Kobi Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kobi Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  KOBİ ağırlıklı MBA programı Türkiye’deki ciddi bir eksikliği karşılamak amacıyla üniversitemiz tarafından başlatılmıştır. Şu an varolan MBA Programları ağırlıklı olarak büyük şirketlerin sorunlarına yöneltmekte, ekonominin son halkası olan KOBİ'lerin özel ihtiyaçlarına karşılık verememektedir.

  Esas hedefi KOBİ yöneticileri yetiştirmek olan ve İstanbul üniversiteleri arasında bu özelliğe sahip tek program olan KOBİ ağırlıklı MBA programı; KOB yöneticilerine çağdaş yönetim bilgilerini uygulamalı olarak aktarma omacındadır. KOBİ’lerin karşılaştığı ana sorunların çözümüne yönelik olarak tasarlanan ve yeterli teorik alt yapıyı kazandırmanın yanısıra; güncel sorunların pratik çözümlerine yönelik olan programın eğitim dili Türkçe’dir.

  Ders Programı


  Çağdaş Yönetim Teknikleri     
  KOBİ’lerde İthalat ve İhracat Yönetimi    
  Pazarlama Yönetimi    
  Muhasebe ve Finans    
  İnsan Kaynakları Yönetimi    
  KOBİ’lerde Toplam Kalite Yönetimi    
  Aile Şirketlerinin Yönetimi    
  KOBİ Finansmanı    
  Proje   

  DERS İÇERİKLERİ

  Çağdaş Yönetim Teknikleri
  Derste işlenecek temel konular; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi. Bunun yanı sıra, iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik.

  Pazarlama Yönetimi
  Bu dersin temel konuları: pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları;pazarlama yönetiminin ögelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögelerinin ele alınması

  Muhasebe ve Finans
  Günümüzde, muhasebe ve finans konularının, işletmeler ve toplum açısından finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen dinamik bir araç/etkinlik olarak kavranması. Muhasebe ilkeleri, varsayımları ve standartları tarafından oluşturulan kuramsal yapı çerçevesinde muhasebe etkinliklerinin nasıl yürütüldüğü; buradan hareketle, üretilen bilgilerin ve finansal tabloların yorumlanması ve karar verme sürecinde kullanımı. Finansman yöneticisinin işletme içindeki rolü, diğer yöneticilerle ilişkileri, finansmanın temelini oluşturan nakit akımlarının zamana göre değeri, hisse senetleri, minimum beklenen getiri oranı (firsat maliyeti), enflasyon ve değerlendirmeye etkileri, yatırım kriterleri, proje değerlendirme yönetimleri ve kaynak maliyeti.

  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tesbiti, içerik belirleme ve düzenleme ; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.

  Aile Şirketlerinin Yönetimi
  Aile şirketlerinin tarifi,yapısı, aşamaları; aile şirketlerinin yaşam eğrisi;araştırmalarda rastlanan sorun örnekleri;prenses sendromu;kurumsallaşma ölçütleri;profesyonelleşme;aile anayasası;aile kurulu ve toplantı düzeni; yönetim kurullarının çalışma prensipleri;iç denetim ve faydaları;Basel 2 kriterleri ve aile şirketlerine etkileri;gelecek kuşakların eğitimi;lider adayı için mentorluk;kurumsal yönetim;aile şirketlerinin stratejik yönetimi.

  KOBİ Finansmanı
  Leasing, factoring, forfaiting, morgage, girişim sermayesi, KOBİ borsası, risk sermayesi tanımları, avantajları, birbirlerinden farklı yönleri, maliyetleri ve uygulama örnekleri.

  Proje
  Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.

Kobi̇ yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |