Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  KİMYA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Bölümün eğitim politikası günümüz kimya mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek laboratuvar uygulamaları desteği ile profesyonel eğitim sağlamaktır. Bu amaçla Kimya Mühendisliği lisans programı öğrencilerin yeterli derecede teorik bilgi sağlayıcı, deneysel becerileri geliştirici ve kimyasal proses ve teknolojilerinin tasarım ve uygulamalarına yönelik dersler sunmaktadır. Bölüm çeşitli Uluslararası Üniversiteler ile işbirliği içindedir. Bölümün laboratuvarları öğrenci eğitimi amaçlı modern cihaz ve imkanlara sahiptir. AyrıcaAnadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı ve Anadolu Üniversitesi desteği ile kurulan Araştırma Merkezinin (BİBAM) kimya mühendisliğinin pek çok uygulamalarına yönelik aletli analiz ve pilot tesis imkanlarından da yararlanılmaktadır. Mezun olan öğrenciler kimya, gıda, petrol rafineri, ilaç, boya, gübre, çimento, seramik gibi pek çok endüstride is bulma imkanına sahip olabilmektedirler.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Bölüm elemanları tarafından aşağıdaki konularında araştırmalar yapılmaktadır.
  · Yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi

  · Doğal ürün teknolojilerinin geliştirilmesi

  · Kimyasal reaksiyon mühendisliğine ilişkin teknolojilerin geliştirilmesi

  · Çevre koruma teknolojilerinin geliştirilmesi

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Bölüm aşağıdaki yabancı üniversite ve enstitüleri ile işbirliği içindedir.
  1. Alberta Üniversitesi, Ziraat, Gıda ve Beslenme Bölümü, Edmonton, Alberta, Kanada
  2. Oklahoma State Üniversitesi, Bitki, Toprak, Gıda ve Ziraat Ürünleri Araştırma ve Teknoloji Merkezi, ABD.
  3. Newfoundland Memorial Üniversitesi, Biyokimya Bölümü, St. John's, NL Kanada
  4. Aston Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Birmingham, İngiltere
  5. Nottingham Üniversitesi, Kimya, Çevre ve Maden Mühendisliği Bölümü, İngiltere
  6. Newcastle upon Tyne Üniversitesi, Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümü Newcastle, İngiltere
  7. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Fiziksel Kimya Bölümü, Norveç
  8. Pittsburgh Üniversitesi, Kimya ve Petrol Mühendisliği Bölümü, Pennsylvania, ABD
  9. Pennsylvania Üniversitesi, Wharton Ekonomi Okulu, ABD.
  10. Louisiniana State Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Baton Rouge, ABD
  11. Karlsruhe Üniversitesi, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Karlsruhe, Almanya

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bölüm aşağıdaki eğitim ve araştırma olanaklarına sahiptir. Öğrenciler dersleri gereğince ve araştırma faaliyetleri çerçevesinde bu olanaklardan yararlanabilmektedirler.
  Aletli Analiz Laboratuvarı
  Bu laboratuvarda araştırma ve eğitim amaçlı GC, GC-MS, AA, FTIR, UV, CHNS Elementel Analiz cihazları bulunmaktadır.

  Fiziko Kimya Laboratuvarı
  Temel uygulamalara yönelik PHYWE den sağlanan 12 adet deney seti içermektedir.

  Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
  Armfield UK firmasından sağlanan aşağıdaki bilgisayar kontrollü deney setlerini içermektedir: Lineer ve radyal ısı iletimi, Borusal ısı değiştirici ve plakalı ısı değiştirici Sıcaklık ölçüm ve kalibrasyon, Osborne reynolds, Akışkan sürtünme, Sıcaklık ölçüm hataları, Gaz ve sıvı difüzyonu, Kesikli reaktör deney setleri.

  Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
  Armfield UK firmasından sağlanan aşağıdaki bilgisayar kontrollü deney setlerini içermektedir: Kabuk ve borusal ısı değiştirici, Sürekli distilasyon kolonu, Katı/Sıvı ekstraktörü, Gaz absorpsiyon kolonu, Yükselen ve düşen film evaporatör, Radyal ısı transferi ve ısı değiştiricisi, Genişletilmiş yüzey ısı transferi, Boyut küçültme ve elek analizi

  Armfield UK firmasından sağlanan aşağıdaki bilgisayar kontrollü deney setlerini içermektedir: Lineer ve radyal ısı iletimi, Borusal ısı değiştirici ve plakalı ısı değiştirici Sıcaklık ölçüm ve kalibrasyon, Osborne reynolds, Akışkan sürtünme, Sıcaklık ölçüm hataları, Gaz ve sıvı difüzyonu, Kesikli reaktör deney setleri.

  Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
  Armfield UK firmasından sağlanan aşağıdaki bilgisayar kontrollü deney setlerini içermektedir: Kabuk ve borusal ısı değiştirici, Sürekli distilasyon kolonu, Katı/Sıvı ekstraktörü, Gaz absorpsiyon kolonu, Yükselen ve düşen film evaporatör, Radyal ısı transferi ve ısı değiştiricisi, Genişletilmiş yüzey ısı transferi, Boyut küçültme ve elek analizi

  Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III
  Armfield UK firmasından sağlanan aşağıdaki bilgisayar kontrollü deney setlerini içermektedir:Proses kontrol (akış, seviye, basınç ve sıcaklık), İyon değiştirici,Borusal reactor, Püskürtmeli kurutucu, Birleştirilmiş konveksiyon ve radyasyon, Kararsız ısı transferi, Akışkan yatak

  Bilgisayar Laboratuvarı
  Öğrenciler fakülte bünyesinde bulunan ve tamamı internet bağlantılı ve uygun donanımlı bilgisayarların bulunduğu bilgisayar laboratuvarı imkanlarından yararlanabilirler.


  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl
  KMH501     İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği     
  KMH510     İleri Reaktör Tasarımı     
  Seçmeli Dersler
  KMH505     İleri Kütle Aktarımı
  KMH506     İleri Proses Kontrol     
  KMH507     İleri Isı Aktarımı     
  KMH509     Yakıt ve Enerji     
  KMH511     İleri Aletli Analiz     
  KMH516     Gıda Teknolojisinde Fiziksel İşlemler
  KMH517     İleri Stokiyometri     
  KMH518     Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  KMH519     İleri Akışkanlar Mekaniği     
  KMH520     Kromatografik Ayırım Prosesleri     
  KMH523     İleri Ayırma Prosesleri     
  KMH524     Malzeme Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları     
  KMH525     Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu     
  KMH526     Membran Ayırım Prosesleri     
  KMH527     Elektrokimya Mühendisliği     
  KMH529     Kimya Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler I
   
  2. Yarıyıl
  KMH513     İleri Taşınım Olayları
  KMH521     Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler I
  KMH592     Seminer     

  3. Yarıyıl
  KMH790     Tez     

Kimya mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |