Home > Kurslar > İnsan Kaynakları Yönetimi > Konak > İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı - Konak - İzmir

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İzmir Kariyer Merkezi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı - Kurumda - Konak - İzmir

 • Program tanımları
  İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı;

  Neden İnsan Kaynakları Uzmanlığı?
  Rekabetçi ve büyük işletmelerin hepsi kendilerini bu konuma getiren gücün, insana yaptıkları yatırım olduğunu söylemektedirler. Bu işletmelerin insan kaynakları profiline bakıldığında iyi eğitim almış, çevreyi analiz edebilen, araştıran, sürekli öğrenen ve öğreten, gelecek vizyonu olan, paylaşmasını bilen, uyum yeteneği olan, değişime açık kişilerin çoğunlukta olduğu görülür. Nitelikli iş gücüne sahip olmak rekabette üstün olma çabasının ön koşuludur. Bu iş gücünün doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde kullanılmaları da gerekmektedir. Bu koşul ve gerekçeler günümüz işletmelerinde insan kaynakları yönetimi ve yöneticilerini vazgeçilmez yapar. İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı mutlu, verimli ve olumlu düşünen çalışanlar yaratmaktadır.Ayrıca İnsan Kaynakları Uzmanlı’ğının her sektörün ihtiyacı olması önemini daha da arttırmaktadır.

  Kimler Katılabilir;
  İnsan Kaynakları konusunda bilgi edinmek isteyenler
  İnsan Kaynakları sektöründe çalışanlar,
  İnsan Kaynakları sektörüne geçiş yapmak isteyenler,
  İş hayatına yeni başlamış gençler,
  Kendini geliştirmek isteyen herkese uygundur
   

  Program İçeriği;

  İK Yönetimine Genel Bakış

  -           İK Yönetiminin amaçları

  -           İK Yönetiminin ilkeleri

  -           İKY Uygulamaları

  -           İK Bölümünün organizasyondaki yeri

  -           İK Yönetiminin stratejik önemi

  -           İK Yönetiminin önündeki engeller

  -           İK Yönetiminde yeni yaklaşımlar

   

  Seçme Yerleştirme

  -           Seçme yerleştirme süreci ve önemi

  -           Aday Havuzu oluşturma

  -           Mülakat Türleri

  -           Mülakat Teknikleri

  -           Mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi

  -           Karar ve geribildirim süreci

  -           İşe başlatma

   

  Eğitim ve Gelişim

  -           Eğitimin Önemi

  -           Eğitim Bölümünün organizasyondaki yeri

  -           Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

  -           Eğitim bütçesinin, yöntem ve materyallerinin belirlenmesi

  -           Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

  -           Özel sektörde uygulanan Eğitim Programları

   

  Ücret Sistemleri ve Bordrolama

  -           Ücretin tanımı

  -           Ücretlendirmede Ana İlkeler

  -           Ücret Türleri

  -           Ücret Sistemleri

  -           Bordro ve Maaş Hesaplama

   

  Performans Yönetimi

  -           Performans Yönetiminin Önemi

  -           Performans Değerlendirme Yöntemleri

  -           Performans Yönetim Süreci

  -           Performans Değerlendirmenin kanuni boyutu

   

  Kariyer Planlama

  Sertifikalar;

  İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı sonunda ,kursiyerlerin alan bilgisini ölçen; İzmir Kariyer Merkezi Serifika Sınavı uygulanır ve başarılı olan adaylar;
  İzmir Kariyer Merkezi "İnsan Kaynakları Uzmanlığı" katılımcı Sertifikası almaya hak kazanır.
   

İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |