İşletme Mühendisliği Doktora Programı - Şişli - İstanbul - İstanbul Teknik Üniversitesi - Maçka Kampüsü - I141

Home>Doktora Programları>İşletme>Şişli>İşletme Mühendisliği Doktora Programı - Şişli - İstanbul
 
İşletme Mühendisliği Doktora Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program Türü: Doktora Programları
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
İstanbul Teknik Üniversitesi - Maçka Kampüsü

İşletme Mühendisliği Doktora Programı - Şişli - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - İşletme Doktora Programları:
İşletme Mühendisliği Doktora Programı - Şişli - İstanbul İşletme Mühendisliği Doktora Programı - Şişli - İstanbul
Giriş gereklilikleri:
ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4 (70/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4 (85/100 ) olmalıdır. Lisansı veya Yüksek Lisansı Mühendislik alanında olanlar başvurabilir.
Program Tanımları:
İşletme Mühendisliği Doktora Programı

Ders Listesi

Research Methods I   
Technology Transfer, R&D and Innovation   
Teknoloji ve Örgüt Kuramı
Uzmanlık Alan Dersi   
Research Methods II
Technology, Globalisation and Economic Performance   
Pazarlama ve Teknoloji Etkileşiminde İleri Konular
Yöneylem Araştırmasında Seçilmiş Konular
Değer Akışı Yönetimi   
Uzmanlık Alan Dersi

Ders İçerikleri

Research Methods I (Araştırma Yöntemleri I)
 • Bilimsel yaklaşım
 • Araştırmanın kavramsal temelleri
 • Araştırmanın temel öğeleri
 • Araştırma ahlâkı
 • Araştırma tasarımları: Deneyler
 • Araştırma tasarımları: İlişkisel ve yarı deneysel tasarımlar
 • Ölçme
 • Örnekleme, örneklem tasarımı
 • Gözlem yöntemleri
 • Alana araştırması
 • Soru kâğıdı düzenleme
 • Nitel araştırma
 • İkinci el verilerin çözümlenmesi
Technology Transfer, R&D and Innovation (Teknoloji Transferi, Ar&Ge ve İnnovasyon )
Teknolojinin tanımı, kapsamı ve kavramı; işletme düzeyinde teknoloji seçimi; teknoloji transferi: analiz, fiyatlar, sözleşmeler, denetim ve yatırım; teknolojinin difüzyonu; teknolojinin uyarlanması, soğurulması ve özümlenmesi; işletme innovasyon sistemlerinin tasarımı ve yönetimi; işletme gelişme stratejilerinin yaratılması ve uygulanması; örnek olaylar.

Teknoloji ve Örgüt Kuramı
 • Örgüt Kavramı ve sosyal kuram bağlamında örgüt kuramları
 • Beşeri Faktörün Kontrolü/Teknik ve sosyal İşbölümü
 • Fabrika Sistemi ve Beşeri Örgüt
 • Bürokrasi-Rasyonalizasyon ve Örgüt Kuramı
 • Yeni Gelişen Anlayışlar : Yapısal Ötesi ve Bürokrasi Ötesi Kültür ve Bilgi
 • Mühendislik ve Kültür
 • Örgüt Yazınında Teknoloji
 • Bilgi Teknolojisi ve Örgütsel Değişim
 • Teknoloji ve Örgütün Sınırları
 • Örgütlerarası Dinamikler ve Teknoloji
Uzmanlık Alan Dersi   
Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Research Methods II(Araştırma Yöntemleri II)
Sorgulamanın doğası
Tasarım sürecinin başlangıcı
Geçersizliğin ve kafa karışıklğının ilk kaynakları
Temel tasarımlar
Anakütlelerin ve örneklemlerin belirlenmesi
Ölçme süreci ve karşılıklı etkişleşimlerden doğan kafa karışıklığının ikincil kaynakları
Tasarımların iyileştirilmesi
Ölçme ilkeleri ve olgusal veri derleme
Davranışların, görüşlerin, bakış açılarının, başarımın ölçülmesi
Verilerin bilgiye çevrilmesi
Deneysel ve yarı deneysel tasarımlar
Ad ve sıra ölçeği değişkenleri
Nedensel olmayan ilişkilerin betimlenmesi

Technology, Globalisation and Economic Performance (Teknoloji, Küreselleşme ve Ekonomik Performans )
 • Teknoloji ve Teknolojik Değişimin Doğası ve Yapısı
 • Teknolojik Değişimin Ekonomisi (Neoklasik İktisatta Teknoloji/ Schumpeter Yaklaşımı)
 • Gelişme İktisadında Teknoloji (Bağımlılık Teorisi ve Uygun Teknoloji Okulu)
 • Teknolojik Gelişmelere tarihi bir bakış: Üretim ve Yönetimde Taylorizm ve Fordizm
 • Dünya Ekonomik Krizi ve Post-Fordist Üretim/Yönetim Sistemleri / Esnek Uzmanlık
 • Yalın Üretim Sistemi / Post-Fordist Sistemlerin Evrensellikleri/Transfer Edilebilirlikleri
 • Ulusal Yenilik Sistemleri
 • Teknolojik Birikim ve Sınai Büyüme/ Gelişmiş-Gelişmekte olan Ülkeler Farklılığı
 • Teknoloji Transferi ve Rekabetçilik
 • Teknolojinin Küreselleşmesi ve Makroekonomik Etkileri
 • Teknoloji Planlama / Teknoloji Politikaları
 • Teknoloji Öngörü ve Uzgörüsü / Teknoloji Geliştirme
 • Teknoloji Taklidinden Teknoloji Geliştirmeye ; Kore Örneği
Pazarlama ve Teknoloji Etkileşiminde İleri Konular
Pazarlamanın kapsamı ve tarihsel gelişimi, pazarlama yönetim ve stratejilerinin dayandığı felsefe ve teoriler, pazarlama yöneticilerinin karar vermek durumunda olduğu karar alanları , alternatif teoriler, modeler ve yöntemler., pazarlama ve teknolojik çevre etkileşimi, ilişkisel pazarlama ve teknolojinin rolü, teknolojik gelişmeler, yeni kavramsal gelişmeler ve pazarlama yönetim-startejisi ile ilintili teorilere katkıları

Yöneylem Araştırmasında Seçilmiş Konular
Genetik Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları, Benzetimli Tavlama, Tabu Arama, Karınca Koloni Sistemleri, Melez Zeki Sistemler.

Değer Akışı Yönetimi
Değer Akışı Yönetimine Giriş, Değer Akışının Tanımlanması, 7 Israf Tanımı ve Yalın Üretim, Değer Akışı Haritalandırma Araçları: Proses Faaliyet Haritalandırması, Tedarik Zinciri Cevap Matrisi, Üretim Çeşitlilik Hunisi, Kalite Filtresi Haritalandırma, Talep Bollaştırma Haritalandırması, Karar Noktası Analizi, Fiziksel Yapı Haritalandırması. Dağıtım ve İmalat Endüstrisinde Haritalandırma : Fiziksel Akışları ve Bilgi Akışlarını Haritalandırma,
Değer Akışında İyileştirme Programları, Değer Akışı Analizi: Teorik Perspektif, Değer Akışı Analizi: Pratik Perspektif, Değer Akışında StratejikYönetim, Anahtar Proseslerin Yönetimi ve Standart Operasyonlar Geliştirme, Bir Stratejik Proses Olarak Tedarik Yönetimi, Satınalma,
Stratejik Performans Ölçüm Sistemleri, Maliyet Şeffaflığı veTedarikçi Geliştirme, Tedarik Zinciri Yönetimi, Değer Akışı Açısından Promosyonların Yönetimi, Değer Akışı Açısından Yeni Ürün Tanıtımının Yönetimi, Değer Akışı Açısından Ürün Geliştirmenin Yönetimi, Değer Akışı Açısından Dağıtımın Yönetimi, Öğrenci Projelerin Sunumu.

Uzmanlık Alan Dersi
Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.
İşletme ile ilgili diğer programlar: