İspanyol Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İspanyol Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
      *  PROGRAMIN ADI

             
  İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
   

      * PROGRAMIN TÜRÜ        

       
        YÜKSEK LİSANS
   

      * PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ

             
              Bilim Dalı Başkanı         :   Doç Dr Türkan Araz
              Anabilim Dalı Başkanı   :   Prof. Dr. Ayşe Dilek Erbora
   

      * PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE

   BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI  / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
        Anabilim Dalı Başkanı   :   Prof. Dr. Ayşe Dilek Erbora
        Fakülte Dekanı                :   Prof. Dr. Korkut Tuna
   

      * OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ


           1. CERVANTES VE ROMAN'IN DOĞUŞU

  Cervantes'den önce Roman; Cervantes'in eserleri; Cervantes'in  romanlarındaki özellikler, edebiyata olan katkıları ve etkileri. Don Kişot'un incelenmesi.
   

           2. ANLATIBİLİM VE ÇEVİRİ

  K. Van Leuren-Zwart'ın kuramından yola çıkarak roman çevirilerinde anlatıbilim ile çeviribilim ile ilişkileri teorik bakımından görülüyor.
   

           3. İSPANYOL DÜŞÜNCE TARİHİNE GİRİŞ

  Ortaçağın başlarından itibaren İspanyol felsefi düşünce geleneği ele alınıyor. Yirminci yüzyılın ilk yarısına damgasını vurmuş önemli filozoflarından José Ortega y Gasset'in eserlerinden parçalar okunup değerlendiriliyor. Odağına aldığı kültür ile yaşama felsefeleri özgün dilindeki metinlerle irdeleniyor.

           4. FEMİNİST KURAM

  Feminist akımın tarihsel ve kuramsal gelişme süreci özellikle Amerikan feminizmi üzerinde odaklanarak incelenir. Bu süreçte 19.yy.daki ilk Amerikan feminist hareketlerinin öncüleri ardından erken modern, ikinci dalga radikal ve 20.yy. sonlarında oluşan Backlash tepkisi ve postfeminist oluşum içinde yer alan belli başlı kuramcılar tanıtılır ve metinler üzerinde çalışılır.
   
           5. JUAN RAMON JİMÉNEZ'İN ŞİİRLERİ

  Jiménez'in hayatı ve eserleri: şiirlerinin özellikleri, şiirlerinin incelenmesi, edebiyata olan katkıları ve etkileri. J.R.Jiménez ve 27 Kuşağı, J.R.Jiménez bugün.
   

           6. EDUARDO MENDOZA'NIN ROMANLARI VE ÇEVİRİSİ

  Anlatıbilim ve Çeviri dersinde öğrenilen kuram Eduardo Mendoza 'nın Türkçe çevirisinde uygulanır.
   

           7. İSPANYA'DA İMGELERİN TARİHİ

  Bu dersin amacı İberya yarımadasında Ortaçağ' dan başlayarak görsel ve yazınsal imgelerin kısa bir tarihçesini vermek ve imgelerin antropolojik, kültür-tarihsel ve imgebilimsel açıdan irdelemektir.
   

      * PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ

  İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı nın Yüksek Lisans programı ilk kez 1995 yılında açılmış ve programa 3 öğrenci alınmıştır. 1998 yılında ise Doktora programı açılmış ve programa 2 öğrenci  almıştır. 2004-2005 öğretim yılında Yüksek Lisans programına 2 öğrenci, 2005-2006 öğretim yılında ise Yüksek Lisans programına 3 öğrenci alınmıştır.
   
  İspanyol Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı nın yürüttüğü Yüksek Lisans ve Doktora programlarının amacı öğrencilerini İspanyol dili ve edebiyatı üzerine uzmanlaştırmak, onlara dilbilim, İspanyol kültürü, çeviri kuramları, tez yazım kuralları ve araştırma teknikleri hakkında derinlemesine bilgi ve uygulama pratiği kazandırmaktır.
               

      * MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI

  Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızdan mezun olan öğrenciler İspanyol diline ve edebiyatına gereksinim duyulan, çeviri, eğitim-öğretim, turizm ve ithalat- ihracat gibi dallarda farklı çalışma alanlarıyla karşılaşırken, ihtiyaç dahilinde bölümümüzde de akademik faaliyetlerini sürdürebilmektedirler
   

İspanyolca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |