümüz yaklaşımları, temel mikro-makro modeller, varsayımlar ve geçerliliklerinin çözümlenmesi (Türkiye ekonomisi üzerinden örneklerle) ele alınacak konular arasında yer almaktadır.

  EEP 568 EĞİTİMİN FİNANSMANI (3,0,0)3
  Ders uluslararası ve karşılaştırmalı araştırmalar bağlamında ele alınacak olup, uluslararası/küresel kurumların finansal rolleri çözümlenecektir. Derslerde Türk eğitim sisteminin finansal yönüne odaklanacaktır.

  EEP 572 EĞİTİM LİDERLİĞİ VE YÖNETİM (3,0,0)3
  Kursun amacı, eğitim liderliği ve yönetimi alanlarını bir arada ele almaktır. Bu kurs, eğitimsel pratiği geliştirerek ve eğitim alanında yöneticilik becerilerini kullandırarak, katılımcıları liderlik rollerine hazırlar.

  EEP 573 AB ÜYELİĞİ SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ (3,0,0)3
  Derste içerilen temel konular arasında şunlar yer alıyor; AB sisteminin (genel ilkeleri ve felsefesi, sistematik yapısı, olmazsa-olmazları ve sorunlarıyla) ABD eğitim sistemiyle karşılaştırılması, Türk sisteminin AB eğitim sistemine uyum süreci, Türk eğitim sisteminin yararlanacağı AB fonları ve öteki olanakları.

  EEP 516 İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3,0,0)3
  Bilim ve bilimsel araştırma; kavramlar, ilişkiler, teknikler ve süreçler, yöntemsel konular ve sorunlar, bir araştırmanın temel aşamaları: uygulamalar, niceliksel ve niteliksel araştırmak teknikleri ve uygulamaları, raporların yazılması.

  EEP 511 SEMİNER (0,0,0) 3
  Bu derste, öğrencilerin tek başlarına araştırma yapabilecek hale gelmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin seçtikleri bir konuda bir araştırma önerisi geliştirmeleri istenmekte; öneriler her aşamada sınıfta grupça tartışılmaktadır. Öğrencilerin araştırma önerilerinin bazı bölümlerini uygulayarak alanda denemeleri de özendirilmektedir.

  EEP 580 – 589 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASINDA ÖZEL KONULAR (3,0,0)3
  Öğrencilere alandaki en yeni gelişmeleri izleme olanağı sağlamak.

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |