İşletme Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Maçka Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4 (70/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4 (85/100 ) olmalıdır. Lisansı veya Yüksek Lisansı Mühendislik alanında olanlar başvurabilir.
 • Program tanımları
  İşletme Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi

  Research Methods I   
  Technology Transfer, R&D and Innovation   
  Teknoloji ve Örgüt Kuramı
  Uzmanlık Alan Dersi   
  Research Methods II
  Technology, Globalisation and Economic Performance   
  Pazarlama ve Teknoloji Etkileşiminde İleri Konular
  Yöneylem Araştırmasında Seçilmiş Konular
  Değer Akışı Yönetimi   
  Uzmanlık Alan Dersi

  Ders İçerikleri

  Research Methods I (Araştırma Yöntemleri I)
  • Bilimsel yaklaşım
  • Araştırmanın kavramsal temelleri
  • Araştırmanın temel öğeleri
  • Araştırma ahlâkı
  • Araştırma tasarımları: Deneyler
  • Araştırma tasarımları: İlişkisel ve yarı deneysel tasarımlar
  • Ölçme
  • Örnekleme, örneklem tasarımı
  • Gözlem yöntemleri
  • Alana araştırması
  • Soru kâğıdı düzenleme
  • Nitel araştırma
  • İkinci el verilerin çözümlenmesi
  Technology Transfer, R&D and Innovation (Teknoloji Transferi, Ar&Ge ve İnnovasyon )
  Teknolojinin tanımı, kapsamı ve kavramı; işletme düzeyinde teknoloji seçimi; teknoloji transferi: analiz, fiyatlar, sözleşmeler, denetim ve yatırım; teknolojinin difüzyonu; teknolojinin uyarlanması, soğurulması ve özümlenmesi; işletme innovasyon sistemlerinin tasarımı ve yönetimi; işletme gelişme stratejilerinin yaratılması ve uygulanması; örnek olaylar.

  Teknoloji ve Örgüt Kuramı
  • Örgüt Kavramı ve sosyal kuram bağlamında örgüt kuramları
  • Beşeri Faktörün Kontrolü/Teknik ve sosyal İşbölümü
  • Fabrika Sistemi ve Beşeri Örgüt
  • Bürokrasi-Rasyonalizasyon ve Örgüt Kuramı
  • Yeni Gelişen Anlayışlar : Yapısal Ötesi ve Bürokrasi Ötesi Kültür ve Bilgi
  • Mühendislik ve Kültür
  • Örgüt Yazınında Teknoloji
  • Bilgi Teknolojisi ve Örgütsel Değişim
  • Teknoloji ve Örgütün Sınırları
  • Örgütlerarası Dinamikler ve Teknoloji
  Uzmanlık Alan Dersi   
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Research Methods II(Araştırma Yöntemleri II)
  Sorgulamanın doğası
  Tasarım sürecinin başlangıcı
  Geçersizliğin ve kafa karışıklğının ilk kaynakları
  Temel tasarımlar
  Anakütlelerin ve örneklemlerin belirlenmesi
  Ölçme süreci ve karşılıklı etkişleşimlerden doğan kafa karışıklığının ikincil kaynakları
  Tasarımların iyileştirilmesi
  Ölçme ilkeleri ve olgusal veri derleme
  Davranışların, görüşlerin, bakış açılarının, başarımın ölçülmesi
  Verilerin bilgiye çevrilmesi
  Deneysel ve yarı deneysel tasarımlar
  Ad ve sıra ölçeği değişkenleri
  Nedensel olmayan ilişkilerin betimlenmesi

  Technology, Globalisation and Economic Performance (Teknoloji, Küreselleşme ve Ekonomik Performans )
  • Teknoloji ve Teknolojik Değişimin Doğası ve Yapısı
  • Teknolojik Değişimin Ekonomisi (Neoklasik İktisatta Teknoloji/ Schumpeter Yaklaşımı)
  • Gelişme İktisadında Teknoloji (Bağımlılık Teorisi ve Uygun Teknoloji Okulu)
  • Teknolojik Gelişmelere tarihi bir bakış: Üretim ve Yönetimde Taylorizm ve Fordizm
  • Dünya Ekonomik Krizi ve Post-Fordist Üretim/Yönetim Sistemleri / Esnek Uzmanlık
  • Yalın Üretim Sistemi / Post-Fordist Sistemlerin Evrensellikleri/Transfer Edilebilirlikleri
  • Ulusal Yenilik Sistemleri
  • Teknolojik Birikim ve Sınai Büyüme/ Gelişmiş-Gelişmekte olan Ülkeler Farklılığı
  • Teknoloji Transferi ve Rekabetçilik
  • Teknolojinin Küreselleşmesi ve Makroekonomik Etkileri
  • Teknoloji Planlama / Teknoloji Politikaları
  • Teknoloji Öngörü ve Uzgörüsü / Teknoloji Geliştirme
  • Teknoloji Taklidinden Teknoloji Geliştirmeye ; Kore Örneği
  Pazarlama ve Teknoloji Etkileşiminde İleri Konular
  Pazarlamanın kapsamı ve tarihsel gelişimi, pazarlama yönetim ve stratejilerinin dayandığı felsefe ve teoriler, pazarlama yöneticilerinin karar vermek durumunda olduğu karar alanları , alternatif teoriler, modeler ve yöntemler., pazarlama ve teknolojik çevre etkileşimi, ilişkisel pazarlama ve teknolojinin rolü, teknolojik gelişmeler, yeni kavramsal gelişmeler ve pazarlama yönetim-startejisi ile ilintili teorilere katkıları

  Yöneylem Araştırmasında Seçilmiş Konular
  Genetik Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları, Benzetimli Tavlama, Tabu Arama, Karınca Koloni Sistemleri, Melez Zeki Sistemler.

  Değer Akışı Yönetimi
  Değer Akışı Yönetimine Giriş, Değer Akışının Tanımlanması, 7 Israf Tanımı ve Yalın Üretim, Değer Akışı Haritalandırma Araçları: Proses Faaliyet Haritalandırması, Tedarik Zinciri Cevap Matrisi, Üretim Çeşitlilik Hunisi, Kalite Filtresi Haritalandırma, Talep Bollaştırma Haritalandırması, Karar Noktası Analizi, Fiziksel Yapı Haritalandırması. Dağıtım ve İmalat Endüstrisinde Haritalandırma : Fiziksel Akışları ve Bilgi Akışlarını Haritalandırma,
  Değer Akışında İyileştirme Programları, Değer Akışı Analizi: Teorik Perspektif, Değer Akışı Analizi: Pratik Perspektif, Değer Akışında StratejikYönetim, Anahtar Proseslerin Yönetimi ve Standart Operasyonlar Geliştirme, Bir Stratejik Proses Olarak Tedarik Yönetimi, Satınalma,
  Stratejik Performans Ölçüm Sistemleri, Maliyet Şeffaflığı veTedarikçi Geliştirme, Tedarik Zinciri Yönetimi, Değer Akışı Açısından Promosyonların Yönetimi, Değer Akışı Açısından Yeni Ürün Tanıtımının Yönetimi, Değer Akışı Açısından Ürün Geliştirmenin Yönetimi, Değer Akışı Açısından Dağıtımın Yönetimi, Öğrenci Projelerin Sunumu.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |