Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Kimya mühendisliği ana bilim dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı ile, Temel Kimya Mühendisliği ve alt ihtisaslaşma alanları olan Biyoproses Mühendisliği, Nanoteknoloji, Polimer gibi konularını kapsayan araştırma ve uygulamalara yönelik beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Ülkemizin kimya endüstrisinin hızla büyüyen gelişimi için ihtiyacı olan nitelikli kimya mühendislerinin yetiştirilmesi için yürütülmekte olan çeşitli devlet veya özel sektör kaynaklı araştırmalarımızın gelişerek devam ettirilebilmesi amacıyla, lisans programımızın devamı niteliğinde olan ve varlığıyla lisans programımızı güçlendirecek bir yüksek lisans programı açılmıştır.

  Tezli Yüksek Lisans Programında, Temel Kimya Mühendisliği ve Bioteknoloji, Gıda Mühendisliği, Yakıt Teknolojisi, Nanoteknoloji, Çekirdek Kimyası, Hesapsal Kimya Mühendisliği, Yüzey Kimyası ve Akışkanlar Dinamiği vb. gibi alt alanlarına yönelik uzmanlaşma ve araştırma konularındaki ders ve tezler, alanlarında uzman öğretim üyesi kadromuzca yürütülmektedir. 

  Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Bu program “Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca yönetilir.

  Bu program, aşağıda listelenmiş olan lisans üzeyindeki bilimsel hazırlık, zorunlu ve seçimli gruplarından alınacak derslere ilaveten kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmakta olup, toplam 21 krediden ibarettir. Bu kredilerin en az 9 kredisi zorunlu derslerden olmak üzere, lisansüstü program derslerinden alınacaktır.

  Programa Kimya Mühendisliği Bölümü mezunları ve Makina, Çevre, Gıda ve benzer mühendislik bölümlerinden ya da Kimya, Fizik ve benzeri fen bilimleri bölümlerinden mezun ve tercihen Kimya Mühendisliği ile yandal yapmış, İngilizce seviyeleri yeterli düzeyde olan adaylar başvurabilir. Lisans derecelerini Kimya Mühendisliği programından farklı bir alanda almış olan öğrencilerin, 18 krediyi aşmamak koşulu ile, danışmanlarının onaylayacağı dersleri, hazırlık programı çerçevesinde 2 yarıyılda tamamlamaları gerekmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü’nce ilan edilmiş olan kabul şartlarının haricinde, Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından verilen yazılı bilim sınavını başarıyla geçen adaylar görüşmeye alındıktan sonra, başarı durumlarına göre programa kabul edilirler. Bu sınavda önkoşul derslerine devam ihtiyacı görülen adayların ise hazırlık programı çerçevesinde bu dersleri en fazla iki dönemde tamamlayabilecek durumda olması şartı aranır.


  Bilimsel Hazirlik Programi  
  Önkosul derslerine ihtiyaci görülen ögrencilerin bilimsel hazirlik programi çerçevesinde danismaninin uygun görecegi en fazla 18 kredilik dersi 2 dönemde tamamlamasi gerekir. 

  CHEM 101 Genel Kimya     (3,0,2) 4
  CHBE 214 Kimya Mühendisligi Termodinamigi     (3,1,0) 3
  CHBE 232 Kimya ve Biyoproses Mühendisligi I: Akiskanlar Dinamigi     (3,1,0) 3
  CHBE 331 Kimya ve Biyoproses Mühendisligi II: Isi Transferi     (3,1,0) 3
  CHBE 333 Kimya ve Biyoproses Mühendisligi III: Kütle Transferi     (3,1,0) 3
  CHBE 301 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisligi I     (1,0,2) 2
  CHBE 362 Reactör Tasarimi     (3,1,0) 3
  CHBE 461 Kimyasal Üretim Üniteleri Tasarimi     (3,2,0) 4
  CHBE 213 Fizikikimya Laboratuvari     (1,0,2) 2
  CHBE 203 Organik Kimya     (2,0,2) 3
  CHBE 204 Biyoorganik Kimya     (2,0,2) 3
  CHBE 302 Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisligi II     (1,0,2) 2
  CHBE 462 Fabrika Tasarimi     (3,1,0) 3
  CHBE 441 Process Dinamigi and Kontrol     (3,1,0) 3

  Zorunlu Dersler 
  Kimya Mühendisligi Tezli Yüksek Lisans Programini basariyla tamamlayabilmek için asagidaki derslerden basarili olma sarti aranir. 3 adet 9 kredilik dersin yanisira, ögrencilerin 1 adet kredisiz Lisansüstü Semineri dersi almalari, ve bir adet Yüksek Lisans Tezi tamamlamalari beklenir.

  CHBE 534      Tasinim olaylari     (3, 1, 0) 3
  CHBE 514      Ileri Mühendislik Termodinamigi     (3, 1, 0) 3
  CHBE 512      Kimya Mühendisligi Sistemleri Modelleme ve Analizi     (2, 2, 0) 3
  CHBE 590      Lisansüstü Semineri     NC
  CHBE 600      Yüksek Lisans Tezi     NC


  Seçmeli Dersler
  Kimya Mühendisligi Tezli Yüksek Lisans Programini basariyla tamamlayabilmek için Zorunlu Dersler grubundaki 3 adet kredili ve 2 adet kredisiz dersin yanisira, toplam 21 krediye ulasmak için alinmasi gereken 12 kredilik ders, asagidaki listeden, önkosullari yerine getirmis olmak kaydiyla (bkz.ders içerikleri), alinabilir:

  CHBE 573 Ileri Biyoteknoloji     (3, 0, 0) 3
  CHBE 562 Ileri Kimyasal ve Biyolojik Tepkime Mühendisligi     (3, 0, 0) 3
  CHBE 531 Ileri Kimya Mühendisligi I: Akiskanlar Mekanigi     (3, 1, 0) 3
  CHBE 532 Ileri Kimya Mühendisligi II: Isi Transferi     (3, 1, 0) 3
  CHBE 533 Ileri Kimya Mühendisligi III: Kütle Transferi     (3, 1, 0) 3
  CHBE 541 Ileri Kimya Proses Kontrol     (3, 1, 0) 3
  CHBE 561 Ileri Malzemeler     (3, 0, 0) 3
  CHBE 581 Ileri Polimer Kimyasi     (3, 0, 0) 3
  CHBE 554 Ileri Ayirma Süreçleri     (3, 0, 0) 3
  CHBE 555 Membran Bilimi ve Membranla Ayirim Yöntemleri     (3, 0, 0) 3
  CHBE 567 Nanomalzemeler: Karakterizasyonu ve Uygulamalari     (3, 0, 0) 3
  CHBE 552 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolu     (3, 0, 0) 3
  CHBE 568 NanoBilimde Yüzey Kimyasi     (3, 0, 0) 3


  Bilimsel Hazırlık Programı

  CHEM 101        Genel Kimya     (3,1,1) 4
  Atomik teori, kimyasal reaksiyonlar, stokiometri, gazlar, termokimya, çözelti özellikleri, kimyasal hız, kimyasal denge. Genel kimyadan seçilmiş laboratuvar deneyleri.

  CHBE 203         Organik Kimya     (2,0,2) 3
  Kimya Mühendisleri için organik kimya’ya giriş. Alkan, alken ve alkinlerin özellikleri ve reaksiyonları. İzomerleşme, çınlama, kokulu bileşikler ve yer değiştirme reaksiyonları. Laboratuvar çalışması: temel ayırma teknikleri, organik bileşiklerin tanımlanması ve saflaştırılması ve bunların basit organik reaksiyonlara uygulanması. Bazı organik bileşiklerinin sentezi.

  CHBE 204        Biyoorganik Kimya     (2,0,2) 3
  Chemicals of life ,carbohydrates, classification, properties and chemical reactions; lipids, general characteristics, fatty acids, fats and oils, waxes, glycerophospholipids, sphingolipids, steroids, cell membranes; aminoacids , electrophoresis, peptides and proteins, protein structure, denaturation; nucleic acids ,nucleosides and nucleotides, DNA and RNA. DNA replication. types of RNA. Önkoşuk: Önkoşul: CHBE 203

  CHBe 213         Fizikokimya Laboratuvarı     (1,0,2) 2
  Fizikokimya’nın temel kavramlarını aydınlatacak seçilmiş deneyler: Çözeltilerin termodinamiği, taşıma özellikleri ve kimyasal kinetik, faz dengesi, iletkenlik.
  Eşkoşul: CHBE 211

  CHBE 214         Kimya Mühendisliği Termodinamiği     (3,1,0) 3
  Termodinamiğin kanunları, hal denklikleri ve kimyasal sistemlerin termodinamik özelliklerinin formülasyonu. İdeal ve gerçek karışımlar. Çözelti termodinamiği. Çok bileşenli faz dengesi. Termodinamik potansiyeller ve Maxwell bağıntıları. Kimyasal reaksiyon kinetiği.
  Önkoşul: CHBE 211

  CHBE 232         Kimya ve Biyoproses Mühendisliği I: Akışkanlar Dinamiği     (3,1,0) 3
  Uygulamalarla tek boyutlu analiz, akışkan statiği ve uygulamaları, integral ve türevlerle kütle, enerji ve momentum dengeleri, Newton akışkanlarının laminar ve türbülant akımları, akım ölçümleri
  Önkoşul: MATH 241

  CHBE 301         Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisliği I     (1,0,2) 2
  Güvenlik değerlendirmesi, güvenlik kurallarının temelleri, deneysel yöntemlerin incelenmesi, birim işlemler ve birim proseslerle ilgili deneyler
  Önkoşul: CHBE 232
   
  CHBE 302         Deneysel Kimya ve Biyoproses Mühendisliği II     (1,0,2) 2

  CHBE 301 dersinin devamı, bağımsız laboratuar projeleri ve sunumları
  Önkoşul: CHBE 301, Eşkoşul: 331

  CHBE 331         Kimya ve Biyoproses Mühendisliği II: Isı Transferi     (3,1,0) 3
  Isı ve kütle transferinin moleküler mekanizması, Fourier kanunu ve Fick kanunu, konveksiyon ve moleküler yollarla tek boyutlu isı ve kütle transferi, karışımlı ortamlarda ısı ve kütle transferi, ısı ve kütle transferi arasındaki benzerlikler, radyasyonla ısı transferi, faz değişimi ile sıvılara isı transferi, buharlaşma, ısı eşanjörü tasarımı
  Önkoşul: CHBE 232
   
  CHBE 333         Chemical and Bioprocess Engineering III: Mass Transfer     (3,1,0) 3
  Kütle transferinde genel ve özel diferansiyel denklemler, kararlı denge durumunda moleküler difüzyon, konvektif kütle transferi: tek-faz ve fazlar arası transfer, karışmayan ve yarı-karışan fazların sürekli ve aşamalı teması: gaz emilimi, bırakılması ve sıvı-sıvı ektraksiyonu, ikili karışımların distilasyonu
  Önkoşul: CHBE 232

  CHBE 362         Reaktör Tasarımı     (3,1,0) 3
  Homojen reaksiyonların kinetiği, basit ve kompleks hız denklemleri, hız verilerinin ilişkilendirilmesi, heterojen reaksiyonların kinetiği, global hızlar, homojen rektörlerde isotermel ve isotermal olmayan işlemler, ideal kesikli, piston akımlı ve karışımlı reaksiyonların, diğer rektör tipleri, ideal durumdan sapmalar
  Önkoşul: CHBE 333

  CHBE 441         Process Dinamiği and Kontrol     (3,1,0) 3
  Kimya mühendisliğinde proses analizi, modelleme ve kontrol konularında temel kurallara giriş, populasyon denge modelleri ve ulaşım kavramlarının sınıflandırılması, alt-sistem analizi ve dağıtımlı parametre sistemleri,tank sistemleri,buhar-sıvı dengesi, reksiyon kinetiği, akışkan akışı ve aşamalı oprasyonlar konularında numerik örnekler, mikrokomputer teknikleriyle bu örneklerin çözümü
  Önkoşul: CHBE 312, CHBE 333

  CHBE 461         Kimyasal Üretim Üniteleri Tasarımı     (3,2,0) 4
  Esas proses birimleri ve yardımcı ekipman tasarımına uygulanmak üzere temel mühendislik kavramları ve prosedürleri, belirli durumlar için alternatifler arasından en uygun olanını belirlemek, değerlendirmek ve tasarlamak üzere işletme kurallarının öğrenilmesi
  Önkoşul: CHBE 333., CHBE 331

  CHBE 462         Fabrika Tasarımı     (2,2,0) 3
  Kimyasal tesis kurulumunda temel kavramlar, kimyasal üretim tesislerinde organizasyon ve yatırım, fizibilite gibi ekonomik değerlendirmeler, bu tip tesislerin işletimi, kimyasal ve fiziksel işlemler için matematiksel model formülasyonu, akışkan akışı, ısı transferi, kütle transferi ve kimya mühendisliği ile ilgili problemlerin çözümü
  Önkoşul: CHBE 461

  Zorunlu Dersler

  CHBE 534 Taşınım Olayı     (3, 1, 0) 3
  Kütle, hareket miktarı ve enerji korumunu denklemlerinin vektör ve tensör notasyonu ile türetilmesi. Akışkanlar mekaniğinin zamandan bağımsız ve zamana bağlı diferansiyel denklemlerinin analitik çözümü. Potansiyel ve akış fonksiyonunun uygulaması. Izotermal akışlarda satıh tabakası teoremi. Turbulanslı akış, sürtünme katsayısının belirlenmesi.

  CHBE 514 İleri Mühendislik Termodinamiği     (3, 1, 0) 3
  Açık sistemlerin termodinamiğin Birinci ve İkinci Kanunlarına göre analizi. Isı ve momentum aktarımı nedenişyle entropi üretimi. Kullanılabilirlik, ekserji, tersinmezlik kavramları ile tersinmezlik türleri. Ekserji kaybı veya entropi üretiminin bir tasarım ölçütü olarak kullanılması. Dağınık parametreli sistemleri de içeren uygulamalar.

  CHBE 512 Kimya Mühendisliği Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi     (3, 1, 0) 3

  Toplu ve dağılmış parametreli kimya mühendisliği sistemlerinin modellenmesi ve matematiksel formülasyonu. Adi ve kısmi türevsel denklemlerin çözümünde kullanılan analitik ve sayısal yöntemlerin incelenmesi.

  CHBE 590         Mezuniyet Seminerleri     NC
  Kimya, kimya mühendisliği ve biyomühendislik alanlarından misafir konuşmacılar, öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri tarafından verilen seminerler ile öğrencilerin ufkunu güncel konularda genişletmek.

  CHBE 600        Master Tezi     NC


  Seçmeli Dersler

  CHBE 573 İleri Biyoteknoloji     (3, 0, 0) 3
  Biyolojik sistemlerde devinim, ısı ve kütle transferi uygulamaları. Biyolojik reaktörlerin çalışma şartlarının biyolojik tepkimelerin ve tepkime ağlarının kontrolüne etkisi. Metabolizma kontrolü yöntemlerinin analizi ve metabolizma mühendisliği. Metabolizma dar boğazlarının bulunması, hücre içi tepkime yollarının termodinamik analizi.

  CHBE 562 İleri Kimyasal ve Biyolojik Tepkime Mühendisliği     (3, 0, 0) 3
  Mikrobiyal büyüme ve ürün oluşum hızları, enzimlerle katalize edilen tepkimeler. Kimya tepkime mühendisliği esaslarının biyolojik kesikli, beslemeli-kesikli, borusal akış reaktörler ve fermentörlere uygulanması. Reaktörde kalma süresi dağılımları ve ayırma modelleri. Reaktör ve fermentörlerde kararlılık. Biyolojik reaktör ve fermentör tasararımı ve ölçek büyütme.

  CHBE 531 İleri Kimya Mühendisliği I: Akışkanlar Mekaniği     (3, 1, 0) 3
  Hareket dinamikleri ve kurma denklemleri. Sıkıştırılamaz akış, potansiyel akış. Sıkıştırılabilinir akış. Akış termodinamiği. Viskos akış, sürünen akış. Türbülent akış. Sınır tabaka teorisi. Navier-Stokes eşitliklerinin tam ve yaklaşık çözümleri.
         
  CHBE 532 İleri Kimya Mühendisliği II: Isı Transferi     (3, 1, 0) 3
  Isı iletişimi problemlerinin analitik çözümü, Bessel fonksiyonları, değişkenlerin ayrılması, Laplace transformu, superpozisyon prensibi, osilasyonlu çözümler; bilgisayar metodları, sonlu farklar ve sonlu elemanlar metodu. Laminer ve turbülanslı akışta, satıh tabakası dahil taşınım ve kütle transferi prensipleri. Kapalı kanallarda akış. Yüksek hızlı akışta ısı transferi, sayısal metodlar. Isıl radyasyon, yüzeylerin ışınım özellikleri, boş ve gaz içeren ortamlarda radyasyonla ısı transferi.

  CHBE 533 İleri Kimya Mühendisliği III: Kütle Transferi     (3, 1, 0) 3
  İki unsurlu karışımlarda difüzyon ve Fick’in birinci kanunun uygulamaları. Kararlı ve kararsız sistemlerde moleküler difüzyon. Akışkan sıvı film reaktörü ve katalitik yüzeylerde difüzyon çalışılmaları. Çok unsurlu karışımlarda difüzyon ve Maxwell-Stefan ilişkisi uygulamaları. Çok unsurlu sistemlerde eş zamanlı devinim, ısı ve kütle transferi uygulamaları ve sınır katmanlarında kütle denkliği çalışmaları. Eş zamanlı devinim, ısı ve kütle denkliği oluşturma çalışmaları.  Çalkantılı akımda kütle transferi ve kütle transferi korrelasyonları.

  CHBE 541 İleri Kimya Proses Kontrol     (3, 1, 0) 3
  Çok değişkenli sistemlerin durum uzayı temsilleri. Denetilebilirlik ve gözlenebilirlik kavramları, özdeğerler ayırım ile bir sistemin kutuplarının bulunması. Durum uzayı ile transfer fonksiyonu modelleri arasında ilişkiler. Çok değişkenli sistemlerde etkileşimler ve çok değişkenli kontrollör tasarımı. Kesikli zaman sistemleri ve z-dönüşümleri. Dijital kontrolör tasarımı, model tahmini kontrol.

  CHBE 561    İleri Malzemeler     (3, 0, 0) 3
  Kimya,biyoloji ve mühendisliğin temel ilkelerinin yeni ürünler yaratmak üzere bir araya getirilmesi. Vaka analizleri kullanılarak biyoteknoloji ve ilaç sanayilerinde geliştirilen yeni ürünlerin incelenmesi: Bir ürünün orijinal fikirden patent alma, deneme, değerlendirme,üretim ve pazarlamaya kadar geçirdiği aşamalar. Hücre biyolojisi ve malzeme biliminin; tıbbi protezlerin, yapay organların, ve doku mühendisliğndeki matrislerin tasarımının temelini oluşturan ilkeleri. Biyomalzeme-doku etkileşiminin kontroluna dayanan protez tasarımı. Vaka analizleri kullanılarak biyolojik olarak bozunabilen veya değiştirilebilen protezler ile hiç bozulmayan protezlerin kıyaslanması.

  CHBE 581 İleri Polimer Kimyası     (3, 0, 0) 3
  Polimerler: Doğal ve sentetik makromoleküller. Polimer kimyası terminolojisi. Polimerlerin sınıflandırılması.Polimerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Polimerlerin genel oluşum yöntemleri. ortalama Polimerizasyonun Derecesi. Doğal ve sentetik polimerler. Doğal ve sentetik polimerlerin yapıları. Polimerizasyon katalizi. Polimerlerin çeşitli kullanımları. Polimer karakterizasyonu için modern teknikler. Endüstriyel olarak önemli polimerler.

  ChBE 554    İleri Ayırma Süreçleri     (3, 0, 0) 3
  Ancak kütle aktarımını baz alan analiz yöntemleri ile tam olarak anlaşılabilen adsorpsiyon, kromatografi,iyon değiştirme gibi ayırma süreçleri. Baca gazlarından kirleticilerin kimyasal tepkimeli absorpsiyon ile uzaklaştırılması.Kristalizasyon, kurutma gibi katı faz içeren ayırma süreçleri.    

  CHBE 555 Membran Bilimi ve Membranla Ayırım Yöntemleri     (3, 0, 0) 3
  Membranla ayırım yöntemleri, membran bilimi ve teknolojisi. Derste, terminoloji, biyolojik ve sentetik membranların karşılaştırılması, membranların oluşumu, gözenekli ve gözeneksiz membran materyalleri, membran geçişim ve ayırım yöntemleri ve bunların itici güçleri, ince filmlerde difüzyon, önemli membran süreç ve reaktörlerinin modül ve tasarımı tartışılacaktır. Genel geçiş modelleri olarak derişim ve basınç farkı, çözelti ve difüzyon modelleri, memran-çözünen madde ilişkisi tartışılacaktır. Kapsanıcak süreçler mikro filtrasyon, ultra filtrasyon, ters osmoz, dializ ve gaz ayırım yöntemleri tartışılacak, ağırlıklı olarak biyolojik ayırım membran kirlenmesi ve kontrollu serbest bırakım gibi konulara öncelik verilecektir.

  CHBE 567 Nanomalzemeler: Karakterizasyonu ve Uygulamaları     (3, 0, 0) 3
  Nanomalzemelerdeki gelişmeler; günümüz araştırma ve geliştirmesine etkileri; nanomalzemelerin sentezlenmesi; nanopartiküller, nanotüpler/teller, nanometre kalınlığında ince filmler, nanoyapısal yığınsal malzemeler; nanoyapıların kurgusu; biyolojik yapılar; nanomalzemeler ve nanoyapılardaki yapı-özellik ilişkileri; gelişmiş karakterizasyon teknikleri; nanoteknoloji, bilgi teknolojileri ve biyoteknoloji ile ilgili uygulamalar.

  CHBE 581 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolu     (3, 0, 0) 3
  Kirlenmenin tanımı ve kriterleri, hava kirlenmesi, su kirlenmesi, toprak kirlenmesi, Kirlenme kontrolu yöntemleri, fiziksel/kimyasal yöntemler, biolojik yöntemler.

  CHBE 568 NanoBilimde Yüzey Kimyası     (3, 0, 0) 3
  Koloit ve yüzey kimyası ile arayüzeysel olayların temelleri. Yüzey gerilimi ve kontak açısı esasları, yüzeylere ve çeşitli arayüzlere yayılım, tekkatmanlar, yüzey aktif madde davranışları, kendi kendine yapılanabilme kuvvet teorisi, koloidal sistemlerin stabilitesi, mikroemülsiyonlar, miseller ve kabarcıklar. Nanomalzemelerde gelişmeler ve koloidal sistemlerin nanoteknolojik uygulamaları.
   

Kimya Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |