M.A in Modern Turkish History

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar M.A in Modern Turkish History - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Courses

  ATA 421 Asım Karaömerlioğlu Economic and Social History of Modern Turkey  Course Materials
  ATA 501 Asým Karaömerlioðlu, Sources,Methods & Approaches in Ottoman History Course Materials
  ATA 501 Nadir Özbek, Sources,Methods & Approaches in Ottoman History Course Materials
  ATA 502 Ayşe Gün Soysal, Ottoman Turkish
  ATA 507 Cengiz Kirli Historiography Course Materials
  ATA 507 Nadir Özbek Historiography Course Materials
  ATA 507 Asım Karaömerlioğlu Historiography
  ATA 510 Şevket Pamuk, Economic & Social History of Turkey Course Materials
  ATA 513 Asım Karaömerlioðlu Turkish Social & Political Thought Course Materials
  ATA 517/518/521/522 Zafer Toprak Political Modernization in Turkey Course Materials
  ATA 523 M. Asım Karaomerlioglu Turkish Social and Political Thought
  ATA 526 Aydın Babuna, History of the Balkans Course Materials
  ATA 527/ATA 553 Aydın Babuna, Current Issues in Balkans and Turkey
  ATA 531 Şevket Pamuk, Economic and Social History of Turkey Course Materials
  ATA 531 Ayşe Buğra, Economic and Social History of Turkey
  ATA 532 Duygu Köksal, Social History of Art & Literature Course Materials
  ATA 542, Duygu Köksal, Social History of Art and Literature in the Republican Era Course Materials
  ATA 547 Duygu Köksal Women and Gender in Modern Turkey
  ATA 551 Aydın Babuna Foreign Policy of the Republic
  ATA 552 Aydin Babuna History of Eastern Europe - Balkans
  ATA 554 Cengiz Kırlı History of the Middle East Course Materials Book Reviews
  ATA 559 Asım Karaömerlioðlu History of the Soviet Union Course Materials
  ATA 581 Nadir Özbek Power & Rule in Modern Society Course Materials (2004), Course Materials (2005)
  ATA 582 Duygu Köksal Nation’s Time: Contemporary Debates on Tradition, Culture and
  Modernity Course Materials
  ATA 583 Berna Yazıcı Selected Topics in Social Theory and History
  ATA 584 Ayşe Buğra, Foundations of Social Policy
  ATA 585 Asım Karaömerlioğlu Selected Topics in Economy and Society in Turkey: Turkey in the 1960s
  ATA 587 Ahmet Kuyaş Selected Topics in Turkish Political Thought
  ATA 590 Ayşe Buğra, Perspectives on Poverty and Social Policy in Republican Turkey
  ATA 592 Duygu Köksal Topics in the History of the Modern World
  ATA 593 Cengiz Kırlı Major Themes in World History Course Materials
  ATA 594 Nadir Özbek State and Society in the Nineteenth-Century Ottoman Empire Course Material
  ATA 596 Ayşe Buğra European Social Policy
  ATA 598 Cengiz Kırlı New Perspectives in Cultural History Course Materials
  ATA 598 Herbert Reginbogin Capitalism, the Great War, the Great Slump and the New World Order (1873-1945)
  ATA 599 Nadir Özbek Topics In Modern European History: Crisis of Modernity, Fascism, and Revolutionary Ideologies in Bourgeois Europe
  ATA 601 Ahmet Kuyaş War, Revolution and Society in Recent Turkish History Course Materials
  ATA 602 Ahmet Kuyaş The National Struggle 1919-1923 Couses Materials
  ATA 603 Zafer Toprak Selected Periods & Problems of the Post-Tanzimat Era
  ATA 604 Asim Karaomerlioglu, Selected Periods & Problems of the One-Party Phase of Republican Turkey Course Materials
  ATA 607 Berna Yazıcı Advanced Readings in Historiography: Etnographic Methods
  ATA 608 Asim Karaomerlioglu, Revolution in History Course Materials
  ATA 611 Nadir Özbek, Social Welfare and Politics in History Course Materials
  ATA 612 Nadir Özbek, Readings in Theory and History: Civil Society and Public Spheres Course Materials
  ATA 612 Nadir Özbek, Readings in State Theory & History Course Materials
  ATA 614 Zafer Toprak, Topics in the History of Demography of Turkey
  ATA 621 Ahmet Kuyas War, Revolution and Society in Recent Turkish History
  ATA 622 Ahmet Kuyaş The National Struggle 1919-1923 Course Materials
  ATA 626 Duygu Köksal, National Historiography in Turkey Course Materials
  ATA 627 Duygu Köksal, National Historiography in Turkey Course Materials
  ATA 631 Wendy Shaw, Museums, Archaeology, and National Identity in the Ottoman Empire and the Early Turkish Republic
  ATA 641 Zafer Toprak Culture and Society in Early Republican Turkey
  ATA 651 Aydın Babuna Topics in Turkish Foreign Policy
  ATA 655 Aydın Babuna Politics and Society in Eastern Europe
  ATA 661 Nadir Özbek Topics on the Late Ottoman Era Course Materials
  ATA 663 Asım Karaömerlioğlu Topics on the Early Republican Era Course Materials
  ATA 681 Nadir Özbek,Topics in the Economic and Social History of the Late Ottoman Era Course Materials
  ATA 681 Cengiz Kırlı ,Topics in the Economic and Social History of the Late Ottoman Era Course Materials
  ATA 682 Sevket Pamuk Topics in the Economic and Social History of Republican Turkey CourseMaterials
  ATA 682 Zafer Toprak, Topics in the Financial History of Turkey Course Materials
  ATA 683 Zafer Toprak Topics in the Financial History of Turkey
  ATA 684 Nadir Özbek, Sources and Methods in Ottoman History Course Materials
  ATA 685 Berna Yazıcı Special Topics in Modern Turkish History: Anthropology of Turkey
  ATA 686 Ayşe Buğra, Special Topics: Labor&Labor Organizations in a Comperative Perspective
  ATA 689 Asım Karaömerlioğlu Special Topics in Modern Turkish History
  ATA 698 Nadir Özbek Research Seminar for Thesis Students
  ATA 697 Cengiz Kirli M.A. Thesis
  HTR 312.06 Asım Karaömerlioğlu History of the Turkish Republic II
  HTR 405.02 Tracy Lord Academic English
  HTR 405.03 Tracy Lord Thesis Writing Practicum

  Course Descriptions

  ATA 421 Economic and Social History of Modern Turkey (3+0+0) 3
  A survey of modern Turkish history with focus on economic and social factors. Particular emphasis on the economic history of the era together with social phenomena including urbanization, industrialization, agricultural transformation, the rise of mass society, and social polarization in twentieth century Turkey.

  ATA 421 Modern Türkiye'nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi (3+0+0) 3
  Modern Türkiye tarihinin ekonomik ve toplumsal etkenler vurgulanarak incelenmesi. Özellikle 20. yüzyıl Türkiye’sinde dönemin ekonomik tarihinin ve bunun yani sıra kentleşme, sanayileşme, tarımsal dönüşüm, kitle toplumunun ve toplumsal kutuplaşmanın ortaya çıkısı gibi toplumsal olguların vurgulanması.

  ATA 423 Intellectual History of Modern Turkey (3+0+0) 3
  A study of major intellectual currents and figures from the late nineteenth century to the present. Thorough analyses of conservatism, Kemalism, socialism, nationalism, and Islamism.

  ATA 423 Modern Türkiye'nin Düşünce Tarihi (3+0+0) 3
  19. yüzyıldan günümüze dek Türkiye'de ortaya çıkmış belli başlı düşünce akımlarıyla, düşünürlerin incelenmesi. Muhafazakârlık, Kemalizm, sosyalizm, milliyetçilik, İslamcılık gibi düşünce akımlarının ayrıntılı analizi.

  ATA 425 Culture and Society in Modern Turkey (3+0+0) 3
  A survey of the cultural dynamics of Republican Turkey starting from the "cultural revolution" of the 1920s and 1930s until the present time with particular focus on the impact of culture on everyday life. Study of both elite and popular cultural attempts and achievements from a historical perspective.

  ATA 425: Modern Türkiye'de Kültür ve Toplum (3+0+0) 3
  1920'li ve 1930'lu yılların "kültür devrimi"nden başlayarak, günümüze kadar Cumhuriyet Türkiye’sinin kültürel dinamiklerinin, özellikle kültürün gündelik hayat üzerindeki etkilerinin vurgulanarak incelenmesi. Tarihsel bir perspektifle hem seçkin hem de popüler kültür arayışlarının ve kazanılan başarıların incelenmesi.

  ATA 501 Sources, Methods and Approaches in Turkish History (3+0+0) 3
  An "aims and methods " course tailored to the needs of the Institute's chosen field, combining coverage of research principles in the social sciences and humanities in general with an introductory survey of the types and groups of materials available for, and the various overlapping or conflicting views, theories or paradigms relating to the study of the l9th and 20th century Turkish history.

  ATA 501 Türkiye Tarihinde Kaynaklar, Yöntemler ve Yaklaşımlar (3+0+0) 3
  Enstitünün özel alanının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış bir "amaçlar ve yöntemler" dersi. Genel olarak sosyal ve beşerî bilimlerin araştırma ilkelerinin gözden geçirilmesine ek olarak, 19. ve 20. yüzyıl Türkiye tarihine ilişkin a) malzeme tür ve gruplarını b) birbiriyle kâh örtüşen, kâh çelişen çeşitli görüş, teori ve paradigmaları kucaklayan elemanter bir ufuk taraması.

  ATA 507 Historiography (3+0+0) 3
  Fundamentals of historical theory and historical scholarship in the twentieth century. Review of the methods of major historians relevant to modern Turkish history.

  ATA 507 Tarihyazımı (3+0+0) 3
  Yirminci yüzyıl tarih kuramının ve tarihçiliğinin temel özellikleri. Modern Türk tarihine uygulanabilecek belli başlı tarihçilerin tarih yöntemlerinin gözden geçirilmesi.

  ATA 521 Political Modernization in Turkey: The Late Ottoman Background (3+0+0) 3
  A comparative historical approach to the modalities of the advent, and the concatenation of the agendas of modernity in European and non European societies; contexting the Turkish modern era within an overall periodization of Ottoman history; alternative paradigms for the Tanzimat era, from the Hamidian era to the Young Turks' revolution, and from the Balkan Wars through Gallipoli and the Armistice, the interplay of politics and economics, of the Great Powers and their Balkan clients, of centre and periphery, of indigenous class-formation and acculturation, of action from above and reaction from below in the course of the Ottomans' "long nineteenth century".

  ATA 521 Türkiye'de Siyasal Modernleşme: Geç Osmanlı Arkaplanı (3+0+0) 3
  Avrupa ve Avrupa dışı toplumlarda çağdaşlığın çıkageliş tarzları ile gündemlerinin üst üste binisine karşılaştırmalı bir yaklaşım. Osmanlı tarihinin bütününe ilişkin bir dönemlendirme içinde modern Türkiye tarihinin yeri. Tanzimat'a ilişkin alternatif paradigmalar. Abdülhamid döneminden Jön Türk devrimine, Balkan Savaşları’ndan Çanakkale'ye ve Mütareke'ye, Osmanlıların "uzun on dokuzuncu yüzyıl"i boyunca ekonomi ile politikanın, Büyük Devletler ile Balkanlar'daki "müşteri"lerinin, merkez ile periferinin, içsel sınıflaşma ile kültürel resepsiyonun, yukarıdanlığın ve aşağıdanlığın etkileşim ve dinamikleri.

  ATA 522 Political Modernization in Turkey: the Republican Era (3+0+0) 3
  The implications of a non-colonial path of peripherilization for elite-formation nationalist resistance patterns from the l9th into the early 20th century; elements of liberation, salvation and domestic revolution in the post-1919 situation; the Occident and the Orient, the forerunners and the Third World trail, of the Kemalist revolution; the interplay of localism vs. nationwide perspectives, of representation and militarization of irregular and regular forces, and of traditional / mass vs. Westernizing / elite ideology, during the War of Independence; the economic shocks and political traumas of the transition from the "liberal" 1920s to the "statist" 30s; the stringencies of the Inönü era and the war years; the internal and external dynamics of the transition to political pluralism, and its connection with the alternation of military interventions and emergence-processes in recent Turkish history.

  ATA 522 Türkiye'de Siyasal Modernleşme: Cumhuriyet Dönemi (3+0+0) 3
  19. yüzyıldan 20. yüzyıla giderken, kolonyal olmayan bir periferilesme örüntüsünün, yerel elitlerin oluşumu ve milliyetçi direnme profilleri açısından sonuçları. 1919 sonrasında ortaya çıkan durumda, kurtuluş, halâs ve içsel devrim unsurlarının karışımı. Bati ve Doğu devrimleri arasında Millî Mücadele. Kemalist Devrim'de yerellik ile ulusal perspektiflerin, temsil ile askerîleşmenin, düzenli ve düzensiz güçlerin, geleneksel kitle ideolojisi ile Batılaşmacı seçkin ideolojisinin karşılıklı etkileşimi. "Liberal" 1920'lerden "devletçi" 30'lara geçisin ekonomik sok ve politik travmaları. İnönü dönemi ile savaş yıllarının sıkıntıları. Siyasal çoğulculuğa geçisin iç ve dış dinamiklerinin, son dönem Türkiye tarihinde gözlenen askerî müdahaleler ve çıkış süreçleri ile bağlantısı.

  ATA 523 Turkish Social and Political Thought (3+0+0) 3
  An analysis of Ottomanism, Turkism, Populism, reformist and conservative varieties of Islamism, radical versus gradualist forms of Westernizm, and other currents or blends of thought that emerged in the late Ottoman society and their impact on the making of the Republic of Turkey.

  ATA 523 Türkiye'de Toplumsal ve Siyasal Düşünce (3+0+0) 3
  Osmanlıcılığın, Türkçülüğün, Halkçılığın, reformcu ve tutucu varyantlarıyla İslamcılığın, Batıcılığın radikal ve evrimci biçimlerinin, geç dönem Osmanlı toplumu içinde uç verip Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumunu etkileyen diğer düşünce akim ve karışımlarının incelenmesi.

  ATA 524 Legal Reforms in Turkish History (3+0+0) 3
  The classical Ottoman legal system, the Tanzimat reforms, the dichotomies and parallel institutions of the l9th century, whether or the extent to which the Second Constitutional Period approximated the creation of a secular state, and the culmination of this process in the Republican 1920s and 30s. Questions of law and legality during the war years. The post-1960 developments and current problems of contemporary Turkish law and of the Republic as a state of law, under the impact of three military interventions and their subsequent normalization processes.

  ATA 524 Türkiye Tarihinde Hukuk Reformları (3+0+0) 3
  Klasik Osmanlı hukuk sistemi, Tanzimat reformları, 19. yüzyılın ikibaşlılığı ve paralel kurumları, İkinci Meşrutiyet'in laik bir devlet yapısına ne ölçüde yaklaştığı veya yaklaşmadığı, nihayet bu sürecin Cumhuriyet’in 1920'li ve 30'lu yıllarında ulaştığı nokta. Savaş yıllarının hukuk ve yasallık sorunları. Gerek üç askerî müdahalenin gerekse bunları izleyen normalizasyon süreçlerinin etkisi altında, çağdaş Türkiye hukukunun 1960 sonrası gelişimi ve bugünkü sorunları ile, bir hukuk devleti olarak Cumhuriyet’in değerlendirilmesi.

  ATA 531 Economic and Social History of Turkey (3+0+0) 3
  Changing world-contexts for the Turkish economy from the Tanzimat era to the present, and within that matrix, the unfolding connections of economic growth, structural change, income distribution, and social transformation. The emergence of new social groups and strata during the l9th and 20th centuries.

  ATA 531 Türkiye'nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi (3+0+0) 3
  Tanzimat döneminden bugüne Türkiye ekonomisinin global çerçevelerinin değişimi. Bu matris içinde, ekonomik büyüme, yapısal değişim, gelir dağılımı ve toplumsal dönüşüm arasındaki karşılıklı ilişkilerin evrimi. 19. ve 20. yüzyıllarda yeni sosyal grup ve katmanların şekillenişi.

  ATA 533 Political Economy of the Middle East and Central Asia (3+0+0) 3
  The interaction between politics and economic processes in these two adjacent, overlapping regions. Topics to be covered may include: demographic change, urbanization, agrarian transformation, industrialization, the public sector, political economy of oil, desertification and other forms of enviromental destruction, issues of water-control, post-communist options and trajectories, strategies of regional cooperation, and Turkey's economic relations with both regions.

  ATA 533 Orta Doğu ve Orta Asya'nın Ekonomi Politiği (3+0+0) 3
  Bu iki bitişik, örtüşen bölgede politika ile ekonomi arasındaki karşılıklı etkileşim. Demografik değişim, kentleşme, tarımsal dönüşüm, sanayileşme, kamu sektörü, petrolün ekonomi politiği, çölleşme ve başka çevresel yıkım biçimleri, su kontrolü sorunları, komünizm sonrası alternatifler ve patikalar, bölgesel işbirliği stratejileri ve Türkiye'nin her iki bölgeyle ilişkileri ele alınabilecek konular arasında yer almaktadır.

  ATA 535 Economic and Social History of the Middle East since 1800 (3+0+0) 3
  A survey of European economic penetration and the varieties of local response until World War I; and the rise of nation-states and national economies after 1918, including their implications for social change and the emergence of new social groups or strata. With particular emphasis on comparisons between the experience of Anatolia/Turkey and other parts of the region.

  ATA 535 1800'den Günümüze Orta Doğu'nun Ekonomik ve Toplumsal Tarihi (3+0+0) 3
  Birinci Dünya Savası’na kadar olan dönemde, Avrupa ekonomik nüfuzunun bölgeye girişi ile, bunun yol açtığı yerel tepkiler çeşitliliğinin gözden geçirilmesi. 1918'den itibaren ulus-devletler ile ulusal ekonomilerin yükselişi; toplumsal değişim ve yeni sosyal grup veya katmanların gelişimi açısından getirdikleri. Bu bağlamda, özellikle Anadolu/Türkiye deneyimi ile bölgenin diğer kesimlerinin karsılaştırılması.

  ATA 541 Social History of Late Ottoman/Turkish Art and Literature (3+0+0) 3
  Contradictory aspects of the l9th century advent of modernity-cum-peripharilization: the search for identity between tradition and the West, the transformation of families and life-styles, the introduction of new values through education and emulation, the rise of new professions and social types, the dichotomies created and the reactions stirred by these and other developments, and the search for solutions to deepening crisis - all as reflected in the beginning and early efflorescence of Western-style journalism, drama, poetry, memoirs, and the novel, from the first steps of the Tanzimat down to the gloom of the final, catastrophic wars of the Late Empire.

  ATA 541 Geç Dönem/Osmanlı Türk Sanat ve Edebiyatinin Sosyal Tarihi (3+0+0) 3
  Bati tarzı gazeteciliğin, tiyatronun, şiirin, hatıratın ve romanın başlangıçları ve ilk çiçeklenişinde yansıyışıyla, 19. yüzyılda modernlik ve periferilesmenin elele çıkagelişinin çelişkili yönleri: Tanzimat'in ilk adımlarından İmparatorluğun son büyük ve felaketli savaşlarıyla çöken karanlığa kadar, gelenek ile Bati arasında kimlik arayışı, ailelerin ve yasam tarzlarının dönüşümü, eğitim ve öykünme yoluyla yeni değerlerin topluma girişi, yeni mesleklerin ve sosyal tiplerin uç vermesi, bu ve benzeri gelişmelerin yarattığı ikilikler ve uyandırdığı tepkiler, nihayet derinleşen bir krize çözüm arayışları.

  ATA 542 Social History of Art and Literature in the Republican Era (3+0+0) 3
  A continuing survey of the artistic and literary reflections of social life from the War of Independence to the present, covering differing narrations of the 1920s' and 1930s' drive to create a new society, instances of collective excitement and individual aloofness, voices in power and opposition, explorations of other, more radical avenues, the contradictions of industralization and urbanization, political traumas, deepening individualization, echoes of international trends and currents, and the pros and cons of the struggle to break out of national into universal discourses.

  ATA 542 Cumhuriyet Dönemi Sanat ve Edebiyatinin Sosyal Tarihi (3+0+0) 3
  İstiklâl Harbi'nden günümüze, toplumsal yaşamın sanat ve edebiyattaki yansımaları: 1920'lerin ve 30'larin yeni bir toplum yaratma atılımının değişik anlatımları, toplu heyecanla sürükleniş ve kişisel ayrıduruş örnekleri, iktidar ve muhalefetten sesler, farklı ve daha radikal maceralara yöneliş, sanayileşmenin ve kentleşmenin çelişkileri, politik travmalar, derinleşen bireysellik, uluslararası akim ve eğilimlerin yankıları, eksileri ve artılarıyla ulusal söylemden evrensel söyleme sıçrama çabaları.

  ATA 543 Art, Architecture, and Urban Space in Modern Turkey (3+0+0) 3
  A survey of visual arts, architecture, and urbanism in the context of the major political, ideological, and social changes in modern Turkish history. Architectural expressions of westernization and nationalism in the late Ottoman Empire and modern Turkey. The aesthetic, ideological and professional dimensions of Republican modernism and the more recent effects of globalization, postmodernism, and Islamic identity on public space.

  ATA 543 Modern Türkiye'de Sanat, Mimarî ve Kentsel Mekân (3+0+0) 3
  Modern Türk tarihinde görsel sanatlar, mimarî ve şehirciliğin belli başlı siyasî, ideolojik ve toplumsal değişiklikler bağlamında incelenmesi. Son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda ve modern Türkiye'de Batılılaşma'nın ve milliyetçiliğin mimarî dışavurumları. Cumhuriyetçi modernleşmenin estetik, ideolojik ve meslekî boyutları, ve son yıllarda ortaya çıkan postmodernizmin ve İslamî kimliğin kamu alanı üzerinde etkileri.

  ATA 544 History of Modern Art/Architecture and Mass Culture (3+0+0) 3
  A survey of the major cultural, artistic, and architectural movements from the Industrial Revolution to the end of World War II in Europe and the United States. Key theories of modernity, modernization, and modernism, and the tension between the modernist avant-garde and nationalism. Selected events, buildings, projects, and texts to illustrate the important cultural and spatial manifestations of modern technology, industrialization, and urbanization. Discussions of parallel developments in Turkey.

  ATA 544 Modern Sanat/Mimarî Tarihi ve Kitle Kültürü (3+0+0) 3
  Sanayi Devrimi'nden başlayarak II. Dünya Savasi'nin sonuna dek Avrupa ve Amerika'daki başlıca kültürel, sanatsal ve mimarî akımlar. Modernite, modernleşme, modernizm gibi kilit kuramlar, modernist öncülük ile milliyetçilik arasındaki gerilim. Modern teknolojinin, sanayilesmenin ve sehirlesmenin önemli kültürel ve mekânsal ortaya çıkışlarını örneklendirmek amacıyla seçilmiş olaylar, binalar, projeler ve metinler. Türkiye'deki benzer gelişmeler.

  ATA 545 Nationalism in Art and Architecture: Europe and Turkey, 1871-1950 (3+0+0) 3
  A study of the role of art and architecture in the making of modern national identities during the disintegration of the Habsburg and Ottoman Empires. Significant theories of nationalism (Hobsbawm, Gellner, Anderson, and Smith, among others), the search for "national style" in Turkish architecture and the emergence of nationalist art historiography in modern Turkey through primary texts (Celal Esat Arseven, Ismail Hakki Baltacioglu, Oktay Aslanapa and Sedad Hakki Eldem, among others).

  ATA 545 Sanat ve Mimaride Milliyetçilik: Avrupa ve Türkiye 1871-1950 (3+0+0) 3
  Habsburg ve Osmanlı İmparatorluklarının dağılma süreci boyunca modern millî kimliklerin oluşumunda sanat ve mimarînin rolü. Önemli milliyetçilik kuramları (Hobsbawm, Gellner, Anderson, Smith); birincil kaynaklardan yola çıkarak (Celal Esat Arseven, İsmail Hakki Baltacıoğlu, Oktay Aslanapa ve Sedad Hakki Eldem vd.) Türk mimarisinde "millî bir tarz" arayışı ve modern Türkiye'de milliyetçi bir sanat tarihi yazımının ortaya çıkışı.

  ATA 546 Politics of Representation: Orientalism, Colonialism, and National Identity (3+0+0) 3
  The artistic, cultural, and architectural manifestations of cross-cultural encounters between Europe and the "East" (the Middle East, Asia, and North Africa) in the nineteenth and twentieth centuries. Recent critical debates in postcolonial theory and cultural studies (Edward Said and his critics in particular). Discussions of exoticism, orientalist painting, travel literature, colonial architecture and urbanism, building in the post-colonial world, and the Aga Khan Awards for architecture. Related readings and visual material.

  ATA 546 Temsil Siyaseti: Oryantalizm, Sömürgecilik ve Ulusal Kimlik (3+0+0) 3
  19. ve 20. yüzyılda Avrupa ve "Doğu" (Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika) arasında gelişen karşılıklı etkileşimlerin sanatsal, kültürel ve mimarî tezahürleri. Sömürgecilik sonrası kuramda ve kültür çalışmalarında son dönemlerde ortaya çıkan eleştirel tartışmalar (özellikle Edward Said ve eleştirileri). Egzotiklik, oryantalist resim, gezi edebiyatı, sömürgecilikte mimarî ve şehircilik, sömürgecilik sonrası dünyada mimarî ve mimarlık dalında verilen Ağa Han Ödüllerinin tartışılması. Konuyla ilgili metinlerin yani sıra görsel malzemeler.

  ATA 547 Women and Gender in Modern Turkey (3+0+0) 3
  A study of the evolution of gender identity, roles, and occupations within the context of the changing cultural, economic, political, and social environment of Republican Turkey. Various theoretical and methodological approaches to women's history and its place in the current historiography. A general overview of women's history in modern Turkey.

  ATA 547 Modern Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet (3+0+0) 3
  Cumhuriyet Türkiye’sinin değişen kültürel, ekonomik, siyasî ve toplumsal bağlamda toplumsal cinsiyet kimliklerinin, rollerinin, mesleklerin şekillenişinin incelenmesi. Kadın tarihi konusundaki çeşitli kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar ve bunların var olan tarihyazımıyla uyumları Modern Türkiye'de genel bir kadın tarihi incelemesi.

  ATA 551 Foreign Policy of the Republic (3+0+0) 3
  The implications of Turkey's geographical position; her relations with Great Powers in the l9th century, and the influence of these relations on Ottoman foreign policy; Atatürk's efforts to formulate a distinct Republican foreign policy in the light of past experience; Turkey and the League of Nations in the interwar era; the system of alliances established that Atatürk sought to forge in the 1920s and 30s in order to create peace zones around Turkey; the precarious and ambivalent neutrality of 1939-45; the main axes of Turkish foreign policy during the Cold War. The emerging quests and orientations of the post-cold war era.

  ATA 551 Cumhuriyetin Dış Politikası (3+0+0) 3
  Türkiye'nin coğrafî konumunun sonuçları, 19. yüzyılda Büyük Devletler ile ilişkileri ve bu ilişkilerin Osmanlı dış politikası üzerinde etkisi; Atatürk'ün, geçmiş tecrübeler ışığında Cumhuriyetin kendine özgü dış politikasını formüle etme çabaları; iki savaş arası dönemde Türkiye ve Milletler Cemiyeti; 1920'ler ve 30'larda Atatürk'ün Türkiye etrafında bir barış kuşağı yaratmak için kurmak istediği ittifaklar sistemi; 1939-45 yıllarının sallantılı ve ikircikli tarafsızlığı; Soğuk Savaş döneminde Türk dış politikasının ana eksenleri. Soğuk Savaş sonrasının yeni arayış ve konumlanışları.

  ATA 552 History of the Balkans (3+0+0) 3
  A survey of the history of the Balkan states and the major Balkan nationalities with special attention given to the historical origins of the contemporary developments. The Ottoman legacy, the national revolutions, the formation of the Balkan national monarchies, Balkan politics during the interwar period, the communist governments of Bulgaria, Rumania and Albania since the end of World War II, political developments in Greece after 1945, and the Balkans in the 1990s.

  ATA 552 Balkan Tarihi (3+0+0) 3
  Özellikle günümüzdeki gelişmelerin tarihî kökenlerine vurguyla Balkan devletlerinin ve Balkan milliyetlerinin incelenmesi.Osmanlı mirası, millî inkılaplar, Balkan ulusal monarşilerinin oluşumu, savaş arası dönemde Balkan siyaseti, II. Dünya Savaşı’nın bitişinden itibaren komünist Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk cumhuriyetleri, 1945'ten sonra Yunanistan'da ortaya çıkan siyasî gelişmeler, 1990'li yıllarda Balkanlar.

  ATA 553 Current Issues in the Balkans and Turkey (3+0+0) 3
  Analysis of the major social, political and economic problems in the Balkans with the emphasis on the role of Turkey in Balkan politics. The breakup of Yugoslavia, trends in Bosniac politics and society, ethnic Turks in Greece, the Cyprus question, ethnic Turks in Bulgaria, the Kosovo crisis, Albanians and the Balkans, political developments in Macedonia; Turkey and the Balkans: new prospects.

  ATA 553 Balkanlardaki Güncel Sorunlar ve Türkiye (3+0+0) 3
  Balkanlar'daki başlıca toplumsal, siyasî ve ekonomik sorunların Türkiye'nin Balkan siyaseti üzerindeki etkisine vurguyla analizi. Yugoslavya’nın dağılışı, Boşnak siyasetinde ve toplumundaki eğilimler, Yunanistan'daki etnik Türkler, Kıbrıs sorunu, Bulgaristan'daki etnik Türkler, Kosova krizi, Arnavutlar ve Balkanlar, Makedonya'daki siyasî gelişmeler, Türkiye ve Balkanlar: yeni bakış açıları.

  ATA 554: History of the Middle East (3+0+0) 3
  Themes and problems in Middle Eastern history particularly relevant to the history of nineteenth century Ottoman Empire and Republican Turkey.

  ATA 554: Orta Doğu Tarihi (3+0+0) 3
  Orta Doğu tarihinde özellikle 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet tarihini ilgilendiren konular ve sorunlar.

  ATA 555 The Contemporary Turkic World (3+0+0) 3
  The politics, economics and culture of the young nation-states that have arisen in Inner Asia in the wake of the demise of Soviet power. Their search for new ideologies of legitimization, for international redefinition, and for viable strategies of development.

  ATA 555 Çağdaş Türk Dünyası (3+0+0) 3
  Sovyetlerin çökmesinin ardından İç Asya'da ortaya çıkan genç ulus-devletlerin politikası, ekonomisi ve kültürü. Yeni meşruiyet ideolojileri, uluslararası konum tanımları ve geçerli kılınma stratejileri arayışları.

  ATA 556 History of Eastern Europe (3+0+0) 3
  Historical survey and analysis of political, social and economic changes which shaped Eastern Europe in the 19th and 20th centuries. Emphasis on the interwar period (1918-1939). The legacies of the Ottoman Empire and the Habsburg Empire; the nationalist movements in Eastern Europe; the establishment of the national states; East European politics during the interwar period; land reforms; the effect of the world economic crisis; German economic expansion; the rise of the fascist and Marxist movements; failure of democracy.

  ATA 556 Doğu Avrupa Tarihi (3+0+0) 3
  Doğu Avrupa'da 19. ve 20. yüzyıllarda gerçekleşmiş olan politik, sosyal ve ekonomik değişiklikler. Ders, iki savaş arası dönem (1918-1939) üzerinde yoğunlaşacaktır. Osmanlı ve Habsburg mirası, Doğu Avrupa'daki milliyetçilik akımları, ulusal devletlerin kurulması, iki savaş arası dönemde Doğu Avrupa'da politika, toprak reformları, dünya ekonomik krizinin etkileri, faşist ve Marksist akımların yükselişi, demokrasinin çöküşü.

  ATA 557 Imperial Russia 1725-1917 (3+0+0) 3
  A historical survey of Imperial Russia from the age of Peter the Great to the end of the Romanovs. Westernization, the emancipation of the pesantry, the intellectual movements of the late 19th century, industrialization, the Russian revolutions of 1905 and 1917 in comparison with the Ottoman Empire.

  ATA 557 İmparatorluk Rusyası 1725-1917 (3+0+0) 3
  Büyük Petro döneminden Romanov hanedanının yıkılışına kadar Rusya tarihi. Osmanlı İmparatorluğu ile mukayeseli Rusya'daki Batılılaşma, şefliğin kaldırılması, geç 19. Yüzyıl entelektüel hareketler, endüstrileşme ve 1905 ve 1917 Rus devrimleri.

  ATA 558 19th Century Russian Intellectual History (3+0+0) 3
  In-depth investigation of the growth of the Russian Enlightenment, the Decembrists, Chaadaev, Westernizers and Slavophiles, Russian Hegelians, Belinski, Herzen, Nihilists, Lavrov, Chernyshevskii, Dobroliubov, Narodniks and finally Marxism, by using primary sources.

  ATA 558 19. Yüzyıl Rus Entelektüel Tarihi (3+0+0) 3
  Rusya'da Aydınlanma, Dekabristler, Çadayev, Batıcılar ve Slavseverler, Rus Hegelcileri, Belinski, Herzen, Nihilistler, Lavrov, Çernisevski ve Dobrolyubov, Narodnikler ve Marksistleri içeren düşünce akımların birincil kaynaklardan ayrıntılı analizi.

  ATA 559 History of the Soviet Union (3+0+0) 3
  History of USSR from 1917 to its collapse in 1991. A survey Bolshevik Revolution of 1917, power contest in the 1920s, the rise of Stalinism, collectivization, the impact of World War II, the formation of a superpower during the Cold War and its collapse.

  ATA 559 Sovyetler Birliği Tarihi (3+0+0) 3
  1917'den dağıldığı 1991'e kadar Sovyet tarihi, 1917 Bolşevik Devrimi, 1920'lerdeki iktidar mücadeleleri, Stalinizmin yükselişi, kolektivizasyon, İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri, Soğuk Savaş döneminde SSCB'nin süpergüç haline gelmesi ve ardından yıkılışı.  ATA 581-584: Selected Topics in Social Theory and History (3+0+0) 3
  An interdisciplinary seminar designed to provide students with theoretical approaches to the study of history. The specific subjects treated in this seminar will vary according to student needs and instructor interest.

  ATA 581-584:Toplumsal Kuramda ve Tarihte Seçme Konular (3+0+0) 3
  Öğrencilere tarih çalışmalarındaki kuramsal yaklaşımları öğretmek üzere disiplinlerarası bir seminer. Bu seminerdeki konular öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğretim görevlisinin ilgi alanlarına göre şekillenecektir.

  ATA 585-586: Selected Topics in Culture and Society in Turkey (3+0+0) 3
  A comprehensive analysis of cultural history in modern Turkey with focus on the impact of culture on Turkish society. Primary source readings of journals, newspapers, and monographs (in English and/or Turkish) regarding the cultural history of Turkey complemented with a general discussion on culture in recent historiographical literature.

  ATA 585-586: Türkiye'de Kültür ve Toplum Hakkında Seçme Konular (3+0+0) 3
  Modern Türkiye'nin kültür tarihinin, özellikle kültürün Türk toplumu üzerindeki etkisi vurgulanarak kapsamlı bir biçimde incelenmesi. Türkiye'nin kültürel tarihiyle ilgili gazetelerden, dergilerden alınmış birincil kaynaklar, monograflar (Türkçe ve/veya İngilizce). Son dönem tarihyazımı literatüründe kültür üzerine yürütülen genel tartışmalar.

  ATA 587-588: Selected Topics in Turkish Political Thought (3+0+0) 3
  A systematic and detailed analysis of Turkish political thought from the late nineteenth century to the present. The interactions between political thinkers and political leaders together with an introductory discussion on the developments in political thought elsewhere in the world.

  ATA 587-588: Türk Siyasî Düşüncesinde Seçme Konular (3+0+0) 3
  19. yüzyılın son yıllarından başlayarak günümüze kadar Türk siyasî düşüncesinin sistemli ve ayrıntılı bir şekilde çözümlenmesi. Dünyanın başka yerlerindeki siyasî düşüncedeki gelişmelerin giriş mahiyetinde tartışılması, özellikle siyasî düşünürlerle siyasî liderler arasındaki etkileşimler.

  ATA 589-590: Selected Topics in Economy and Society in Turkey (3+0+0) 3
  A detailed discussion and analysis of the Turkish economy and society during a particular chosen period of modern Turkish history. World War I, the 1920s, the years of the Great Depression, World War II, the transitional era from 1945 to 1950, the Democrat Party years, the great economic and social transformations of the 1960s and 1970s.

  ATA 589-590: Türkiye Ekonomisinde ve Toplumunda Seçme Konular (3+0+0) 3
  Modern Türk tarihinin belli bir dönemi seçilerek, o dönemin ekonomisinin ve toplumunun ayrıntılı bir biçimde tartışılması, çözümlenmesi. I. Dünya Savaşı, 1920'li yıllar, Büyük Buhran yılları, II. Dünya Savaşı yılları, 1945-1950 yılları arasındaki geçiş dönemi, Demokrat Parti yılları, 1960'li ve 1970'li yılların büyük ekonomik ve toplumsal dönüşümleri.

  ATA 591-597: Topics in the History of the Modern World (3+0+0) 3
  Intensive readings and group discussions on selected topics in comparative world history. The specific topics treated in this course will vary according to student needs and instructor interest.

  ATA 591-597: Modern Dünya Tarihinde Seçme Konular (3+0+0) 3
  Karsılaştırmalı dünya tarihinden seçilmiş konular hakkında grup halinde yapılan tartışmalar ve yoğun bir okuma paketi. Konular öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğretim görevlisinin ilgi alanlarına göre şekillenecektir.

  ATA 598-599: Topics in Modern European History (3+0+0) 3
  A reading course on modern European history. The specific topics treated in this course will vary according to student needs and instructor interest.

  ATA 598-599: Modern Avrupa Tarihinde Seçme Konular (3+0+0) 3
  Modern Avrupa'nın tarihi. Derste ele alınacak konular öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğretim görevlisinin ilgi alanlarına göre şekillenecektir.

  ATA 605 Historiography in Republican Turkey (3+0+0) 3
  A comparative and critical approach to history-writing in Republican Turkey. Forms of the subdued subsumption of nationalist perspectives in the wake of the institutional professionalization of history. Universities and the Turkish Historical Society. The arrival of social and economic history. Conceptual relations with world / universal history and the New History in Europe.

  ATA 605 Cumhuriyet Türkiyesi'nde Tarihçilik (3+0+0) 3
  Cumhuriyet Türkiye’sinde tarihyazıcılığına karşılaştırmalı ve eleştirel bir yaklaşım. Tarih disiplininin kurumsallaşması ve profesyonelleşmesinin bağrında, milli/yetçi perspektiflerin inceltilmiş ve örtük biçimlerde sürmesi. Üniversiteler ve Türk Tarih Kurumu. Toplumsal ve ekonomik tarihin sahneye çıkması. Evrensel/dünya tarihi ve Avrupa'daki Yeni Tarihçilik ile kavramsal ilişkiler.

  ATA 607 Advanced Readings in Historiography (3+0+0) 3
  Advanced readings in modern historical theory and historical scholarship.
  Prereq: ATA 501

  ATA 607 Tarihyazımında İleri Düzeyde Okumalar (3+0+0) 3
  Modern tarih kuramı ve tarihçilik konusunda ileri düzeyde okumalar.
  Önkoşul: ATA 501

  ATA 613 Revolution in History (3+0+0) 3
  Comparative studies of the elite and the people, of relations between leaders, parties and the masses, of alignments, alliances and strategies, and of mobilizing ideologies and forms of organization, in the Young Turks and Kemalist revolutions on the one hand, and on the other: (a) Early modern and modern revolutions in Western Europe; (b) l9th century national unification processes in Central Southern Europe; (c) later revolutions in Eastern Europe and the Balkans; and (d) Third World revolutions outside Europe.

  ATA 613 Tarihte Devrim Olgusu (3+0+0) 3
  Bir yandan Jön Türk Devrimi'nde ve Kemalist Devrim'de, diğer yandan a) Bati Avrupa'daki Yeni Çağ ve Yakın Çağ devrimlerinde, b) Orta ve Güney Avrupa'da 19. yüzyılda görülen ulusal birleşme süreçlerinde c) Doğu Avrupa ve Balkanlar'da daha sonra patlak veren devrimlerde, d) Avrupa dışındaki Üçüncü Dünya devrimlerinde: halkın ve elitlerin konumu; önderler, partiler ve kitleler arasındaki ilişkiler; mevzilenmeler, ittifaklar ve stratejiler; harekete geçirici ideolojiler ve örgütlenme biçimleri gibi konularda yoğunlaşan karşılaştırmalı incelemeler.  ATA 621 War, Revolution and Society in Recent Turkish History (3+0+0) 3
  New Military History type of in-depth studies concentrating from one year to the next on aspects of the following sub-fields: National revolts and Great Power interventions in the l9th century; the Young Turks and the Balkan Wars; the fronts, campaigns; and impact of Turkish involvement in World War I; the War of Independence; World War II and Turkey.

  ATA 621 Yakın Dönem Türkiye Tarihinde Savaş, Devrim ve Toplum (3+0+0) 3
  Her yıl aşağıdaki alt-alanlardan seçilmiş temalar üzerine, Yeni Askerî Tarihçilik tarzında derinlemesine incelemeler: 19. yüzyılda ulusal ayaklanmalar ve Büyük Devletlerin müdahaleleri; Jön Türkler ve Balkan Savaşları; Türkiye açısından Birinci Dünya Savaşı’nın cepheleri, harekâtı ve etkileri; İstiklâl Harbi; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye.

  ATA 622 The National Struggle 1919-1923 (3+0+0) 3
  In-depth studies on: the last year of World War I, Mundros and Sevres, occupations in Istanbul, local congresses and forms of resistance, the emergence of a national leadership and organization, military fronts and campaigns, questions of finances and supply, relations between Istanbul and Ankara, the search for a new legitimacy, oppositon and struggle in the National Assembly, foreign policy and its separate settlements, and the search for a new agenda from the Great Offensive to the Declaration of the Republic.

  ATA 622 Milli Mücadele 1919-1923 (3+0+0) 3
  Birinci Dünya Savaşının son yılı, Mondros ve Sevr, işgal İstanbul’u, yerel kongreler ve direnme biçimleri, ulusal bir önderliğin ve örgütlenmenin şekillenmesi, askerî cepheler ve harekât, ikmal ve finansman sorunları, İstanbul-Ankara ilişkileri, yeni bir meşruiyet ilkesi arayışı, Millet Meclisi'nde muhalefet ve mücadele, dış politika ve ayrı ayrı barışların sonuca bağlanması, Büyük Taarruz'dan Cumhuriyet'in ilanına yeni bir gündem arayışı gibi konulardan bazıları üzerinde yoğunlaşacak derinlemesine incelemeler.

  ATA 623 Political Parties and Institutions in Turkey (3+0+0) 3
  In-depth studies of the evolution of selected parties, organizations or state institutions within the context of a gradually expanding pluralism, and of their developing interactions with emerging agendas of democracy and participation.

  ATA 623 Türkiye'de Siyasal Partiler ve Kurumlar (3+0+0) 3
  Çerçevesi giderek genişleyen bir çoğulculuk sürecinde, tek tek parti, örgüt ve devlet kurumlarının zaman içinde evrimine, değişen demokrasi ve katilim gündemleriyle etkileşimlerine ilişkin derinlemesine incelemeler.

  ATA 627 Selected Political Thinkers in Turkish History (3+0+0) 3
  A seminar allowing for in-depth readings on; and monographic studies of, individual intellectuals' contributions to the debates over the course of Turkish modernization from the Tanzimat.to the present.

  ATA 627 Türkiye Tarihinde Seçilmis Politik Düşünürler (3+0+0) 3
  Tanzimat'tan günümüze Türk modernleşmesinin seyrine ilişkin tartışmalara tek tek aydınların katkıları konusunda kapsamlı ve derinlemesine okumalar ile monografik incelemelere olanak tanıyan bir seminer.

  ATA 641 Culture and Society in Early Republican Turkey (3+0+0) 3
  Studies of nationalism and cultural change with special reference to the reform movement in the early decades of the Republic. The cultural impact of legal and institutional transformation. Woman, youth, and child in Republican discourse. Old and new in fine arts and performing arts. Literacy and popular culture.

  ATA 641 Cumhuriyetin İlk Döneminde Kültür ve Toplum (3+0+0) 3
  Özel olarak 1920'lerin ve 30'larin inkılapları çerçevesinde, milliyetçilik ve kültürel değişim üzerine incelemeler. Yasal ve kurumsal dönüşümlerin kültürel etkisi. Cumhuriyet söyleminde kadın, genç ve çocuk. Güzel sanatlarda ve sahne sanatlarında eski ile yeni. Okuryazarlık ve popüler kültür.

  ATA 643 Topics in the Historical Demography of Turkey (3+0+0) 3
  Population structure and development in Republican times. The ways in which the state, the economy, and the patterns of individual behavior were all implicated in transforming the culture of family reproduction. Changes in fertility, life expectancy, population size, and migration. Comparison with particular attention to Istanbul and regional variations.

  ATA 643 Türkiye'nin Tarihsel Demografisine İlişkin Seçme Konular (3+0+0) 3
  Cumhuriyet Dönemi'nin nüfus yapısı ve kalkınması. Aile biriminin yeniden üretiminin kültürel çevresinin değişmesine, devletin, ekonominin ve bireysel davranış örüntülerinin karmaşık katkısı. Doğurganlıkta, yasam süresi beklentilerinde, toplam nüfusta ve göçlerde başgösteren değişiklikler. Bölgesel varyasyonların İstanbul ekseni ile karşılaştırılması.

  ATA 645 Communications and Mass Media in Recent Turkish History (3+0+0) 3
  An introductory survey of some fairly basic and general notions, including: communication, types of media, socialization, political socialization, political culture, popular culture and politics and public opinion formation; to be followed by concrete studies of all such phenomena in the Turkish context, with special emphasis on relations between the government and the opposition, and revolving around a comparative treatment of (a) the period of the monopoly enjoyed by the TRT (1964-1991), and (b) the present market-oriented mass media period.

  ATA 645 Yakın Dönem Türkiye Tarihinde İletişim ve Kitle İletişim Araçları (3+0+0) 3
  Önce, iletişim ve kitle iletişimi, kitlesel medya türleri, toplumsallaşma, siyasal toplumsallaşma, siyasal kültür, popüler kültür, politika ile kamuoyu oluşumu arasındaki ilişki gibi bazı temel ve genel kavramların gözden geçirilmesi. Ardından, bu tür bütün olguların Türkiye somutunda, iktidar-muhalefet ilişkileri özel olarak vurgulanmak ve a) TRT'nin medya tekeline sahip olduğu 1964-1991 dönemi ile b) şimdiki piyasa ağırlıklı kitlesel medya dönemi karşılaştırmalı olarak ele alınmak suretiyle

  ATA 651 Topics in Turkish Foreign Policy (3+0+0) 3
  Annually changing focus on studies of: Lausanne Peace Conference; the Mosul problem; the Straits question; relations with individual countries in the Atatürk era; Turkey's NATO membership; the special domain of Turkish-Greek relations from the pre-Lausanne period through the Cyprus and Aegean conflicts to the present; and (other) major postwar moments or crises including Bandung, Suez, Bulgaria in the 1980s; Iran after the Khomeini revolution; Syria and Iraq since the mid-1980s, Bosnia, the post-Soviet Caucasus, and the diplomacy of oil and water.

  ATA 651 Türkiye Dış Politikasında Seçme Konular (3+0+0) 3
  Lozan Barış Konferansı’na, Musul sorununa, Boğazlar sorununa, Atatürk döneminde tek tek ülkelerle ilişkilere, Türkiye'nin NATO üyeliğine, Lozan öncesinden başlayıp Kıbrıs ve Ege sorunlarından geçerek günümüze kadar Türk-Yunan ilişkileri özel alanına; keza, Bandung, Süveyş, 1980'lerde Bulgaristan, Humeyni Devrimi'nden sonra Iran, 1980'lerin ortalarından bu yana Suriye ve Irak, Bosna ve Sovyet sonrası Kafkasya, nihayet petrol ve su diplomasisi gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasının diğer önemli kriz veya dönüm noktalarına ilişkin, ilgi odağı yıldan yıla değişen incelemeler.

  ATA 653 Selected Topics in Balkan History and Politics (3+0+0) 3
  Reading and detailed analysis of selected issues in Balkan history and politics. Emphasis on class discussion and independent research on topics such as nationalism in the Balkans; social and economic history of the Balkans.

  ATA 653 Balkan Tarihi ve Siyaseti: Seçme Konular (3+0+0) 3
  Balkan tarihinde ve siyasetinde seçilmiş okumalar ve ayrıntılı analiz. Özellikle sınıftaki tartışmalar ve Balkanlarda milliyetçilik, Balkanların toplumsal ve ekonomik tarihi gibi konularda çalışmalar üzerine yoğunlaşılmaktadır.

  ATA 654 Turkey and the Middle East (3+0+0) 3
  Studies of: the transition from the erstwhile umbrella of the Ottoman Empire, through a series of British and French mandates, to a multiplicity of nation-states in the region, colored by shades of distrust between Turkish and Arab nationalism; the isolationist phase of Republican foreign policy visa vis the Near East; Turkish foreign policy between the United States and the Soviet Union, and between Israel and the Arab countries, from the Turco-Arab rapprochement of the 1990s to the present.

  ATA 654 Türkiye ve Orta Doğu (3+0+0) 3
  Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun şemsiyesi altında olan bölgede, bir dizi İngiliz ve Fransız mandasından, Türk ve Arap milliyetçilikleri arasındaki karşılıklı güvensizlik nüanslarının renklendirdiği çok sayıda ulus-devlete geçiş sürecine, Cumhuriyet'in dış politikasının infiratçı aşamasının Orta Doğu'daki izdüşümlerine, 1960'lardaki Türk-Arap yakınlaşmasından günümüze, Türk dış politikasının ABD ile SSCB ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ikilemlerine ilişkin incelemeler.

  ATA 655 Politics and Society in Eastern Europe (3+0+0) 3
  Reading and detailed analysis of selected issues in East European history and politics. Emphasis on the contemporary developments; social and economic history; developments during the Cold War and after; nationalism; the problems of democratization and stability in Eastern Europe.

  ATA 655 Doğu Avrupa'da Politika ve Toplum (3+0+0) 3
  Doğu Avrupa tarihi ve politikasına ilişkim seçilmiş konular üzerine okuma parçaları ve detaylı analizler. Doğu Avrupa'daki güncel gelişmelere ağırlık verilecektir. Sosyal ve ekonomik tarih, soğuk savaş dönemi ve sonrasındaki gelişmeler, milliyetçilik, Doğu Avrupa'daki demokratikleşme ve güvenlik sorunları.

  ATA 661: Topics on the Late Ottoman Era (3+0+0) 3
  In-depth studies concentrating from one year to the next on one of the following subfields: the Tanzimat Era; the First Constitutional Period; the Hamidian Era; The Second Constitutional Period; Turkish politics and society under the Committe Of Union and Progress.

  ATA 661: Osmanlı Son Dönemi'nde Seçme Konular (3+0+0) 3
  Her yıl, aşağıdaki alt-alanlardan biri üzerinde yoğunlaşan derinlemesine incelemeler: Tanzimat dönemi, Birinci Meşrutiyet, Abdülhamid dönemi, İkinci Meşrutiyet, İttihat ve Terakki yönetiminde siyaset ve toplum.

  ATA 663: Topics on the Early Republican Era (3+0+0) 3
  In-depth studies concentrating from one year to the next on one of the following subfields: the 1920s as a whole; the 1930s as a whole; Atatürk and his times; the Inönü era; the internal and external dynamics of the transition to political pluralism.

  ATA 663: Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Seçme Konular (3+0+0) 3
  Her yıl aşağıdaki alt-alanlardan biri üzerinde yoğunlaşan derinlemesine incelemeler: bir bütün olarak 1920'ler, bir bütün olarak 1930'lar, Atatürk ve dönemi, İnönü dönemi, siyasal çoğulculuğa geçisin iç ve dış dinamikleri.

  ATA 665: Topics on the Post-1946 Era (3+0+0) 3
  In-depth studies concentrating from one year to the next on one of the following sub-fields: the rise and demise of the Democratic Party; the 1960 military intervention and the Justice Party in Turkish politics; the 1971 military intervention and the rise of a polarised decade; the 1980 military intervention and the Özal era; the post-Özal regroupings of the 1990s.

  ATA 665: 1946 Sonrası Dönemde Seçme Konular (3+0+0) 3
  Her yıl, aşağıdaki alt-alanlardan biri üzerinde yoğunlaşan derinlemesine incelemeler: Demokrat Parti'nin yükselişi ve çöküşü, 1960 askerî müdahalesi ve Türkiye siyasetinde Adalet Partisi, 1971 askerî müdahalesi ve kutuplaşmacı bir on yıl, 1980 askerî müdahalesi ve Özal dönemi, 1990'li yılların Özal sonrası gruplaşmaları.

  ATA 681: Topics in the Economic and Social History of the Late Ottoman Era (3+0+0) 3
  Studies of economic growth, structural change, and the social transformations accompanying these processes from the c. 1800 to the present, with the specific topics and periods to be covered each term to be determined by the instructor.

  ATA 681 Osmanlı İmparatorluğu Son Dönem Ekonomik ve Toplumsal Tarihinde Seçme Konular (3+0+0) 3
  1800 dolaylarından günümüze ekonomik büyümeye, yapısal değişime ve bu süreçlere eslik eden toplumsal dönüşümlere ilişkin incelemeler. Her dönem islenecek somut konular, semineri yöneten öğretim üyesince belirlenecektir.

  ATA 682: Topics in the Economic and Social History of Republican Turkey (3+0+0) 3
  The interaction between politics economic development in contemporary Turkey. Topics to be covered may include: agrarian transformation, commoditization and monetization, urbanization, patterns and stages of import-substituting vs. export-promoted industrialization, deficit-financed growth, the informal sector, public sector, policy debates and strategies.

  ATA 682 Cumhuriyet Türkiyesinin Ekonomik ve Toplumsal Tarihinde Seçme Konular (3+0+0) 3
  Günümüz Türkiyesi'nde politika ile ekonominin karşılıklı etkileşimi. Tarımsal dönüşüm, metalaşma ve parasallaşma, kentleşme, ithal ikameci ve ihracata yönelik sanayileşme profilleri ve aşamaları, açık finansmana dayalı büyüme, kayıt dışı sektör, kamu sektörü, politika ve strateji tartışmaları, yıldan yıla değişen biçimde ele alınacak konulardan bazılarıdır.

  ATA 683 Topics in the Financial History of Turkey (3+0+0) 3
  Studies of the evolution of institutions of private finance including banking from the Tanzimat era to the Republic; evolution of Ottoman public finance and debt management up to the end of World War I; the Republican system of public finance and public debt up to the present; evolution of the linkages to the international capital markets.

  ATA 683 Türkiye Finans Tarihinde Seçme Konular (3+0+0) 3
  Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine dek bankalar gibi özel finans kuruluşlarının evrimi, Osmanlı Devleti'nin kamu finansmanı ve borç idaresinin I. Dünya Savaşı’nın sonuna dek gelişimi; Cumhuriyet Türkiyesindeki günümüze kadar olan kamu finansmanı ve kamu borçları sisteminin, ayrıca uluslar arası sermaye piyasalarıyla olan bağların şekillenişi incelenmesi.

  ATA 684-699: Special Topics in Modern Turkish History (3+0+0) 3
  Study of special topics in modern Turkish history.

  ATA 684-699: Modern Türk Tarihinde Seçme Konular (3+0+0) 3
  Modern Türk tarihinde özel konuların incelenmesi.

  ATA 690: M.A.Thesis
Tarih ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |