Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Güz Dönemi

  501    Uygulamalı Mühendislik Matematiği    
  503    Momentum, Isı ve Kütle Transferi I    
  505    Kütle Aktarım Teorileri    
  509    Heterojen Reaktörlerde Aktarım İşlemleri    
  511    Polimer Kimyası ve Teknolojisi I    
  513    Yük Aktarım Olayları    
  515    Gaz Evreninde Isı ve Kütle Aktarımı    
  517    Kimyasal Süreçlerin Optimizasyonu    
  519    Kimyasal Reaktörlerde Optimizasyon    
  521    Heterojen Katalizin Prensipleri    
  523    Konvektif Isı Aktarımı    
  525    Arayüzey Termodinamiği    
  527    Yüzey Aktif Maddeler ve Arayüzeyin Yapısı
  529    Newton Kuralına Uymayan Akışkanların Reolojisi    
  533    İyon Değiştirme Teknolojisi ile Su ve Atık Su Arıtımı    
  535    Organik Atık Arıtımındaki Kimyasal İşlemler
  537    Su Kimyası ve Teknolojisi Üzerine Seminerler I    
  541    Taneli Sistemlerin Özellikleri ve Davranışı    
  543    Biyosensörler    
  545    Akışkan Evre Dengelerinin Molekülsel Termodinamiği    
  547    Katı Yüzeylerin Adsorpsiyon Davranışı    
  549    Süreç Entegrasyonu ve Pinch Analizi    
  551    Lisansüstü Çalışmalar için MATLAB    
  597    Uzmanlık Alan Dersi    

  Bahar Dönemi

  502    Momentum, Isı ve Kütle Transferi II    
  504    İstatistiksel Yöntemlerle Deney Tasarımı    
  506    Bilgisayar Destekli Kimya Mühendisliği Tasarımı    
  508    Kimyasal Proses Kinetiği    
  512    Polimer Sistemlerin İlkeleri    
  514    Kimyasal Süreçlerde Yardımcı Tesisler    
  516    Kristallendirme    
  520    Emülsiyon Teknolojisi    
  522    Mikrokapsül Üretimi ve Yavaş Salgılama        
  524    Detergency    
  526    Köpükler    
  528    Kesikli Süreçlerin Modelleme ve İşletme Problemleri
  530    Çevre Kirliliği ve Arıtma Teknolojileri    
  530    Su Kimyası ve Teknolojisi Üzerine Seminerler II    
  532    Membran Ayırma Teknolojisi ile Sulu Çözeltilerin Arıtılması
  534    Taneli Sistemlerde Transport Olayları
  536    Polimer Atık Gerikazanımındaki Kimyasal İşlemler    
  538    Termofiziksel Özellikler ve İstatistiksel Mekanik    
  540    Zarlarda Aktarım Olayları    
  542    Ekserji Analizi ve Kimyasal Süreçlerdeki Uygulamaları    
  544    Mühendislik Termoplastikleri    
  546    Kilin Fizikokimyasal Yöntemlerle Modifikasyonu    
  548    İki Fazlı Akımın Modellenmesi    
  550    Membran Reaktör Tasarımı    
  552    Doğrusal Olmayan Çözümleme ve Kaos    
  554    Doğrusal Olmayan Programlamada İleri Yöntemler    
  556    Biyolojik Denitrifikasyon    
  598    Uzmanlık Alan Dersi

Kimya Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |