Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Doktora Programı

  Enstitümüz 21/04/1971 tarihinde "İstanbul Üniversitesi Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü" adıyla kurulmuş, 23/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun"un 11. maddesiyle "İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü" olarak bugünkü hukuki statüsüne kavuşmuştur.

  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı tüzel kişiliği olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün amacı, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları üzerine araştırmalar yapmak, yayınlarda bulunmak, lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek, her türlü Atatürkçü çağdaşlaşma atılımını desteklemek, Atatürkçü düşünceyi gerçek yönüyle tanıtmak ve güncelleştirerek yaşatmaya katkıda bulunmaktır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesini ve üniversiteye alınan aday memurlara Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verilmesini Enstitümüz gerçekleştirmektedir.

  Beyazıt'taki tarihi Rektörlük Binası'nın en üst katında hizmet sunan Enstitümüz'de özel bir kütüphane ve bir toplantı salonu bulunmaktadır. Bütün yayınlar demirbaş defterine işlenmiş ve fiş katalogu düzenlenmiştir. Ayrıca bilgisayar ortamında da kaydedilerek elektronik bir katalog oluşturulmuştur. Bu konudaki çalışmalar Üniversite Genel Kitaplığı ve uzmanlarla ilişki kurularak yürütülmüştür. Kitap sayısı tezler ve süreli yayınlar dahil toplam 5000 civarındadır.

  İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü seçkin akademik kadrosuyla, mükemmel ortamı ve konumuyla öğrencilere en üst seviyede lisansüstü eğitim alma imkanı sağlayan Türkiye'nin en gözde ve popüler eğitim kurumları arasındadır.

  Ders Programı

  1.Yarıyıl  (Haftada en az 12 Saat)

  Zorunlu Dersler


  1- Atatürkçü Düşünce Sistemi (3 Saat)
  Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL
  2- Türk Devrimi ve Sosyal Değişme / Sosyal Gelişme (3 Saat)
  Doç. Dr. Işıl ÇAKAN HACIİBRAHİMOĞLU
  3- Türk Dış Politikası I (2 Saat)
  Yrd. Doç. Dr.Cevahir KAYAM
  4- Seminer I
  Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL

  Seçmeli Dersler

  1- Türk Anayasa Hukuku (2 Saat)
  Prof. Dr. Oktay UYGUN
  2- 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (2 Saat)
  Yrd. Doç. Dr. Cevahir KAYAM
  3- Osmanlıca - Paleografya I (2 Saat)
  Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ
  4-Siyasal ve Ekonomik Doktrinler Tarihi(2 saat)
  Yrd. Doç. Dr. Şamil ÜNSAL

  2.Yarıyıl  (Haftada en az 12 Saat)

  Zorunlu Dersler


  1- Atatürk'ün Büyük Nutku'nun İncelenmesi (2 Saat)
  Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL
  2- Türk Demokrasi Tarihi (2 Saat)
  Prof. Dr. Oktay UYGUN
  3- Atatürk'ün Kültür Politikası (2 Saat)
  Prof. Dr. Oktay ASLANAPA
  4- Türk Dış Politikası II (2 Saat)
  Yrd. Doç. Dr. Cevahir KAYAM
  5- Seminer II
  Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL

  Seçmeli Dersler
  1- Osmanlıca - Paleografya II (2 Saat)
  Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ
  2- Türkiye'de Toplumsal ve Siyasal Düşünce (2 Saat)
  Yrd. Doç. Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR

Tarih ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |