Latin Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Latin Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
  LATİN DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI / ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ ANABİLİM DALI
   
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
  YÜKSEK LİSANS  
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
  Anabilim Dalı Başkanı         :Prof. Dr. Ali Dinçol
  Bilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  
  ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ ANABİLİM DALI / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
         Bölüm Başkanı                 :    Prof. Dr. Ali Dinçol
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   1. APULEİUS, METAMORPHOSES
  Bu ders Apuleius'un Metamorphoses yapıtının XI. kitabındaki gramer yapılarının çözümlenmesine ve terminolojinin incelenmesine yöneliktir.  
   1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  Bu ders öğrenciye bilimsel araştırmanın temel ölçüt ve yöntemlerini öğretmeyi ve akademik çalışma yöntemini kazandırmayı amaçlamaktadır. 
   1. METİN ELEŞTİRİSİ
  Antikçağ yazarlarının bütün yapıtları günümüze bizzat yazarların kaleme aldığı ilk elden kopyalarla ulaşmamıştır. Bu yapıtlar günümüze Ortaçağ manastır keşişlerinin elinden çıkma elyazmalarıyla aktarılmıştır. Dolayısıyla klasik bir yapıtın elyazmaları arasında önemli farklar bulunabilmektedir. Bağımsız bir disiplin olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmış olan Metin Eleştirisi, metinleri değerlendirmekte ve klasik yapıtların edisyonlarını yapmaktadır.   Bu dersin amacı metin eleştirisi yöntemlerini ve edisyon tekniklerini öğretilmesidir.
   1. SEMİNER (ROMA EDEBİYATINDA BÜYÜ VE BÜYÜCÜLER)
  Bu dersin amacı büyü olgusunun Roma toplum yaşantısındaki ve geleneksel tıp sanatındaki yerini araştırmaktır.
   1. ESKİ YUNAN'DA DİLBİLGİSİ ARAŞTIRMALARI:
  Bu derste Antikçağ metinleri ışığında Eski Yunan dili ve gramerine ilişkin belli konu ve sorunlar araştırılmaktadır.
   1. SÖYLEV METİNLERİNDEN SEÇMELER
  Özellikle siyasal nitelikli söylev metinlerinin ele alınacağı bu dersin genel amacı, kişiye belâgat kazandırmak ve düşüncesini en iyi şekilde ifade etmenin yollarını aramaya yöneltmektir.    
   1. TARİH YAZARLARINDAN SEÇME METİNLER
  Tarih yazımı alanında Roma'da MÖ 1. yüzyıl ile MS 4. yüzyıl arasında en ünlü yazarlar Sallustius, Livius, Tacitus ve Ammianus Marcellinus idi. Öğrenciler bu derste Roma tarih yazarlarının yapıtlarından belirli bölümleri dil ve üslup özellikleri açısından çözümlemekte, metinlerin anlamları ve tarihsel içerikleri üzerine tartışmakta ve Latince tarih metinlerinden Türkçe çeviri yapma konusunda kendilerini geliştirmektedirler.     
   1. SEMİNER (ROMA EDEBİYATINDA AŞK TEMASI)
  Roma düşünce tarihinde ve özellikle Latin şiirinde "Aşk" temasının incelendiği bu dersin amacı, Epikuros Felsefesine ve Lucretius'a göre aşkın anlamının, Latin şiirinde âşık şairin aşk öğreticisi, aşk kölesi, fakir âşık vb. üstlendiği rollerin ve kadının sevgili, evli bir hanımefendi, şairin âşık olduğu kızın koruyucusu olarak üstlendiği rollerin Lucretius, Catullus, Horatius, Vergilius, Tibullus, Propertius ve Ovidius'un eserlerinde ayrıntılı bir incelemesini yapmaktır.
   1. ESKİ ROMA'DA DİLBİLGİSİ ARAŞTIRMALARI
  Bu derste Antikçağ metinleri ışığında Roma'da dil ve gramere ilişkin belli konu ve sorunlar araştırılmaktadır.
   
  •       PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Temel çalışma alanı eski Roma dili ve edebiyatı olan Bilim Dalımızın Yüksek Lisans ve Doktora programı, günümüze ulaşan Latince Antikçağ metinleri ışığında Latince gramer, metin yorumu ve Antikçağ kültür tarihi konularına yoğunlaşır.
  Antikçağ kültürünün, insanın düşünsel ve toplumsal gelişimindeki önemini ve değerini öne çıkarmayı amaçlayan Yüksek Lisans ve Doktora programımız, doğrudan Antikçağ metinleri üzerinde çalışarak öğrencileri Lisans programında edindikleri Latince ve Eski Yunanca birikimini geliştirmeye ve başta Eski Yunan Dili ve Edebiyatı olmak üzere, Dilbilim, Eskiçağ Tarihi, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tiyatro, Edebiyat ve Felsefe disiplinleriyle bağlantılı çalışmalar yapmaya yönlendirmektedir.
   
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Akademisyenlik
  Çevirmenlik
  Yayıncılık
  Editörlük
  Yazarlık
  Senaryo
  Reklamcılık - metin yazarlığı
  Halkla ilişkiler
  Turizm
  Müzecilik
  Arşivcilik

Dilbilim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |