İngilizce Öğretmenliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngilizce Öğretmenliği Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

  İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın amacı nitelikli, çağdaş, yeniliklere açık İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin;
  a) Dil yetilerini (İngilizce) geliştirmelerini sağlamak,
  b) Dil kültür ilişkisini kurarak, bu olguları kavramalarını sağlamak,
  c) Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve ilkelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamak,
  d) Dili (İngilizce) çağdaş yöntem ve tekniklerin bilinciyle en iyi şekilde öğretebilme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

  Bu amaçlar doğrultusunda İngiliz Dili Eğitimi programında yer alan dersleri işlevlerine göre dört başlık altında toplayabiliriz.

  a)Dil Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Dersler
  İngilizce Dilbilgisi, Konuşma Becerileri, Okuma Becerileri, Yazma Becerileri ve Çeviri gibi dersler bu grupta yer alır. Bu derslerde amaç öğrenciyi hem dil konusunda bilgilendirmek hem de öğrendiklerini nasıl öğreteceği konusunda bilinçlendirmektir.

  b)Genel Kültür Dersleri
  Bu gruptaki dersler öğrencilerin dil kültür bağlantısını kurmalarını ve onların öğretecekleri dile daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Kısa Öyküler, Roman, Şiir ve Drama İncelemesi ve Öğretimi gibi dersler bu amaca yönelik derslerdir.

  c) Dil Öğretimine ve Eğitimine Yönelik Dersler
  Dil farklı yaş gruplarına, farklı ortamlarda ve farklı amaçlara yönelik olarak öğretmenin çağdaş yöntemlerini, tekniklerini anlatan ve açıklayan dersler bu grupta yer almaktadır. Ayrıca, çağdaş dil öğretiminin gerekliliği olan dil eğitiminde teknoloji kullanımını, öğretim malzemesi değerlendirmeyi ve uygulamayı ve sınav hazırlayıp değerlendirmeyi içeren dersler de bu grubun içinde sayılabilir.

  d)Öğretmenlik Formasyonu Dersleri
  Öğretmenlik bilinci ve bilgisini arttırmaya yönelik Öğretimde Planlama, Sınıf Yönetimi, Rehberlik gibi dersler bu grupta sayılabilir.Bölümümüzde öğrenci odaklı bir eğitime yer verilmektedir. Öğrencilere verilen bilgiler sürekli güncelleştirilmektedir. Öğrencilerin derse etkin bir şekilde katılımı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerden ders içeriği, anlatma tekniği ve öğretim elemanı hakkında dönütler alınarak değerlendirilmektedir. Bu amaçla öğrencilere bu bilgileri içeren bir sormaca verilmektedir

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde şu anda devam etmekte olan bir uluslararası bir de ulusal iki araştırma projesi yer almaktadır. Kopenhag Üniversitesi işbirliği ile devam ettirilmekte olan uluslararası projede tek dilli Türk çocukları ile Türkçe-Danca konuşan ikidilli Türk çocuklarının söyleşi becerileri incelenmektedir. Diğer projede ise öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerine dayalı olarak bu sürece yönelik faktörler incelenerek bu sürecin etkin hale getirilmesi üzerine çalışılmaktadır. Ayrıca bölümümüzdeki öğretim elemanları yurt içi ve yurt dışı konferanslara bildiri sunarak katılmakta, ve yurt içi ve yurt dışı yayınlar yapmaktadırlar.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Fakültemizde öğrencilerimizin kullanımına sunulan bilgisayar laboratuarları vardır. Bu laboratuarlardaki bilgisayarların tümü internete bağlıdır ve öğrencilerin kullanabilecekleri yazılım programları ile yüklenmiştir.Öğrenciler merkez kütüphaneyi kullanabilirler. Merkez kütüphanede kitap, süreli yayın, veri tabanı ve elektronik dergi gibi olanaklar öğrenci kullanımına açıktır.Fakültemizde, sandviç türü yiyecekler, sıcak ve soğuk içecekler satan sigara içilmeyen bir kantin vardır. Aynı zamanda sigara içen öğrenciler için ise bir sigara odası vardır. Kampüsümüzde öğrenci yemekhanesinin yanı sıra, değişik lezzetler sunan kafe ve lokantalar da bulunmaktadır.

  DERS PROGRAMI

  1. Yarıyıl
  DYS000     Yeterlik Sınavı    
  İNÖ601 (İng)    Dil Öğretiminde Güncel Sorunlar    
  İNÖ602 (İng)    ELT'de Sınıfiçi Araştırma    
  İNÖ612 (İng)    Kuramsal Dilbilim    
  İNÖ890     Tez
  İNÖ893     Tez    

  Seçmeli Dersler
  ETK500     Bilim Etiği    
  İNÖ607 (İng)    Psikodilbilim    
  İNÖ608 (İng)    Söylem Çözümlemesi, Edimbilim ve İngilizce Eğitimi    
   
  2. Yarıyıl
  DYS000     Yeterlik Sınavı    
  İNÖ604 (İng)    İkinci Dil Kuramları    
  İNÖ605 (İng)    Dilbilim ve Dil Öğretimi    
  İNÖ606 (İng)    Seminer    
  İNÖ890     Tez
  İNÖ893     Tez    

  Seçmeli Dersler
  İNÖ518 (İng)    Kültürler Arası İletişim ve Dil Eğitimi
  İNÖ608 (İng)    Söylem Çözümlemesi, Edimbilim ve İngilizce Eğitimi    
  İNÖ609 (İng)    İkidillilik
  İNÖ610 (İng)    İngilizce Öğretmeni Yetiştirme
   
  3. Yarıyıl
  İNÖ890     Tez     0+1         30,0   
   
  4. Yarıyıl
  İNÖ890     Tez     0+1         30,0   
   

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |