Home > Yüksek Lisans Programları > Elektrik Elektronik Mühendisliği > Çankaya > Elektrik- Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Gazi Universitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektrik- Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek Lisans LES Puanı (En az 50 st. puan): 60/80 Yabancı Dil (ÜDS vb.) puanı: 50/100 Lisans Not Ortalaması: 2.5/4.0 Referans Mektubu: Var (2 adet) Niyet Mektubu: Var
 • Program tanımları
  ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS LİSTESİ


  EM 502 AC Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi
  EM 503 Güç Elektroniğinde Özel Konular
  EM 504 Elektromanyetik Dalga Teorisinde Analitik Yöntemler
  EM 505 Kontrol Sistemlerinin Tasarımı
  EM 506 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri
  EM 507 Mühendislikte Bilgisayarla Analiz Yöntemleri
  EM 508 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
  EM 510 Elektromanyetik Teoride Nümerik Yöntemler
  EM 513 Elektronik Güç Kaynaklarının Teori ve Tasarımı
  EM 515 Optik Haberleşme
  EM 517 Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler
  EM 519 Elektromanyetik Teoride Yüksek Frekans Yöntemleri
  EM 520 Optik Dalga Yayılımı
  EM 525 Sayısal Kontrol Sistem Tasarımı
  EM 526 Anten Mühendisliği
  EM 527 Kablosuz Haberleşme Sistemlerinde Radyo Yayılım Prensipleri
  EM 528 Mikrodalga Mühendisliği I     (3+0) 3     7,5
  EM 529 Fotovoltaik Malzemeler ve Devreler
  EM 530 Sayısal Görüntü İşleme
  EM 531 C++ ile Nesneye Yönelik Programlama (*)
  EM 532 Yarı İletken Güç Dönüştürücüler
  EM 533 Optimizasyon
  EM 534 Mikrodalga Mühendisliği II
  EM 535 Kriptografiye Giriş
  EM 542 İleri Güç Elektroniği
  EM 544 Elektrik Makinalarının Denetimi
  EM 546 Proses Kontrol Enstrümantasyon Teknolojisi
  EM 548 Radar Sistemleri I
  EM 549 Dalgacık Dönüşümü     (3+0) 3     7,5
  EM 572 Güç Sistemlerinde İzolasyon Koordinasyonu
  EM 576 Güç Sistemlerinde İşletim ve Kontrol
  EM 577 Güç Sistemlerinin Planlaması
  EM 578 Yüksek Gerilim Tekniğinde Gaz Deşarjları
  EM 579 Yapay İşitme Sistemleri ve Ses İşleme
  EM 580 Haberleşme Teorisi     
  EM 581 Sayısal Haberleşme (Yeni ders)     
  EM --- Senkron Makinalarda Kararlılık Analizi ve Motor Sürücüleri (Yeni ders)     
  5001006 YÜKSEK LİSANS TEZİ

  5980006 SEMİNER     0     7,5
  7001006 DÖNEM PROJESİ     0     17,5
  80*06DD YL UZMANLIK ALANI DERSİ     0     10
  8500006 TEZ İZLEME     0     7,5  LİSANSÜSTÜ DERS İÇERİKLERİ


  EM 502 AC Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi (3+0) 3

  Asenkron motorların ve senkron motorların d-q modelleri. Yarıiletken ac sürücülerin d-q modelleri. Asenkron makinaların karmaşık vektör analizi. AC sürücü sistemlerin genel değerlendirmesi. Vektör kontrol ve alan yönlendirme yöntemlerinin temelleri. Vektör kontrol ve alan yönlendirme yöntemlerinin dinamiği. Güç dönüştürücülerde akım regülasyonu. AC makinaların küçük işaret analizi.

  EM 503 Güç Elektroniğinde Özel Konular (3+0) 3
  Güç dönüştürücü devrelerin anahtarlama fonksiyonları yardımıyla incelenmesi. Güç dönüştürücülerde akım regülasyonu. Rezonans link dönüştürücüler. Rezonans bacaklı dönüştürücüler. Güç dönüştürücüler için harmonik süzgeç tasarımı. Statik güç kompanzasyonu. Kesintisiz güç kaynakları. DC yüksek gerilim (HVDC) ilkeleri.

  EM 504 Elektromanyetik Dalga Teorisinde Analitik Yöntemler (3+0) 3
  Temel teorem ve kavramlar. Düzlemsel dalga fonksiyonları. Modal açınım. Silindirik dalga fonksiyonları. Küresel dalga fonksiyonları. Dalga dönüşümleri. Kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda Green fonksiyonları.
   
  EM 505 Kontrol Sistemlerinin Tasarımı (3+0) 3
  Çok değiskenli kontrol sistemlerinin tanımlanması. Kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik. Kanonik biçimler. Durum ve çıkış geribeslemesi ile kutup kaydırma, gözleyici tasarımı. Etkileşimsiz kontrol. Optimal kontrola giriş.

  EM 506 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri (3+0) 3
  Doğrusal olmayan sistemlerin tanım ve sınıflandırılmaları. Tanım fonksiyonları. Eş-eğim eğrilerinin oluşturulması. Tanım fonksiyonları ve durum düzlemi yöntemleri ile analiz. Kararlılık incelemesi. Liapunov direkt yöntemi. Doğrusal olmayan kontrol sistemleri.

  EM 507 Mühendislikte Bilgisayarla Analiz Yöntemleri (3+0)3
  Hatalar. Kök denklemleri. Doğrusal ve doğrusal olmayan denklem takımlarının çözümü. Eğri uydurulması. Enterpolasyon. Sayısal türev ve entegrasyon. Adi türevsel ve kısmi türevsel denklemlerin çözümleri. Özdeğer ve özvektörler.

  EM 508 Tibbi Görüntüleme Sistemleri (3+0)3
  Çok Boyutlu İşaret İşleme, X-Işınlı Cihazlar,Sayısal Radyografinin (DR) Temel Teknikleri, Bilgisayarlı Tomografinin Temel Prensipleri, Nükleer Tıp ve Gama Kameralar, Pozitron Yayılma Tomografisi (PET), Manyetik Rezonans (MR) Cihazı, Ultasonografinin Matematiksel Temelleri ve Tıpta Kullanımı, PACS (Görüntü Dosyalama Ve Haberleşme Sistemleri).

  EM 510 Elektromanyetik Teoride Nümerik Yöntemler (3+0) 3
  Elektromanyetik teorinin temel prensipleri. Elektromanyetik problemlerin sınıflandırılması. Analatik yöntemler: sonlu farklar yöntemi, varyasyonel yöntemler, sonlu elemanlar yöntemi, moment metodu, Monte Carlo yöntemi.
   
  EM 513 Elektronik Güç Kaynaklarının Teori ve Tasarımı (3+0) 3
  Güç kaynaklarının esasları. Güç yükselteçleri. Güç kaynakları için trafo ve self tasarımı. Güç transistörlerinin irdelenmesi. Gerilim regülatörleri. Akım sınırlama devreleri. Statik eviricilerin tasarımı. Çevirici ve evirici tasarım örnekleri.

  EM 515 Optik Haberleşme (3+0) 3
  Temel optik kuramları. Optik fiber tipleri. Fiber malzemeleri ve fabrikasyonu. Fiberlerde optik propagasyon kuramı. Optik kaynaklar, foto dedektörler. Optik alıcıların çalışma prensibi. Sayısal transmisyon sistemleri. Analog sistemler.

  EM 517 Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler (3+0)3
  Vektör uzayları. Lineer dönüşümler: sonlu, iççarpım ve Hilbert uzayları. Lineer operatörler. sonsuz seriler. Vektör analiz. Kompleks değişkenli fonksiyonlar. Sturm-Liouville problemleri. Öz fonksiyon açılımları ve özel fonksiyonlar.

  EM 519 Elektromanyetik Teoride Yüksek Frekans Yöntemleri (3+0) 3
  Asimptotik seriler. Durağan evre yöntemi. En hızlı iniş yolu yöntemi. Geometrik optik. Geometrik kırınım teorisi. Üniform geometrik kırınım teorisi. Eşdeğer akım yöntemi. Fiziksel optik. Fiziksel kırınım teorisi. Geometrik kırınım teorisinin anten problemlerine uygulanması.

  EM 520 Optik Dalga Yayılımı (3+0)
  Optik dalga yayılımı; VHF ve UHF dalga yayılım prensipleri; Fresnel bölgeleri; Kirchoff yaklaşım metodu; Rassal işlevlere giriş; Pertürbasyon metodu; Düzgün ve düzgün olmayan zeminlerde dalga yayılımı; Atmosferde optik turbülans; Görüş mesafesinde yayınım prensipleri; Yayılım prensipleri; Rayleigh saçılım prensibi; Mie teorisi; Polarizasyon ve Stokes parametreleri; Yağmur, sis, kar gibi atmosferik olayların dalga yayılımı üzerindeki etkileri; Modülasyon metodları; Optik alıcılar.

  EM 525 Sayısal Kontrol Sistem Tasarımı (3+0) 3

  Kesikli zaman sistemlerinin transfer fonksiyonu ve durum uzayı tanımları. Kesikli zamanda gözlemleme kontrol ve geribesleme. Sayısal regülatör ve izleyici tasarımı.

  EM 526 Anten Mühendisliği (3+0) 3
  Elektromanyetik ışımanın temelleri. Temel anten parametreleri. Dipoller, diziler ve uzun-tel antenler. Halka antenler. Açıklık antenleri. Radar antenleri. Mobil sistemlerde antenler. Anten sentezi.

  EM 527 Kablosuz Haberleşme Sistemlerinde Radyo Yayılım Prensipleri (3+0) 3
  Hücre mimarisi ve sistem tasarım prensipleri, mobil radyo prensipleri, temel özellikler. Kanal karakteristikleri, İşaret kayıp olasığı, İşaret girişim ortamları ve kontrolu. Dalga yayılımı, Yansıma ve Kırılma. Difraksiyon ve saçılma tekniklerinin uygulanması. Kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan anten tipleri ve ışıma prensipleri. Işın izleme teknikleri, yayılım modelleri. Mobil radyo için modülasyon teknikleri.

  EM 528 Mikrodalga Mühendisliği I (3+0) 3
  Pasif mikrodalga devreleri; zayıflatıcılar, yönlü bağlaçlar, güç bölücüler ve diğer ferrit devreler. Elektromağnetik rezenatörler; resonant devreler, iletim-hattı resonant devreleri, mikrodalga kaviteler, kaviteler için eşdeğer devreler, Fabry-Perot resonatörler. Peryodik yapılar ve filitreler; peryodik yapıların dalga analizi, peryodik yapıların uyumlaması, gurup hızı ve enerji akışı, bazı alçak geçiren filitrelerin tasarım teknikleri ve diğer filitre tipleri. Mikrodalga osilatörler ve karıştırıcılar; osilatör devreleri ve osilatör tasarımı, doğrusal ve doğrusal olmayan karıştırıcı işlemleri, karıştırıcı gürültü şekli, dengeli karıştırıcılar ve karıştırıcıların diğer tipleri.

  EM 529 Fotovoltaik Malzemeler ve Devreler (3+0)
  Güneş ve güneş ışığı. Güneş enerjisi malzeme bilimine giriş. Fotovoltaik devrelerin tarihçesi. Fotovoltaik etkinin tanımı. Güneş enerji pilinin eşdeğer devresi. Silikon güneş pilerin elektriksel karakteristikleri. Ucuz güneş enerji pilleri. Diğer silikon güneş enerji pil malzemeleri. İnce film güneş pilleri. Güneş enerji pillerinin optimizasyonu. Güneş aynasi malzemeleri.
   
  EM 530 Sayısal Görüntü İşleme (3+0) 3
  İki boyutlu sinyaller. İki boyutlu doğrusal sistemlerin frekans tepkisi. Görüntü dönüşüm teknikleri. İki boyutlu ayrık Fourier dönüşümü. Sayısallaştırma, örnekleme, bozulma, çözünürlük ve keskinlik. Gri düzey histogram. Histogram ve görüntü arasındaki ilişki. Görüntü iyileştirme yöntemleri. Uzaysal filtreleme. Renkli görüntü işleme. Görüntü onarma. Görüntü sıkıştırma yöntemleri. Görüntü bölüntüleme. Görüntü sınıflandırma.

  EM 531 C++ ile Nesneye Yönelik Programlama (3+0) 3

  Dinamik bellek yönetimi. Sınıflar ve nesneler. Nesnelerin dinamik olarak yaratılması.
  Kurucu fonksiyonlar. Yok edici fonksiyonlar. Nesnelerin fonksiyonlara parametre olarak aktarılması. Operatörlere yeni işlevler yüklenmesi.
   
  EM 532 Yarı İletken Güç Dönüştürücüler (3+0) 3
  Yüksek frekanslı yüksek güçlü DC/DC dönüştürücülerin karşılaştırmalı analizi, Güç katsayısı iyileştirme devreleri, Anahtarlama kayıpları ve diyot ters toparlanma kayıplarına karşı geliştirilmiş çözüm önerilerinin incelenmesi, Çok katlı eviriciler ve uygulamaları, Matris dönüştürücüler ve uygulamaları.
   
  EM 533 Optimizasyon (3+0) 3
  Çok değişkenli fonksiyonlar üzerinde matematiksel ön çalışmalar. Türevli yaklaşmalar. Dışbükeylik ve dışbükey fonksiyonlar. Kısıtsız minimizasyon problemler. Steepest descent ve Newton yöntemleri gibi hesaplama algoritmaları. Kısıtlı minimizasyon problemler: eşitlik kısıtlar, eşitsizlik kısıtlar. Doğrusal optimizasyonun esas teorileri ve simpleks algoritması.

  EM 534 Mikrodalga Mühendisliği II (3+0) 3
  Aktif mikrodalga devreleri. Mikrodalga devrelerinde gürültü. Dedektörler ve karıştırıcılar. Transistörlü yükselteç tasarımı. Osilatör tasarımı. PIN diyot kontrol devreleri. Mikrodalga tümleşik devreleri. Mikrodalga sistemlerine giriş: önemli anten parametrelerinin tanımı, temel anten tipleri, anten örüntü karakteristikleri, anten verimliliği, kazancı ve sıcaklığı. Radar sistemleri: Darbe radar. Doppler radar. Radar cross-section. Mikrodalga yayılımı: atmosferin etkileri, toprağın etkileri ve plazma etkileri. 

  EM 535 Kriptografiye Giriş (3+0)
  Temel sayı teorisi . Sonlu cisimler ve kuadratik rezidüler. Klasik şifreleme sistemleri. Blok şifreleyiciler. Akar şifreleyiciler. Shannon teorisi. Kamusal anahtarlı şifreleme. Asallık ve çarpanlara ayırma. Asallık testleri ve asal sayı üretimi. Kuantum şifreleme.

  EM 542 İleri Güç Elektroniği (3+0) 3
  Tristör komütasyon teknikleri. Doğal ve zorlamalı komütasyonlar. Alternatif akımı doğru akıma dönüştürücüler, aşırı yükte çalışma durumları, karakteristikleri. Güç katsayıları bir olan dönüştürücüler. DA kıyıcılar. Yükseltici ve düşürücü çalışmanın prensipleri: anahtarlamalı regülatörler, evirgeçler, konfigürasyonları, çalışma ilkeleri. Tek fazlı köprü evirgeçler, üç fazlı evirgeçler, gerilim ve akım beslemeli evirgeçler. Yumuşak anahtarlama. Rezonans türleri. Cihazlar ve devrelerin koruması: soğutma ve soğutucular, Snubber devreleri; dalga genlik modülasyonu teknikleri, AA gerilim denetleyiciler.

  EM 544 Elektrik Makinalarının Denetimi (3+0) 3

  DC motorların kapalı çevrim denetimi. Asenkron makinaların denetim ilkeleri. Senkron makinaların denetim ilkeleri. Değişken hızlı sürücüler. Denetlenebilir momentli sürücüler. Asenkron makinaların dinamik tepkisi.

  EM 546 Proses Kontrol Enstrümantasyon Teknolojisi (3+0) 3
  Proses kontrolüne giriş. Proses karakteristikleri. Proses kontrol tipleri. Temel kontrol modları. Kontrol döngü karakteristikleri. Analog sinyal işleme koşulları. Sayısal sinyal işleme koşulları. Çeviriciler: termal, nem, ışık, öteleme, gerilme, birim uzama, manyetik, basınç, sıvı akış ve sıvı seviyesi algılayıcıları.

  EM 548 Radar Sistemleri I (3+0) 3
  Genel tasarım ilkeleri ve darbeli radarların performans hesaplamaları. İstatiksel algılama teorisi ve hedeflerin radar yansıtma yüzeyi. CW (sürekli dalga radarları), FM (frekans modülasyonlu radarlar) ve Doppler radarları. Hedef izleyen radarlar. Radar dalga yayılımı ve radar parazitleri.

  EM 572 Güç Sistemlerinde İzolasyon Koordinasyonu (3+0) 3
  Aşırı gerilimler. Tahrip edici deşarjlar ve dayanım gerilimleri. İletim hatlarında yıldırım aşırı gerilimleri. İletim hatlarının yıldırıma karşı davranışı. Hatların anahtarlama aşırı gerilim tasarımı. Yüksek gerilim trafo merkezlerinin izolasyon koordinasyonu.

  EM 576 Güç Sistemlerinde İşletim ve Kontrol (3+0) 3
  Sistem kontrolünün gerekliliği ve önemi, güç sistemlerindeki problemler. Kontrol sistemleri, frekans ve voltaj kontrolünün tekrarı. Gerçek zamanda sistemlerin izlenmesi. Kontrol sistemleri bilgisayar yazılımları. İnsan-makina etkileşim ve birleşim cihazları, sistemlerde durum tahmini, normal ve geçici durumlar. Durum geçişleri, çalışma sınırlamaları, sistem güvenilirlik analizi ve güvenlik kontrol stratejileri. Konfigürasyon analizi, güç sistemlerinde durum tahmini ve problemlerin formülasyonu. SCADA sistemlerindeki herhangi bir arızadan ötürü ortaya çıkan ölçüm hatalarının keşfi, teşhisi ve düzeltilmesi. Gözlenebilirlik analizi ve modern kontrol sistemlerinin fonksiyonlarının incelenmesi.

  EM 577 Güç Sistemlerinin Planlaması (3+0) 3
  Güç sistem planlama kavramı. Planlamanın gerekliliği ve ana amacı. Yük tahmini ve tahmin metotları. Türkiye’nin güç talebi ve karakteristik yük paternleri analizi. Üretim sistemi planlaması. Güç sistem ünitelerinin gösterimi. Taşıma sistemi planlaması. Taşıma sistemlerinin geleceği ve güç sistemlerinin kararlılığı. Mühendislik ekonomisinin prensipleri ve güç sistemlerine uygulanmaları.

  EM 578 Yüksek Gerilim Tekniğinde Gaz Deşarjları (3+0) 3
  Gazlarda deşarj mekanizmaları. Townsend ve Streamer delinme mekanizmaları. Gazlarda düzgün ve düzgün olmayan elektrik alanlarında delinme. Korona deşarjlarının incelenmesi.

  EM 579 Yapay İşitme Sistemleri ve Ses İşleme
  Sayısal Ses İşleme Temelleri, Konuşma Sinyalleri ile İlgili Sayısal Modeller, Zaman Bölgesinde Ses İşleme Modelleri, Ses Dalga Şeklinin Sayısal Gösterimi, İşitme Fizyolojisine Giriş, ABR ve Koklear Implant Tasarımı, Çok Kanallı Koklear Implantlar, Çok Kanallı Koklear Implantlar için Ses İşleme Algoritmaları.

  EM 598 Seminer (3+0) 3

  Öğrenciye literatür araştırması ve edindiği bilgileri aktarma yeteneği kazandırma amacıyla ilgili öğretim üyesinin yönetiminde hazırlanacak ve sunulacak çalışmalar.

Elektrik Elektronik Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |